dsresource

ELBURG - In 2019 is het 200 jaar geleden dat Admiraal van Kinsbergen is overleden. Hij was een weldoener van de Vestingstad Elburg en is vooral bekend als zeeofficier, auteur en filantroop. Eind 2018 heeft de gemeente met een paar enthousiaste organisatoren van evenementen in de binnenstad, gesproken over dit historische feit. In het gesprek is door de gemeente de 'uitdaging' bij de organisatoren neergelegd om van 2019 een themajaar te maken waarbij allerlei activiteiten en evenementen een link hebben met Van Kinsbergen; de rode draad door 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het beter scheiden van ons afval is één van de speerpunten dit jaar binnen de gemeente Elburg. 'Op dit moment produceren we met z’n allen gewoon teveel afval. Dit moeten we terugdringen. Dat gaat niet in één keer lukken, maar is een proces dat we samen gaan doorlopen. Restafval bestaat op dit moment nog uit veel herbruikbare grondstoffen. Laten we daarom beginnen bij het goed scheiden van dit afval. Een deel van de herbruikbare grondstoffen halen we er achteraf bij de afvalverwerker uit. Dat lukt prima voor b.v. kunststof en plastic maar weer niet voor b.v. groenafval. Er wordt nog steeds veel te veel GFT afval in de grijze container gedaan. Dit is vooral Groente- en Fruitafval (GF) dat vrijkomt uit de keuken. Dit levert bij de afvalverwerker problemen op bij het na-scheiden omdat dit GFT afval er niet uitgehaald kan worden,' verklaart de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling
Maandag 18 maart vanaf 19.30 uur
Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53633610 2318252504879152 1544575951671656448 o

- door Jan Nathan Rozendaal -

Afgelopen zaterdag ontvingen we in Elburg de burgemeester, het burgercomité en het Sint-Nicolaasgilde uit onze partnerstad Haselünne. Natuurlijk lieten we hen wat nieuwe plekken in Elburg zien, zoals het mooie restaurant van Rosalie aan de Gracht. We stonden met elkaar stil bij het feit dat we al 30 jaar partnersteden zijn. Allebei oude hanzesteden met een rijk verleden. In die 30 jaar hebben er heel veel ontmoetingen plaatsgevonden tussen inwoners uit Elburg en Haselünne. Nog jaarlijks zijn er over en weer voetbalwedstrijden, treden koren bij elkaar op en ontmoeten leerlingen van de middelbare scholen elkaar. Het mooiste aan de stedenband vind ik zelf dat Duitse leerlingen bij ons de dodenherdenking bijwonen en dat onze leerlingen de Kristalnachtherdenking bijwonen. Een heel mooie manier om elkaar beter te leren kennen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53827800 2318380368199699 7359568723897745408 n

ELBURG - Gisteren is het eerste kievitsei in de gemeente gevonden door Jan Wiessenberg. Hij kreeg vandaag uit handen van burgemeester Jan Nathan Rozendaal de eerste officiële oorkonde van Elburg voor het vinden van het 1e ei. Jan is vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming Randmeerkust. Een groep vrijwilligers die zich de komende maanden extra inzet voor het behoud van weidevogel-populatie zoals Kieviten, Grutto's en Wulpen. Lees er meer over op hun site: http://weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl/

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

't HARDE - Vanaf half januari is de firma Schagen infra bezig met werkzaamheden aan de Bovenweg. De werkzaamheden vorderen en er zal twee keer moeten worden geasfalteerd. Door deze asfalteringswerkzaamheden wordt de Bovenweg afgesloten van 12 t/m 14 maart. Het gaat dan om de kruising met de Wolkamerweg en de kruising met de Hokseberg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hasel

Afgelopen zaterdag ontvingen we in Elburg de burgemeester, het burgercomité en het Sint-Nicolaasgilde uit onze partnerstad Haselünne. Natuurlijk lieten we hen wat nieuwe plekken in Elburg zien, zoals het mooie restaurant van Rosalie aan de Gracht. We stonden met elkaar stil bij het feit dat we al 30 jaar partnersteden zijn. Allebei oude hanzesteden met een rijk verleden. In die 30 jaar hebben er heel veel ontmoetingen plaatsgevonden tussen inwoners uit Elburg en Haselünne. Nog jaarlijks zijn er over en weer voetbalwedstrijden, treden koren bij elkaar op en ontmoeten leerlingen van de middelbare scholen elkaar. Het mooiste aan de stedenband vind ik zelf dat Duitse leerlingen bij ons de dodenherdenking bijwonen en dat onze leerlingen de Kristalnachtherdenking bijwonen. Een heel mooie manier om elkaar beter te leren kennen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

trekker

ELBURG - Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot glad wegdek. Wat moet je doen als je als motorrijder of automobilist op een modderige weg beland?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

