ELBURG - Maandag 21 september vergaderen de raadscommissies. De vergaderingen worden gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent van harte welkom om uw mening te geven.

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (19.30 uur – 21.00 uur)

Op de agenda staat de presentatie van twee jongeren over hun bezoek aan de Hanzedagen in Viljandi, Estland.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (20.15 – 21.00 uur)

Op de agenda staat:

· Verbouwing Kulturhus ’t Harde: Het college vraagt de raad om 110.000 euro te investeren in een verbouwing van het Kulturhus ’t Harde zodat de kinderopvang Poespas van de voormalige Petraschool kan verhuizen naar het Kulturhus. Hiermee kan de Petraschool een andere invulling krijgen.

Commissie Algemeen Bestuur (vanaf 21.00 uur)

Op de agenda staat:

· Voortgang project digitale overheid: het gaat om het digitaal toegankelijk zijn van de gemeente voor haar inwoners.

· Samenwerking met Nunspeet, Elburg en Oldebroek: Het voorstel is om de samenwerking met de drie gemeenten geleidelijk aan verder gestalte te geven, te beginnen met samenwerking op het gebied van personeelsuitwisseling, handhaving, inkoop en communicatie.

De commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen op www.elburg.nl/bis. De agenda en de achterliggende stukken zijn te raadplegen op www.elburg.nl/bis en bij de griffier (tel. 688688).