IMG 9088

ELBURG - Gezelligheid staat hoog in het vaandel tijdens de jaarwisseling. Veel mensen vinden het dan gezellig om een vreugdevuurtje te hebben. Als gemeente Elburg willen we dit toestaan tijdens de jaarwisseling.

Een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling moet wel voldoen aan de volgende eisen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwe site

ELBURG - Het adres blijft hetzelfde: www.elburg.nl, maar de website is inhoudelijk flink aangepast en heeft een nieuwe vormgeving. De website is ingericht als een zogenaamde ‘Toptaken’ website. Een website waarbij de bezoeker snel de juiste informatie vindt en een bijbehorende taak makkelijk kan uitvoeren. Een Toptakenwebsite wordt daarbij zo ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden zijn. Daarnaast staat alle relevante informatie over een onderwerp/product nu bij elkaar, bijv. bij het product Paspoort.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De ophaaldag voor de restafvalcontainer (woensdag 26 december) wordt verplaatst naar vrijdag 28 december.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsvoorstel over het bestemmingsplan buitengebied besproken. Het gaat om een herziening op onderdelen van het bestemmingsplan buitengebied uit 2012. De wijzigingen en de zienswijzen gaan nu voor de behandeling naar de gemeenteraad. De actualisatie van 2018 van het bestemmingsplan 2012 valt volgens wethouder Lyda Sneevliet te zien als een momentopname: “Het was een lange procedure en we wilden hen die hierin waren aangehaakt niet langer laten wachten. Voor nieuwe zaken en voor zaken die na de zienswijzeperiode nog aan de orde kwamen geldt, dat we uitzoeken hoe we die in het bestemmingsplan kunnen inpassen. Dit betekent dat we daarvoor een aparte procedure starten in de vorm van een verzamel- ofwel veegplan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ewoud

ELBURG - Vanmorgen heeft stadsdichter Ewoud Gosker uit handen van wethouder Arjan Klein een gedichtenbundel gekregen. Dit naar aanleiding van zijn afscheid. In de bundel staan een aantal gedichten die Ewoud de afgelopen jaren heeft geschreven. 'Bedankt voor al je gedichten!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 18 december 2018 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

piet

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld. Het gaat om de heer Piet Wanrooij, de huidige gemeentesecretaris van Sint Anthonis. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is verheugd over de benoeming: “We hebben een uitstekende en zeer gemotiveerde kandidaat getroffen. Ik verwacht dat zowel onze gemeentelijke organisatie als onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties wel varen bij deze benoeming.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

scout

ELBURG - Op 7 december is het de Nationale Vrijwilligersdag. De gemeente Elburg zet jaarlijks rond deze datum een groep vrijwilligers in het zonnetje. Deze vrijwilligers van een organisatie/vereniging of club worden verrast met het vrijwilligerscompliment. Dit jaar ontvangen de vrijwilligers van scouting N.S. Rambonnet (Elburg)en scouting Gustaaf Adolfgroep (’t Harde) het vrijwilligerscompliment.  

Loco-burgemeester Henk Wessel heeft de vrijwilligers op 8 december verrast met dit compliment. Het bestaat uit een taart, een oorkonde en een geldbedrag waarmee de beide clubs een leuke bijeenkomst mogen organiseren voor hun vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winter in

Op 14 en 15 december kunnen Elburgers genieten van en deelnemen aan Winter in de Vesting.

Het wordt ‘Winter in de vesting’!
Zeggus, wie wil dat nou nie!
Een brocante markt en schoffies
zorgen weer voor nostalgie …

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampioenenhudiging

ELBURG - Het gemeentebestuur van de gemeente Elburg gaat op vrijdagavond 8 maart 2019 de kampioenen van het jaar 2018 huldigen. De kampioenen worden op deze avond in het zonnetje gezet voor het hoog houden van de naam van de gemeente Elburg. Daarnaast worden er nog 2 prijzen uitgereikt, de ‘Arie Zwijnenburg Talent prijs’ en de ‘Jo Huisman Trofee’.

Wie is jouw kampioen, aanstormend talent of team?

Voor meer informatie over het aanmelden, wijzen we u graag op de website (www.wiel.nl/kampioen). Aanmelden kan tot 18 januari 2019.

