afronding

't HARDE - 'Na maandenlang opengebroken wegen en het af- en aanrijden van vrachtauto’s en kranen is er een eind gekomen aan de werkzaamheden in ‘t Harde. De wijk is weer als nieuw en misschien nog wel belangrijker, we zijn beter voorbereid tegen het veranderende klimaat! In de toekomst zullen de regenbuien intenser en heviger zijn. Overlast van hevige regenbuien is niet helemaal uit te sluiten maar door praktische oplossingen als wadi’s, een speciale waterbergende onderlaag onder de weg en hoge stoepranden bestaat voldoende capaciteit (7 miljoen liter) om klimaatbuien op te vangen. Doordat het regenwater infiltreert in de ondergrond hebben de maatregelen een positieve effect op de grondwaterstand,' aldus de Gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

defensie

Door de Koninklijke Landmacht wordt er op de volgende data een militaire oefening gehouden:

  • maandag 25 november t/m vrijdag 29 november. Deze speelt zich af bij een aantal bruggen in de gemeenten Dronten en Oldebroek.
  • vrijdag 6 december van 8.00 tot 17.00 uur. Het betreft schietoefeningen op het Artillerie Schietkamp.
  • vrijdag 24 januari t/m zondag 26 januari 2020. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich tussen Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, ’t Harde, Epe en Garderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

ELBURG - Vanwege werkzaamheden (bij goede weersomstandigheden) bij het brugje van het voetbalpaadje aan de Zwolscheweg zal er hinder ontstaan voor fietsers en voetgangers.

Daarom wordt er op 21 en 22 november en van 25 t/m 29 november a.s. een omleidingsroute ingesteld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Er is veel vraag naar een mooie aankleding aan de binnenstad van Elburg om de gang naar de binnenstad voor voornamelijk toeristen in de winterperiode te bevorderen. Op dit moment is het terrasseizoen van 2019 reeds voorbij. De verordening Precariobelasting 2019 is nog niet aangepast op de wens voor winterterrassen. Gelet op de ontbrekende tijd om vergunningen te verlenen en de verordening aan te passen heeft de Gemeente Elburg ervoor gekozen om onder strikte voorwaarden winterterrassen in de periode tussen 1 november 2019 en 1 april 2020 toe te staan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

keuken

Het was me het weekje wel zeg! Hartstikke druk met van alles en nog wat, zo gaat dat tegen het eind van het jaar. Veel besprekingen en vergaderingen, overdag en ’s avonds. Tegenwoordig hebben we op heel veel terreinen 'dagen van' en 'weken van'. Zo hadden we onlangs de week van respect en de week van de pleegzorg. Ik mocht op een avond samen met collega Liesbeth Vos van de gemeente Oldebroek aan een aantal pleegouders uit Elburg en Oldebroek onze complimenten overbrengen en ze een boek aanbieden. Voor Liesbeth en mij was het een indrukwekkende avond: wat een liefde en zorg, maar ook wat een zorgen en problemen maken deze ouders mee. Heel open hebben we gesproken over alles wat ze meemaken, een avond om niet snel te vergeten. Wat mooi om te ervaren dat al deze ouders hun ziel en zaligheid leggen in de opvoeding van hun pleegkinderen en voor hen een veilig, warm en liefdevol thuis bieden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

magazin

ELBURG - Vrijdag 15 november was het de landelijke Dag van de Ondernemer. Een dag om DE ondernemers extra in het zonnetje te zetten. Daar hoort natuurlijk een cadeautje bij! De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het magazine ‘Ondernemen in Elburg’. Een magazine boordevol informatie voor de ondernemers over allerlei zaken die hun kunnen helpen bij het ondernemen. Er staat niet alleen handige informatie in voor de bestaande ondernemer, maar ook voor de startende ondernemer in onze gemeente.  

