ELBURG - Na een lange zomervakantie zijn deze week weer de scholen in de gemeente Elburg begonnen en dat betekent ook dat voor Stichting WIEL het najaarsseizoen voor de deur staat. Ook dit jaar wordt, naast de uitgestelde regiofinale van het UWOON straatvoetbal, op 17 november met alweer de vierde editie gestart van het kennismakingsevenement Move It!

Move It! is een gezamenlijk initiatief van een aantal sportverenigingen in de gemeente Elburg, met als doel 'Kinderen te enthousiasmeren te gaan/blijven sporten'. Dit jaar nemen vijf verenigingen deel aan het evenement, te weten:

Lees meer >

ov

REGIO - Gratis reizen en prijzen winnen. Hoe leuk is dat! Het kan met de september actie van Ervaar het OV. Kids stappen de hele maand gratis op de bus en regionale trein. Door jullie unieke OV-beleving met ons te delen, maak je ook nog eens kans op een gaaf spellenpakket.

Hoe doe je mee?
De actietickets kunnen aangevraagd worden via www.ervaarhetov.nl. Hier vind je ook de actievoorwaarden.

Lees meer >

ELBRUG - Na een aantal jaren van afwezigheid, heeft een nieuw organisatiecommité besloten om op zaterdag 2 augustus de Ronde van Elburg nieuw leven in te blazen, als onderdeel van de VeluweMeerdaagse. De Ronde van Elburg vormt het sluitstuk van het tweedaagse evenement, de VeluweMeerdaagse. Diverse licentiecategorieën zullen strijden om de overwinning.

Lees meer >

Voor de laatste keer dit jaar wordt er een kunstroute georganiseerd op zaterdag 2 augustus. Al fietsend genieten van kunst en cultuur op de Noordwest Veluwe. De twee voorgaande dagen in, juni en juli, waren zeer succesvol en zijn door een groot aantal kunst en cultuurliefhebbers bezocht. Deze mensen kwamen niet alleen uit de regio maar ook uit andere delen van het land. De route is 25 km lang en voert langs vijf ateliers en beeldentuinen die gratis te bezoeken zijn.

Lees meer >

ELBURG - Dierenambulance Elburg e.o. doet mee met de landelijke kleding inzameling van Stichting DierenLot. Dat betekent dat alle inwoners bij Ubink Faunaland Wezep, Stationsweg 117, Gardenbroek Elburg Zuiderzeestraatweg Oost 10,'t Harde Lomodisweg 1 (naast garage neerzetten) en Nunspeet (tijdelijk) George Breitnerstraat 56, 8072 HP hun oude kleding, textiel en schoenen kunnen inleveren. De netto opbrengst van de kleding komt geheel ten goede aan Dierenambulance Elburg e.o en dus aan de dieren in nood in Elburg,Nunspeet, Oldebroek en hun bijbehorende kernen.

Lees meer >

ELBURG - Hijs de zeilen! Beleef een unieke ervaring op het water en grijp uw kans. U kunt als particulier meevaren voor een 1,5 uur durende tocht op een botter. Kaarten vooraf reserveren bij VVV agentschap Elburg, Jufferenstraat 8. De kaarten voor kinderen kosten € 8,00 per persoon en voor volwassenen € 10,00 p.p. In de periode van 1 juli tot en met 22 augustus kan er worden gevaren.

Lees meer >

ELBURG - In de plannen Heidezoom ('t Harde), Huisdijk (Hoge Enk) en Waterlanden (Doornspijk) heeft de gemeente meerdere bouwkavels in de verkoop. Op deze kavels dienen de kopers binnen de daarvoor geldende regels zelf een woning te (laten) ontwikkelen en bouwen. De koper heeft er dus optimale invloed op het bouwplan en de kosten ervan. De kavels in de plannen Heidezoom en Huisdijk zijn niet eerder op de markt geweest en hiervoor geldt het aanbodmodel (zie hieronder). De twee kavels aan de Beekenkampweg in plan Waterlanden zijn eerder op de markt geweest en zijn nu in prijs verlaagd.

In plan Heidezoom zijn er twee grote bouwkavels van resp. 969 en 961 m² aan de Buntgraslaan en een kavel van 838 m² aan de Verlengde Schietweg beschikbaar elk voor de bouw van een vrijstaande woning. In het plan Huisdijk gaat het om een kavel van 566 m² voor een vrijstaande woning, ontsloten vanaf de Huisdijk, en twee kavels voor een tweekapper (twee woningen aan elkaar) van resp. 462 en 420 m² ontsloten vanaf de Gerichtenweg. De twee kavels in plan Waterlanden elk voor een vrijstaande woning zijn 595 en 573 m² groot.

De brochure met alle informatie over deze kavels kunt u verkrijgen bij het klantcontactcentrum in het gemeentekantoor. De brochure is ook te raadplegen op de website van de gemeente via www.elburg.nl/ Wonen_Wijken_Milieu/Bouwkavels. Telefonische informatie is te verkrijgen bij de heer A.J. Sinke van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bereikbaar op telefoonnummer 0525-688688.

Inschrijfprocedure en toewijzingscriteria voor de verkoop van bouwpercelen in de plangebieden Heidezoom te 't Harde en Huisdijk te Hoge Enk

Op 21 mei 2014 start de verkoopprocedure voor 3 bouwkavels in het plangebied Heidezoom en 3 bouwkavels in het plangebied Huisdijk te Hoge Enk. De gemeente Elburg wijst bouwkavels toe met toepassing van het zogenaamde aanbodmodel. Het aanbodmodel is van toepassing op deze 6 te verkopen bouwkavels. De bouwkavels zijn in eerste instantie bestemd voor gegadigden met een binding aan de kern 't Harde (in het geval van Heidezoom) of Doornspijk/Hoge Enk (in het geval van Huisdijk), in tweede instantie voor gegadigden met een binding met de gemeente Elburg en in derde instantie voor overige gegadigden zonder binding. Als algemeen criterium geldt dat de ingeschrevene minimaal 18 jaar moet zijn (bij partners dient een van beide aan dit leeftijdscriterium te voldoen).

Een binding heeft u:

Als inwoner:

U bent blijkens de gemeentelijke basisadministratie tenminste 3 jaar voorafgaande aan de peildatum (21 mei 2014) onafgebroken ingezetene van 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg.

Als ex-inwoner:

U hebt in de voorafgaande periode van 16 jaar vanaf de peildatum (21 mei 2014) over een aaneengesloten periode van ten minste 6 jaar blijkens de gemeentelijke basisadministratie in 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg gewoond.

