RAAD ELBURG

Woensdag 22 april 2020 vergadert de gemeenteraad van Elburg.

Op de agenda staat:

  • Krediet van 1 miljoen euro voor bestrijding gevolgen Corona crisis.
  • Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening. Belangrijkste wijziging is de aanpak van ondermijning.
  • Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Aanbesteding nieuwe accountant

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

studie

ELBURG - De Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om voor het studiejaar 2020-2021 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1750,- en hoeft niet te worden terugbetaald. Kun je je studie niet betalen? Doe een aanvraag bij Stichting Vicarieën Elburg!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

ELBURG - De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Maar het energiezuinig maken van uw woning kan een flinke uitgave zijn. Goed nieuws: vanaf nu kunnen inwoners van de gemeente Elburg weer een Duurzaamheidslening aanvragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herdenking 2020 6

ELBURG - Ieder jaar rond 19 april vindt bij de verzets- en oorlogsmonumenten in Elburg, Doornspijk en ’t Harde de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats. Op deze dag herdenken de deelnemende scholen dat op 19 april 1945 degemeente Elburg door de geallieerden is bevrijd. Dit jaar verliep het allemaal net even wat anders. Door de coronacrisis kon de herdenking samen met de basisschoolleerlingen niet door gaan. Om hier toch aandacht aan te besteden vond er op maandag 20 april een aangepaste herdenking plaats op de Stadswal in Elburg. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en Jeugdburgemeester Jesse Moling hebben een krans gelegd namens alle basisschoolleerlingen in de gemeente Elburg. De trompettisten Sofie van Putten en Manon Veldhuizen speelden The Last Post en het Wilhelmus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - In opdracht van de Gemeente Elburg wordt binnenkort het bebouwde gebied (alle kernen binnen de gemeente) opnieuw in beeld gebracht. Hiervoor gaan speciaal uitgeruste auto’s de weg op om panoramafoto’s, zogenoemde cyclorama’s, te maken. Personen en kentekens op de panoramafoto’s zullen onherkenbaar gemaakt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal:  Dit weekend denken we terug aan wat er 75 jaar geleden is gebeurd. Toen werd Elburg bevrijd. Vreemd om dat in deze rare tijd te herdenken en te vieren. Er lag een heel plan met allerlei activiteiten. Deze kunnen nu niet doorgaan. Toch willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Vlaggen jullie zaterdag 18 april ook?'

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Donderdagavond 16 april konden inwoners tijdens een live uitzending vragen stellen over de Coronacrisis aan burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

93481872 3085265638177831 608364207464775680 n

ELBURG - In deze tijd waarin wij samen strijden tegen corona kunnen we helaas niet de 75 jaar bevrijding vieren die we voor ogen hadden. 18 april zou een feestelijke dag worden met festiviteiten in alle kernen. We kunnen gelukkig wel samen onze dankbaarheid voor vrijheid symbolisch tot uitdrukking brengen. Vlagt u mee? Zo kleuren we Elburg op 18 april rood-wit-blauw!

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaartje regio zwolle los 600x540

ZWOLLEELBURG - Ondernemers in Regio Zwolle krijgen gratis hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit:

  • Voorlichting over hulpvoorzieningen, zodat voor ondernemers duidelijk is waar voor hulp aangeklopt kan worden en welke voorzieningen er precies zijn;
  • Meldpunt onder- en overbezetting van personeel, waar bedrijven die personeel over hebben gekoppeld worden aan bedrijven die momenteel een tekort aan personeel hebben;
  • Hulp op maat van businessexperts over continuïteit, overcapaciteit, productieverlies etc.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal geeft donderdag 16 april van 19.00 tot 19.30 uur antwoord op alle vragen over de coronacrisis tijdens een Facebook-Live sessie. Hij geeft antwoord op vragen zoals: Kan iemand mij helpen met de boodschappen? Mag ik in het bos van het mooie weer genieten? Wat doet de gemeente aan grote groepen mensen die buiten samen zijn? Ik heb geen inkomsten door het coronavirus, waar kan ik terecht?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Videoboodschap burgemeester Jan Nathan Rozendaal. 'Ondanks de vreemde omstandigheden fijne Paasdagen!'