In de ochtend waren de ondernemers uit de gemeente Elburg op uitnodiging van wethouder Henk Wessel aanwezig bij de lancering van het magazine. Daarnaast konden de aanwezigen speeddaten over verschillende onderwerpen zoals de aanvraag van vergunningen of over het inkoopgebeuren binnen Elburg. Elke ondernemer krijgt een magazine toegestuurd.  

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG - De gemeente Elburg bruist van cultuur. Musea, verenigingen, koren, evenementen, geschiedenis, noem maar op! Voor elk wat wils, maar hoe brengen we alles bij elkaar? Of kunnen we ook combineren? Een themamiddag over geschiedenis in een verzorgingstehuis? Koren die optreden op scholen? En welke kansen liggen er voor ondernemers? Kunnen zij geld verdienen aan cultuur(toerisme)?

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

74680814 2754861021218296 6171153935974268928 n

't HARDE -  ‘Chronische stress, door bijvoorbeeld armoede en schulden, werkt verlammend op ons vermogen problemen op te lossen en doelgericht te werken’. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten om de methode Mobility Mentoring® toe te passen bij armoede, schulden en sociale problemen. Werken vanuit deze methode ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De gemeente Elburg wil graag samen met vrijwilligers en medewerkers van organisaties, die zich met deze problematiek bezighouden, onderzoeken of en hoe we deze methode kunnen toepassen in de gemeente Elburg. Daarom nodigt de gemeente u graag uit voor een bijeenkomst, waarbij Nadja Jungmann, oprichter van de Nederlandse beweging van Mobility Mentoring, u hoopt te inspireren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grondverzet

ELBURG - Met het aanpassen van de norm voor PFAS (een groep chemische stoffen die van nature niet afbreekbaar is) voor landbouw en natuurgrond zorgen de NEO gemeenten dat grondverwerkers en tuinders weer aan de slag kunnen.

Op 8 juli 2019 is het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en bagger in werking getreden. In dit handelingskader zijn normen opgenomen voor het gebruik van een partij grond. Sommige normen staan vast, maar voor het landelijk gebied hebben gemeenten de ruimte om zelf een norm vast te stellen. Dit kan alleen met een goede onderbouwing en tot een bepaald maximum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

samen

ELBURG - Het afgelopen jaar is in de gemeente Elburg hard gewerkt aan een visie op gezond opgroeien en ontwikkelen in Elburg. De deelnemers waren kinderopvangorganisaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Elburg. Het uitgangspunt daarbij is het samen te gaan doen voor de jeugd in Elburg! Wat kan er samen geworden, zodat Elburg een aantrekkelijke plaats is om op te groeien? Op 10 december vertelt de Gemeente Elburg je graag over de visie en hoe vanuit de samenwerkende partners bijgedragen kan worden aan een fijne en veilige omgeving voor de jeugd in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Koerselman, U.F. (Udo) (m), wonende te Elburg, bij besluit van dinsdag 12 november 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Schoots - van Duren, M. (Marga) (v), wonende te 't Harde,

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft het onderzoek naar de mogelijke integriteitschendingen van het raadslid Jan Polinder in ontvangst mogen nemen. Hij is blij met de conclusies van het onderzoeksbureau Necker van Naem:“Daaruit blijkt dat Jan Polinder zich noch als raadslid noch als wethouder schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van de wet.” Omroep Gelderland schreef op woensdag 19 juni dat er sprake zou zijn van een overtreding van de wet. Er ontstond het beeld van belangenverstrengeling, van een oud-wethouder die zijn voorkennis gebruikte en daar in de functie als raadslid mee verder ging. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft de kritiek van hoogleraar bestuursrecht De Vries in het artikel van Omroep Gelderland als buitenproportioneel ervaren: “Daarmee was er een onterecht zware verdenking ontstaan. Ons raadslid heeft hierdoor een moeilijke periode meegemaakt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