Als werkende:

U heeft een economische binding met 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg. Onder economische binding wordt verstaan dat u voor de voorziening in uw bestaan moet zijn aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid in 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg. Dit betekent dat u op de peildatum (21 mei 2014) dient te beschikken over een vaste arbeidsverhouding (b.v. arbeidsovereenkomst) waarbinnen u gemiddeld minstens 18 uur per week werkzaam bent. Daarnaast houdt het duurzaam verrichten van arbeid in 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg in, dat zowel ingeschrevenen welke werkzaam zijn bij een in 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg gevestigd bedrijf, als ingeschrevenen welke aantoonbaar meer dan de helft van de wekelijkse uren in 't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk) / gemeente Elburg werkzaam zijn, een economische binding hebben.

De ingeschrevenen worden verdeeld in 3 groepen en hieronder ontstaat er een rangorde:

· Groep 1 : Ingeschrevenen met een maatschappelijke en/of economische binding aan de kern

't Harde / Doornspijk (inclusief Hoge Enk);

· Groep 2 : Ingeschrevenen met een maatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente Elburg;

· Groep 3 : Ingeschrevenen zonder een maatschappelijke of economische binding aan de gemeente Elburg;

De ingeschrevenen welke in groep 1 zitten, zullen als eerste in aanmerking komen voor een bouwkavel gezien hun binding met de desbetreffende kern. De ingeschrevenen welke in groep 2 zijn ingedeeld komen hierna aan bod. Tenslotte zullen ook de ingeschrevenen uit groep 3 worden benaderd.

Wanneer start de inschrijving?

De inschrijving wordt geopend op 21 mei 2014. De inschrijftermijn sluit op 1 juli 2014. Reageert u buiten de inschrijftermijn (dus na 1 juli 2014), dan komt u in eerste instantie niet voor een van de bouwkavels in aanmerking.

Waar zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar en waar moet ik ze indienen?

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Elburg. Volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren kunnen ook alleen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Elburg of per post worden ingediend (Postbus 70, 8080 AB te Elburg).

Vervolgprocedure na de inschrijving:

Na de sluitingsdatum zal de gemeente controleren of de ingeschreven kandidaten voldoen aan de gestelde criteria. Hierna vindt de (openbare) loting plaats in het gemeentekantoor op 3 juli 2014 om 10.00 uur door de wethouder. Hiermee wordt de volgorde bepaald waarin de ingeschrevenen zullen worden benaderd. Deze lijst zal hierna door het college van B&W worden vastgesteld en vervolgens zullen de ingeschrevenen in deze volgorde worden benaderd. Zodra alle bouwkavels zijn verkocht, wordt dit aan alle ingeschreven kandidaten bericht.

Nadere informatie over de toewijzingscriteria en aanbodmodel:

Nadere informatie over de toewijzingscriteria kan worden verkregen bij de heer G. Wagenaar, afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling gemeente Elburg, 0525-688643.

vriendin

't HARDE - Als we lekker in ons vel zitten, bruisen we van energie. We voelen ons fit en vrolijk. Maar soms raken we onszelf een beetje kwijt. Door stress op het werk, dat buikje waar we onzeker over zijn, die vervelende piekermomenten, hormonale veranderingen in ons lijf of weer de zoveelste slapeloze nacht... Stop! Neem even een time-out. Kom naar de Vriendinnendagen in de kleurrijke A.Vogel tuinen en ontdek op een ongedwongen en natuurlijke manier hoe belangrijk het is om lekker in je lijf te zitten. En het is nog gezellig ook!

Lees meer >

Gelderland heeft honderden mooie boerenerven. Boerenerven horen bij het landschap en bepalen de streekidentiteit. Om hiervoor aandacht te vragen organiseert Boeren-Erf-Goed-Gelderland de verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar 2014. Boeren-Erf-Goed-Gelderland is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed. Zij wil zoveel mogelijk Gelderlanders actief betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving door activiteiten zoals deze boerenervenverkiezing. Welke boerderij verdient volgens u de titel Gelders Boerenerf van het Jaar 2014? Kijk voor de voorwaarden op de website www.boerenerfgoedgelderland.nl. Doe mee en win!

Lees meer >

ELBURG - Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: 'Paspoort, NWLFR3706.'

Lees meer >

ELBURG – De voorbereidingen zijn in volle gang, voor de alweer derde editie van het Vestingval! Een die term die al suggereert waar het om gaat: een cultuurfestival binnen de oude vesting van Elburg. Het bijna 800 jaar oude Hanzestadje kan bogen de grootste 'monumentendichtheid' van Nederland, met maar liefst 294 rijksmonumenten op een vierkante kilometer. Die vierkante kilometer dient van 29 mei tot en met 7 juni als podium voor diverse culturele activiteiten.

Lees meer >

Voor bewoners en inwoners van Wijk Molendorp en Elburg Vesting

ELBURG - Donderdagmiddag 15 mei aanstaande van 14.30 tot 16.15 uur, wordt er in Het Nieuwe Feithenhof een Oud-Hollandse spellenmiddag georganiseerd. En niet alleen voor bewoners van Het Nieuwe Feithenhof en Buiten de Veste. Ook inwoners uit de wijk Molendorp en Elburg Vesting zijn van harte welkom.

Lees meer >

ELBURG - Heb je een vriendje of vriendinnetje die tennist en wil jij dit ook graag? Of lijkt tennis jou wel wat, maar weet je niet zeker of je het leuk vindt? Dit is je kans! Volg 5 lessen bij TC Elburg voor slechts € 25,00 en beslis daarna pas of je lid wilt worden.

Lees meer >

ELBURG - Tijdens de feestweek in de wijk Vesting/ Molendorp kan het comité nog wel wat helpende handen gebruiken. De speeltuin de Wildebras bestaat 10 jaar en daarom worden er verschillende activiteiten georganiseerd van 25 – 28 juni voor jong en oud.

Lees meer >

We plaatsen regelmatig fotoreportages online van evenementen en activiteiten. Door op de link/tekst te klikken komt u in het gevraagde album van Locourant en Bottercourant.

