afvalgft

ELBURG -  De ophaaldag van de gft-container van maandag 24 mei wordt verplaatst naar donderdag 20 mei.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

186415745 4163003930403991 962483584254245203 n

ELBURG - Vanaf 17 mei startde gemeente Elburg met de bestrijding van de processierups. De werkzaamheden worden verricht als het bijna windstil is wat in kan houden dat de werkzaamheden ook in de nacht kunnen worden uitgevoerd. De gemeentelijke eikenbomen worden bespoten met een biologisch middel. Dit zal gebeuren met behulp van een spuitkanon achter een tractor. Dit middel heeft een zeer sterke werking tegen de eikenprocessierups en voor mensen en huisdieren heeft het middel geen nadelige effecten en bijwerkingen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

185839081 4158202470884137 2771803826541284766 n

OOSTENDORP - In april is gestart met de herinrichting van Oostendorp. De eerste woningen aan de Terbekeweg zijn inmiddels door de aannemer aangesloten op de waterbergende puinverhardingen. Ook is het eerste nieuwe straatwerk aangelegd. Tot op heden lopen de werkzaamheden volgens planning.

Schrijf reactie (0 Reacties)

blue

ELBURG -  De Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om voor het studiejaar 2021-2022 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1750,- en hoeft niet te worden terugbetaald. Kun je je studie niet betalen? Doe een aanvraag bij Stichting Vicarieën Elburg!

U kunt tot uiterlijk dinsdag 22 juni 2021 een aanvraag doen bij de secretaris van SVE.

Meer informatie vindt u op de website www.stichtingvicarieenelburg.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

hennep

ELBURG -  Hennepkwekerijen zorgen vaak voor overlast en maken buurten onveilig. Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.Hennepkwekerijen zorgen vaak voor overlast en maken buurten onveilig. Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

DOORNSPIJK - Aan de noordkant van Doornspijk, grenzend aan de Beekenkampweg, ligt uitbreidingslocatie Waterlanden II. Over de stedenbouwkundige schets en de inrichting van dit gebied heeft 15 april jl. een eerste overleg plaatsgevonden met direct-omwonenden. Op basis van hun reacties is het ontwerp op een aantal punten aangepast. Over dit conceptplan gaat de gemeente Elburg  graag met u als inwoner, betrokkene, of mogelijk belangstellende voor een woning, in gesprek. De bijeenkomst wordt digitaal gehouden op donderdagavond 20 mei. U bent van harte welkom tijdens deze onlinepresentatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lyda Sneevleet

Samen naar een gezonde, veilige en duurzame balans tussen mens, ruimte en gebruik. Dat staat in de Omgevingsvisie van Elburg uit 2019 als onze gezamenlijke visie en missie. "Het gaat om de balans!" Rake woorden die ik zelf ooit meekreeg en die bij mij vielen als het spreekwoordelijke kwartje. Met een goede balans is er geen sprake van stress, kramp of pijn. Dan 'leef je gewoon' en dat is de bedoeling. De balans is de afgelopen periode ook in onze gemeente ernstig verstoord geraakt door Corona. Mensen zijn ziek geworden, zelfs overleden en we moeten nog beginnen met rouwen om wie en wat we kwijt

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

DOORNSPIJK - Op 17 mei a.s. starten onderhoudswerkzaamheden aan de  Huisdijk tussen Stadsweg en Gerichtenweg. Weggedeelte de gehele week afgesloten op werkdagen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Op maandag 10 en 17 mei gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren, inwoners en burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. Aansluitend is er voor burgers, bedrijven en instellingen ruimte om aan de raadsleden duidelijk te maken wat zij vinden van die onderwerpen. Wie in vijf minuten wil inspreken kan dat bij de griffie duidelijk maken via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

184630678 4150901704947547 7396164493248377770 n

ELBURG - Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om ergens te kunnen sporten. Daarom wil de Werkgroep Inclusief Sporten, die vanuit het Sportakkoord Elburg in het leven is geroepen, graag weten waar behoefte aan is. De volgende stap is natuurlijk om te kijken hoe het voor iedereen toch mogelijk wordt om te kunnen sporten.

