DOORNSPIJK - Op 12 maartis er een inloopavond en presentatie Pilot omgevingsplan Doornspijk. Reserveer in uw agenda

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nestkastjes

ELBURG - In de zomer hebben veel mensen in de gemeente hinder ondervonden van de eikenprocessierups. Een van de manieren om de eikenprocessierups te bestrijden is het ophangen van nestkastjes voor onder ander koolmezen en pimpelmezen. De mezen eten de rupsen graag. De gemeente Elburg vraag ook uw hulp bij het bestrijden van de eikenprocessierups. Help mee door zelf een nestkastje op te hangen in uw eigen tuin.

Er worden 100 nestkastjes gratis weg gegeven - op = op. Ze zijn af te halen aan de balie in het gemeentehuis op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Maandag 17 februari 2020 vergadert de gemeenteraad van Elburg.

Op de agenda staat:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

trein

't HARDE - Aan Srukton Rail Nederland B.V. is op 30 januari 2020 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakende werkzaamheden nabij station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen in de periode van 21 juni t/m 22 juni en 22 juni t/m 23 juni 2020 (in de voornacht), van 10 juli t/m 13 juli 2020 (gehele periode) en van 3 augustus t/m 4 augustus 2020 (in de nanacht) plaats vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - Dinsdag 10 maart 2020 kunnen inwoners van de gemeente Elburg zich aanmelden voor het ophalen van snoeihout. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden  niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JEUGDLINTJE

ELBURG - Het Elburgs Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren die zich vrijwillig inzetten voor een ander en de Elburger gemeenschap! Tijdens Koningsdag wordt het uitgereikt als blijk van waardering en stimuleert de Elburgse jeugd om zich belangeloos in te zetten voor een ander en de Elburger gemeenschap. Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Meld hem of haar dan gelijk aan! Kijk voor meer informatie over de spelregels en het aanmelden op www.elburg.nl/jeugdlintje.

Schrijf reactie (0 Reacties)

hennep

ELBURG - Hennepkwekerijen zorgen vaak voor overlast en maken buurten onveilig. Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Vandaag heeft de gemeente Elburg samen met de politie een controle uitgevoerd op recreatieterrein Stuyvenzand. Deze controle is succesvol verlopen. De beheerder, bewoners en gebruikers van het park toonden begrip voor de controleactie. Het doel van deze controle was het inventariseren van het gebruik van het park.

In totaal zijn er 53 personen gecontroleerd. Hiervan zijn 45 personen alsnog bij de gemeente ingeschreven. Dit is een wettelijke verplichting: daar waar je woont moet je ingeschreven staan. De politie heeft geen strafbare feiten geconstateerd. Zo was er bij deze personen geen sprake van openstaande boetes. De controleurs hebben ook de nodige informatie opgehaald over de arbeidscontracten en de omstandigheden waaronder de aangetroffen personen hun werk verrichten. Deze informatie wordt nader bestudeerd met als doel te bepalen of er wel of geen sprake is van uitbuiting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

DOORNSPIJK - Vandaag voert de gemeente Elburg samen met de politie een controle uit op recreatieterrein Stuyvenzand in Doornspijk. Doel van vandaag is het controleren en handhaven op ongewenste situaties, zoals ongewenste woonomstandigheden en situaties waarbij sprake is van zorgmijding of andere misstanden. De medewerkers controleren iedereen die het vakantiepark verlaat en bezoeken de recreatiewoningen. Ondermijning nestelt zich steeds meer lokaal en het doel is om dit tegen te gaan en terug te dringen. Integrale controles als deze helpt de gemeente om ondermijning te bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat gemeente Elburg over mag gaan tot de sluiting van een winkelpand aan de Klokbekerweg vanwege drugshandel. De winkel werd gedurende langere tijd gebruikt als spil voor de verzending van harddrugs. De voorzieningenrechter heeft een verzoek van de huurders van het pand om het opleggen van de bestuursdwang te schorsen tot en met de behandeling van het ingediende bezwaar afgewezen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De gemeente kan nu het besluit uitvoeren en het (winkel-) pand sluiten voor de duur van twee maanden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning uitgevoerd naar de regionale opgaven voor de gemeenten op de Kop van de Veluwe; Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Het onderzoek heeft geleid tot het Adviesrapport Verkenners Kop van de Veluwe wat inmiddels is aangeboden aan de gemeentebesturen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

ELBURG - Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt te vergroten. De gemeente roept alle inwoners binnen de gemeente Elburg op zich aan te melden bij Burgernet.