12 Juni 2021: Actie JeugdRaad Elburg: pannenkoeken tegen eenzaamheid en hijsen nieuwe vlag + opening natuurspeelplaats

12 Juni 2021: Opening Natuurspeeltuin bij Scouting Gustaaf Adolf

08 Juni 2021: Ochtendwandeling rond Elburg

 

06 Mei 2021: Blauwe Vlag 2021 wappert weer trots

04 Mei 2021: In stilte herdacht

 

12 April 2021: Herdenking Elburg

12 April 2021: Herdenking aan de Veldweg in Doornspijk

 

17 Maart 2021: Burgemeester Jan Nathan Rozendaal brengt zijn stem uit

03 Maart 2021: Randmeren miljoenen palingen rijker

 

13 Februari 2021: Winterse dag in Elburg

09 Februari 2021± Vrienden van Het Nieuwe Feithenhof trakteren bewoners Het Nieuwe Feithenhof en Het Oude Feithenhof

04 Februari 2021: Werkzaamheden Vesting Elburg

 

31Januarii 2021: Ijs, rijp en zon

 

12 December 2020: Kerststallen expo Museum Elburg

08 December 2020: Heidefoto's

 

20 November 2020: Echtpaar Van Dieren 50 jaar getrouwd

19 November 2020: 75 Jaar Elburger sc

18 November 2020: Herfstkleuren

 

24 Oktober 2020: Eenzijdig ongeval Westerweg

07 Oktober 2020: Echtpaar Pater-Tichler 65 jaar getrouwd

06 Oktober 2020: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Gerrit Tichler en onderscheidingen EHBO

 

23 September 2020: Mevrouw Docter 100 jaar

12 September 2020: Botterdagen 2020 in afgeslankte vorm

11 September 2020: Mevr. Geertje ten Agter 107 jaar

11 September 2020: Echtpaar Hup-Karssen 50 jaar getrouwd

05 September 2020: Problemen met de Elburgerbrug

01 September 2020: Echtpaar Ruijs - van Petten 50 jaar getrouwd

 

27 Augustus 2020: Echtpaar Metzger - van Ommen 50 jaar getrouwd

20 Augustus 2020: Onweer trekt over Elburg

20 Augustus 2020: Echtpaar Dallau-Groenewegen 50 jaar getrouwd

14 Augustus 2020: Echtpaar van Veen-Wams 50 jaar getrouwd

12 Augustus 2020: Echtpaar Vermey-Steman 50 jaar getrouwd

06 Augustus 2020: Ongeval Flevoweg

 

24 Juli 2020: Alternatieve Vierdaagse

21 Juli 2020: Ongeval tractor

16 Juli 2020: Dichterbij clowns bij de Voord

15 Juli 2020: Echtpaar Schaftenaar 65 jaar getrouwd

15 Juli 2020: Echtpaar Stoffer- Eibrink 60 jaar getrouwd

03 Juli 2020: Koninklijke onderscheidingen 2020

02 Juli 2020: Ongeval 't Harde

01 Juli 2020: Echtpaar Bossenbroek 50 jaar gehuwd

 

30 Juni 2020: Echtpaar Willem en Aartje Leusink-van Putten 65 jaar getrouwd

10 Juni 2020: Buitenspeeldag in de Gemeente Elburg

09 Juni 2020: 65 jarig huwelijk fam. Van de Kamp- Van der Brink

08 Juni 2020: Ongeval Enkweg Biddinghuizen

 

22 Mei 2020: Brand Elburg

14 Mei 2020: Scootterrijder gewond

06 Mei 2020: Rondje Elburg

05 Mei 2020: Woningbrand Elburg

04 Mei 2020: 4 Mei herdenking Elburg

 

27 april 2020:Zingen Wilhelmus Elburg

26 april 2020: Rondje Elburg

18 April 2020: Ongeval Zuiderzeestraatweg west Doornspijk N310

17 April 2020: Aanrijding Stoopschaarweg N309 - Zuiderzeestraatweg Oost Elburg

 

17 Maart 2020: Schoorsteenbrand Elburg

12 Maart 2020: Brand bijgebouw Elburg

09 Maart 2020: Presentatie Sjoel: 'Onderduiken op de Noordwest - Veluwe'

06 Maart 2020: Ongeval met letsel kruising Flevoweg- Nieuwstadsweg

02 Maart 2020: Glaskunstwerk voor Museum Elburg

 

22 Februari 2020: Snoeicursus in Doornspijk

03 Februari 2020: Dhr. G. Bovendorp 108 jaar

 

31 Januari 2020: Bovenbouwgala van het Lambert Franckens uit Elburg

31 Januari 2020: Walk4kids op Agnietenschool

31 Januari 2020: Kick-off Sterk Techniekonderwijs

17 Januari 2020: Eerste Postcoderoosproject “Zonnedak Elburg”een feit

07 Januari 2010: Uitreiken Koninklijke Onderscheiding aan 11 Elburger brandweermannen

 

30 December 2019: Echtpaar Schadenberg - De Vries 50 jaar getrouwd

23 December 2019:  Echtpaar Spijkerboer-Bakker 50 jaar getrouwd

13 December 2019: Avond Winter in de Vesting 2019

13 December 2019: Opening Winter in de Vesting

04 December 2019: Felicitatiebezoek echtpaar Van de Streek - Van den Bosch 50 jaar getrouwd

 

23 November 2019: Open dag Pietenhuis Elburg

18 November 2019: Echtpaar Kesselaar-Toepel 50 jaar getrouwd

16 November 2019: Sinterklaasintocht Elburg

11 November 2019: Sint Maarten in Elburg

09 November 2019: Licht op de admiraal

09 November 2019: Trouwe donateurs van KNRM in zonnetje gezet

08 November 2019: Kinderen ontbijten met burgemeester in gemeentehuis Elburg

07 November 2019: Grote Kring tentoonstelling Vogelvereniging De Vogelvriend

06 November 2019: Echtpaar Van Helderen - Ernsten 60 jaar getrouwd

01 November 2019: Echtpaar Boersma-Sikkema 60 jaar getrouwd

 

07 Oktober 2019: Installatie Jeugdraad Elburg

02 Oktober 2019: Echtpaar Vos - van Boven uit Elburg 50 jr getrouwd

 

28 September 2019: Nazomeren in de kapel

28 September 2019: 112 Event Elburg

28 September 2019: DSV knokt zich naar overwinning in Biddinghuizen: 0 – 1

28 September 2019: Bokbierdag Elburg

25 September 2019: ANWB Streetwise op de Regenboog in Doornspijk

16 September 2019: Hart van Thornspic 12,5 jaar

14 September 2019: Prinses Beatrix bij 60ste landelijke campagnedag Zwaluwen Jeugd Actie 't Harde

13 September 2019: Botterdagen Elburg

12 September 2019: Binnenkomst Botters

11 September 2019: Mevrouw Ter Agter - Van Zoeren 106 jaar

07 September 2019: Maurice van Es fietst van Noordkaap naar Elburg

07 September 2019: Autobedrijf Janse

07 September 2019: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Wil Schouwstra

07 September 2019: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Johan Beun

 

30 Augustus 2019: Echtpaar Zandbergen-Bosman 65 jaar gehuwd

16 Augustus 2019: Aanrijding Elburgerbrug

14 Augustus 2019: Vierde Vestingdag

13 Augustus 2019: Echtpaar van der Hilst 60 jr getrouwd

07 Augustus 2019: Derde Vestingdag

05 Augustus 219:: Ongeval Dronterweg/Elburgerweg

 

