47316587 2178738878830516 2457602848234405888 o

ELBURG - Vandaag neemt marktmeester Lammert Sneller afscheid van de Markt Elburg. Wim Kwakkel overhandigde hem een mooie bos bloemen en bedankte Lammert voor de afgelopen 23 jaar als marktmeester. Hoogtepunt was volgens Lammert toch wel dat de markt van Elburg in 2005 de titel beste markt van Nederland heeft gekregen.

Robbert Pater neemt het stokje van Lammert over.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente Elburg heeft samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering samengesteld voor mensen met een chronische ziekte, beperking en laag inkomen. Hiermee wil de gemeente Elburg u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn! In deze verzekering zijn extra dekkingen opgenomen voor kosten waarmee chronisch zieken en gehandicapten vaak te maken hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Dinsdag 11 december is in verband met een kerstbijeenkomst het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

Door omstandigheden is het inloopspreekuur van aanstaande donderdag verplaatst naar 13 dec 2018. Zelfde tijd zelfde plaats.

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op donderdagavond 6 december a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie: www.vestingmolendorp.nl. E-mailadres: vestmol@gmail.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 18 december 2018 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In opdracht van Rijkswaterstaat is Gebroeders Van Der Lee voornemens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het rijkswegennet. De onderstaande toe- en afritten worden voor de duur van maximaal één uur opeenvolgend afgesloten.

afsluiting

Omleiding
Bij een afgesloten afrit, wordt het verkeer door middel van een tekstwagen doorgestuurd om bij de eerstvolgende aansluiting te keren. De omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10 minuten. Bij een afgesloten toerit, wordt het verkeer door middel van een tekstwagen via de rijksweg teruggestuurd naar de voorgaande aansluiting, om aldaar te keren en de weg te vervolgen. De omrijdtijd bedraagt niet meer dan 10 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - In december a.s. worden de parkeerontheffingen Binnenstad Elburg voor 2019 verzonden voor het kenteken/de kentekens waarvoor u ontheffing heeft.

Met uitzondering van diegene die de ontheffing al in de loop van het jaar heeft beëindigd, gebeurt dit automatisch naar iedereen die voor 2018 ook een ontheffing heeft en nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bewonersavond

ELBURG - In januari en mei van dit jaar zijn twee bewonersavonden in Doornspijk in De Deel gehouden. Tijdens deze avonden is informatie opgehaald uit het dorp over het te maken omgevingsplan voor Doornspijk – Zuiderzeestraatweg West. Bewoners en ondernemers hebben aangegeven wat belangrijke onderwerpen zijn die volgens hen een plaats moeten hebben in het omgevingsplan. De opgehaalde informatie is verwerkt in een ‘Nota van Uitgangspunten’. In die nota zijn diverse hoofdthema’s benoemd, zoals verkeer, economie, voorzieningen en woningbouw. Per thema en per gesprekonderwerp zijn de overlegpunten opgenomen, zijn conclusies getrokken en staat omschreven welke acties ondernomen moeten worden voor het op te stellen omgevingsplan. Ook wordt gekeken of alle punten in het omgevingsplan passen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

46739357 2168203693217368 8834144808952922112 n

ELBURG - ECM dialoog kreeg vanmiddag wethouder Henk Wessel op bezoek. Zij zijn geselecteerd als één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland van dit jaar. Daarmee behoort het organisatieadviesbureau uit Elburg tot de FD Gazellen 2018. 'Een felicitatie waard!', aldus de gemeente.

ECM dialoog is geselecteerd als één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland van dit jaar. Daarmee behoort het organisatieadviesbureau uit Elburg tot de FD Gazellen 2018. De award wordt voor de vijftiende keer uitgereikt door het Financieele Dagblad (FD).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

46479456 2160106354027102 5835847449788284928 n

ELBURG - Van maandag 26 t/m vrijdag 30 november a.s. is de kruising van het fietspad van de Achterweg met het fietspad langs de Oostelijke Rondweg voor alle verkeer afgesloten. Het fietspad langs de Oostelijke Rondweg wordt ter hoogte de kruising afgebogen zodat er meer ruimte ontstaat tussen de rijbaan en het fietspad.

Zo ontstaat er ruimte voor een fietssluisje, zodat passerende fietsers niet langer hinder ondervinden van wachtende fietsers die de kruising blokkeren. Autoverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruikmaken van de Oostelijke Rondweg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kind