Schrijf reactie (0 Reacties)

autobanden

ELBURG - Inwoners van de gemeente Elburg kunnen ook dit jaar hun autobanden gratis inleveren op de gemeentewerf, Het Straatje 8 in Elburg.

De voorwaarden zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winter in

ELBURG - In verband met Winter in de Vesting is de binnenstad van Elburg afgesloten op:

  • Vrijdag 14 december 2018 van 8:00 t/m 13:00 uur, uitgezonderd bestemmingsverkeer.
  • Vrijdag 14 december 2018 van 13:00 t/m 24:00 uur
  • Zaterdag 15 december 2018 van 00:00 t/m 20:00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op do nderdagavond 13 december a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie: www.vestingmolendorp.nl. E-mailadres: vestmol@gmail.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

ormuf

ELBURG - Onlangs is het Nationaal Orgelmuseum opgenomen in het landelijke museumregister en daarmee een officieel erkend geregistreerd museum. Namens de gemeente bracht wethouder Arjan Klein de felicitaties over aan Maarten Seijbel en Eelco Elzenga. 'Van harte gefeliciteerd met deze mooie erkenning.'

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrachtsuto

ELBURG - Waarschijnlijk hadden jullie hem al zien rijden, onze spiksplinternieuwe vrachtwagen. Donderdag 6 december heeft wethouder Henk Wessel de sleutels officieel in ontvangst genomen. Hij kreeg deze uit handen van Rinze Kwint van Daf Bakker Harderwijk, Ronald Walraven van DHS Apeldoorn, Pascal de Boer van Transcom en Wim Angerman die het hele inkooptraject heeft begeleid. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Nu het college akkoord is met de voorliggende versie van het accommodatiebeleidsplan Vastgoed Voor Elkaar kan de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Dit plan gaat over de gebouwen die de gemeente in bezit heeft, de meeste hiervan hebben een maatschappelijke functie: opvang, sport, recreatie, welzijn, cultuur maar ook begraven. De gemeente wil met Vastgoed Voor Elkaar de voorzieningen op peil houden, een betere dienstverlening voor inwoners realiseren, de gebouwen verduurzamen en waar mogelijk de kosten omlaag brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders is het eens over het rapport ‘verkenning naar grootschalige duurzame energieproductie’. Wethouder Arjan Klein hierover: “Uiterlijk in 2050 willen we een klimaatneutrale gemeente zijn, waarbij we al onze energie duurzaam opwekken. Dat lukt alleen met grootschalige duurzame energieproductie. Dit rapport biedt onze gemeente de toetsingskaders voor projecten op het gebied van grootschalige duurzame energie.” Nu gaat het rapport naar de gemeenteraad, voor de bespreking en vaststelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan een nieuwe locatie voor een antennemast van KPN. Wethouder Lyda Sneevliet legt uit waarom een nieuwe locatie in beeld is gekomen: “De vorige plek lag in het gebied van het beschermd stadsgezicht. Nu komt de mast op een plek die buiten beschermd stadsgezicht ligt, namelijk aan de overzijde van de Flevoweg, dichtbij Veluwe Strandbad. Hiermee komen we tegemoet aan de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De rekenkamercommissie dient ter ondersteuning en versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Zodoende brengt de commissie jaarlijks één of twee onderzoeksrapporten, met bevindingen en aanbevelingen, uit. De rekenkamercommissie heeft in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de opvolging en uitvoering van aanbevelingen van een aantal eerder uitgebrachte rapporten sinds 2014. Sinds 2014 opereert de rekenkamercommissie namelijk in de huidige samenstelling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

47389916 2178842055486865 4633284335217147904 o

ELBURG - Op maandag 3 december 2018 hebben de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) de Prestatieafspraken 2019 Elburg ondertekend. De nieuwe accenten voor 2019 liggen bij het actualiseren van regionaal en lokaal beleid, aardgasloze nieuwbouw (locatie De Dijkjes in Elburg) en transitie van de bestaande woningvoorraad (aardgasvrij), concrete maatregelen voor het vergroten van de slaagkansen van met name jongeren en het stimuleren van doorstroming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)