93481872 3085265638177831 608364207464775680 n

ELBURG - In deze tijd waarin wij samen strijden tegen corona kunnen we helaas niet de 75 jaar bevrijding vieren die we voor ogen hadden. 18 april zou een feestelijke dag worden met festiviteiten in alle kernen. We kunnen gelukkig wel samen onze dankbaarheid voor vrijheid symbolisch tot uitdrukking brengen. Vlagt u mee? Zo kleuren we Elburg op 18 april rood-wit-blauw!

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaartje regio zwolle los 600x540

ZWOLLEELBURG - Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:

  • Voorlichting over hulpvoorzieningen, zodat voor ondernemers duidelijk is waar voor hulp aangeklopt kan worden en welke voorzieningen er precies zijn;
  • Meldpunt onder- en overbezetting van personeel, waar bedrijven die personeel over hebben gekoppeld worden aan bedrijven die momenteel een tekort aan personeel hebben;
  • Hulp op maat van businessexperts over continuïteit, overcapaciteit, productieverlies etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal geeft donderdag 16 april van 19.00 tot 19.30 uur antwoord op alle vragen over de coronacrisis tijdens een Facebook-Live sessie. Hij geeft antwoord op vragen zoals: Kan iemand mij helpen met de boodschappen? Mag ik in het bos van het mooie weer genieten? Wat doet de gemeente aan grote groepen mensen die buiten samen zijn? Ik heb geen inkomsten door het coronavirus, waar kan ik terecht?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Videoboodschap burgemeester Jan Nathan Rozendaal. 'Ondanks de vreemde omstandigheden fijne Paasdagen!'

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

overgang

't HARDE - Let op: wegens werkzaamheden is de spoorwegovergang bij 't Harde afgesloten van 9 april 23.45 uur tot 10 april 11.45 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Er is extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen. Het is dus weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Elburg geld beschikbaar in een fonds bij SVn voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Elburg en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het dringende advies aan de medewerkers van de Gemeente Elburg is om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarom zijn er minder medewerkers telefonisch bereikbaar op dit moment. Het kan zijn dat de wachttijd daardoor langer is dan u gewend bent. U kunt de gemeente bereiken via tel. 0525 688 688.

U kunt uw vraag ook stellen via het formulier 'Informatie vraag'

Schrijf reactie (0 Reacties)

omgeving

ELBURG - De Omgevingswet komt eraan. Wellicht heeft u hierover al iets meegekregen, maar is het nog niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn.   De Omgevingswet is een bundeling van een groot aantal wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water). Het doel van de nieuwe wet is de regels die hiervoor nu gelden beter op elkaar af te stemmen. Deze wet wordt dan ook hét wettelijke kader waarbinnen de gemeenten opereren in relatie tot het beheer van en ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In verband met goede vrijdag en 2e paasdag is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 10 april en op maandag 13 april. U kunt op de website van de Gemeente Elburg veel zaken digitaal regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, een melding openbare ruimte of het aanvragen van een vergunning. Vragen over Werk en inkomen of de Wmo stelt u eenvoudig via e-mail.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - Afgelopen vrijdag, 3 april 2020, werd bekend dat Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard is. HMC heeft 2 jaar hulpmiddelen geleverd voor de Wmo van gemeente Elburg, maar is nu geen leverancier meer voor nieuwe hulpmiddelen. Mocht u vanuit de Wmo een hulpmiddel gebruiken van HMC dan verandert er voorlopig niets.

Vragen of storingen

Indien u vragen of storingen over het hulpmiddel heeft, dan kunt u terecht bij:

Hulpmiddelencentrum Deventer
Tel. 088 - 000 94 50
E-mailadres: klantenservice.deventer@hulpmiddelencentrum.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Door de verminderde capaciteit (ten gevolge van coronamaatregelen) van de nachtopvang in Harderwijk is in regioverband afgesproken dat ook de gemeente Elburg in verband met het coronavirus 4 volwassen personen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een begeleider opvangt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Beste inwoners,