ELBURG - In de gemeente Elburg neemt 27,5% van de inwoners deel aan Burgernet. De laatste jaren neemt het aantal inwoners nog steeds toe! In heel Oost-Nederland staan we als Elburg op de derde plaats! Wilt u ook gebruik maken van Burgernet? Kijk dan even op www.burgernet.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Ondernemers zorgen voor banen, een leefbare gemeente en ze sponsoren ons verenigingsleven. Ze ondernemen voor eigen rekening en risico en nemen hun verantwoordelijkheid. Daarom verdienen ze een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. 15 November is de Dag van de Ondernemer. De Gemeente Elburg wil alle ondernemers uit hun gemeente dan graag in het zonnetje zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erik land

Vorige week was de nationale week van respect. Een mooie gelegenheid om als burgemeester en als wethouders met onze jeugd over dit onderwerp in gesprek te gaan. Zelf bezocht ik drie basisschool-klassen. Dat leverde heel mooie gesprekken op. Zo vroeg ik voor wie ze allemaal respect hebben. Natuurlijk werden ouders, broertjes en zusjes genoemd. Maar ook de klasgenoten, de meester, de burgemeester en de koning. Het gesprek kreeg een leuke wending toen iemand ‘dieren’ noemde en een andere ‘de natuur’. We spraken over hoe je met elkaar omgaat en met de schepping.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto OV proefreis 215 dpi 20x13cm

ELBURG - Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis en een inloopspreekuur in Elburg

Proefreis

Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  Burgemeester Jan Nathan Rozendaal maakt bekend dat het VVD-raadslid Marga Schoots niet kan terugkeren in de gemeenteraad van Elburg. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft dit in een gesprek aan Marga Schoots laten weten. Hij heeft daarbij aangegeven dat op een ingediend ontslag niet valt terug te komen: “De Kieswet bepaalt hoe we hiermee om moeten gaan. Een ingediend ontslag is definitief.”

Het ingediende ontslag heeft meer consequenties. Eerder heeft Marga Schoots aangegeven alsnog gebruik te willen maken van haar raadslidmaatschap en hiervoor het statenlidmaatschap op te zeggen. “Voor de Provinciale Staten geldt dezelfde Kieswet. Dit betekent dat mw. Schoots beide lidmaatschappen heeft opgezegd. Dit kan volgens de wet niet ongedaan worden gemaakt. Het betreft een politiek drama voor mw. Schoots, zij had dit totaal niet verwacht,” legt burgemeester Jan Nathan Rozendaal uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

great

OLDEBROEK -  Op zaterdag 7 december 2019 om 19.30 uur staat in Oldebroek een fantastisch concert gepland. De mannen van Greatly Blessed zullen dan optreden met projectkoor Togerther. Het thema van dit gezamenlijke concert is ‘We Believe’. De toegang is gratis.

Greatly Blessed is het enige Southern Gospel Men Choir in Europa. Het koor trekt Nederland door om mensen te laten genieten en ook warm te maken voor de muziek die ze maken. Het doel is om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen  en hiermee harten te mogen raken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente Elburg heeft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het Brigadegebouw, aan de Graaf Reinoldweg in ’t Harde, afgewezen. Volgens wethouder Lyda Sneevliet heeft de afwijzing vooral te maken met de hoge geluidsbelasting, afkomstig van het verkeer van de A28 en de Eperweg: “De binnenruimtes kennen teveel omgevingsgeluid. De te huisvesten arbeidsmigranten hebben geen mogelijkheid om zich terug te trekken in een rustiger ruimte. De aanvrager moet dan aantonen dat het niet mogelijk is om geluidswerende en/of geluidsabsorberende maatregelen te treffen. Dat is niet gebeurd.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

74455250 2735721746465557 3172369329949769728 n

ELBURG - In de week van 11 t/m 15 november vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de Veldbloemenlaan, Klokbekerweg en Vletstraat. De wegen zijn in deze periode gedeeltelijk afgesloten.

- Vletstraat na de kruising Vooronder tot en met de kruising Mast/Pluutstraat.
- De Klokbekerweg vanaf de kruising Clakenweg tot en met de kruising Coragestraat.
- Veldbloemenlaan vanaf de kruising Klokbekerweg tot de kruising Kruisweg-Kerkenland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)