geld

ELBURG - Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kunnen verenigingen en instellingen de jaarlijkse subsidie aanvragen voor het jaar 2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

204403446 126169209661091 6691669222453376600 n

ELBURG - Vanaf maandag 5 juli is het weer mogelijk om op woensdagen van 08.30 tot 19.00 uur reisdocumenten en rijbewijzen af te halen bij de servicebalie. Op de overige werkdagen kunt u van 08.30 - 12.30 uur terecht voor afhalen bij de servicebalie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

fiets2

ELBURG - Maandag 5 en dinsdag 6 juli wordt de fietsenstalling bij de bushalte aan de Nunspeterweg vervangen. De oude fietsenstalling zal een aantal dagen eerder worden weggehaald.

Dit betekent dat er tijdelijk geen stalling is.

Schrijf reactie (0 Reacties)

fasering v02 1

't HARDE - De bouw van de volgende grote nieuwbouwwijk op ’t Harde is een stap dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ’t Harde – Hokseberg. Initiatiefnemer Prins Bouw wil de nieuwbouwlocatie Hokseberg fasegewijs ontwikkelen tot een hoogwaardig woonzorggebied. Het college van burgemeester en wethouders legt het ontwerpbestemmingsplan - op korte termijn - voor 6 weken ter inzage. Digitaal staat het plan op ruimtelijkeplannen.nl, ook is het mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis. Men kan in de periode van 6 weken zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven in de vorm van een zienswijze.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

204403446 126169209661091 6691669222453376600 n

ELBURG  - Vanaf maandag 5 juli a.s. is het gemeentehuis (burgerzaken en de servicebalie) elke woensdag de hele dag geopend.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

206852678 125841763027169 2635233795222011101 n

ELBURG - Al sinds het midden van de 14e eeuw was Elburg lid van de Hanze. In latere tijden raakte deze voorloper van de EU in verval, onder meer door interne twisten en oorlogen. Sinds 1980 bestaat De Nieuwe Hanze. Binnen dit netwerk hebben de ruim 200 Hanzesteden in Noord-Europa de draad als het ware weer opgepakt. Het 'hoofdkantoor' is tegenwoordig gevestigd in het Duitse Lübeck en van daaruit worden talloze activiteiten gecoördineerd, waarvan de Internationale Hanzedagen de bekendste zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krooneman

Heldere vraag, helder antwoord: ja. En waarom ja dan? Nou, daar zal ik wat over zeggen.

Tja, 11 jaar geleden was ik opeens wethouder, zo voelde het in iedere geval wel toen: weinig voorbereiding, meteen in het diepe. En ondanks dat ik 13 jaar raadslid was geweest (waarvan de laatste 5 jaar fractievoorzitter) en zelf als beleidsambtenaar en leidinggevende had gewerkt, werd alles compleet anders. Met mijn achtergrond dacht ik van tevoren te weten wat het ongeveer zou inhouden. Maar al snel kwam ik erachter dat dat echt niet zo is. Werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is ingewikkeld: je werkt samen met heel veel mensen in verschillende rollen en posities, met organisaties, instellingen en verenigingen. Er zijn gevoeligheden, best vaak met tegengestelde belangen, en politiek is soms grillig. Maar die complexiteit is in mijn beleving ook meteen de uitdaging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 5 en 12 juli vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. 12 juli is een van de hoogtijdagen van de lokale democratie. Dan staat onder meer de Kadernota op de agenda van de gemeenteraad en houden de fracties algemene beschouwingen. De gemeenteraad vergadert in MFC Aperloo. Op 5 juli start de vergadering om 19.30 uur. Een week later begint de bijeenkomst om 14.00 uur. De opnames van  de vergadering worden rechtstreeks uitgezonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG  -  Heeft u vanwege de coro¬namaatregelen minder inkomen dan voorheen? Dan kan de gemeente u helpen door de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is gewijzigd vastgesteld door het college van B en W. De berekening wijzigt, waardoor een hogere TONK vergoeding uitbetaald kan worden. En ook is het maximum bedrag per maand verhoogd naar € 1.000,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

206107737 124675743143771 7577058488817990541 n

DOORNSPIJK - De landelijke Coronamaatregelen worden afgeschaald. De bewegingsvrijheid neemt toe en daarmee samenhangend neemt de recreatiedruk op de Haere af. Met ingang van 26 juni worden de inrijverboden nabij de Haere opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