Wil je wel graag sporten, maar is dat nu voor jou erg lastig? Vul dan snel deze vragenlijst in:

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

Hemelvaartsdag
De ophaaldag voor de restafvalcontainer (donderdag 13 mei) wordt verplaatst naar vrijdag 14 mei.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wink

't HARDE - Goed nieuws voor de inwoners van ’t Harde en iedereen die verlangt naar een positieve afronding van Winkelcentrum ’t Harde: de bouw van de derde fase start in het najaar van 2021. Wethouder Henk Wessel en ontwikkelaar Van de Poll Vastgoed zijn erin geslaagd om de exploitatie van het laatste deel van het winkelcentrum rond te krijgen. In het oog springende partijen zijn de Openbare Bibliotheek, internet-zendingsorganisatie GlobalRize en startende ondernemers. Wethouder Henk Wessel hierover: “Ik ben enorm gelukkig met dit resultaat, dat wat langer op zich liet wachten. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is het nu toch gelukt!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

weekm

ELBURG - Ondanks het weer toch veel blijde gezichten op de weekmarkt in Elburg. Want na een periode van afwezigheid, i.v.m. de coronamaatregelen, waren alle marktkooplieden weer aanwezig. Wethouder Henk Wessel heette ze van harte welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

omge

ELBURG -  Met ingang van 1 januari 2022 treedt een nieuwe Omgevings in werking.  De Omgevingswet vervangt 26 andere wetten die te maken hebben met onze fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan wetten die gaan over ruimte en milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

PUT

ELBURG/'T HARDE - In de week van 3 mei zal de firma Schagen Infra op verschillende locaties binnen de gemeente Elburg putdeksels van de riolering gaan vervangen. Het betreft hier de deksels inclusief de onderliggende putrand. Hiervoor dient het asfalt open te worden gezaagd. De bovenkant van de put wordt vervangen. Door deze werkzaamheden zal er enig oponthoud kunnen ontstaan. Waar nodig zal een omleiding worden geplaatst. Waar geen omleiding is, is om de werklocatie voldoende ruimte om te kunnen passeren m.b.v. verkeersregelaars. De busroute op de Hellenbeekstraat wordt m.b.v. verkeersregelaars geregeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

krooneman

Nou, dat zal ik proberen uit te leggen. Iedereen merkt en weet dat gezondheid heel belangrijk is, zeker in coronatijd worden we daar nog eens extra bij bepaald. En iedereen weet ook dat bewegen en sporten goed is voor lichaam en geest, en dus gezond. 'Je voelt je fitter als je regelmatig beweegt en ook je hoofd raakt leeg', dat soort uitspraken hoor je vaak. En het is maar al te waar, zo weet ik ook uit ervaring. In het sportakkoord werken meer dan 35 lokale partijen samen aan 'meer sporten en meer bewegen'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG -  Dinsdag 11 mei 2021 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan alleen om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Regio Zwolle 21 gemeenten 1024x843

ELBURG/ZWOLLE -  De licht bestuurlijke netwerksamenwerking Regio Zwolle presenteert het jaarverslag over 2020. Het jaarverslag laat zien dat de 22 regiogemeenten en 4 provincies goed op weg zijn om in 2030 de vierde economische topregio van Nederland te zijn. Peter Snijders, voorzitter Regio Zwolle licht toe: “Het jaar 2020 was historisch en memorabel. We vierden de toekenning van het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle en kort daarna viel alles stil door corona. Ook in Regio Zwolle. Dat onze regio wendbaar en veerkrachtig is, hebben we direct laten zien. We pakken economische maatregelen en mogelijkheden grootschalig op om samen uit de crisis te komen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP Het gemeentehuis is op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)