Fietsposter2019

Wanneer het weer achteruit gaat, gaat ook de klok weer een uur achteruit, van zaterdag 26 oktober naar zondag 27 oktober gaat de zogenaamde wintertijd in. De dagen worden korter en ik begin me nu al weer zorgen te maken over de grote aantallen kinderen die vooral ’s morgens, maar soms ook ’s avonds, in het donker van en naar school of huis fietsen. Bijna 20 % van de fietsongevallen vindt plaats in het donker! Ook al kun je zonder goede verlichting als fietser misschien zelf de weg vinden, automobilisten en andere weggebruikers zien je niet of te laat. Aanrijdingen tussen jonge fietsers en automobilisten lopen heel vaak niet goed af!!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

adviesraad

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Elburg: Jeugd en Ouderen

ELBURG - De Adviesraad Sociaal Domein Elburg is, als gevolg van het verstrijken van de zittingsduur van twee van haar leden, op zoek naar kandidaten voor de functie van lid in het cluster jeugd en lid in het cluster WMO (aandachtsgebied ouderen). Bent u een bruggenbouwer en netwerker? En bent u geïnteresseerd in het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein? Werkt u graag in een team? Vindt u het een uitdaging om verschillende belangen duidelijk te verwoorden en te zorgen dat er een helder, goed afgewogen advies op tafel komt waarin het belang van mensen uit onze gemeente voorop staat?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Ruimtelijke / Maatschappelijke zaken

Maandag 28 oktober vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wil je graag een buurtmoestuin, een speeltuin of kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Kijk dan eens op de site www.kernmetpit.nl. Tot en met 31 oktober kun je je idee inschrijven. Als je idee geselecteerd wordt, dan kun je meedoen aan de Kern met Pit dag in januari. Hier kun je kennis en inspiratie opdoen voor je project, workshops volgen en kennis maken met adviseurs. Kijk snel op www.kernmetpit.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEF

'T HARDE - Hieronder vindt u een overzicht van de dagen waarop er op het Artillerie Schietkamp schietoefeningen worden gehouden:

  • dinsdag 22 oktober van 08.00 - 16.00 uur
  • woensdag 23 oktober van 08.00 - 21.00 uur
  • donderdag 24 oktober van 08.00 - 16.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Op maandag 21 oktober aanstaande vinden er rioleringswerkzaamheden plaats ter hoogte van Goorweg 26 in Doornspijk. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de Zuiderzeestraatweg West tot aan de kruising Schiksweg/Diepesteeg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ask

Hieronder vindt u een overzicht van de dagen waarop er op het Artillerie Schietkamp schietoefeningen worden gehouden.

  • 22 oktober van 08.00 - 16.00 uur
  • 23 oktober van 08.00 -  16.00 uur
  • 24 oktober van 08.00 - 16.00 uur. 
Schrijf reactie (0 Reacties)

volleybal

't HARDE -  Wethouder Willem Krooneman nodigt u namens de gemeente Elburg uit voor eencbijeenkomst op dinsdag 5 november bij SV ’t Harde, Bovenweg 8 ‘t Harde, over het ontwikkelen van een lokaal sportakkoord. Met elkaar worden de thema’s verkend  die binnen de gemeente belangrijk  zijn voor sport en bewegen en worden de eerste stappen gezet naar een lokaal sportakkoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem kr

Een kleine 2 weken geleden werd ik uitgenodigd bij Tv-programma Kassa, consumentenprogramma van BNN/VARA. Wat was het geval? In onze regio moesten mensen helaas (te lang) wachten op hulpmiddelen vanuit de WMO, bijvoorbeeld een elektrische rolstoel. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk, ik ben namens zeven regiogemeenten zoals dat heet 'bestuurlijk trekker', dus mocht ik gaan vertellen hoe dat nou kwam, waarom de gemeente niet gewoon zorgt dat alles op tijd wordt geleverd en wat de gemeente eraan gaat doen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG - Mocht je alsnog willen starten met muzieklessen? Na de herfstvakantie kun je weer instromen. Tevens biedt Muziekschool De Spelerij, bij voldoende deelname, de mogelijkheid tot deelname aan workshops en cursussen. Kijk voor specifieke informatie over de lessen op de website www.elburg.nl/despelerij of facebookpagina en wees welkom!

Bij Muziekschool de Spelerij kun je lessen volgen voor zang, cello, contrabas/basgitaar, blokfluit, dwarsfluit/traverso, (elektrische) gitaar, orgel, keyboard, (elektronische) piano, piano lichte muziek, slagwerk, koperblaasinstrumenten, saxofoon en viool.

