Gemeentehuis elburg

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Kingma, E.S. (Eelke) (m), wonende te ’t Harde, bij besluit van 7 oktober 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

FIETS

ELBURG  -  Het is weer eerder donker dus is het belangrijk dat je goede fietsverlichting hebt. Vrijdag 30 oktober kun je tussen 14.00-18.00 uur je verlichting gratis laten repareren. Dit kan bij:

- Fietsplezier Doornspijk & CLM-Schaatsen, Zuiderzeestraatweg West 44
- R Koops Tweewielers, Westerlengte 14
- Veluws Rijwielhuis Dickhof B.V., Herenveldweg 18
- Klompmaker Fietsen, Robbertsmatenstraat 11b

Kleine reparaties worden vergoed. Zoals snoertjes of lampjes.

Schrijf reactie (0 Reacties)

bladkorf

ELBURG - De gemeente Elburg ziet dat er in de bladkorven naast blad ook veel snoeiafval wordt gegooid. 'Dit is niet de bedoeling. De korven zijn alleen voor blad', zo laat de gemeente weten op Facebook.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kopse

ELBURG -   Het bestemmingsplan dat de realisatie van de Kopse Waard mogelijk maakt, heeft een belangrijke horde genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het gewijzigde plan aan de gemeenteraad voorgelegd om het vast te stellen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VEST

ELBURG  -  Goed nieuws over de herinrichtingsplannen voor de Vesting. De werkzaamheden starten begin januari en het project kent een uitdagende planning. Het doel is om de herbestrating voor het begin van het toeristenseizoen, begin april 2021, gereed te hebben.

Op dinsdagavond 3 november 19:00 uur vindt er via de gemeentelijke Facebook-pagina een digitale informatiesessie plaats. Dan geeft projectleider dhr. Quintijn Deenekamp een presentatie over het projectplan en de planning. Iedere geïnteresseerde kan aan die sessie meedoen en dan ook zijn/haar vragen stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

122138169 1308886942795599 5217725125799570624 o

ELBURG -  Het kabinet adviseert dringend om een mondkapje te dragen op middelbare scholen en publieke binnenruimtes. Daarom is besloten om mondkapjes te vergoeden uit het kind- en volwassenenpakket. Uiteraard is de vergoeding alleen bedoeld voor het eigen gebruik van mondkapjes door gebruikers van het volwassenenpakket en kindpakket (kinderen ouder dan 12 jaar).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Fietsposter2020

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Beste inwoners,

Vorige week werden we opnieuw geconfronteerd met strengere Coronamaatregelen. Die zijn nodig omdat het aantal opnames in de ziekenhuizen (ook op de IC's) te groot aan het worden is. Die maatregelen zijn opnieuw ingrijpend: ze raken ons in ons privéleven en in ons werk. Voor de horeca, de winkeliers, maar ook voor sportverenigingen en andere organisaties komt er opnieuw een moeilijke tijd aan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Aperloo

Beeldvormende Commissievergadering maandag 26 oktober vanaf 19.30 uur

Op deze avond kunnen inwoners en organisaties hun mening duidelijk maken over de voorstellen die hierna vermeld worden. Het is niet de bedoeling om raadsleden vragen te stellen. Het is wel de bedoeling dat inwoners hun mening geven over voorstellen. De raadsleden kunnen naar aanleiding van die meningen om verduidelijking vragen. Met de meningen van inwoners en organisaties kunnen de raadsleden vervolgens rekening houden als de raadsleden op een ander moment zelf de voorstellen bespreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bladkorven

ELBURG -  De bladkorven zijn weer geplaatst. Losse bladeren kun je kwijt in de bladkorven. Deze worden regelmatig door de gemeente Elburg geleegd. Voor volle of kapotte bladkorven neem je contact op via dit formulier of stuur een app naar 06-33 211 564.