31 Juli 2019: Tweede Vestingdag 2019

24 Juli 2019: Eerste Vestingdag 2019

23 juli 2019: Echtpaar Spaan 60 jaar getrouwd

20 Juli 2019: Fotomoment vierdaagse lopers Elburg

19 Juli 2019: Ongeval in Elburg 

17 Juli 2019: Boekpresentatie Geef het door

13 Juli 2019: Optreden Concordia Vischmarkt

05 Julie 2019: Echtpaar Van Putten 50 jaar getrouwd

 

29 Juni 2019: Zeemankoren- en Wal-Halla Festival

28 Juni 2019: Oostendorpdagen

28 Juni 2019: Oostendorpdagen

25 juni 2019: Afvalbrand Elburg

24 Juni 2019: Onthulling ANWB-bord ‘Jo Bonger’

22 Juni 2019: RamboRun 2019 Elburg

21 Juni 2019: Bijzonder cadeau voor Maarten Seijbel

20 Juni 2019: Aanrijding Letsel Zwolscheweg - Zuiderzeestraatweg Oost Elburg

13 Juni 2019: Arent thoe Boecop komt met dubbeldikke magazine Tuinders van Elburg

 

30 Mei 2019: Hemelvaartsmarkt 't Harde

30 Mei 2019: American Day 't Harde

29 Mei 2019: Opening Vestingval Elburg

22 Mei 2019: Groep 3/4 van De Regenboog uit Doornspijk bezoekt het Museum Elburg

22 mei 2019; Avond4daagse Elburg dag 2

22 Mei 2019: Ongeval met letsel Oude Bleeksweg Elburg

21 mei 2019: Avond4daagse Elburg dag 1

11 Mei 2019: Reddingbootdag KNRM Elburg

10 Mei 2019: Aanrijding met letsel Zuiderzeestraatweg west Doornspijk

08 Mei 2019: Ongeval Eperweg/Bovenweg 't Harde

05 Mei 2019: Bevrijdingsvuur Elburg

04 Mei 2019: Dodenherdenking 't Harde

04 Mei 2019: Dodenherdenking Elburg

03 Mei 2019: Onthulling bank aan de Loswal in Elburg

08 Mei 2019: Ongeval Eperweg/Bovenweg 't Harde

 

 

27 April 2019: Koningsdag 't Harde

27 april 2019: Koningsdag Elburg (2)

27 april 2019: Koningsdag Elburg (1)

26 April 2019: Nieuwe caravan voor EHBO afd. Doornspijk-Elburg

18 April 2019: Herdenkingsplechtigheid basisscholen bij monument in Elburg

18 April 2019: Herdenking bij monument 't Harde

17 april 2019: Mevrouw Wielink- van Keulen 102 jaar

16 April 2019: Lente in Elburg

13 April 2019: Open dag Botterstichting Elburg

12 April 2019: Wethouder Wessel jubilerend Bloemenhof

12 April 2019: Koningsspelen op De Regenboog Doornspijk

12 April 2019: Koningsspelen gemeente Elburg

12 April 2019: Bloeiende bollenvelden in de omgeving van Elburg

03 April 2019: Rekendag op De Regenboog in Doornspijk

02 April 2019: Opening Zandverhalen

 

30 Maart 2019: Elburger Elfstedentocht

30 Maart 2019: Ongeval Flevoweg/Nieuwstadsweg

29 Maart 2019: Ladies Night Oosterkerk in Elburg

28 Maart 2019:  Boomplantdag 't Harde

27 Maart 2019: Elbrexit

08 Maart 2019: Huldiging kampioenen 2018 gemeente Elburg

 

28 Februari 2019: Schoolkorfbal Elburg

23 Februari 2019: Radiomarkt 't Harde

16 Februari 2019: Ruim 90.000 euro ingezameld voor behandeling van ernstig zieke Roeland in Moskou

05 Februari 2019: Mevrouw H. van Triest - Bos 100 jaar

04 Februari 2019: Echtpaar Vlieger uit 't Harde 60 jaar getrouwd

01 Februari 2019: King en Queen gekozen tijdens Bovenbouwgala Lambert Franckens

01 Februari 2019: Groep 7/8 de Regenboog bezoekt het gemeentehuis in Elburg

 

28 Januari 2019: Intentieverklaring ondertekend tot samenwerking in duurzame manier warmtewinning

23 Januari 2019: De eerste sneeuw van 2019

19 Januari 2019: Elburger SC - vv OWIOS 2-4

18 Januari 2019: Uitreiking certificaten taalcoaches

12 Januari 2019: Loopfietsbaan ATB vereniging Oldebroek geopend

 

19 December 2018: Kerst in Ampies Tuin

15 December 2018: Winter in de Vesting (zaterdagavond)

14 December 2018: Winter in de Vesting (vrijdag)

06 December 2018:  Echtpaar Klompenmaker 50 jaar getrouwd

 

29 November 2018: Heropeing sporthal 't Huiken

25 November 2018: Nationaal Orgelmuseum nu geregistreerd museum

24 November 2018: Sinterklaasintocht 't Harde

17 November 2018: Sinterklaasintocht Elburg

16  November 2018: Echtpaar Hanekamp 50 jaar getrouwd

14 November 2018: Opening Het Nieuwe Feithenhof

14 November 2018: Echtpaar Van Wijngaarden 50 jaar getrouwd

12 November 2018: Sint Maarten Elburg

09 November 2018: Nationaal Schoolontbijt

08 November 2018: Tentoonstelling De Vogelvriend

07 November 2018: Felicitatiebezoek echtpaar Heshusius 50 jaar getrouwd

03 November 2018: Woningbrand flat Hellenbeekstraat

01 November 2018: Echtpaar Vlieger 40 jaar beheerdersechtpaar Buurtgebouw Oostendorp

 

24 Oktober 2018: Echtpaar Schutte 50 jaar getrouwd

24 Oktober 2018: Meneer Vos 95 jaar

19 Oktober 2018: EB68 maakt plaats voor EB15

10 Oktober 2018: Opa Ruud (Wijnne) wint het Elburgs Kampioenschap voorlezen door grootouders

09 Oktober 2018: Museumschip Kasteel Vlotburg gearriveerd in Elburg

06 Oktober 2018: Eenzijdig ongeval Flevoweg

03 Oktober 2018: Oogstfeest Buurtmoestuin

 

24 September 2018: Eerste zonnepanelen van de collectieve inkoopactie Elburg in de Zon

22 September 2018: Bokbierdag en Koetsentocht Elburg

21 September 2018: Ongeval Doornspijk

19 September 2018: Felicitatiebezoek echtpaar Bosman 50 jaar getrouwd

17 September 2018: Eenzijdig ongeval 't Harde

12 September 2018: Leerlingen Nuborgh College Oostenlicht onthullen bijzonder verkeersbord

11 September 2018: Felicitatiebezoek mevrouw ter Agter - van Zoeren 105 jaar

10 September 2018: Felicitatiebezoek mevrouw W.H. van Ommen 106 jaar

08 September 2018: Botterdagen

06 September 2018: Start Botterdagen

06 September 2018: Echtpaar Dütting 60 jaar getrouwd

 

