huiken

ELBURG - Heeft u behoefte aan meer inzicht in uw geldzaken? Doe dan mee aan de gratis budget cursus “Omgaan met geld”. Op vijf donderdagavonden komen allerlei zaken aan bod zoals online bankieren, Digi-d, administratie, toeslagen, besparen, rondkomen etc. U kunt natuurlijk uw eigen vragen inbrengen. Na afloop van de cursus bent u in staat om zelfstandig uw financiële huishouding te voeren en tijdig hulp in te schakelen als u problemen ondervindt.

Aanmelden

De cursus wordt gegeven op de volgende donderdagavonden: 12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april en 9 april in het Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg. Deelname is gratis! Aanmelden kan in het financieel trefpunt, elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in het Huiken en elke donderdag van 15.30-17.30 uur in MFC ’t Harde of telefonisch: (0525) 682 211 ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

brandweer

ELBURG - Brandweer Elburg kan zeker nog versterking gebruiken! Op maandag 23 maart kunnen belangstellenden vrijblijvend kennismaken met het mooie brandweerwerk. Vanaf 19.30 bent u van harte welkom op de brandweerkazerne waar teamleden graag vertellen over hun afwisselende werk.

Naast het bestrijden van branden heeft de brandweer ook een belangrijke taak bij (weg)ongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen en stormschades. Als brandweerman of -vrouw verleen je hulp aan mens en dier, onder veelal niet -alledaagse omstandigheden en op onverwachte momenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

omrin 2

ELBURG - De Gemeente Elburg krijgt regelmatig vragen van inwoners waarom de gemeente kunststof en drankkartons niet gescheiden inzamelt. Hieruit blijkt dat veel inwoners niet weten dat Elburg gekozen heeft voor een combinatie van bron- en nascheiding. Dit levert het beste resultaat op als het gaat om hergebruik van grondstoffen. GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval, wordt gecheiden aan de bron, dus huis aan huis en via verzamelunits bij winkelcentra. Plastic, metalen en drankkartons (PMD) worden d.m.v. nascheiding bij de afvalverwerker achteraf uit het restafval gehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

column

Beste mensen,

Met enige regelmaat mag ik bij een vereniging vertellen over ‘het leven van de burgemeester’. Dat is altijd leuk om te doen en levert mooie gesprekken op.

Ik vertel dan hoe mijn week er uit ziet:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

OOSTENDORP - Wie helpt me bij het vinden van de juiste ondersteuning? Op 5 maart is er een bijeenkomst cliëntondersteuning in Buurtgebouw Oostendorp. Aanvang 19.30 uur.

Stel….

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling

Maandag 2 maart vanaf 20.00 uur

Aan de hand van een presentatie praten de raadsleden over de eigen rol in de nieuwe omgevingswet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Brandweerlogo

't HARDE -  Hieronder vindt u een overzicht van de dagen waarop er op het Artillerie Schietkamp een brandweeroefening zal worden gehouden waarbij het Rijksschietterrein zal worden uitgebreid met de strook gelegen ten Zuid - Oosten van de Nieuwe Zuidweg (asfaltweg). Op deze dag zullen Defensie- en civiele brandweer samenwerken, ondersteund door de Koninklijke Luchtmacht met blushelicopters. Wegens de te verwachten overlast door toeschouwers, welke het verkeer ernstig hinderen, zal de Nieuwe Zuidweg worden afgesloten op:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkc

ELBURG - De afgelopen jaren heeft een aantal inwoners zich vrijwillig ingezet als lid van een wijkcomité. Deze wijkcomités zijn 14 jaar geleden ingesteld door de gemeente met als doel om namens de inwoners van een wijk input te leveren voor het beleid van de gemeente, en vragen en initiatieven door te zetten aan de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

infoavond

OOSTENDORP - Volle bak in het Buurtgebouw in Oostendorp. Daar krijgen de Oostendorpers uitleg over de herinrichting die daar de komende maanden gaat plaatsvinden. Hoe zorgen we voor een betere afwatering? Hoe worden de straten heringericht? Zo een aantal vragen waar deze avond antwoord op werd gegeven.

Komende tijd meer info via www.elburg.nl/herinrichtingoostendorp.

Schrijf reactie (0 Reacties)

86800422 2964285006942562 754531689828450304 o

ELBURG -  In januari 2020 is een fors aantal subsidieaanvragen ingediend voor een financiële bijdrage voor restauratie en onderhoud van onroerende en roerende monumenten en keitjesstoepen. Net als vorig jaar is met de aanvragen het subsidieplafond nu, half februari al bereikt. Er is geen gemeentelijke subsidie meer beschikbaar voor 2020 en nieuwe aanvragen zullen helaas worden afgewezen.

Vanaf 1 januari 2021 is er weer budget.

Schrijf reactie (0 Reacties)

katoren

ELBURG - De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. In onze gemeente kregen alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen het boek ‘Koning van Kantoren’ cadeau

