uitsl ps

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53864584 2329651980405871 5730039852414533632 o

ELBURG - De opkomstpercentage voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap was zo'n twee uur geleden ruim 31%. Je kunt nog stemmen tot 21.00 uur.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en gemeentesecretaris Piet Wanrooij gingen langs bij de stembureaus om de stembureauleden te trakteren op een lekkere eigen gebakken cake.

Leerlingen van Het Octaaf waren vanmorgen met de meester mee om samen te stemmen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal gaf uitleg hoe het precies gaat tijdens het stemmen.

54435029 2329344067103329 7364120603252490240 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om voorlopig af te zien van het bouwen van woningen in Horstkamp en Vossenakker-Noord. De ontwikkeling van deze gebieden staat over enkele jaren op de planning. Volgens wethouder Arjan Klein is het nu verstandig om voorrang te geven aan andere prioriteiten: “Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt kunnen wij beter inspelen op de huidige woningbehoefte. Dan beschikken we weer over de gewenste flexibiliteit in ons woningbouwprogramma om vraaggericht te kunnen bouwen, zowel voor het type woningen als de locatie.” Het is de verwachting dat de raad dit voorstel voor de zomervakantie behandelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - De werkzaamheden in verband met de aanleg van een busdrempel aan de Dokter Bruinsweg ter hoogte van huisnr. 23 in Doornspijk gaan niet door.

Hiermee komt de eerder aangekondigde afsluiting van de weg op 20 en 21 maart aanstaande te vervallen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem

Begin maart hadden we in onze gemeente de Fitweek. De Fitweek is onderdeel van de week van de gezonde jeugd en bedoeld om kinderen, ouders en leerkrachten te laten zien hoe belangrijk fitheid en een gezonde leefstijl zijn. Prachtig dat meer dan 300 kinderen van de groepen 4 van de basisscholen meededen! We zijn samen met scholen en Stichting WIEL al een tijd bezig om gezondheid een belangrijke plek te geven, we hebben een aantal mooie campagnes gehad (DrinkWater, SnoepGroente) en er gaan er nog meer komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Voor het jaar 2019 is de subsidiepot inmiddels leeg. U kunt voor dit jaar geen subsidie meer aanvragen voor onderhoud/restauratie van Onroerende gemeentelijke monumenten, Varende monumenten en Keitjesstoepen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

 dsresource

ELBURG - In 2019 is het 200 jaar geleden dat Admiraal van Kinsbergen is overleden. Hij was een weldoener van de Vestingstad Elburg en is vooral bekend als zeeofficier, auteur en filantroop. Eind 2018 heeft de gemeente met een paar enthousiaste organisatoren van evenementen in de binnenstad, gesproken over dit historische feit. In het gesprek is door de gemeente de 'uitdaging' bij de organisatoren neergelegd om van 2019 een themajaar te maken waarbij allerlei activiteiten en evenementen een link hebben met Van Kinsbergen; de rode draad door 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het beter scheiden van ons afval is één van de speerpunten dit jaar binnen de gemeente Elburg. 'Op dit moment produceren we met z’n allen gewoon teveel afval. Dit moeten we terugdringen. Dat gaat niet in één keer lukken, maar is een proces dat we samen gaan doorlopen. Restafval bestaat op dit moment nog uit veel herbruikbare grondstoffen. Laten we daarom beginnen bij het goed scheiden van dit afval. Een deel van de herbruikbare grondstoffen halen we er achteraf bij de afvalverwerker uit. Dat lukt prima voor b.v. kunststof en plastic maar weer niet voor b.v. groenafval. Er wordt nog steeds veel te veel GFT afval in de grijze container gedaan. Dit is vooral Groente- en Fruitafval (GF) dat vrijkomt uit de keuken. Dit levert bij de afvalverwerker problemen op bij het na-scheiden omdat dit GFT afval er niet uitgehaald kan worden,' verklaart de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling
Maandag 18 maart vanaf 19.30 uur
Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53633610 2318252504879152 1544575951671656448 o

