RAADELBURB

ELBURG -  Vraag je je wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denk je wel eens dat je het beter zou kunnen? Of wil je iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar je weet niet hoe? Volg dan de cursus Politiek Actief voor de gemeente en ontdek het. Wie weet raak je zo geïnspireerd, dat je daarna zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid. De cursus start op dinsdagavond 27 oktober 2020. .

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintjes

't HARDE  -  Op woensdag 30 september is in het MFC Aperloo op 't Harde Josefien Camminga officieel als jeugdburgemeester benoemd. Zij kreeg de keten uit handen van Jesse Moling. Daarnaast heeft Thomas van ’t Veen het Jeugdlintje ontvangen en is de Jeugdraad geïnstalleerd. Dit jaar hebben twaalf basisscholen 23 leden en plaatsvervangende leden voorgedragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG  -  Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad opnieuw een begroting aan waarvan uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn. Samenvattend stelt wethouder Henk Wessel vast: “De financiën zijn op orde, de gemeentelijke lasten blijven laag, zeker ten opzichte van andere gemeenten en er is financiële ruimte om investeringen te doen. Echter, de komende jaren zullen een herverdeling van het gemeentefonds en bezuinigingen uit Den Haag niet zonder gevolgen zijn.” De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van maandag 9 november 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De maatregelen zijn aangescherpt. Dat is nodig om het virus terug te dringen. Laten we ons allemaal weer inzetten! Onze burgemeester heeft daar een korte boodschap over.

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto sportakkoord

ELBURG -  Op 24 en 30 september is het Sportakkoord definitief gemaakt. Ruim 30 sport-en beweegaanbieders, scholen, maatschappelijke organisaties en fysio's hebben hun handtekening gezet. Samen maakten zij een set aan afspraken waar ze komende drie jaren uitvoering aan gaan geven. De gekozen thema's zijn; Inclusief sporten en bewegen, vitale aanbieders, duurzame sportinfrastructuur en vaardig in bewegen. Deze thema's komen voort uit het Nationale Sportakkoord maar zijn door de partijen uitgewerkt tot lokale ambities en acties.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

DOORNSPIJK -  Vanavond en dinsdag 6 oktober a.s. staan in De Deel in Doornspijk vier bijeenkomsten gepland om de toekomstplannen voor Doornspijk te bespreken. Helaas moet de gemeente Elburg alle vier de bijeenkomsten afgelasten i.v.m. de gisteravond afgekondigde, extra coronamaatregelen. Bijzonder vervelend, omdat de inwoneravonden in maart ook al geannuleerd moesten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

museum arjan

Eén van de musea die de gemeente Elburg rijk is, is het Nederlands Artillerie Museum op 'de Knobbel'. Gehuisvest in monumentale panden met de militaire grandeur van vroeger. Jaarlijks worden er zo'n 10.000 bezoekers ontvangen. Na de noodzakelijke sluiting heeft men de draad weer opgepakt. Bij het Nederlands Artillerie Museum huldigde men tijdens de COVID-maatregelen het gezegde ' de aanval is de beste verdediging'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kick off Regio Zwolle Congres

ELBURG -  Op donderdag 1 oktober vindt de kick-off van het jaarlijkse Regio Zwolle Congres plaats in Elburg. In één van de winterstallingen van Elburg Yachting wordt het congresprogramma gepresenteerd. Ook worden de genomineerden voor Ondernemer van het Jaar en Starter van het Jaar bekendgemaakt. De bijeenkomst is van 16.00 - 17.00 uur, waarna u met elkaar kunt napraten onder het genot van een hapje en drankje en deel kunt nemen aan een rondleiding over de werf. Wij zorgen ervoor dat u zich aan de corona-maatregelen kunt houden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De burgemeester heeft ingestemd met het protocol bijtincidenten honden en met het extern mandaat inzake bijtincidenten. Beide treden 1 oktober in werking en worden gepubliceerd op overheid.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

NIEUW

ELBURG -  De gemeenteraad heeft op locatie met de initiatiefnemer en de omwonenden gesproken over de voorgenomen bouw van 4 woningen aan de Nieuwstadsweg in Elburg. De woningen komen in de plaats van de kassen, die er vroeger stonden. De bespreking van het bestemmingsplan was gisteren in de raadsvergadering. Het werkbezoek past in het voornemen van de raad om vaker buiten het gemeentehuis informatie op te halen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

