markering

ELBURG - Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni mogen ook in onze Vesting restaurants, cafés en terrassen weer open. De gemeente, winkeliers en horeca maken daarom samen plannen voor een veilige ‘anderhalvemetersamenleving’ binnen De Vesting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Column 3

In de nieuwe wereld is het heel normaal, dat eigen belangen opzij worden gezet om elkaar veilig te houden. Uit ‘welbegrepen eigenbelang’. Voor mij betekende het ooit heel simpel, dat je soms een ander wat moest gunnen, om ook zelf iets gegund te krijgen. Helaas bleek er ook een interpretatie, gericht op de vrijheid om te proberen je eigen positie te verbeteren, ‘zodat alle anderen daar op den duur ook beter van zouden worden’.

Als wethouder Ruimte zie ik helaas, dat die vrijheid zonder de juiste beperkingen leidt tot grote problemen. Vervuilingen in lucht, grond en water - we ondervinden er nog steeds de gevolgen van, om het nog maar niet te hebben over het ontstaan en bestaan van ziekten in de bio-industrie en ja, daar komt-ie, Corona.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentegids

ELBURG - In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt het papieren én digitale gemeentemagazine medio november 2020 uitgegeven. Vanaf juni 2020 start uitgeverij Akse Media BV de acquisitie voor advertenties en bedrijfsreportages in het vernieuwde gemeentemagazine. Door het coronavirus zullen zij met name telefonisch of per mail contact zoeken.

Dit schrijven is dan ook bedoeld om te verklaren dat de productie van het gemeentemagazine is opgedragen aan Akse Media BV en dat bedoelde uitgave als de enige in opdracht van het gemeentebestuur van Elburg uit te geven gemeentemagazine dient te worden beschouwd. Wordt u door een bedrijf benaderd voor het plaatsen van een advertentie en u vertrouwt het niet, vraagt u dan naar de aanbevelingsbrief van de gemeente Elburg. Kunnen zij u die niet tonen dan werkt dit bedrijf niet in opdracht van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

default og image

ELBURG - Ratten zorgen geregeld voor overlast. De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebouwen, trottoirs, enzovoorts. Net als muizen komen ratten af op warmte en voedsel. In de bebouwde omgeving zitten deze dieren vaak in kruipruimten, houtopslagen en riolen.

Overlast van ratten in huis voorkom je door te zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren. Om huis (en op plekken als volkstuinen, parken en speelterreinen) is het belangrijk dat de rat geen schuilplaatsen en eten heeft. Een opgeruimde, schone omgeving voorkomt bovendien dat het dier gaat nestelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 elburg logo

ELBURG - De ophaaldag voor oud papier & karton van maandag 1 juni wordt verplaatst naar woensdag 3 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Vanaf maandag 25 mei a.s. is burgerzaken tijdelijk extra geopend op maandag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 25 mei is de volgende raadsvergadering die start om 19.30 uur.

Bekijk de agenda voor deze raadsvergadering.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een korte videoboodschap van onze burgemeester. Fijne dagen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

kadernota

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt deze nota in de vergadering van 6 juli. De uitkomsten van deze bespreking worden definitief vastgelegd in de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 die de raad later in november vaststelt. Later dit jaar maakt de Rijksoverheid bekend welke gevolgen de coronacrisis heeft voor de gemeentefinanciën. Ook volgt nog een herverdeling van het gemeentefonds. Het is de verwachting dat deze ontwikkelingen een negatieve uitwerking hebben op de volgende begroting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Donderdag 21 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk Wessel

Er is de laatste weken natuurlijk heel veel gezegd en geschreven over de coronacrisis en de gevolgen hiervan. Nee ik ga deze column niet misbruiken om als één van de 17 miljoen virologen die ons land inmiddels rijk is te vertellen wat er voor tekorten zijn te ontdekken in de deskundigen van het RIVM. Toch houdt het ons allemaal bezig, een gevoel van sociale ontreddering, onzekerheid en machteloosheid, kenmerkend voor een periode van crisis is dat niemand zicht heeft op het einde van deze periode.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sight landscaping 1