Burgernet werkt heel eenvoudig

Bij een overval, inbraak of vermist persoon kan de politiemeldkamer een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt krijgen een bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk wordt omschreven.
Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG -  Vindt u het lastig of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Dat hoeft echt niet. Soms loopt het even niet lekker in het leven omdat er problemen zijn met zorg, inkomen, huisvesting of gezondheid. Bij uzelf, of misschien zorgt u voor iemand anders en kan hij/zij wel even wat ondersteuning gebruiken. Het Sociaal Trefpunt is er voor u en/of uw omgeving, wanneer u behoefte hebt aan ondersteuning. Alle inwoners uit de gemeente Elburg kunnen erterecht met vragen rondom zorg, welzijn, werk, inkomen en wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

83775726 2929870487050681 3700228790677405696 n

ELBURG - Word jij de nieuwe jeugdburgemeester? Op 27 april zal de jeugdburgemeester de taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester gaat vaak samen met de 'echte' burgemeester de verschillende taken uitvoeren. Wil jij komend jaar samen met de 'echte' burgemeester op pad? Meld je dan nu aan!

Kijk voor de spelregels en het aanmelden op www.elburg.nl/jeugdburgemeester

Schrijf reactie (0 Reacties)

mee

ELBURG - Het sociaal domein is volop in beweging. Daardoor is er al veel veranderd voor kwetsbare burgers. Zo wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht. De gemeente Elburg wil haar inwoners graag zodanig ondersteunen dat ze zelfredzamer worden en beter kunnen participeren in de samenleving. Daarvoor kan onder andere een beroep gedaan worden op cliëntondersteuning.Inwoners die een gesprek hebben met de gemeente of bijvoorbeeld een zorgaanbieder en dit moeilijk vinden, kunnen in eerste instantie natuurlijk een beroep doen op hun eigen netwerk. Een familielid, vriend of kennis kan helpen bij de voorbereiding of meegaan naar dit gesprek. Voor alle vragen over werk, inkomen, zorg en wonen kunnen zij terecht bij het Sociaal Trefpunt. De medewerkers van het Sociaal Trefpunt bieden informatie, advies en ondersteuning. Vragen op financieel gebied kunnen zij stellen bij het Financieel Trefpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Wegens uitvoering van rioolwerkzaamheden t.h.v. Goorweg 9/9a is het gedeelte tussen de Schiksweg/Diepesteeg en de Oude Harderwijkerweg in Doornspijk op woensdag 5 februari afgesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

ELBURG - Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem krooneman

Vlak voor en vlak na de jaarwisseling is het een goede gewoonte anderen het beste te wensen voor het nieuwe jaar: gezondheid, geluk, plezier, succes, het kan van alles zijn. Die wens wordt op allerlei manieren uitgesproken: 'een mooi 2020', 'gelukkig nieuwjaar' 'voorspoedig nieuwjaar', 'de beste wensen voor 2020' en nog heel veel meer varianten.

Een heel mooie wens voor het nieuwe jaar vind ik persoonlijk 'veel heil en zegen'. Heil betekent namelijk welzijn en voorspoed, maar heeft ook een diepere betekenis: redding en verlossing. Zegen betekent ook voorspoed en welzijn, maar ook daar zit meer achter: je spreekt uit dat het je wens is dat God Zijn gunst, Zijn zegen geeft, waarmee je ook aangeeft dat we het zelf niet kunnen maar in alles afhankelijk zijn van Hem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Maandag 3 februari vanaf 19.30 uur.

Op de agenda staat ter bespreking:

  • Winkeltijdenverordening. De winkeltijdenverordening regelt de opstelling van de winkels in de gemeente, inclusief museumwinkels en campingwinkels. Winkels bij benzinestations en verzorgingstehuizen zijn op grond van landelijke regelgeving uitgezonderd. Het college stelt voor de openstelling van genoemde winkels te verbieden op zondag, toe te staan op bepaalde (christelijke) feestdagen tenzij deze op een zondag valt en om de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod af te schaffen.
  • Huisvestingsverordening. Met de huisvestingsverordening stelt de gemeenteraad regels over de verdeling van de huurwoningen over de verschillende belanghebbenden en doelgroepen. De verordening wordt in alle gemeenteraden van de Noord-Veluwe aangeboden ter vaststelling.
  • Uitgangspunten begroting GGD. De commissie heeft mogelijkheid een reactie te geven op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 van de GGD later dit jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG -  Wat is Cultuur? Voor wie is dat? Kan ik er iets mee, of kan ik met mijn passie iets voor een ander betekenen? Bent u inwoner van de gemeente Elburg? Of kan uw vereniging, instelling, school, zorgcentrum, enzovoorts iets moois aanbieden? Of zoekt u juist een culturele activiteit? Dan nodigen we u van harte uit voor de culturele avond op 6 februari om 19.30 uur in ’t Huiken.

De Cultuurmenukaart ‘faciliteert’ de mogelijkheid om zoveel mogelijk culturele activiteiten voor de verschillende doelgroepen in de gemeente Elburg te plaatsen. Culturele activiteiten opgebouwd vanuit leerdoelen voor het onderwijs maar ook als workshops, losse thema’s én de mogelijkheid voor iedereen om zelf ook een ‘menu’ samen te kunnen stellen; het Cultuurmenu. Bent u 6 februari van plan te komen? Graag horen we dat vóór 1 februari via e-mail: cultuur@elburg.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)