De verlenging van de Corona-maatregelen door onze Rijksoverheid vraagt van ons allen de moed om vol te houden. Nu het mooie weer eraan komt, kunnen we niet even op een terrasje gaan zitten. We missen onze kerkdiensten en de onderlinge ontmoeting. We missen onze vrienden en vriendinnen van school. We missen ook onze verenigingsactiviteiten en vooral onze clubgenoten. En nog vier weken of langer thuisonderwijs geven, is een forse opgave. Dan kan de leegte en soms zelfs de eenzaamheid zomaar aan ons beginnen te knagen. We missen ons avondje sporten of zingen. We missen het praatje met onze collega’s op het werk. Maar we weten waar we het voor doen: om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen en om te voorkomen dat onze ziekenhuizen en zorginstellingen overbelast raken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pa

Een aangepast programma dit jaar  

ELBURG - Pasen zal dit jaar anders verlopen dan u gewend bent. De landelijke maatregelen zijn nodig omdat we allemaal het virus onder controle willen houden én vooral kwetsbare groepen mensen beschermen.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het komende paasweekend, ontvang zo min mogelijk bezoek en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0215

ELBURG - Sinds 2017 heeft Elburg een jeugdburgemeester. Elk jaar mogen kinderen van groep 7 zich hiervoor aanmelden. Uit die aanmeldingen wordt dan uiteindelijk een jeugdburgemeester gekozen. Op Koningsdag (27 april) wordt de jeugdburgemeester officieel benoemd voor de periode van een jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het corona-virus raakt ons allemaal! De gevolgen zijn voelbaar voor iedereen. Noodgedwongen moeten we op afstand van elkaar blijven en tegelijkertijd zijn we misschien wel dichterbij elkaar dan ooit. Want niemand hoeft er alleen voor te staan. Veel inwoners willen buurtgenoten helpen, er ontstaan allerlei mooie initiatieven en lokale organisaties slaan de handen ineen om inwoners van ’t Harde, Hoge Enk, Doornspijk, Oostendorp en Elburg zo goed mogelijk door deze tijd heen te helpen. Toch kan het zijn dat je vragen, zorg of hulp nodig hebt. Een luisterend oor, ben je bang, ervaar je spanningen binnen het gezin, maar ook als je juist wilt helpen, dan kan je terecht bij het Sociaal en Financieel Trefpunt. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Elburg, MEE Veluwe, Stimenz en Stichting WIEL. Daarnaast wordt er nauw samen gewerkt met vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en andere (buurt)initiatieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

toaz

ELBURG - Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen en het voortbestaan van de onderneming van veel ondernemers en zzp’ers onder druk. Is dat bij u ook het geval? Dan kunt u vanaf vandaag bij de gemeente Elburg een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Binnen deze regeling zijn er 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

1. De gemeente Elburg biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto.

2. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De ondernemers die recht hebben op de Tozo, ontvangen voor het onderdeel inkomensondersteuning uiterlijk binnen een week een voorschot. Aanvragen kan HIER.:

Schrijf reactie (0 Reacties)

92159307 126051445671925 257745887990644736 n

ELBURG - Erelid Luurt Schuijn (90) ontving op vrijdag 3 april het herdenkingsboek Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945. Een directe overhandiging was helaas niet mogelijk, omdat het boek eerst een dag in quarantaine moest. Een dag later kon dochter Annemieke toch nog beperkt met haar vader communiceren via het raam. Het kleine wereldje waarin Luurt op dit moment op zijn kamer in het Nieuwe Feithenhof verkeert, kreeg door het herdenkingsboek toch nog een extra dimensie. De omhoog gestoken duim spreekt boekdelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

camper

ELBURG - In verband met het Coronavirus is het op dit moment nergens in Elburg toegestaan om met een camper op een openbare parkeerplaats te overnachten (dus ook niet op de Oude Vos). Mensen die dit toch doen, worden aangesproken en verzocht te vertrekken. Gemeente Elburg geeft gehoor aan de landelijke richtlijn om zoveel thuis te blijven en je niet te verplaatsen als dit niet hoeft.

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoogl

ELBURG - Gelukkig ook positief nieuws! Vandaag is er in het Groene Hart van Elburg een Schotse Hooglander geboren.

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)