21 Augustus 2018: Verdacht pakketje ASK

18 augustus 2018: Brommers Kiek'n in Elburg

08 Augustus 2018: Bewoners terug naar het Nieuwe Feithenhof

03 augustus 2018: Dhr. Kalkman 95 jaar

01 augustus 2018: Vestingdag Elburg 3

 

25 Juli 2018: Vestindag Elburg 2

18 Juli 2018: Vestingdag Elburg 1

14 Juli 2018: GP Oostendorp

07 Juli 2018: Kokki's viert de zomer

06 Juli 2018: Voetvolleybaltoernooi S.V. 't Harde

05 Juli 2018: Felicitaties voor familie Van 't Hul 't Harde

03 Juli 2018: Beachvoetvolleybaltoernooi S.V. 't Harde

 

30Juni 2018: Samenloop voor Hoop (jeugd)

29 Juni 2018: Kaarsenceremonie Samenloop voor Hoopp

29Juni 2018: Oostendorpdagen (vrijdag)

29 Juni 2018: Opening Samenloop voor Hoop

29 Juni 2018:  EemBier geopend

28 Juni 2018: Prestatieloop 2018 Oostendorp

23 Juni 2018: Trekking lotenactie Team Klompenburg Samenloop voor Hoop

23 Juni 2018; Ramborun 

22 Juni 2018: Wandell4daagse 't Harde 4

21 Juni 2018: Wandel4daagse 't Harde 3

20 Juni 2018: Wandel4daagse 't Harde 2

20 Juni 2018: Ongeval Oostendorperstraatweg

19 Juni 2018: Wandel4daagse 't Harde 1

16 juni 2018: EK Klompzeilen

15 juni 2018: Mevrouw van Triest 95 jaar

14 juni 2018: Haringhappen in Elburg

09 juni 2018: Elburg goes Irish

08 juni 2018: Echtpaar Zwep 50 jaar getrouwd

06 juni 2018: Nieuwe haven Elburg voltooid

03 Juni 2018: Grote partij afval gedumpt in 't Harde

01 Juni 2018: Slotavond Avond4daagse Elburg

 

21 Mei 2018: Pinkstermarkt Elburg

12 Mei 2018: Elburger SC - SC Rouveen 0-0

11 Mei 2018: Echtpaar Spaan 50 jaar getrouwd

10 Mei 2018: Hemelvaartsmarkt 't Harde

04 Mei 2018: Dodenherdenking Elburg 

04 Mei 2018: Dodenherdenking 't Harde

04 Mei 2018: Opening sleepbootdagen Elburg

04 Mei 2018: Sleepbootdagen in de vroege ochtendzon

03 Mei 2018:Skeelerwedstrijden 't Harde

 

28 april 2018: Reddingbootdag Elburg

27 april 2018: Optocht Doornspijk

27 april 2018: Koningsdag 2018 't Harde

27 April 2018: Uitreiken jeugdlintjes Gemeente Elburg en benoeming eerste jeugdburgemeester

27 April 2018: Aubade Elburg

27 April 2018: Koningsdag begonnen in Elburg

20 april 2018: Koningsspelen 't Harde

19 april 2018: Adoptie monument Eperweg 't Harde

19 April 2018: Adoptie oorlogsmonument aan de Veldweg in Doornspijk

19 April 2018: Adoptie monument Elburg

16 April 2018: Buitengebied krijgt glasvezel

14 April 2018: Reunie/dansavond danscentrum Fons van Loon

14 April 2018: Beleef het klooster

13 April 2018: Opening de Barbier in Elburg

11 April 2018: Stille Tocht voor Michiel Schut

06 April 2018: Informatiebijeenkomst scootmobielbrigade

06 April 2018: Cheque voor Veluwse Wens Ambulance

04 April 2018: Ronde Toren terug in Elburg

04 April 2018: Echtpaar Schipper 50 jaar getrouwd

 

16 Maart 2018: Opening De Nieuwstad

15 Maart 2018: Kick off SamenLoop voor Hoop Elburg 

10 Maart 2018: Periodetitel Elburger SC ( - Olympia '28 1-0)

10 Maart 2018: Vissen voor Alpe d'Huzes

10 Maart 2018: Elfstedentocht Elburg

10 Maart 2018: Actiedag Elim 't Harde

08 Maart 2018: Unieke goeddoelactie op het Nuborgh College

01 Maart 2018: Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Jakob van der Weide uit Doornspijk

 

27 Februari 2018: Schaatsen Drontermeer Elburg

20 Februari 2018: Elburg ondertekent convenant met Glasvezel buitenaf voor glasvezel in buitengebied

11 Februari 2018: Ongeval Klaterweg

10 Februari 2018: Valentijns Fotobus

08 Februari 2018: Belevenistafel De Voordelevenistafel De Voord

06 Februari 2018: Veluwe Duurzaam‎ Informatieavond - Elburg in de Zon

 

26 Januari 2018: Bovenbouwgala Nuborg College Lambert Franckens: Queen Erin Lachenal en King Eddy Visch

24 Januari 2018: Burgemeester Jan Nathan Rozendaal bezoekt superschool Lambert Franckens

22 Januari 2018: Echtpaar Hengeveld 65 jaar getrouwd

19 Januari 2018: Weber Woonwereld JO-13 toernooi

19 Januari 2018: Expositie Jos Lussenburg Stichting

18 Januari 2018: Stormschade Elburg

10 Januari 2018: Opening financieel centrum in 't Huiken

 

28 December 2017: Hoofdsponsor EVV

15 December 2017: Winterfeest 't Harde

15 December 2017: Presentatie ‘@Robert’s Bakboek’

12 December 2017: Minuut gratis winkelen Boni jubileumactie LocoFM

10 December 2017: Sneeuwfoto's

09 December 2017: Kerst in de Vesting

09 December 2017: Kerstmarkt Oostendorp

08 December 2017: Kerst in de Vesting

02 December 2017: ESC - DSV'61 1-0 door Wim de Vries

 01 December 2017: Drie stadsgidsen gehuldigd

 