Schrijf reactie (0 Reacties)

vogel

ELBURG - Flip Nijhoff heeft het jaarverslag van de Weidevogelbescherming Randmeerkust overhandigd aan wethouder Lyda Sneevliet. Deze club mensen houdt zich bezig met het beschermen en behouden van onze weidevogels. In het verslag staan de cijfers van 2019. Over het algemeen was 2019 een goed broedseizoen en mede door de inzet van de vrijwilligers zijn er veel nesten uitgekomen. Het verslag is terug te vinden op deze site: http://weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/documenten/

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad opnieuw een begroting aan waarvan uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Toch geeft wethouder Henk Wessel een ‘slecht weer-waarschuwing’ af: “In de begroting van 2020 geven wij een nadere invulling van onze ambities op het vlak van de thema’s duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en het ondersteunen van de lokale economie. Wel is het belangrijk dat het Rijk zorgt voor structureel meer geld voor de jeugdzorg. Rode cijfers zijn tot nu uit gebleven en dat willen we graag zo houden.” Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de begroting in de vergadering van woensdag 13 november 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

aardgas

ELBURG - In Buurtgebouw Oostendorp vond de eerste informatieavond over ‘Elburg aardgasvrij’ plaats. Ongeveer 80 belangstellenden gingen aan de hand van een presentatie in gesprek met de adviseurs van bureau OverMorgen, dat de gemeente begeleidt bij dit project.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Burgemeester Rozendaal heeft vorige week een bedrijfspand laten sluiten vanwege de vondst van hennepplanten. Het betreft een bedrijfspand aan de Krommesteeg 6a te Elburg. In het bedrijfspand is een professioneel ingerichte hennepkwekerij aangetroffen en er zijn aanwijzingen voor minimaal één eerdere oogst in de aangegeven ruimte. Naast de hennepkwekerij is er sprake van diefstal van stroom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - In verband met herstelwerkzaamheden is de parkeerplaats aan het eind van de Badweg afgesloten van 8 oktober t/m 18 oktober 2019.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

't HARDE - Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een principeverzoek dat zorgt voor een opwaardering van zorgboerderij Westbroek en het nieuw te bouwen bezoekerscentrum in de A.Vogel tuinen. Wethouder Lyda Sneevliet is enthousiast over de plannen: “Dit betreft een hele mooie samenwerking tussen Biohorma en ’s Heeren Loo. Het gaat om een heel goed idee voor de renovatie en nieuwbouw van een aantal zorgwoningen en de ontwikkeling van een nieuw bezoekerscentrum in de vorm van een oud Veluwse veeschuur. Ook pakken zij meteen de parkeerplaats aan, willen zij een nieuw pad naar de tuinen aanleggen en krijgt de voortuin een nieuwe inrichting. Dan voldoet ’s Heeren Loo weer aan de wettelijke criteria, wat betreft het wonen van haar cliënten. Biohorma heeft meer en betere mogelijkheden voor het ontvangen van bezoekers en het geven van voorlichting over de A.Vogel tuinen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HENNEP

ELBURG - Hennepkwekerijen zorgen vaak voor overlast en maken buurten onveilig. Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OUDEREN

ELBURG - In het kader van het thema ‘Ouder worden willen we allemaal, maar hoe word je goed oud?’ organiseert Stichting WIEL in oktober een aantal bijeenkomsten in de kernen van de gemeente. Uitgenodigd zijn alle inwoners vanaf 65 jaar. In 2019 zijn ongeveer 4500 personen 65 jaar of ouder binnen de gemeente Elburg. In het jaar 2039 zijn de 65-jarigen van nu 85 jaar. Ouderen van nu zijn niet meer dezelfde ouderen van vroeger. Meer dan vroeger dient de 65-jarigen van nu zèlf te zorgen voor een nieuwe invulling van het leven na het werkzame leven. En wat is er nodig in de straat en buurt wanneer het straks lichamelijk allemaal niet zo vlot meer gaat.  Tevens betekent ‘Goed ouder worden in de eigen buurt’ ook, dat de samenleving, de gemeente, zich moet voorbereiden op een samenleving met meer ouderen (en minder jongeren).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementiecriendelijk

ELBURG - Ruim 60 personen bezochten op 19 september jl. de werkconferentie “Dementievriendelijk Elburg”. De uitleg en voorbeelden van geriater dr. Van Tuijn en de ervaringen van Joke Muller als ervaringsdeskundige vormden de start. Vervolgens zijn diverse workshops aangeboden over mantelzorg en mantelzorgondersteuning, Hoe woon je thuis met dementie?, Wat bieden juridische regelingen? en hoe benut je talenten van mensen met dementie? De diversiteit van de deelnemers en de workshops zorgden voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en tips. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

ELBURG - Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt te vergroten. We roepen alle inwoners binnen de gemeente Elburg op zich aan te melden bij Burgernet.

Burgernet werkt heel eenvoudig

Bij een overval, inbraak of vermist persoon kan de politiemeldkamer een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt krijgen een bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk wordt omschreven.
Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)