panelen

ELBURG -  Ondernemers met een groot dak op hun bedrijfspand opgelet! Dit voorjaar kunt u gebruikmaken van de SDE+-subsidie van het Rijk, die bedoeld is om een aantrekkelijk rendement te kunnen behalen op zonnepanelen op het dak.  Gemeente Elburg organiseert samen met het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) dit voorjaar twee bedrijvendagen waar u antwoord kunt krijgen op deze vragen. Adviseurs van IGEV geven u advies op maat voor uw bedrijf. Met behulp van een quickscan weet u in drie kwartier welke mogelijkheden u hebt om de energie voor uw onderneming duurzaam op te wekken. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. De adviseurs van IGEV verzorgen tevens de subsidieaanvraag, als u dat wilt. De gemeente Elburg neemt de kosten hiervoor voor haar rekening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 jeugdbur

ELBURG - Sinds april 2018 kent de gemeente Elburg een jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester wordt benoemd op 27 april (Koningsdag). Op deze dag, wanneer ook de jeugdlintjes worden uitgereikt, zal de jeugdburgemeester haar taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester treedt vaak samen met de 'echte' burgemeester op, maar soms ook alleen.

 In dit filmpje vertellen burgemeester Jan Nathan Rozendaal en Jeugdburgemeester Evy van Olst over hun ervaringen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

51162313 2265446746826395 8849703169068892160 n

ELBURG - De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid. www.overuwbuurt.overheid.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. In deze regiegroep denkt u samen met raadsleden, bestuurders en ambtenaren mee over hoe we inwoners kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën.

Meedenkers, dwarsdenkers en andersdenkenden gezocht!
De gemeente Elburg is een actieve gemeente met kernen, wijken en inwoners die samen de handen uit de mouwen steken en met elkaar in actie komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun kern of wijk in stand te houden of te verbeteren. Breed gedragen maatschappelijke initiatieven krijgen ruim baan. Gemeente Elburg stelt daarom een regiegroep burgerparticipatie in. Voor deze regiegroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste inwoners die mee willen denken hoe we inwoners nog beter ruimte kunnen bieden voor hun initiatieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

ELBURG - Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

Wie komen in aanmerking?

Als u iemand voorstelt voor een Koninklijke onderscheiding moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving of bijzondere prestaties. De bijzondere verdiensten of prestaties moeten uitgaan boven wat verwacht mag worden van degene die wordt voorgesteld. Het gaat overigens niet alleen om vrijwillige en onbetaalde activiteiten. Ook kunt u mensen uit overheid en bedrijfsleven voorstellen als de verdiensten in hun hoofdfunctie uitgaan boven wat verwacht mag worden van mensen in hun positie. De verdiensten moeten dan niet alleen zichtbaar zijn voor de werkgever, maar ook een maatschappelijke uitstraling hebben buiten de eigen organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Deze week is het collegejaarverslag  verschenen: In een paar korte filmpjes geven burgemeester en wethouders een paar hoogtepunten en uitdagingen aan voor onze gemeente. In deel twee zijn wethouders Willem Krooneman en Arjan Klein aan het woord.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Voebal netje

DOORNSPIJK/'T HARDE - Het stond al op de investeringslijst van de gemeente. Toch blijft het goed nieuws voor sportverenigingen DSV en SV ’t Harde. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om € 580.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van beide kunstgrasvelden van deze voetbalverenigingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kruismaten

ELBURG - Het college heeft van de heer Egbert Bos een principeverzoek ontvangen dat voorziet in een grote kwaliteitsverbetering van de zuidoostelijke deel van Kruismaten, grenzend aan de haven. Dit plan omvat - onder andere - de bouw van 38 nieuwe wooneenheden en een strook met lichte bedrijvigheid. Wethouder Henk Wessel is blij met het initiatief: “Het is heel mooi dat er nu een principeverzoek ligt, met zicht op een kwaliteitsverbetering van dit gebied. Wij hopen dat het de aanvrager lukt om een haalbaar plan op te stellen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Deze week is het collegejaarverslag in de krant verschenen. In een paar korte filmpjes geven burgemeester en wethouders kort een paar hoogtepunten en uitdagingen aan voor onze gemeente. In deel 1 zijn burgemeester Jan Nathan Rozendaal en wethouders Lyda Sneevliet en Henk Wessel aan het woord.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

ELBURG - Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe

STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Elburg maakt bekend dat bij deze verkiezingen op 20 maart 2019 de mogelijkheid bestaat bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

col

Zo’n drie weken geleden verwelkomde ik een groep raadsleden, wethouders, ambtenaren en inwoners uit gemeente Steenwijkerland in Elburg. Ik vertelde hen over gemeente Elburg, over haar doelstellingen op het gebied van toerisme, haar musea en aanwezige cultuur.

