Column Willem Krooneman

Als college hebben we al een aantal jaren de gewoonte om zogenaamde ‘heidagen’ te houden. Dat zijn dagen waarin we ons met de wethouders, burgemeester en secretaris terugtrekken en tijd nemen om 'naar onszelf te kijken en aan onszelf te werken'. Terugblikken op het afgelopen jaar: wat ging goed en wat ging fout, waar moet het beter en hoe pakken we dat aan? Maar ook om samen de grote thema's en onderwerpen die op ons af komen door te nemen, werkafspraken te maken, noem maar op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Maandag 16 september 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staat een hamerstuk

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

69779856 2621642007873532 2369341476460036096 n

't HARDE - Van dinsdag 10 september tot en met vrijdag 20 september sluiten we de Munnikenweg op twee locaties af. Het betreft het gedeelte tussen de Granietstraat en de Poshuisstraat en het kruispunt Elsakkerweg/Munnikenweg. De locatie Poshuys blijft bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto opening t harde

't HARDE - Op donderdagmiddag 5 september is het Financieel trefpunt op ’t Harde officieel geopend. Het betreft een pilot tot eind dit jaar. Iedere donderdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur kunnen mensen hier terecht met vragen over geld en/of schulden. In Elburg is iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een Financieel Trefpunt in ’t Huiken.

Vanaf nu kunnen mensen dus ook iedere donderdag terecht in MFC Aperloo, Stadsweg 27 ’t Harde. Schroom niet en kom gerust langs!

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementielogo

ELBURG -  Heeft u te maken met het thema dementie? Kom dan naar de conferentie op 19 september a.s. Op 19 september organiseert de gemeente Elburg samen met een aantal partners een boeiende bijeenkomst van 15.00 tot ca 20.00 uur. Op het programma staan workshops, praktische tips over preventie, woontips en nog veel meer. Met en voor mantelzorgers of mensen die professioneel betrokken zijn. Daarnaast is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van elkaars kennis en ervaring te leren. Deelname is gratis. Geef u op via dementievriendelijk@elburg.nl.

Locatie: ’t Huiken, Lange Wijden 33.

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

't HARDE - Van dinsdag 10 september tot en met vrijdag 20 september sluit de gemeente de Munnikenweg op twee locaties af. Het betreft het gedeelte tussen de Granietstraat en de Poshuisstraat en het kruispunt Elfsluiting kkerweg/Munnikenweg. De locatie Poshuys blijft bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 17 september 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nix

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat jongeren onder de 18 geen alcohol drinken. Samen met horeca, (sport)verenigingen en buurt- en gemeenschapshuizen is daarom bij de start van NIX18 een alcoholconvenant opgesteld.

Om de Drank-en Horecawet goed uit te kunnen voeren, is een handhavingsprotocol gemaakt. Op plaatsen waar alcohol wordt verkocht en geschonken vinden regelmatig controles plaats.

Een extern bureau heeft in opdracht van de gemeente, een nulmeting gehouden om te kijken of horecagelegenheden een leeftijdscheck doen. Om dit te testen zijn zogenaamde mysterieshoppers ingezet, die net 18 jaar oud zijn. Alcohol mag immers alleen worden verstrekt aan mensen die zich kunnen legitimeren met een ID-bewijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

De zomervakantie voor het college van burgemeester en wethouders is voorbij; de eerste collegevergadering is achter de rug. Op 2 en 4 september as. vinden de eerste commissievergaderingen na de zomer plaats en het college heeft hiervoor verschillende onderwerpen besproken, waaronder de discussienota Doelgroepenbeleid gemeente Elburg. Deze discussienota vormt het resultaat van de vraag van de raad om vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe Woonvisie eerst het huisvestingsbeleid voor bijzondere doelgroepen vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Er komen regelmatig klachten bij de gemeente Elburg en de brandweer binnen over containers en andere voorwerpen die in achterpaden worden gezet. Bewoners maken zich onder meer zorgen over de veiligheid en/of ergeren zich aan het rommelige beeld dat dit geeft. Daarnaast wordt het voor inbrekers makkelijker om een tuin te betreden wanneer er containers in het achterpad staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In 2020 hopen we in Nederland 75 jaar bevrijding te vieren. Provincie Gelderland zet in op een programma met de titel “Gelderland herdenkt, 75 jaar vrijheid”. Voor activiteiten en programma’s in Gelderland zijn twee subsidieregelingen opengesteld geweest. Op speciale informatiebijeenkomsten is uitleg gegeven over de zogenaamde ‘grote projecten’ en de poppyregeling die voor kleinere activiteiten en projecten geldt, tot een bedrag van 750 euro. Tijdens deze bijeenkomsten zijn initiatieven aan elkaar voorgesteld. Ook vanuit inwoners en partijen uit de gemeente Elburg zijn projectvoorstellen ingediend bij de Provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poshuys 1