208326802 124338276510851 5272636947797169118 n

ELBURG - Wethouder Willem Krooneman heeft op 23 juni zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid te doorbreken. Veel mensen voelen zich weleens eenzaam, en dat zijn lang niet alleen ouderen. Juist in de coronaperiode hebben velen iets van eenzaamheid/isolement ervaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

participatietraject foto 1

ELBURG -  Twintig inburgeraars nemen deze weken in kleine groepen deel aan het Participatieverklaringstraject. En met succes! Vrijdag 25 juni zetten de eerste groepen inburgeraars een handtekening onder hun participatieverklaring. Hiermee sluiten zij een belangrijk onderdeel af van het inburgeringsexamen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal legt een last onder dwangsom op aan een handelaar in de drug 3MMC: “De politie heeft op verschillende momenten geconstateerd dat er sprake was van de verkoop van 3MMC in onze gemeente. Formeel valt er niet op te treden tegen 3MMC, want dit middel staat nog niet op de lijst van verboden middelen. Wel kunnen we in samenwerking met de politie op grond van onze Algemene plaatselijke verordening deze handel aan banden leggen. We treden dan op tegen de overlast en het gevoel van onveiligheid die deze drugshandel met zich meebrengt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veel

OOSTENDORP - Wilt u als bewoner van Oostendorp uw mening laten horen over het verduurzamen van uw woning? En heeft u hierover een brief ontvangen van de gemeente Elburg?

Vult u dan vóór 30 juni a.s. de enquête in via de website: https://nl.surveymonkey.com/r/duurzaamoostendorp

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Helaas zijn we de laatste weekenden nogal eens geconfronteerd met vernielingen door onze jongeren. Dat is niet acceptabel. Ik begrijp heel goed dat je, zeker met dit mooie weer, samen met vrienden een gezellige avond wilt hebben. En dat is prima. Maar ga niet vervolgens een natuurspeeltuin vernielen, een boot in de fik stekken en of een dixi laten afbranden. Dat gaat echt te ver.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentegids

ELBURG -  In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt het papieren én het digitale gemeentemagazine medio november 2021 uitgegeven. Vanaf juli 2021 start uitgeverij Akse Media BV de acquisitie voor advertenties en bedrijfsreportages in het gemeentemagazine. Door het coronavirus zullen zij met name telefonisch of per mail contact zoeken. Dit schrijven is dan ook bedoeld om te verklaren dat de productie van het gemeentemagazine is opgedragen aan Akse Media BV en dat bedoelde uitgave als de enige in opdracht van het gemeentebestuur van Elburg uit te geven gemeentemagazine dient te worden beschouwd. Wordt u door een bedrijf benaderd voor het plaatsen van een advertentie en u vertrouwt het niet, vraagt u dan naar de aanbevelingsbrief van de gemeente Elburg. Kunnen zij u die niet tonen dan werkt dit bedrijf niet in opdracht van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

havenkade

ELBURG -  Zaterdag en zondag (19 en 20 juni) is de Havenkade afgesloten van 12.00 - 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op Coronamaatregelen in Elburg voor het voorjaar en zomerseizoen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben recent de aanbesteding voor de Wmo maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding, (ambulant en groep) en logeeropvang afgerond. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 juni 2021. De afgelopen periode zijn er vragen gesteld over de prijs die zorgaanbieders ontvangen om groepsbegeleiding te bieden. De gemeenten hebben opnieuw zorgvuldig naar de kostprijs gekeken, echter nu blijkt dat deze berekening niet helemaal voldoet aan de eisen die de gemeenten eerder hebben gesteld. De gemeenten zullen een herberekening laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat aanbieders een reële prijs ontvangen voor de ondersteuning die zij leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0040

ELBURG / Op 12 juni heeft de Jeugdraad Elburg actie ondernomen tegen de eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor deelden zij pannenkoeken uit bij de verzorgingshuizen ’t Hart van Thornspic, De Voord, het nieuwe Feithenhof en Mariposa. Jeugdburgemeester Josefien Camminga vindt de extra aandacht voor dit onderwerp heel belangrijk: “Eenzaamheid is niet goed. Ouderen zijn soms eenzaam en wij willen hier iets aan doen. Daarom sturen wij hen een vrolijk kaartje en delen we pannenkoeken uit in de verzorgingshuizen.”

Foto's Anja van Boven

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Josefien Camminga bij de kapotte waterpomp

ELBURG -  Het had aanstaande zaterdag een mooi feestje moeten zijn: de opening van de natuurspeeltuin. Eerder was de opening uitgesteld vanwege vernielingen en de tijd die het kostte om die te herstellen. Maar nu hebben onverlaten opnieuw toegeslagen en de pas aangelegde natuurspeeltuin flink beschadigd. Jeugdburgemeester Josefien Camminga is bedroefd over datgene wat zij aantrof: “Ik vind dit heel erg. Dit valt niet te begrijpen, waarom doen die flauweriken dit?”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)