arjan

Regelmatig spreken mensen mij aan over het thema duurzaamheid. De huidige discussie over de klimaatverandering raakt ons allemaal. Laat ik vooraf duidelijk stellen: ik behoor niet tot de klimaatdrammers, noch tot de klimaatsceptici. Zie mij maar als iemand van de groep nuchtere doeners rondom de klimaatdoelstellingen en -maatregelen. Ik verbaas me dan ook weleens over de paniekerige actiebereidheid om bijvoorbeeld heel snel bestaande woningen van het aardgas af te koppelen. Terwijl we niet eens goed onderzocht hebben of er duurzame aardgas-vervangers ingezet kunnen worden. Maar hierover wilde ik het eigenlijk niet met u hebben. Ik wil het graag hebben over uw en mijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 16 april 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

56427022 2350193245018411 3648510482421121024 o

ELBURG -  Het college van B&W heeft kennis genomen van het advies herinrichting Vesting van de Vestingraad. Die stelt voor om de Vesting toekomstbestendig te maken en daarvoor de Vesting in zes zones te verdelen. Voor elke zone geeft zij een apart advies over het verkeer van voetgangers, fietsers, auto’s en hulpdiensten. Verder is de herinrichting, met name de bestrating, een belangrijk onderwerp. Ook over het parkeren heeft de Vestingraad duidelijke ideeën, niet alleen over de plek maar ook over de tijdsduur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pilot

ELBURG - Donderdagochtend 4 april was het officiële startmoment van de pilot 'Geef het door!' op het Nuborgh College Oostenlicht. Wethouder Arjan Klein (Elburg) en wethouder Roelof Koekoek (Putten) waren daar bij aanwezig. Samen met een aantal leerlingen onthulden zij het bord: Geef het door!. Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuurkust en team Elburg=Cultuur! werken samen aan de coördinatie van het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 op de hele Noord-Veluwe. Onder de vlag Schijnwerpers op de Veluwe verzorgen de drie organisaties de komende jaren een activiteitenprogramma; www.schijnwerpersopdeveluwe.nl. Vandaag was de start van één van de Erfgoedpactprojecten in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lydia

Eigenlijk kan ik ze missen als kiespijn, muggen in de nacht, vliegen boven de vleeswaren, motten in je kleren. En ik moet eerlijk bekennen: ik heb ze nog niet zo erg gemist. Maar toen ik hoorde dat onderzoek in Duitsland heeft aangetoond dat de populatie insecten de laatste 30 jaar met zo’n 70% is afgenomen, had ik wel een ‘aha-Erlebnis’. U ook?

Er zijn meerdere oorzaken voor deze achteruitgang aangewezen. Globalisering, pesticiden en chemicaliën, klimaatverandering en monocultuur in de steeds grootschaliger landbouw zijn wel de belangrijkste oorzaken denk ik. Ze hebben allemaal met ons te maken, met de mens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

ELBURG -  Dit voorjaar konden ondernemers in de gemeente Elburg gratis advies inwinnen over de aanschaf van zonnepanelen. ‘Wat kost dit, wat levert het op en wat is het te behalen rendement?’ Tijdens de twee bedrijvendagen, die georganiseerd werden door de gemeente en IGEV (Innovatiecentrum Groene Noord-Veluwe), maakten 24 ondernemers gebruik van het aanbod om een quickscan van hun bedrijf te laten maken. Vanwege de grote belangstelling volgt komend najaar waarschijnlijk een tweede ronde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

't HARDE - De Bovenweg deel vanaf Rotonde Heidezoom tot de kruising bij MFC Aperlo is afgesloten. De werkzaamheden duren nog tot en met 19 april. Een overzicht van de werkzaamheden/afsluitingen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Het gebied aan de Flevoweg tegenover Veluwe strandbad krijgt, na een jarenlange discussie over de verschillende mogelijkheden, een duidelijke invulling. Het college van burgemeester en wethouders start met het voorbereiden van de ontwikkeling van enkele vrije kavels, tegenover Veluwe Strandbad. Eerder, op 26 november 2018, heeft de gemeenteraad gekozen voor de optie van vier of vijf vrije kavels in het gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ov

ELBURG -  Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of men moet een kaartje kopen bij de kaartautomaat. We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe dit werkt.Daarom organiseren we, in opdracht van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel proefreisjes voor senioren waarbij er onder begeleiding van OV-ambassadeurs geoefend kan worden met het reizen in het openbaar vervoer.De OV-ambassadeurs kiezen een traject waarbij u met zowel de trein als met de bus reist. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen u met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtb

ELBURG - Vanavond heeft wethouder Henk Wessel namens de gemeente Elburg en Oldebroek de chauffeurs en bestuursleden van de buurtbus een bloemetje aangeboden. De gemeente Elburg zegt erg blij te zijn met de ruim 50 vrijwilligers die ieder jaar bijna 20.000 reizigers vervoeren in de regio Elburg en Oldebroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

column henk w

In Nederland gooien we bijna 500 kg afval per persoon per jaar weg, dat is een enorme hoeveelheid die nauw verbonden is met de economische ontwikkeling en of welvaart in ons land. In 1950 was de hoeveelheid afval ca 100 kg per persoon. Van deze 500 kg verdwijnt gemiddeld in ons land circa 200 kg bij het 'restafval' of anders gezegd in de grijze container, u begrijpt het al, dat is nog veel te veel.