Een groene oase die er ook nog eens voor zorgt dat de bewoners van het ’t Harde minder wateroverlast krijgen door zware regenbuien. De waterberging bij appartementencomplex Poshuys is gereed. De heer Van de Poll en Wethouder Henk Wessel hebben op 13 augustus de overdracht aan de gemeente op symbolische wijze verricht. Ter plaatse is een naambord van de waterberging in de grond geslagen. Een mooi moment voor ontwikkelaar Van de Poll Vastgoed en opdrachtgever gemeente Elburg.

Zoals gezegd is de waterberging bestemd voor mogelijke wateroverlast door zware regenbuien in ’t Harde. De waterberging is inmiddels ingezaaid met gras en zorgt naast een goede oplossing voor overvloedige regenbuien, ook voor een groene oase om het appartementencomplex ‘Poshuys’. De bewoners kunnen vanuit hun woning gaan genieten van deze groene omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dclk

´T HARDE -  Van 30 september t/m 4 oktober 2019 is er een militaire oefening op het militaire oefenterrein bij ’t Harde en in de directe omgeving hiervan.

  • Eenheid : Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC)
  • Aantal deelnemers : 45
  • Aantal wielvoertuigen : 3 x VW Amarok, 3 x vrachtauto, 6 x Stinger Wapenplatforms Fennek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

500

EBURG - Het zijn hoogtijdagen in de haven van Elburg. Met zo’n 110 passanten per dag is het gezellig druk. Dinsdag 6 augustus verwelkomde wethouder Henk Wessel de 5000ste passant. Martin en Alie Koelé uit Putten kregen een leuke attentie van de wethouder. Ze zijn elk jaar wel een paar dagen te vinden met hun boot in Elburg. ‘We vinden het hier supergezellig en de binnenstad is schitterend’, aldus Martin en Alie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentegids

ELBURG -  In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt de papieren én de digitale gemeentegids uitgegeven. Vanaf week 27 ontvangen de adressen (organisaties en verenigingen) voorzien van een e-mailadres, een e-mail ter controle van de gegevens. Deze e-mail is bij iedereen voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens naar wens kan controleren en vervolgens aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatie periode telefonisch door Akse Media benaderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vakantiewerk

Veel scholieren of studenten hebben deze zomer een vakantiebaantje. Een centje erbij verdienen is natuurlijk nooit weg. Want je wilt leuke dingen doen in de vakantie en dat kost geld! Maar het gaat natuurlijk niet alleen om geld! Werkervaring opdoen kan het vinden van een baan straks een stuk succesvoller maken. Maar werkervaring is niet alleen goed voor scholieren en studenten, tegenwoordig spreken we van een leven lang leren. Dat geldt zeker ook voor mij als wethouder. Tijdens de vakantieperiode vervang ik diverse collega's en dat is heel leuk en leerzaam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De ophaaldag woensdag 7 augustus voor oud papier & karton in de Vesting wordt verplaatst naar donderdag 8 augustus.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rat

ELBURG - Ratten zorgen steeds vaker voor overlast in Nederland en dus ook in de gemeente elburg. Deze knaagdieren verspreiden ziektes en kunnen gebouwen beschadigen, voorkomen is makkelijker dan bestrijden. Er zijn allerlei tips op internet te vinden om overlast te voorkomen, maar verreweg de belangrijkste tip is; laat geen eten rondslingeren en voorkom afval rondom je huis. Ook het gezellig voeren van dieren in de openbare ruimte is vragen om bezoek van ratten, zeker nu er door de droogte minder voedsel in hun directe omgeving beschikbaar is. ´Laten we samen weken aan een gezonde omgeving,´ adviseert de gemeente.

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgroen

ELBURG - Het valt de Gemeente Elburg de laatste tijd op dat er op steeds meer plekken in de gemeente (groen) afval wordt gedumpt in de gemeentelijke bermen. Het gaat bijvoorbeeld om gemaaid gras of snoeiafval dat in de berm wordt gedumpt. Dit is verboden en kan je een hoge boete opleveren.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidie worden aangevraagd voor het jaar 2020.

Hoe aanvragen?

U kunt de subsidie voor 1 september 2019 aanvragen. Het digitale aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Elburg: www.elburg.nl/subsidie. U dient bij dit formulier in te loggen met E-herkenning of met DigiD. Wanneer u geen E-herkenning of DigiD heeft, dan kunt u een mail sturen naar els.den.hengst@elburg.nl. U ontvangt dan een aanvraagformulier op papier.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)