- door Jan Nathan Rozendaal -

Afgelopen zaterdag ontvingen we in Elburg de burgemeester, het burgercomité en het Sint-Nicolaasgilde uit onze partnerstad Haselünne. Natuurlijk lieten we hen wat nieuwe plekken in Elburg zien, zoals het mooie restaurant van Rosalie aan de Gracht. We stonden met elkaar stil bij het feit dat we al 30 jaar partnersteden zijn. Allebei oude hanzesteden met een rijk verleden. In die 30 jaar hebben er heel veel ontmoetingen plaatsgevonden tussen inwoners uit Elburg en Haselünne. Nog jaarlijks zijn er over en weer voetbalwedstrijden, treden koren bij elkaar op en ontmoeten leerlingen van de middelbare scholen elkaar. Het mooiste aan de stedenband vind ik zelf dat Duitse leerlingen bij ons de dodenherdenking bijwonen en dat onze leerlingen de Kristalnachtherdenking bijwonen. Een heel mooie manier om elkaar beter te leren kennen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53827800 2318380368199699 7359568723897745408 n

ELBURG - Gisteren is het eerste kievitsei in de gemeente gevonden door Jan Wiessenberg. Hij kreeg vandaag uit handen van burgemeester Jan Nathan Rozendaal de eerste officiële oorkonde van Elburg voor het vinden van het 1e ei. Jan is vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming Randmeerkust. Een groep vrijwilligers die zich de komende maanden extra inzet voor het behoud van weidevogel-populatie zoals Kieviten, Grutto's en Wulpen. Lees er meer over op hun site: http://weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

't HARDE - Vanaf half januari is de firma Schagen infra bezig met werkzaamheden aan de Bovenweg. De werkzaamheden vorderen en er zal twee keer moeten worden geasfalteerd. Door deze asfalteringswerkzaamheden wordt de Bovenweg afgesloten van 12 t/m 14 maart. Het gaat dan om de kruising met de Wolkamerweg en de kruising met de Hokseberg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hasel

Afgelopen zaterdag ontvingen we in Elburg de burgemeester, het burgercomité en het Sint-Nicolaasgilde uit onze partnerstad Haselünne. Natuurlijk lieten we hen wat nieuwe plekken in Elburg zien, zoals het mooie restaurant van Rosalie aan de Gracht. We stonden met elkaar stil bij het feit dat we al 30 jaar partnersteden zijn. Allebei oude hanzesteden met een rijk verleden. In die 30 jaar hebben er heel veel ontmoetingen plaatsgevonden tussen inwoners uit Elburg en Haselünne. Nog jaarlijks zijn er over en weer voetbalwedstrijden, treden koren bij elkaar op en ontmoeten leerlingen van de middelbare scholen elkaar. Het mooiste aan de stedenband vind ik zelf dat Duitse leerlingen bij ons de dodenherdenking bijwonen en dat onze leerlingen de Kristalnachtherdenking bijwonen. Een heel mooie manier om elkaar beter te leren kennen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

trekker

ELBURG - Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot glad wegdek. Wat moet je doen als je als motorrijder of automobilist op een modderige weg beland?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

ELBURG - Bij de verkiezingen van 20 maart doet de gemeente Elburg weer mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen vindt dan plaats in twee rondes, eerst in de stembureaus en vervolgens op het gemeentehuis van Elburg. Op donderdag 21 maart vanaf 08.00 uur worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individuele kandidaten. Deze telling is openbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 19 maart 2019 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de Gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

In verband met aanleg van een duiker en het plaatsen van twee inspectieputten ter hoogte van Oostendorperstraatweg 19a is de Oostendorperstraatweg afgesloten van 11 t/m 15 maart 2019. Het verkeer zal worden omgeleid via de Oostelijke Rondweg en De Weeren door middel van een omleidingsroute.

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Op maandag 11 en dinsdag 12 maart aanstaande is de Gerichtenweg ter hoogte van huisnummer 21 te Doornspijk afgesloten vanwege uit te voeren rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

53145753 2310024942368575 8812510912654082048 o

ELBURG -  De beleidsgroep Jeugd van de gemeente Elburg wil graag met u in gesprek over het vormgeven van het jeugdbeleid van de gemeente Elburg. Hiervoor wordt op 3 april 2019 een klankbordavond georganiseerd met als thema: preventief jeugdbeleid Elburg 2019-2023. De avond is voor de jeugd uit de gemeente Elburg en iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd uit Elburg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: gezin, onderwijs en opvang, leeftijdsgenoten en vrije tijd, wijk en buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Bijl, W. (Wim) (m), wonende te Elburg, bij besluit van woensdag 6 maart 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Vonk, E.J. (Edwin) (m), wonende te Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)