30 November 2017: Een minuut gratis winkelen bij Boni 't Harde

27 November 2017: Echtpaar Pluimers 60 jaar getrouwd

25 November 2017: Sinterklaasintocht 't Harde

25 November 2017: Onthulling nieuwe wens ambulance

21 November 2017: Echtpaar Maassen 50 jaar getrouwd

21 November 2017: Kleine kring keuring en tentoonstelling “de Vogelvriend”

18 November 2017: Sinterklaasintocht Elburg

14 November 2017: 'De wens van mijn opa', een kinderboek over de wensambulance'

13 November 2017: Echtpaar Van den Kommer 60 jaar getrouwd

11 November 2017: Sonte Marten Elburg

11 November 2017:  Scouting 't Harde bezoekt brandweer Oldebroek

10 November 2017: Boekpresentatie van De Orgelpracht van de Nederlandse steden deel 2

10 November 2017: Echtpaar Jansen 60 jaar getrouwd

10 November 2017: Kinderen brengen burgemeester Jan Nathan Rozendaal ontbijtje in het gemeentehuis

09 November 2017: Echtpaar Top 50 jaar getrouwd

03 November 2017: Echtpaar Schuurman uit Elburg 60 jaar getrouwd

 

26 Oktober 2017: Felicitatiebezoek echtpaar Nagelhout 50 jaar getrouwd

19 oktober 2017: Ongeval Flevoweg Elburg

19 Oktober 2017: Echtpaar Boer 65 jr getrouwd

13 Oktober 2017:  De heer Jan Nathan Rozendaal beëdigd tot burgemeester van Elburg

13 Oktober 2017: Scholierenwedstrijd Botters

12 Oktober 2017: Oma Joke Sanders wint het EK voorlezen op de de Admiraal van Kinsbergenschool

07 Oktober 2017: Elburger SC - Reaal Dronten

03 Oktober 2017: Ongeval Flevoweg

 

27 September 2017: Roelof Binnekamp ontvangt eerste Presentatiegids ESC

23 september 2017: Bokbierdag Elburg

21 September 2017: Debatavond SGP

16 September 2017: Truckrun Noord-West Veluwe

15 September 2017: Slotavond zwem4daagse 't Harde

14 September 2017: Start werkzaamheden uitbreiding haven

08 September 2017: Dag 2 Botterdagen 2017

08 September 2017: Dag 2 Botterdagen 2017

07 September 2017: Vlootschouw Botterdagen

 

26 Augustus 2017: Rommelmarkt de Haerkamp Oosterwolde

26 Augustus 2017: Bigpop Oosterwolde

23 Augustus 2017: Heropening basisschool Noordermerk Noordeinde

21 Augustus 2017: Zomer in Gelderland in Oostendorp

19 Augustus 2017: Visdag Elburg 

19 Augustus 2017: Brommers Kiek'n Elburg

16 Augustus 2017: Vijfde Vestingdag Elburg

09 Augustus 2017: Avondprogramma vierde Vestingdag

09 Augustus 2017: Vierde Vestingdag Elburg

04 Augustus 2017: John van Zweden ontvangt presentatiegids VSCO'61

 

26 Juli 2017: Avondprogramma tweede Vestingdag

26 Juli 2017: Tweede Vestingdag Elburg

19 Juli 2017: Vestingdag avondprogramma

19 Juli 2017: Eerste Vestingdag Elburg

12 Juli 2017: Mevr. Reilling - de Groot 95 jaar

11 Juli 2017: Dorpsplan 't Harde

11 Juli 2017: Zomerfeest 't Harde

06 Juli 2017: Foodfestival Scola Elburg

05 Juli 2017: Opening De Haven (voorheen De Baars)

05 Juli 2017: Verbouwing De Haven (voorheen De Baars)

03 Juli 2017: Medaille voor de best geslaagde leerling op het Van Kinsbergen college

03 Juli 2017: Botterstichting overhandigt gewonnen wisseltrofee aan burgemeester Dijkstra

03 Juli 2017: Ludiek cadeau voor  de raadsleden en wethouders van Elburg

01 juli 2017: Vier de zomer met live optredens bij Kokki's

 

30 Juni 2017: Oostendorpdagen deel 2

30 Juni 2017: Dag 1 Oostendoropdagen 2017

24 Juni 2017 : Inline Skaten Marathon Cup 't Harde

24 Juni 2017: RamboRun en Zeemanskorenfestival 

24 Juni 2017: ABC Fitness wandelt voor speeltafel De Voord

23 Juni 2017: Afscheid voorzitter Cees Veldman CMV Juliana Doornspijk

22 juni 2017: Terugblik Hoge Enker Feestweek

20 juni 2017: Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan Jaap Stremmelaar

17 Juni 2017: Marswedstrijden Elburg

15 Juni 2017: Avond4daagse 't Harde dag 3

14 Juni 2017: Avond4daagse 't Harde dag 2

13 Juni 2017: Start Avond4daagse 't Harde

12 Juni 2017: Hoge Enker Feestweek 2017 van start

09 Juni 2017: Iers pubfestival Elburg

08 Juni 2017: Felicitatiebezoek echtpaar Smit 50 jaar getrouwd

05 juni 2017: Eenzijdig motorongeval Doornspijk

05 juni 2017: Pinkstermarkt Elburg 2017

04 Juni 2017: Kunstroute

 

31 Mei 2017: Deen 't Harde geopend

18 Mei 2017: Boekpresentatie Jij bent van mij

15 Mei 2017: Opening De Haven in De Voord

13 Mei 2017: Lentefair Wereldwinkel

13 Mei 2017: Gezzellig druk in Elburg

11 Mei 2017: Verbouwingswerkzaamheden voormalig café de Baars

11 Mei 2017: Scholieren Nuborgh College Lambert Franckens aan de slag met Omgevingsvisie

10 Mei 2017: Free-wheel Inline Cup Oost 't Harde

09 Mei 2017: Echtpaar Dekker 60 jaar getrouwd

04 Mei 2017: Dodenherdenking Elburg

01 Mei 2017: Echtpaar Krooneman 65 jaar getrouwd

 

27 April 2017: Binnenkomst sleepboten

27 April 2017: Koningsdag 't Harde (ochtend)

27 April 2017: Koningsdag Elburg (ochtend)

24 april 2017: Felicitatiebezoek mevrouw Karssen-Veerman 95 jaar

22 april 2017: Laatste twirlconcours van Concordia

22 april 2017: Open dag Botterwerf

21 April 2017: Koningsspelen gemeente Elburg

21 April 2017: Felicitaties voor 100-jarige mevrouw Wielink

19 April 2017: Ongeval wegvervoer letsel Zuiderzeestraatweg Oost

18 April 2017: Adoptie monument 't Harde

18 April 2017: Adoptie monument Elburg

17 April 2017 Vlooienmarkt DSV'61

14 April 2017 Concert Rafidim en Chr. Mannenkoor 't Harde

08 April 2017: Schoorsteenbrand Elburg

06 April 2017: Het Lambert Franckens rent 24 uur voor Compassion

05 april 2017: Flyeractie De Borchstee tegen overlast hondenpoep

02 April 2017: Actiedag Oosterkerk Elburg

02 April 2017: Belangrijke overwinning voor Elburger Sportclub: 2-1

29 Maart 2017: Woningbrand in Elburg

24 Maart 2017: Icare trakteert cliënten op pannenkoeken deel 1 en deel 2

22 Maart 2017: Kat in het nauw

22 Maart 2017: Vorderingen bouw pand Aan de Gracht Elburg

18 Maart 2017: Lente-fair in Maranathakerk 't Harde

13 Maart 2017: Thema boomfeestdag: bomen verbinden!

11 Maart 2017: Uitslaande brand verwoest loods in 't Harde

06 Maart 2017: Echtpaar Westerink 65 jaar getrouwd

04 Maart 2017: Schuurbrand Tempelweg

04 Maart 2017: Elfstedentocht Elburg

03 Maart 2017: Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Dries Bos uit Elburg

02 Maart 2017:  Nieuwe eigenaren Hotel Elburg De Tapperij

 

