verkiezingen

ELBURG - De burgemeester van Elburg maakt bekend dat bij de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe op 20 maart 2019 de mogelijkheid bestaat bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs

  • Bij de themabalie publiekszaken en op www.elburg.nl kunt u de formulieren voor een verzoek aanvragen of downloaden.
  • Het ingevulde formulier moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.
  • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Heeft u met jongeren en opvoeding te maken? Thuis of in uw werksituatie? Vraagt u zich ook weleens af hoe we onze kinderen en jongeren gezond op kunnen laten opgroeien? Kom dan naar de thema-avond “Kopie of karakter” op 20 februari in de Oosterkerk, Klaverplein 1. Vanaf 19.00 uur is er inloop, de avond start om 19.30 uur.

In dit filmpje een korte introductie op deze avond.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben de gemeenteraden van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek op 12 februari geïnformeerd over een onderzoek naar een nieuwe vertrekroute voor Lelystad Airport. Er is gezocht naar een route die over minder bebouwd gebied loopt, in overleg met de vier colleges van de vier gemeenten. Belangrijke voorwaarde hierbij betrof minder hinder voor de inwoners van de kernen. Het is gelukt een route te ontwerpen die boven knooppunt Hattemerbroek loopt. Het betreft de tijdelijke aansluitroute tot 2023 wanneer de herziening van het luchtruim is afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het Jeugdlintje is een erkenning voor kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en de Elburger gemeenschap. Door hen in het zonnetje te zetten wil de gemeente de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en jongeren stimuleren. ​Kent u een jonge held die het afgelopen jaar iets bijzonders heeft gedaan voor iemand anders? En wilt u hem of haar in het zonnetje zetten? Aarzel dan niet en meld hem of haar aan voor een Jeugdlintje! Meer info via www.elburg.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijzer

ELBURG - Op de nieuwe website www.elburgwijzer.nll vindt u snel en makkelijk alle informatie over welzijn. Vragen over zorg, onderwijs, opvoeding, gezin of wonen en huishouden vindt u op deze nieuwe sociale kaart. De oude websites jalp.elburg en geldkompaselburg.nl zijn hiermee komen te vervallen. De website is completer, heeft een frisse uitstraling en handige navigatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Wijzer

Een paar weken terug schrok ik erg van berichten dat onze jeugd zich bezighoudt met lachgaspatronen. Gelukkig weet ik inmiddels dat zowel Stichting WIEL als onderwijs en verenigingen dit goed oppakken. We zetten in op informatie en voorlichting richting ouders en jeugd, zowel via social media als rechtstreeks. We pakken dit samen heel serieus op omdat we ons zorgen maken. Natuurlijk, jongeren die dit doen veroorzaken zo hier en daar overlast en gooien hun troep zomaar weg, dat kan echt niet. Maar wat ik veel belangrijker vind, lachgas inademen is schadelijk voor je gezondheid en op het moment dat je het doet kan het zelfs levensbedreigend zijn. Maar ook voor je ontwikkeling en je latere leven kan het heel negatieve gevolgen hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeien

ELBURG - De erven met hoogstam-fruitbomen zijn vaak een lust voor het oog en geven het landschap een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Ook dragen deze erven bij aan een plezierige woonomgeving en bieden hoogstam-fruitbomen de dieren nest- en schuilgelegenheid. In het voorjaar kan volop genoten worden van de prachtige bloei die deze waardevolle bomen ten toon spreiden en aan het eind van het seizoen zijn er dan nog de smakelijke vruchten. Onderhoud van de bomen is bijzonder belangrijk. Vormsnoei voor de jonge bomen, onderhoudssnoei en verjongingssnoei voor de oudere bomen. Door op een juiste wijze te snoeien wordt de kans op ziektes verminderd, wordt de levensduur van de bomen aanmerkelijk vergroot en leveren de bomen een regelmatiger en rijkere oogst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.

ELBURG - De burgemeester van Elburg maakt bekend, dat Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg is begonnen met het bouwrijp maken van de Vossenakker. Er wordt druk gegraven om alle kabels, leidingen en riolering aan te leggen. Alle woningen zijn bijna verkocht en daar is wethouder Lyda Sneevliet erg blij mee: 'Op naar de volgende fase!"

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Het gemeentehuis is op de woensdag 13 februari vanaf 14.30 uur gesloten. De avondopenstelling komt ook te vervallen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Wegens wegwerkzaamheden (glasvezel) is de Huisdijk overdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur afgesloten op 11, 12 en 13 februari 2019.