Onze regering heeft als doel om binnen een aantal jaren te zorgen dat de hoeveelheid 'restafval' terug wordt gebracht tot 100 kg en op langere termijn zelfs tot 30 kg per persoon. Dat is een enorme opgave. Bovendien lijkt het dat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal nou niet echt afneemt. Er worden veel goederen middels post of pakketbezorging bij u en mij - overdreven en niet duurzaam - ingepakt thuis afgeleverd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Maandag 1 april 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

De vergadering kent één debatonderwerp, te weten:

Nota van uitgangspunten omgevingsplan Doornspijk – Zuiderzeestraatweg West.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC02155

ELBURG - Net zoals voorgaande jaren doen we mee met de Landelijke Compostactie. Op zaterdag 30 maart kunnen alle inwoners van gemeente Elburg gratis compost afhalen. Met deze actie wil de gemeente de inwoners  bedanken voor het apart houden van groente, fruit en tuinafval (GFT). Let wel: op=op.

Van 10.00 – 13.00 uur kun je compost in zakken ophalen. Je kunt maximaal 2 zakken per huishouden ophalen. Dit kan bij:

  • Parkeerterrein de Oude Vos, Elburg
  • Parkeerplaats De Deel, Doornspijk
  • Parkeerplaats de Hokseberg, ‘t Harde
Schrijf reactie (0 Reacties)

53145753 2310024942368575 8812510912654082048 o

ELBURG -  De beleidsgroep Jeugd van de gemeente Elburg wil graag met u in gesprek over het vormgeven van het jeugdbeleid van de gemeente Elburg. Hiervoor wordt op 3 april 2019 een klankbordavond georganiseerd met als thema: preventief jeugdbeleid Elburg 2019-2023. De avond is voor de jeugd uit de gemeente Elburg en iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd uit Elburg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: gezin, onderwijs en opvang, leeftijdsgenoten en vrije tijd, wijk en buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitsl ps

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53864584 2329651980405871 5730039852414533632 o

ELBURG - De opkomstpercentage voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap was zo'n twee uur geleden ruim 31%. Je kunt nog stemmen tot 21.00 uur.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en gemeentesecretaris Piet Wanrooij gingen langs bij de stembureaus om de stembureauleden te trakteren op een lekkere eigen gebakken cake.

Leerlingen van Het Octaaf waren vanmorgen met de meester mee om samen te stemmen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal gaf uitleg hoe het precies gaat tijdens het stemmen.

54435029 2329344067103329 7364120603252490240 o

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om voorlopig af te zien van het bouwen van woningen in Horstkamp en Vossenakker-Noord. De ontwikkeling van deze gebieden staat over enkele jaren op de planning. Volgens wethouder Arjan Klein is het nu verstandig om voorrang te geven aan andere prioriteiten: “Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt kunnen wij beter inspelen op de huidige woningbehoefte. Dan beschikken we weer over de gewenste flexibiliteit in ons woningbouwprogramma om vraaggericht te kunnen bouwen, zowel voor het type woningen als de locatie.” Het is de verwachting dat de raad dit voorstel voor de zomervakantie behandelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - De werkzaamheden in verband met de aanleg van een busdrempel aan de Dokter Bruinsweg ter hoogte van huisnr. 23 in Doornspijk gaan niet door.

Hiermee komt de eerder aangekondigde afsluiting van de weg op 20 en 21 maart aanstaande te vervallen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem

Begin maart hadden we in onze gemeente de Fitweek. De Fitweek is onderdeel van de week van de gezonde jeugd en bedoeld om kinderen, ouders en leerkrachten te laten zien hoe belangrijk fitheid en een gezonde leefstijl zijn. Prachtig dat meer dan 300 kinderen van de groepen 4 van de basisscholen meededen! We zijn samen met scholen en Stichting WIEL al een tijd bezig om gezondheid een belangrijke plek te geven, we hebben een aantal mooie campagnes gehad (DrinkWater, SnoepGroente) en er gaan er nog meer komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Voor het jaar 2019 is de subsidiepot inmiddels leeg. U kunt voor dit jaar geen subsidie meer aanvragen voor onderhoud/restauratie van Onroerende gemeentelijke monumenten, Varende monumenten en Keitjesstoepen.

Schrijf reactie (0 Reacties)