Tijdens de voorbereidingen van m’n ‘praatje’ bekeek ik samen met mijn vrouw en één van onze kinderen een promotiefilmpje over gemeente Elburg. We verzuchten na afloop “wat boffen we toch enorm met zo’n mooie woongemeente”. De bezoekers uit Steenwijkerland konden dit fatsoenshalve natuurlijk niet ontkennen; ze gaven ruiterlijk toe dat Elburg bijna net zo mooi is als hun eigen woonplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Wilt u uw klein chemisch afval (KCA) inleveren? Dat kan! U kunt het brengen naar de gemeentewerf, Het Straatje 8 in Elburg:

  • Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur;
  • Elke 1e zaterdag van de maand van 09.00 tot 10.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

't HARDE -  Het bestuur van SV ’t Harde werkt aan de volgende fase voor de renovatie van de kleedgebouwen. Hiervoor heeft zij extra geld nodig. Wethouder Henk Wessel legt uit dat verenigingen hiervoor een geldlening bij de gemeente kunnen aanvragen: “SV ’t Harde voldoet aan de voorwaarden en daarom is het college van burgemeester en wethouders akkoord met de aanvraag voor een geldlening van € 124.000.” Het laatste woord is aan de ledenvergadering die het voorstel van het bestuur moet goedkeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - De geplande rioleringswerkzaamheden t.h.v. Gerichtenweg 21 te Doornspijk op 24 en 25 januari a.s. worden wegens (verwachte) weersomstandigheden uitgesteld.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lydia

Dat is voor mij het meest aansprekende citaat over het afgelopen jaar. U bent betrokken bij uw omgeving, anders las u deze column niet. En die omgeving, dat is waar ik me als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling graag mee bezig houd. Dat is soms net een estafette. Zo werkte ik van 2007 tot 2010 als wethouder aan het aanpassen van de plannen voor het Winkelcentrum 't Harde. Later nam wethouder Polinder het stokje over en nu werkt wethouder Wessel aan de realisatie van de 3e fase. Mensen vragen mij vaak: wanneer beginnen ze nou met de bouw?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Door de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht worden militaire oefeningen uitgevoerd. Deze oefeningen worden onderstaand vermeld:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hout

ELBURG -vVeel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf en stoken deze overwegend vanwege de gezellige sfeer. Niet iedereen weet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden en effecten heeft op onze gezondheid en het milieu.vVerantwoord stoken leidt tot minder kans op het optreden van stankoverlast, schaadt het milieu niet en spaart de gezondheid van de gebruiker. Door verantwoord te stoken wordt luchtverontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boven

't HARDE - Vorige week is begonnen met de werkzaamheden aan de Bovenweg op ‘t Harde. Hierdoor moet het verkeer omgeleid worden door de stenenbuurt. Dit zorgt in het begin vaak voor onduidelijkheden en is het voor veel weggebruikers even wennen. De gemeente Elburg vraagt daarom het volgende: 'Probeer tijdens de omleidingsroute extra rekening met elkaar te houden. Daarnaast gaan we er van uit dat iedere weggebruiker zich aan de maximum snelheid houdt van 30km/u. Laten we met elkaar letten op de verkeersveiligheid.'

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op donderdagavond 17 januari a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie: www.vestingmolendorp.nl.

E-mailadres: vestmol@gmail.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk Wessel

Wanneer je op oudejaarsdag een column schrijft die in januari zal verschijnen, ontkom je er niet aan terug te kijken naar het afgelopen jaar. Terugkijken naar politieke gebeurtenissen en misschien wel vooral terugkijken naar persoonlijke gebeurtenissen; de dingen die je leven tekenen en je vormen.

Het is overigens ook maar de vraag of de scheiding tussen privé en werk wel is aan te geven. Wat mij betreft is het één onlosmakelijk verbonden met het ander.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)