ELBURG -  Misschien heeft u de bedrijfswagens of quad al zien rijden van SIGHT Landscaping. Dit Harderwijkse bedrijf verzorgt met veel enthousiasme een groot deel van het groen in de gemeente Elburg. Henk Vrijhof van SIGHT Landscaping: “Dat wil zeggen, we zorgen voor de onkruidbestrijding. We zijn blij en trots dat we in zo’n mooie omgeving mogen werken. Ons werk is van het allerhoogste kwaliteitsniveau. Dat betekent dat we niet alleen zorgen dat - zoals je mag verwachten - Elburg onkruidvrij is. We letten daarnaast ook erg goed op de omgeving. We signaleren bijvoorbeeld snel als er ‘ongenode gasten’ zijn als de Japanse duizendknoop. We weten waar de broedende zwanen zitten, registreren en melden dit en houden daar rekening mee”. Het bedrijf is lokaal zeer betrokken. Zo heeft ze afspraken gemaakt om alleen bij lokale ondernemers te tanken. “Dat vinden we erg belangrijk. Je doet het immers samen in Elburg en omstreken. Dan is het mooi als iedereen er beter van wordt”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

harm pijl zwart header campagnepagina

ELBURG - In deze “coronatijd” zien we een toename van het aantal gevallen van internetfraude. Een email, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een veelgebruikte manier om je gegevens te achterhalen of je over te halen om geld over de maken. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel geld afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Als je phishing kunt herkennen, en niet op linkjes en bijlagen klinkt, snijd je internetcriminelen flink de pas af en kun je internetfraude voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

400 650 3 wm 3932 0 nl oplaadpunt elektrische auto bord

ELBURG - De gemeente wil op het parkeerterrein Oude Gasfabriek aan de zijde van de Bas Backerlaan twee parkeerplaatsen met bijbehorende laadpaal reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. De tweede parkeerplaats zal pas daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer daar behoefte aan is. Deze parkeerplaats(en) mag alleen gebruikt worden door bewoners met een parkeerontheffing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - 'Samen maken we deze prachtige gemeente tot een bloeiende gemeenschap waar het fijn wonen, werken en leven is. Inwoner, ondernemers en gemeente: samen maken we het verschil. Daarin hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Door samen te werken komen we verder. Om deze samenwerking vorm te geven willen we de komende jaren een aantal stappen zetten. Deze ontwikkeling willen we kracht bij zetten met een mooie slogan en logo,' aldus de Gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Wijziging lediging containers

  • De ophaaldag voor de GFT-container van donderdag 21 mei (hemelvaartsdag) wordt verplaatst naar vrijdag 22 mei.
  • De ophaaldag voor oud papier & karton van maandag 1 juni (2e pinksterdag) wordt verplaatst naar woensdag 3 juni.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

ELBURG - Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen 25 inwoners en/of kleine zelfstandigen die (gedwongen) thuis zitten door de coronacrisis of anderszins, drie maanden lang gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders. Wethouder Willem Krooneman: “We zien dat een deel van onze inwoners door de coronacrisis minder uren werkt of daadwerkelijk hun baan is kwijtgeraakt, daarom doen we juist nu graag dit aanbod. We willen vooral een brede oproep doen. Ook mensen die al langere tijd geen werk hebben, die een uitkering ontvangen of ZZP’ers die zich willen laten omscholen, kunnen zich bij ons melden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

ELBURG - Is jouw cv-ketel aan vervanging toe? Of wil je weten hoe je jouw huis koel houdt in de zomer? Meld je dan snel aan voor het 25-minutenadviesgesprek in gemeente Elburg op dinsdag 26 mei en krijg gratis telefonisch of online advies van een onafhankelijke energieadviseur! Iedere Noord-Veluwse woningeigenaar kan vanaf april een 25-minutenadviesgesprek aanvragen in zijn gemeente. In dit gesprek is het mogelijk om een vraag te stellen over aardgasvrij wonen of energiebesparing. Initiatiefnemers van de adviesgesprekken zijn de zeven regiogemeenten (Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Hattem en Oldebroek) in samenwerking met duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vinden de adviesgesprekken op dit moment telefonisch en online plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krooneman

Al weken leven we in een andere tijd, coronatijd. Wie had dit 3 maanden terug kunnen denken? En we kijken al vooruit, termen als ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘het nieuwe normaal’. Maar we weten natuurlijk helemaal niet wat de toekomst brengt, dat wisten we ‘vroeger’ niet en nu al helemaal niet. Een column mag (sommigen zeggen: moet) persoonlijk zijn. Ik wil graag mijn gevoel delen bij wat ik zie, hoor en meemaak. En dat gevoel kan ik het beste omschrijven als ‘Dubbel’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Wil uw kind sporten of een muziekinstrument bespelen, maar kan dit niet vanwege uw financiële situatie? Of kunt u geen schoolspullen aanschaffen voor uw kind? Het Kindpakket kan uitkomst bieden. Het is belangrijk dat kinderen mee kunnen doen met activiteiten gericht op sport, ontspanning, onderwijs en ontmoeting. Ook in gezinnen waar minder geld te besteden is. Daarom kunt u via de gemeente Elburg het kindpakket aanvragen. Afhankelijk van uw inkomen, is het kindpakket per kalenderjaar maximaal € 500,- of € 250,- per kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)