ELBURG - Bij de verkiezingen van 20 maart doet de gemeente Elburg weer mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen vindt dan plaats in twee rondes, eerst in de stembureaus en vervolgens op het gemeentehuis van Elburg. Op donderdag 21 maart vanaf 08.00 uur worden de stemmen geteld die zijn uitgebracht op individuele kandidaten. Deze telling is openbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 19 maart 2019 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de Gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

In verband met aanleg van een duiker en het plaatsen van twee inspectieputten ter hoogte van Oostendorperstraatweg 19a is de Oostendorperstraatweg afgesloten van 11 t/m 15 maart 2019. Het verkeer zal worden omgeleid via de Oostelijke Rondweg en De Weeren door middel van een omleidingsroute.

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Op maandag 11 en dinsdag 12 maart aanstaande is de Gerichtenweg ter hoogte van huisnummer 21 te Doornspijk afgesloten vanwege uit te voeren rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

53145753 2310024942368575 8812510912654082048 o

ELBURG -  De beleidsgroep Jeugd van de gemeente Elburg wil graag met u in gesprek over het vormgeven van het jeugdbeleid van de gemeente Elburg. Hiervoor wordt op 3 april 2019 een klankbordavond georganiseerd met als thema: preventief jeugdbeleid Elburg 2019-2023. De avond is voor de jeugd uit de gemeente Elburg en iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd uit Elburg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: gezin, onderwijs en opvang, leeftijdsgenoten en vrije tijd, wijk en buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Bijl, W. (Wim) (m), wonende te Elburg, bij besluit van woensdag 6 maart 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Vonk, E.J. (Edwin) (m), wonende te Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtgebouw

Deze column benut ik graag als eerbetoon aan een groep vrijwilligers waarvan ik het bestaan tot voor kort eigenlijk niet eens zo goed kende. Het zijn mannen en vrouwen die soms al tientallen jaren lang ontzettend veel vrije uurtjes in hun eigen lokale samenleving investeren. Ik heb het hier over de besturen van dorps- en gemeenschapshuizen. Zowel op ’t Harde als op de Hoge Enk, in Doornspijk of Elburg en Oostendorp, het zijn stuk voor stuk mensen die een groot hart hebben voor hun woonkern en zich inzetten voor de centrale ontmoetingsplek van die kern: het dorps- of kulturhuus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Als u het volledig eigen risico van uw zorgverzekering in het jaar 2018 heeft betaald, kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van € 150,00. Als voorwaarden gelden dan wel dat u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.elburg.nl

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen, die hoge zorgkosten hebben vanwege een chronische ziekte of handicap, financiële ondersteuning krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een laag inkomen moeite hebben om deze kosten jaarlijks te betalen. Daarom biedt de gemeente Elburg de regeling compensatie eigen risico aan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

ELBURG - Het wijkcomité Vesting Molendorp hoort graag van u wat er speelt tijdens het inloopspreekuur, dit is voorafgaand aan de vergadering. Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op donderdagavond 7 maart a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Het onderhoud aan de Grevensweg te Doornspijk gepland voor a.s. maandag 4 maart is tot nader order uitgesteld wegens verwachte slechte weersomstandigheden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugdbur

ELBURG - Sinds april 2018 kent de gemeente Elburg een jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester wordt benoemd op 27 april (Koningsdag). Op deze dag, wanneer ook de jeugdlintjes worden uitgereikt, zal de jeugdburgemeester haar taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester treedt vaak samen met de 'echte' burgemeester op, maar soms ook alleen.

De jeugdburgemeester heeft verschillende eigenschappen, zoals:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Vrijdagavond 8 maart 2019 worden de kampioenen van de gemeente Elburg feestelijk gehuldigd. Verenigingen, teams en individuele personen worden door wethouder Willem Krooneman in het zonnetje gezet. Daarnaast worden de winnaars van de Jo Huisman Trofee en de Arie Zwijnenburg talenttrofee 2019 bekend gemaakt en aan het einde van de avond uitgereikt.

De huldiging wordt gehouden in Restaurant Partycentrum De Haas, Jufferenstraat 21 in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)