ELBURG -  De Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de Regionale Energiestrategie (RES) staat hoe we dit willen bereiken. Dit kan door het plaatsen van windmolens, of door zonnepanelen te plaatsen op daken en in het landschap. Of door een combinatie hiervan. Wat heeft uw voorkeur? Geef uw mening op  www.energienoordveluwe.nl. Stem op het plan dat uw voorkeur heeft!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

een

ELBURG -  Eenzaamheid. Een lastig thema, maar juist daarom is er binnen de gemeente Elburg altijd aandacht voor. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid komt er jaarlijks nog wat extra nadruk op te liggen en dit jaar kan dat niet los gezien worden van de coronacrisis. De Week tegen Eenzaamheid zal dit jaar worden omgedoopt tot de week van Lief en Leed in relatie tot corona. Van 1 t/m 8 oktober zal worden stilgestaan bij datgene wat nog maar net achter ons ligt en wat misschien ook wel weer op de loer ligt dit najaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 22 september 2020 de nadere regels Compensatie eigen risico gemeente Elburg gewijzigd heeft vastgesteld. Deze nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo verordening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Week van Duurzaamheid

ELBURG -  Van 5 tot en met 17 oktober wordt de Week van Duurzaamheid georganiseerd in de regio Noord-Veluwe. Organisaties en bedrijven laten in deze twee weken inwoners kennismaken met een gevarieerd aanbod van duurzame producten en diensten. De week wordt georganiseerd door het duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam in samenwerking met de zeven regiogemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

computer

ELBURG -  Inwoners van de gemeente Elburg kunnen gratis gebruik maken van online cursussen. Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen inwoners die momenteel zonder werk zijn tot 1 december gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementie

Een cursus voor partners van mensen met dementie

ELBURG - Als iemand dementie krijgt roept dit voor de naaste omgeving, familie, vrienden vele vragen op. Vragen als ‘Waarom doet hij/zij zo anders’, ‘Hoe moet ik hier mee omgaan?’ en ‘Wat kan ons helpen zodat we de zorg beter kunnen volhouden?’. Met deze korte cursus krijgt u antwoord op deze vragen tijdens ongeveer 9 bijeenkomsten van elk 2 uur. De groepsgrootte is beperkt zodat er gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

120263242 3525621710808886 4174189948871431421 n

'T HARDE - Heeft gemeente Elburg het duurzaamste huis van Gelderland? Zeventien Gelderse huiseigenaren vertellen hoe zij hun huis hebben verduurzaamd en laten trots het resultaat zien. Met hun verhaal willen zij anderen inspireren om ook duurzame stappen te zetten én maken zij kans op de publiekstitel ‘Duurzaamste Huis van Gelderland. Ook een inwoner uit ‘t Harde doet mee. Bekijk de woningen en stem op uw favoriet: www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing/gelderland

Schrijf reactie (0 Reacties)

samen elburg

't HARDE - Het is al weer even geleden dat ruim 425 inwoners, bestuurders en ambtenaren de Quick Scan Lokale Democratie ingevuld hebben; dat was in het begin van dit jaar. De gemeente Elburg wil de uitkomsten graag met elkaar bespreken. Door de maatregelen rond Covid-19 kon dit tot nu toe niet doorgaan, maar nu wordt de avond gehouden op woensdagavond 7 oktober 2020 in MFC Aperloo op ’t Harde.

De resultaten van de Quick Scan geven een beeld over de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Tijdens de bijeenkomst wordt gepraat over deze uitkomsten met inwoners, raadsleden, college van Burgemeester en Wethouders en ambtenaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

toos

ELBURG - Inwoners staan positief tegenover het toerisme in onze gemeente. Dat is de belangrijkste conclusie die uit het bewonersonderzoek (Hanze)toerisme naar voren komt. Het onderzoek heeft de afgelopen zomer plaatsgevonden. Zo’n 800 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Wethouder Arjan Klein is blij met de hoge respons op de enquête: “Het laat zien dat het onderwerp leeft. Bovendien hebben we nu een duidelijk beeld van wat onze inwoners vinden en beleven. Het is mooi dat veel mensen de positieve kanten van het toerisme ervaren, maar we gaan nu ook aan de slag met de aanbevelingen. Zwerfafval en verkeersproblemen werden het meest genoemd. Dit zijn concrete thema’s en daar zie ik zelf ook graag een verbetering in.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Aperloo

'T HARDE - Elburg kent een Jeugdlintje, een Jeugdburgemeester en een JeugdRaad. Op  komen die Elburger evenementen samen in het Multi Functioneel Centrum Aperloo in ‘t Harde. Daar wordt het lintje uitgereikt en worden Jeugdburgemeester en JeugdRaad geïnstalleerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)