ELBURG - In Nederland groeien meer dan 100.000 kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen één kind zit dat hiermee te maken heeft. Iedereen kan het verschil maken wanneer een kind wordt mishandeld. Een oplettende buurvrouw, een huisarts die doorvraagt, een leerkracht die zich zorgen maakt om een leerling of een sporttrainer die ziet dat het kind zich steeds meer teruggetrokken gedraagt. Weet u hoe ù het verschil kunt maken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Tot en met vrijdag 30 november is de kruising van het fietspad van de Achterweg met het fietspad langs de Oostelijke Rondweg voor alle verkeer afgesloten. Het fietspad langs de
Oostelijke Rondweg wordt ter hoogte de kruising afgebogen zodat er meer ruimte ontstaat tussen de rijbaan en het fietspad. Zo ontstaat er ruimte voor een fietssluisje, zodat passerende fietsers niet langer hinder ondervinden van wachtende fietsers die de kruising blokkeren. Autoverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruikmaken van de Oostelijke Rondweg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente Elburg heeft samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering samengesteld voor mensen met een chronische ziekte, beperking en laag inkomen. Hiermee wil de gemeente Elburg u helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn! In deze verzekering zijn extra dekkingen opgenomen voor kosten waarmee chronisch zieken en gehandicapten vaak te maken hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0005f1

Op 14 november 2018 werd het gerenoveerde Nieuwe Feithenhof feestelijk heropend

Mevrouw Maria Catharina Feith
schreef in haar wil tot in detail haar wensen:
er moest een Godshuis in de vesting komen
voor arme, goed gereformeerde mensen.
En dus werd aan de Ledige Stede toen
een huis gebouwd van statige statuur:
de conversatiekamer links met zalen boven
een provisorenkamer rechts voor het bestuur.

Als nú Maria Catharina Feith
dit pas gerenoveerde huis zou zien,
zou ze dan opgetogen dankbaar zijn
of ‘not amused’ zich afwenden misschien?
Zij wilde zorg voor armen die ’t niet redden
op eigen kracht; ze zocht geen pracht en praal.
Hier biedt men zorg aan kwetsbare cliënten -
hier heeft men oog voor elk uniek verhaal.

‘k Denk dat Maria Catharina Feith
van de twee woongroepen het meest zou houwen;
de tweekamer-appartementen zou
ze wellicht als ‘te luxueus’ beschouwen.
Ze eiste stilte als de Bijbel openging -
dan moest de grootste praatjesmaker zwijgen.
Als hier Gods Naam met eerbied blijft omringd,
zal ’t Feithenhof háár zegen zeker krijgen.

Ewoud Gosker,
Stadsdichter

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 20 november 2018 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar
worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurzaam

NUNSPEET/ELBURG - Op dinsdag 20 november vindt de informatieavond ‘Aardgasvrije nieuwbouw’ plaats in de Veluvine in Nunspeet. Tijdens de avond worden inwoners met nieuwbouwplannen geïnformeerd over de mogelijkheden van aardgasvrij bouwen. Tijdens de avond gaat onafhankelijk adviseur Nicolaas van Everdingen dieper in op het technisch stappenplan rondom aardgasvrij bouwen en het bijpassende financiële plaatje. Aanvullend deelt huiseigenaar Spencer Roozeboom uit Zwolle persoonlijke ervaringen over zijn energieleverende nieuwbouwwoning zonder gas. Ook is er een workshop waarbij deelnemers worden meegenomen aan de hand van een casus in het proces van idee tot uitvoering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0115

ELBURG - In verband met de intocht van Sinterklaas zal op de volgende datum de Havenkade en binnenstad worden afgesloten:

Havenkade: Zaterdag 17 november 2018 tussen 12:00 en 20:00 uur.
Elburg Vesting: Zaterdag 17 november 2018 tussen 18:00 en 21:00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

weide

ELBURG - Wethouder Lyda Sneevliet het jaarverslag van de Weidevogelbescherming Randmeerkust ontvangen. Flip Nijhoff kwam dit namens de vrijwilligers doen. Tijdens een gesprek werd het verslag kort toegelicht. Ondanks het goede werk van de vele vrijwilligers die zich voor de weidevogels inzetten, is er volgend ook weer voldoende te doen om de vogels te beschermen. Succes allemaal!

Meer info via www.weidevogelbeschermingrandmeerkust.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De nieuwe gemeentegids van Elburg voor het jaar 2019 is verschenen. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder is de nieuwe gids uitgegeven. Deze is vorige week huis aan huis verspreid in de gemeente Elburg. U kunt ook de digitale versie raadplegen via https://elburg.smartmap.nl/

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bieb

ELBURG - De overheid verwijst burgers steeds vaker naar haar digitale loketten. Dat maakt het aanvragen van huurtoeslag, werk zoeken of het doorgeven van een verhuizing er niet altijd gemakkelijker op. Door de Bibliotheek Noord-Veluwe worden cursussen Werken met de e-overheid gegeven. Deze cursussen, Digisterker genaamd, zijn bedoeld voor mensen die digitaal vaardig genoeg zijn om met de computer om te gaan en informatie te zoeken op internet, maar nog niet vaardig genoeg zijn om overheidszaken online te regelen. Cursisten leren een DigiD aan te maken, informatie te vinden op overheidssites, aanvragen te doen, formulieren in te vullen en verschillende mijn-omgevingen te gebruiken. Ook leren ze veilig om te gaan met hun persoonlijke gegevens. De cursus bestaat uit 4 lessen van twee uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)