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Dit fonds is opgezet om ondernemers financieel te ondersteunen bij het opleiden van hun medewerkers. Daardoor kunnen meer vacatures worden ingevuld, wordt onze arbeidsmarkt flexibeler en ontstaat voor iedereen een plek op die arbeidsmarkt. Per individueel bedrijf is € 25.000 beschikbaar om opleidingen te financieren. Dit gebeurt op 50/50-basis: het Ontwikkelfonds vergoedt de helft van de opleidingskosten tot max. € 2.500 per werknemer. De opleiding moet bedoeld zijn om werknemers aan het werk te houden of krijgen (her-, bij- of omscholing), mag max. één jaar duren en moet worden gegeven door een erkende opleider (geen reguliere BBL-opleiding). Er mag gestapeld worden met het branchegerichte O&O-fonds.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

col

Deze week mocht ik mee met onze ‘groene boa’ op zijn ronde langs de velden. Niet alleen liet hij me op deze zonnige dag de mooiste plekjes in ons buitengebied zien, ook leerde ik hoe anders een boa kijkt. Hij let op allerlei zaken: vuil rond containers of op speelplaatsen, auto’s die te lang op een bepaalde plek staan, onraad waar ik geen idee van heb. Niet alleen dichtbij, ook in de verte wordt gezien, dat een houtopstand wel wat erg is uitgedund. We rijden door diepe plassen en modderpoelen om ergens op een locatie waar geen mens komt, polshoogte te nemen. “Het zijn uitgelezen plekjes voor bepaalde lieden om afval te dumpen en we houden dat strak in de gaten”, vertelt onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Hij heeft bij vele locaties een verhaal en kan volgens mij zo een boek schrijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KOP

ELBURG - Een nieuwe fase is aangebroken voor de ontwikkeling van De Kopse Waard, de ontwikkeling van vijf vrije kavels aan het havenkanaal en een nieuwe botenhelling. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het verder in procedure brengen van het bestemmingsplan. Na een openbare aanbesteding blijkt het ruimtelijk bureau Kubiek het beste aanbod te hebben gedaan. Zij gaan aan de slag met het uitvoeren van noodzakelijke onderzoeken en het opstellen van een bestemmingsplan. Tegelijkertijd wordt het stedenbouwkundig plan en de landschappelijke inrichting van het gebied verder uitgewerkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

omrin 2

ELBURG - De Gemeente Elburg krijgt regelmatig vragen van inwoners waarom de gemeente kunststof en drankkartons niet gescheiden inzamelt. Hieruit blijkt dat veel inwoners niet weten dat Elburg gekozen heeft voor een combinatie van bron- en nascheiding. Dit levert het beste resultaat op als het gaat om hergebruik van grondstoffen. GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval, wordt gecheiden aan de bron, dus huis aan huis en via verzamelunits bij winkelcentra. Plastic, metalen en drankkartons (PMD) worden d.m.v. nascheiding bij de afvalverwerker achteraf uit het restafval gehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Word jij de nieuwe jeugdburgemeester? Op 27 april zal de jeugdburgemeester de taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester gaat vaak samen met de 'echte' burgemeester de verschillende taken uitvoeren. Wil jij komend jaar samen met de 'echte' burgemeester op pad? Meld je dan nu aan! Kijk voor de spelregels en het aanmelden op www.elburg.nl/jeugdburgemeester

Schrijf reactie (0 Reacties)

bor1

ELBURG - Vandaag hebben leerlingen uit groep 5 van de Borchstee school ervoor gezorgd dat er rondom hun school een aantal nestkastjes zijn opgehangen. Ze hebben deze helemaal zelf getimmerd en in elkaar gezet. Het idee ontstond omdat ze afgelopen zomer last hadden van de eikenprocessierups. Op het schoolplein staan een aantal eikenbomen en daar waren de rupsen in gaan zitten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

molenaar

OOSTENDORP - Op woensdag 12 februari heeft de gemeente Elburg stil gestaan bij het beëindigen van de vrijwilligersovereenkomst met molenaar Martin van Til. Wethouder Arjan Klein heeft hem namens de gemeente Elburg bedankt voor de 35 jaar dat hij molen de Tijd heeft laten draaien. Iedere zaterdag was de molen te bezichtigen en was de molen in bedrijf. In werkelijkheid neemt Martin geen afscheid van de molen. Hij gaat namelijk gewoon verder als molenaar, maar dan voor bakkerij Schuld. Ook blijft hij bestuurslid van de Stichting tot behoud van korenmolen de Tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

speelt

ELBURG - Binnenkort gaat de herinrichting van start van speeltuin de Dolfijn. Aanleiding is dat de ondergrond van houtchips vervangen moet worden. De ondergrond wordt vervangen door kunstgras waarbij  tevens de speeltuin wat compacter ingericht wordt. Dat is niet alleen goed nieuws voor de kinderen, maar ook voor de hondeneigenaren. Want door de herinrichting ontstaat er ruimte om een hondenlosloopgebied tussen de speeltuin en het voetbalveldje aan te leggen. Zo wordt een plek gecreëerd voor iedereen. De herinrichting van de speeltuin start medio februari. De gemeente hoopt dat de werkzaamheden in maart zijn afgerond.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Column Rozette Kats

We mogen ons oprecht gelukkig prijzen met het grote aantal musea in gemeente Elburg. Regelmatig realiseer ik me dit grote voordeel ten opzichte van andere gemeenten van dezelfde omvang. En belangrijker dan het aantal musea, is de kwaliteit van deze organisaties en de wisselende thema’s en exposities. Onlangs, tijdens de opening van de expositie “Waarom schrijf je me niet” van Museum Sjoel, trof me de belangrijke rol van onze musea.Tijdens genoemde opening verhaalde de hoogbejaarde mevrouw Rozette Kats, vertrouweling van wijlen Jules Schelvis, namelijk over haar leven. Als jong Joods meisje vernam ze van haar Limburgse pleegouders over haar echte afkomst. De schrik sloeg haar om het hart; Joods zijn is levensgevaarlijk. Want die conclusie kon ze vlak na de oorlog op zesjarige leeftijd wel trekken: Jood-zijn is gelijk aan doodgaan. Deze traumatische gewaarwording over haar afkomst kon ze pas als volwassen vrouw verwerken. Wat overigens niets afgedaan heeft aan het merkbare verdriet over haar vermoorde vader, moeder en broertje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)