Schrijf reactie (0 Reacties)

johan

ELBURG - Op 28 februari neemt Johan van der Jagt, gemeentesecretaris / directeur afscheid van het werk bij de gemeente Elburg. Hij kijkt terug op een intensieve en vruchtbare periode van 12 jaar bij de gemeente. Met ingang van 1 maart 2019 bekleedt Piet Wanrooij, de huidige gemeentesecretaris van Sint Anthonis,  de functie van gemeentesecretaris / directeur. Johan van der Jagt is vanaf 1 juni 2011 aangesteld als gemeentesecretaris. Daarvoor was hij - sinds 2007 - werkzaam als adjunct-directeur bij de gemeente. Hij loodste de gemeente door een reorganisatie, waarmee hij de slagvaardigheid en klantvriendelijkheid heeft vergroot. Dit blijkt onder meer uit de goede resultaten uit het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Daarin scoort de organisatie ook goed op het vlak van ‘beste werkgever’. Verder heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de samenwerking met de buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek (NEO) en het ontstaan van de Samenwerking Noord Veluwe (SNV) als opvolger van de Regio Noord Veluwe (RNV).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente. Hieruit blijkt dat de inwoners hun gemeente positief waarderen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is blij met dit resultaat: “Wij krijgen een 6,8, voor alle inspanningen. Dat is hetzelfde als in 2016 en net iets boven het landelijke gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Het gemeentehuis is op de woensdag 13 februari vanaf 14.30 uur gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst. Het gemeentehuis is ook gesloten voor de avondopenstelling.

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Onlangs hebben we een enquête gehouden onder een groot aantal inwoners om te horen wat u van onze gemeente vindt. Van de ruim tweeduizend mensen die daarvoor benaderd zijn, hebben er meer dan vijfhonderd mensen gereageerd. Dat is een heel mooi aantal. De reacties gaven ons een goed beeld van wat er leeft in onze gemeente. Vanaf deze plaats wil ik iedereen die gereageerd heeft dan ook heel hartelijk bedanken!

Ik ben best trots op de uitkomsten van het onderzoek. Vergelijkend met andere gemeenten doen we het heel goed: we horen bij de 25% best presterende gemeenten. Heel mooi!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

panelen

ELBURG -  Ondernemers met een groot dak op hun bedrijfspand opgelet! Dit voorjaar kunt u gebruikmaken van de SDE+-subsidie van het Rijk, die bedoeld is om een aantrekkelijk rendement te kunnen behalen op zonnepanelen op het dak.  Gemeente Elburg organiseert samen met het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) dit voorjaar twee bedrijvendagen waar u antwoord kunt krijgen op deze vragen. Adviseurs van IGEV geven u advies op maat voor uw bedrijf. Met behulp van een quickscan weet u in drie kwartier welke mogelijkheden u hebt om de energie voor uw onderneming duurzaam op te wekken. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. De adviseurs van IGEV verzorgen tevens de subsidieaanvraag, als u dat wilt. De gemeente Elburg neemt de kosten hiervoor voor haar rekening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 jeugdbur

ELBURG - Sinds april 2018 kent de gemeente Elburg een jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester wordt benoemd op 27 april (Koningsdag). Op deze dag, wanneer ook de jeugdlintjes worden uitgereikt, zal de jeugdburgemeester haar taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester treedt vaak samen met de 'echte' burgemeester op, maar soms ook alleen.

 In dit filmpje vertellen burgemeester Jan Nathan Rozendaal en Jeugdburgemeester Evy van Olst over hun ervaringen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

51162313 2265446746826395 8849703169068892160 n

ELBURG - De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige samenleving niet meer is weg te denken. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid. www.overuwbuurt.overheid.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Gemeente Elburg zoekt twee enthousiaste mensen die mee willen denken en praten over burgerparticipatie. In deze regiegroep denkt u samen met raadsleden, bestuurders en ambtenaren mee over hoe we inwoners kunnen helpen met goede initiatieven en ideeën.

Meedenkers, dwarsdenkers en andersdenkenden gezocht!
De gemeente Elburg is een actieve gemeente met kernen, wijken en inwoners die samen de handen uit de mouwen steken en met elkaar in actie komen om de leefbaarheid en de voorzieningen in hun kern of wijk in stand te houden of te verbeteren. Breed gedragen maatschappelijke initiatieven krijgen ruim baan. Gemeente Elburg stelt daarom een regiegroep burgerparticipatie in. Voor deze regiegroep zijn we op zoek naar twee enthousiaste inwoners die mee willen denken hoe we inwoners nog beter ruimte kunnen bieden voor hun initiatieven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

ELBURG - Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

Wie komen in aanmerking?

Als u iemand voorstelt voor een Koninklijke onderscheiding moet er sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving of bijzondere prestaties. De bijzondere verdiensten of prestaties moeten uitgaan boven wat verwacht mag worden van degene die wordt voorgesteld. Het gaat overigens niet alleen om vrijwillige en onbetaalde activiteiten. Ook kunt u mensen uit overheid en bedrijfsleven voorstellen als de verdiensten in hun hoofdfunctie uitgaan boven wat verwacht mag worden van mensen in hun positie. De verdiensten moeten dan niet alleen zichtbaar zijn voor de werkgever, maar ook een maatschappelijke uitstraling hebben buiten de eigen organisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)