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

overgang

't HARDE - Let op: wegens werkzaamheden is de spoorwegovergang bij 't Harde afgesloten van 9 april 23.45 uur tot 10 april 11.45 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Er is extra geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen. Het is dus weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Elburg geld beschikbaar in een fonds bij SVn voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Elburg en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het dringende advies aan de medewerkers van de Gemeente Elburg is om zoveel mogelijk thuis te werken. Daarom zijn er minder medewerkers telefonisch bereikbaar op dit moment. Het kan zijn dat de wachttijd daardoor langer is dan u gewend bent. U kunt de gemeente bereiken via tel. 0525 688 688.

U kunt uw vraag ook stellen via het formulier 'Informatie vraag'

Schrijf reactie (0 Reacties)

omgeving

ELBURG - De Omgevingswet komt eraan. Wellicht heeft u hierover al iets meegekregen, maar is het nog niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zijn.   De Omgevingswet is een bundeling van een groot aantal wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water). Het doel van de nieuwe wet is de regels die hiervoor nu gelden beter op elkaar af te stemmen. Deze wet wordt dan ook hét wettelijke kader waarbinnen de gemeenten opereren in relatie tot het beheer van en ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In verband met goede vrijdag en 2e paasdag is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 10 april en op maandag 13 april. U kunt op de website van de Gemeente Elburg veel zaken digitaal regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, een melding openbare ruimte of het aanvragen van een vergunning. Vragen over Werk en inkomen of de Wmo stelt u eenvoudig via e-mail.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - Afgelopen vrijdag, 3 april 2020, werd bekend dat Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard is. HMC heeft 2 jaar hulpmiddelen geleverd voor de Wmo van gemeente Elburg, maar is nu geen leverancier meer voor nieuwe hulpmiddelen. Mocht u vanuit de Wmo een hulpmiddel gebruiken van HMC dan verandert er voorlopig niets.

Vragen of storingen

Indien u vragen of storingen over het hulpmiddel heeft, dan kunt u terecht bij:

Hulpmiddelencentrum Deventer
Tel. 088 - 000 94 50
E-mailadres: klantenservice.deventer@hulpmiddelencentrum.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Door de verminderde capaciteit (ten gevolge van coronamaatregelen) van de nachtopvang in Harderwijk is in regioverband afgesproken dat ook de gemeente Elburg in verband met het coronavirus 4 volwassen personen zonder vaste woon- of verblijfplaats en een begeleider opvangt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Beste inwoners,

De verlenging van de Corona-maatregelen door onze Rijksoverheid vraagt van ons allen de moed om vol te houden. Nu het mooie weer eraan komt, kunnen we niet even op een terrasje gaan zitten. We missen onze kerkdiensten en de onderlinge ontmoeting. We missen onze vrienden en vriendinnen van school. We missen ook onze verenigingsactiviteiten en vooral onze clubgenoten. En nog vier weken of langer thuisonderwijs geven, is een forse opgave. Dan kan de leegte en soms zelfs de eenzaamheid zomaar aan ons beginnen te knagen. We missen ons avondje sporten of zingen. We missen het praatje met onze collega’s op het werk. Maar we weten waar we het voor doen: om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen en om te voorkomen dat onze ziekenhuizen en zorginstellingen overbelast raken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pa

Een aangepast programma dit jaar  

ELBURG - Pasen zal dit jaar anders verlopen dan u gewend bent. De landelijke maatregelen zijn nodig omdat we allemaal het virus onder controle willen houden én vooral kwetsbare groepen mensen beschermen.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het komende paasweekend, ontvang zo min mogelijk bezoek en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)