27 Februari 2017: Aftrap OZOverbindzorg Elburg

24 Februari 2017: Afscheid Egbert Bos van hotel Elburg en café de Tapperij

23 Februari 2017: Rian Withaar één van de winnaars Hanzeproduct-prijsvraag

18 Februari 2017: Maestro concert

14 Februari 2017: Voorleeskampioenschap gemeente Elburg

09 Februari 2017: 40 jaar Nationaal Orgelmuseum Elburg

01 Februari 2017: Waarnemend burgemeester Harry Dijksma geïnstalleerd

 

25 Januari 2017: Afscheid burgemeester De Lange

21 Januari 2017: Willem II winnaar Weber Woonwereld JO-13 toernooi

21 Januari 2017: PEC Zwolle clinic voor vrouwen bij DSV’61 geslaagd

19 Januari 2017: Rondje buitengebied Elburg en 't Harde

18 Januari 2017: Winters landschap Elburg

17 Januari 2017: Optreden De Meulezangers

13 Januari 2017: Nieuwjaarsreceptie Stichting Veluwse Wens Ambulance

12 Januari 2017:  Basisschool De Blerck is Gezonde School

11 Januari 2017: Ambassadeur Israel bezoekt Elburg

07 Januari 2017: Nieuwjaarsreceptie brandweer Elburg

07 Januari 2017: Winter in Elburg 

 

31 December 2016: Oudejaarsborrel De Voord

30 December 2016: Karbietfeest 2016

28 December 2016: Echtpaar Platte uit Doornspijk 50 jaar getrouwd

23 December 2016: Winterfeest 't Harde

22 December 2016: Herdertjestocht

18 December 2016: Bouw van Centrumplan ’t Harde fase 2 vordert gestaag

14 December 2016: Buurtbus al 10 jaar niet te missen

10 December 2016: Kerst in de Vesting (2)

10 December 2016: Kerst in de Vesting 2016

08 December 2016: Actiedag voor KWF Van Kinsbergen College Elburg

07 December 2016: Expositie Elburger Wout Ostendorf in De Talter in Oldebroek

07 December 2016: Kees van Veelen neemt afscheid als chauffeur Buurtbus

01 December 2016: Echtpaar Westerink 50 jaar getrouwd

 

27 november 2016: MTC Thornspiick gaat van start

26 November 2016: Muzikaal middagje in Elburg

23 November 2016: Uitslagen Bedrijfsschietwedstrijd 2016 Schietsportvereniging Oostendorp

22 November 2016: Eigen kabelkrant voor cliënten zorginstelling Het Baken

19 November 2016: Heropening Rabobank Elburg

19 november 2016: Intocht Sinterklaas 't Harde

17 november 2016: Vrijwilligersavond De Voord

12 November 2016: Kinderopvang ROMI start in Octaaf

12 November 2016: Intocht Sinterklaas Elburg

11 November 2016: Officiële opening fase 1 van het revitaliseringsplan sportpark Schenk

11 November 2016: Kinderen Elburg vieren Sonde Marten

11 November 2016: Kop-staartbotsing Eperweg 't Harde

10 November 2016: Locoburgemeester Henk Wessel ontbijt met kinderen de Vrijheid uit Elburg

09 November 2016: Benefietconcert voor Siebe door Mulderssingers en Old Dutch Boys

08 November 2016: Nieuw bedrijfspand voor BFH cleaning en Magical Car Cleaning Elburg

07 November 2016: Burgemeester De Lange wordt directeur zendingsorganisatie GlobalRize

05 November 2016: Elburger Sportclub tegen Teuge: 1-2

03 November 2016: Open atelierochtend Agnietenschool Elburg

01 November 2016: Noaberpad#10 Esche - Hesingen

01 November 2015: Henk Blok stopt als chauffeur Buurtbus

 

28 Oktober 2016: Festival voor vrijwilligers uit Gemeente Elburg

27 Oktober 2016Nieuw logo Stichting De Meent en De Regenboog

19 Oktober 2016: Gezellige Herfstfair bij Jeanne d’Arc

15 Oktober 2016: Bluesweekend Elburg deel 1 en deel 2

14 Oktober 2016: EK voorlezen voor oma's in Scola

08 Oktober 2016: Elburg in Concert

06 Oktober 2016: Felicitatiebezoek echtpaar Jonker 60 jaar getrouwd

03 Oktober 2016: Felicitatiebezoek mevrouw Prins-van Os

01 Oktober 2016: Democlassics 2016 Oosterwolde

 

24 September 2016: Bokbierdag Elburg

24 September 2016: Run for Joyce 2016

16 September 2016: Echtpaar Van Norel uit Doornspijk 50 jaar getrouwd

10 September 2016: De Gustaaf Adolfgroep uit ‘t Harde houdt reünie i.v.m. jubileum

10 September 2016: Fotoreportage dag 3 Botterdagen

10 September 2016: Fotoreportage dag 2 Botterdagen

09 September 2016: Traumahelikopter bij ernstig ongeval Gerichtenweg

09 September 2016: De Botterdagen 2016 zijn begonnen!

08 September 2016: Dinie van Wezep neemt afscheid na bijna 35 jr bij Icare

08 September 2016: Felicitaties echtpaar Van den Bosch (50 jr getrouwd)

07 September 2016: Opening Taalpunt Elburg

07 September 2016: Scola officieel in gebruik genomen

05 September 2016: Zwemvierdaagse 't Harde (dag 1)

05 September 2016: Inhijsen liggers viaduct N309-A28

03 September 2016: NK Streetrace zaterdag vrouwen en mannen 17+

03 September 2016: Kleindierenshow Sport Veredelt Oostendorp

03 September 2016: NK Streetrace zaterdag Deel 1

02 September 2016: Mega Piraten Festijn Oldebroek

02 September 2016: Streetrace Masters 40+ Masters 50+

02 September 2016: Eerste exemplaar presentatiegids Elburger SC overhandigt aan wethouder Krooneman

 