Let op: alleen blad in de korven. Geen takken. Daar hebben we snoeihoutacties voor. De eerstvolgende snoeihoutactie is dinsdag 17 november 2020. Je kunt je daarvoor opgeven via de site van de gemeente Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. 'Een gedeeltelijke lockdown is daarom noodzakelijk. Als we ons samen aan de basisregels en maatregelen houden, kunnen we corona onder controle krijgen.' Onze burgemeester geeft jullie vanuit huis een korte update.

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail willem korfbal 1

Wethouder Willem Krooneman sprak met Geert de Haan en Rianca Wemerman van Korfbalvereniging (KV) Elburg. (Dit gesprek vond plaats net voor de landelijke aanscherping van maatregelen half september). De sportverenigingen kwamen in een nieuw tijdperk: eerst viel alles stil, daarna voorzichtig opstarten, eerst alleen met de kinderen en de jeugd. Nu weer op naar waar het je voor doet: samen vereniging zijn, sport en plezier, gezelligheid, prestatie en competitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  De gemeenteraad heeft op 28 september 2020 de Woonvisie gemeente Elburg 2020-2025 vastgesteld. De Woonvisie treedt nu in werking. De Woonvisie is voor de komende jaren de leidraad bij vraagstukken over de toenemende vraag naar woningen, een krappe woningmarkt en het bouwen van (passende) woningen. Wethouder Klein: “De komende tien jaar zijn ongeveer 800 woningen nodig, waarvan een deel uit de ‘ombouw’ van ons huidige woningaanbod moet komen. Het Klimaatakkoord, de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we in de toekomst een andere inrichting van de leefomgeving krijgen. Grote uitdaging is om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kunnen we als gemeente niet alleen en daarom ben ik blij met de inzet van alle partners die met ons samenwerken bij de uitvoering van onze plannen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG -  Mocht je alsnog willen starten met muzieklessen?  Na de herfstvakantie kun je weer instromen. Tevens biedt Muziekschool De Spelerij, bij voldoende deelname, de mogelijkheid tot deelname aan workshops en cursussen. Kijk voor specifieke informatie over onze lessen op  www.elburg.nl/despelerij of facebookpagina en wees welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG  -  Door alle maatregelen tegen het coronavirus staat het inkomen van veel ondernemers en zzp-ers onder druk. Is dat bij u ook het geval? Dan kunt u bij de gemeente Elburg een aanvraag indienen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Binnen deze (inmiddels 3e) Tozo regeling zijn er twee vormen van ondersteuning mogelijk:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

120936806 3378118038889984 8800301565464407368 o

ELBURG - Een kleinschalig appartementencomplex op de plek waar nu het BP tankstation aan de Vrijheidsstraat in Elburg zit. Dat is in het kort het plan dat bij de gemeente is ingediend voor de locatie naast de Aldi. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze ontwikkeling. Wethouder Lyda Sneevliet: “We vragen de initiatiefnemer nu om het plan verder uit te werken en daarbij de buurt te betrekken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van B&W heeft ingestemd met een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten voor de periode van 1 jaar op het adres Berkenweg 13. Volgens wethouder Lyda Sneevliet is het college niet over één nacht ijs gegaan: “Oorspronkelijk ging het om een aanvraag voor permanente huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarop hebben we overlegd met de aanvrager en verzocht om een vergunning voor tijdelijke huisvesting aan te vragen. Dit heeft de aanvrager gedaan en daarom verlenen wij nu eerst voor een periode van een jaar een vergunning, met de mogelijkheid om deze eenmalig met zes maanden te verlengen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jan Nathan Rozendaal

Beste inwoners,

Helaas worden we landelijk momenteel geconfronteerd met een tweede Coronagolf. Na de goed verlopen zomer hoopten we allemaal dat het niet zou gebeuren. Toch neemt landelijk het aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de IC's helaas snel toe. En dus zijn er nu extra maatregelen nodig om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat gaat ons allemaal raken, als ondernemer, als inwoner, als individu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

ELBURG -  Inwoners van de gemeente Elburg kunnen gratis gebruik maken van onlinecursussen. Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen inwoners die momenteel zonder werk zijn tot 1 december gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - Dinsdag 13 oktober 2020 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)