31 Augustus 2016: Vervolg opbouw parcours NK MTB Streetrace en MPF

29 Augustus 2016: Opbouw ATB Streetrace

27 Augustus 2016: Rommelmarkt speeltuinvereniging De Haerkamp Oosterwolde

27 Augustus 2016: Opbouw NK MTB Streetrace en MPF

27 Augustus 2016: 71e Fokdag en Concours Zwaluwenburg

26 Augustus 2016: Opbouwwerkzaamheden MPF en NK MTB Streetrace Oldebroek

25 Augustus 2016: Uitzwaaimoment De Voord Elburg richting Mont Ventoux

24 Augustus 2016: Zomer in Gelderland in Oosterwolde

20 Augustus 2016: Brommers Kiek'n Elburg

17 Augustus 2016: Vijfde Vestingdag Elburg

13 Augustus 2016: Beleef het Klooster Museum Elburg

13 Augustus 2016: Oogstfeest Boerderijmuseum Oldebroek Deel 1

13 Augustus 2016: Oogstfeest Boerderijmuseum Oldebroek Deel 2

10 Augustus 2016: Avond Vierde Vestingdag Elburg

 10 Augustus 2016: Vierde Vestingdag Elburg

5 Augustus 2016: Uitreiking presentatiegids sv 't Harde

3 Augustus 2016: Derde Vestingdag Elburg

2 Augustus 2016: Lange Wijden Elburg Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer

 

29 juli 2016: Uitreiking presentatiegids VSCO'61 

28 Juli 2016: Echtpaar van Zoeren 50 jaar getrouwd

23 Juli 2016: Huldiging 4-daagse Nijmegen lopers Elburg

23 Juli 2016: Brocante markt Museum Elburg

22 Juli 2016: Wellness Boerderij De Rijsgaardhoeve

20 Juli 2016: Eerste Vestingdag Elburg

14 Juli 2016: Finale KNSB Marathon 't Harde

14 Juli 2016: Skeeleren 't Harde

13 Juli 2016: Felicitatiebezoek fam. berghorst Doornspijk

13 Juli 2016: Zomerfeest 't Harde

13 Juli 2016: Echtpaar Spijker Elburg 50 Jaar getrouwd

12 Juli 2016: Jan Roozeboom in Elburg geëerd met bronzen medaille

11 Juli 2016: Ongeval Oldebroek Laanzichtsweg Bovenheigraaf

9 Juli 2016: Meulezangers Optreden Elburg

7 Juli 2016: Echtpaar Boonen 50 jaar getrouwd

6 Juli 2016: Wegwerkzaamheden 't Harde viaduct A28

2 Juli 2016: A. van de Streek neemt afscheid van de buurtbus

2 Juli 2016: Oostendorpdagen 2016

2 Juli 2016: EVV Beachvolleybaltoernooi

2 Juli 2016: Zomerconcert Concordia op Vischmarkt Elburg

 

25 juni 2016: Slotavond wandel- en fietsvierdaagse Oosterwolde

25 Juni 2016: Ramborun en Zeemanskorenfestival Elburg

24 Juni 2016: Slotavond wandelvierdaagse 't Harde

23 Juni 2015: Derde avond wandelvierdaagse 't Harde

22 Juni 2016: Tweede avond wandelvierdaagse 't Harde

21 Juni 2016: Eerste avond wandelvierdaagse 't Harde

21 Juni 2016: Wandel- en fietsvierdaagse Oosterwolde Avond 1

18 Juni 2016: Toer de Dellen 1  Toer de Dellen 2    Toer de Dellen 3     Toer de Dellen 4    Toer de Dellen 5

 

De lijst wordt binnenkort verder uitgebreid met meer albums

 

REGIO/ELBURG - De regio Noord-Veluwe is een prachtig fietsgebied. Zowel voor woon-werkverkeer, fietstochten als voor de wielersport. De belangstelling voor fietsen groeit. Via het project Noord-Veluwe Fietst investeren de Noord-Veluwse gemeenten 1,4 miljoen euro in de infrastructuur, wielersport en in fietsevenementen.

Lees meer >

Bij het bezoek van de website Bottercourant.nl gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

  • De website Bottercourant.nl is een initiatief van Stichting Lokale Omroep Oldebroek “LOCO” (S.L.O.O.), hierna te noemen Loco Media Groep. De informatie op deze website is bedoeld ter informatie en niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Loco Media Groep zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Loco Media Groep niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
  • Alle rechten van namen en logo's berust bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Loco Media Groep informatie (teksten, afbeeldingen, vormgeving, geluid, video en script-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Voorwaarden en aanwijzingen

Bij het reageren op items gaat u akkoord met de hiervoor geldende voorwaarden.

Privacy

  • Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die worden opgegeven. Door deze voorwaarden te accepteren stemde u ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming.

Huisregels voor het plaatsen van reactie(s)

We willen graag uw mening horen en discussies zijn erom gevoerd te worden. Toch zijn er bepaalde regels waaraan u zich te houden heeft, zodat dit voor iedereen prettig blijft:

  • U dient zich te registreren om te kunnen reageren op artikelen.
  • Kwetsende, obscene, bedreigende, vulgaire en discriminerende opmerkingen zijn verboden.
  • Links naar illegale zaken en sluikreclames zijn verboden.
  • Geen aanstootgevende en/of shockerende opmerkingen of teksten van dien aard plaatsen.
  • Reacties op berichten die niet ter zake doende zijn, kunnen worden verwijderd.
  • Voor vragen betreffende de reacties: webbeheer@locomediagroep.nl

Als de lezer zich niet houdt aan deze voorwaarden of aanwijzingen van de beheerders, moderators of webmaster kan er worden overgegaan tot het permanent bannen van het IP-adres.

Loco Media Groep is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Zorg bij het inzenden van berichten dat u van het bericht en de eventuele foto de rechten hebt. Loco Media Groep houd het recht om de inzender hiervoor verantwoordelijk te stellen.

Loco Media Groep behoudt zich het recht voor om ontoelaatbare bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken.

Ongewenst op foto/video

Staat u ongewenst op een van onze foto’s of video’s? Neem dan contact op met de redactie via info@locomediagroep.nl of bel naar 038 – 376 29 81 (ma t/m do 9:00 – 16:00). Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de des betreffende foto.

Gegevens

Wilt u uw gegevens opvragen van uw account op deze website of wilt u dat uw account wordt verwijderd? Mail dan naar webbeheer@locomediagroep.nl met uw vraag en wij zullen u dan verder helpen.

Deze disclaimer kan ten aller tijde door Loco Media Groep aangepast worden. Wij adviseren daarom de regels en voorwaarden regelmatig te bekijken.

Locourant redactie
Tel: 038 376 2981
E-mail: info@locourant.nl

Loco FM Studio
Tel: 038 376 96 97

Stichting Lokale Omroep Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 498
8091 CT Wezep
Tel: 038 376 2981
E-mail: info@locourant.nl