begraven

Toen ik in 1998 begon als wethouder, kreeg ik ‘begraven’ min of meer ongemerkt in mijn portefeuille geschoven. Mijn vader is lange tijd werkzaam geweest in het uitvaartwezen, dus van dichtbij wist ik hoe belangrijk en waardevol het is als je op een bepaalde manier mensen kunt bijstaan tijdens de moeilijkste periodes van hun leven. En de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat ik er eigenlijk vanuit ging dat een wethouder aan dit onderdeel van zijn portefeuille waarschijnlijk niet al teveel uren kwijt zou zijn in een werkweek. Dat leek me als nieuwkomer wel prettig. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente houdt toezicht en zet eventueel handhaving in om te bevorderen dat regels en wetten die gelden voor de fysieke leefomgeving worden nageleefd. Met als doel een veilig, schoon en mooi Elburg voor iedereen.

De activiteiten die de gemeente hiervoor onderneemt worden jaarlijks gepland in een programma. Over de uitvoering wordt gerapporteerd in een jaarverslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtbemiddeling

ELBURG - Ervaar jij geluidsoverlast van je buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor je betekenen.

Door de coronacrisis kunnen we geen face-to-face afspraken maken. Wel is Buurtbemiddeling bereikbaar voor telefonisch advies. Je kunt altijd je vraag bespreken en overleggen wat je in jouw situatie kunt doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Hoe vergadert de gemeenteraad?

ELBURG - De raad behandelt ieder voorstel in drie stappen. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvorming proberen de raadsleden het voorstel helder te krijgen. Ze stellen vragen en luisteren naar ambtenaren, deskundigen, omwonenden en andere betrokkenen. Dat is het moment voor u als inwoner om uw mening te geven. In de oordeelsvorming gaan de raadsleden in gesprek met de wethouder. Raadsleden en wethouder bekijken samen of het voorstel nog beter kan. Tot slot, in de raadsvergadering besluit de gemeenteraad.

Maandag 29 juni – Raadsvergadering vanaf 19.30 uur
Op maandag 29 juni nemen de raadsleden de besluiten in de raadsvergadering. Sommige onderwerpen worden met een klap van de hamer afgedaan, andere onderwerpen vergen een debat. De agenda staat op www.elburg.nl.

 • Concept regionale Energie Strategie
 • Glindeweg 3a; verklaring van geen bedenkingen
 • Vaststellen bestemmingsplan Heidezoom
 • Vaststellen van diverse herzieningen van grondexploitaties
 • Grip op kosten Jeugdhulp en besparingen op het Sociaal Domein
 • Jaarstukken gemeente Elburg 2019
 • Kadernota 2020 voor de gemeente Elburg
 • Voorjaarsrapportage 2020 van de gemeente Elburg
 • Planning en control Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Herbenoeming de heer Tamse tot lid van de rekenkamercommissie.

Maandag 6 juli - Raadsvergadering vanaf 14.00 uur

Maandag 6 juli is er eveneens een raadsvergadering. Onderwerpen zijn:

 • Kadernota
 • Voorstel van de jeugdraad
 • Afscheid raadslid de heer B. van Loo
 • Installatie raadslid L. Oosterloo
 • Benoeming plv. raadsvoorzitter

 

Corona
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in MFC Aperloo, Stadsweg 27, t Harde. Het bijwonen van de vergaderingen door publiek is vanwege de eis van 1,5 meter afstand beperkt mogelijk en alleen op aanmelding vooraf bij de griffie. U kunt de vergadering in beeld en geluid volgen via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Meer informatie nodig? Via griffie@elburg.nl of telefonisch 0525-688688 kunt u contact opnemen met de griffie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Elburg heeft samen met Nunspeet, Oldebroek, Hattem en Heerde een brandbrief naar de VNG en Tweede Kamer gestuurd omtrent de financiële toekomst van deze gemeenten. De bezuinigingen van het Rijk op de jeugdzorg zijn nog steeds niet teruggedraaid en dat terwijl de zorgvraag toeneemt. Op dit moment wordt er in Den Haag nagedacht over een herverdeling van het gemeentefonds, de grotere gemeenten krijgen meer en de kleinere gemeenten ontvangen minder. Er worden zelfs bedragen genoemd van tussen de € 50 en € 100,- per inwoner minder: ‘Dit is echt ongelofelijk en onuitvoerbaar’, zegt wethouder Henk Wessel uit Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

processie

ELBURG - De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april, begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt doorgaans plaats tussen eind mei en eind juni, waarbij het weer een belangrijke rol speelt. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Oosterloo, L.T. (Lennart) (m), wonende te 't Harde, bij besluit van woensdag 17 juni 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Van Loo, B. (Beert) (m), wonende te Doornspijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Stad column wethouder

De discussie over wel of niet winkels open in de vesting op zondagmiddag gaat nog steeds heftig door, ook nadat de gemeenteraad een democratisch besluit heeft genomen. En zeker, meningen en visies verschillen, en daar kan en mag natuurlijk over worden doorgepraat en geschreven, ook op Facebook en Twitter. Maar wat ik hoor en zie is dat er over en weer verwijten klinken, dat personen van partijen niet alleen worden aangesproken, maar ook worden geschoffeerd en weggezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeenteraad heeft op 25 mei 2020 het Doelgroepenbeleid vastgesteld. Dit beleid treedt in werking per 18 juni 2020. Het doelgroepenbeleid geeft kaders voor het huisvesten van een aantal doelgroepen. De raad heeft het doelgroepenbeleid vastgesteld, vooruitlopend op het vaststellen van de Woonvisie gemeente Elburg. De Woonvisie zal na de zomer in de raad behandeld worden.

De Notitie Doelgroepenbeleid is te vinden op www.elburg.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders brengt voorstellen naar de gemeenteraad. Dit noemen we raadsvoorstellen. De voorstellen gaan meestal over beleid, over geld of over het vaststellen van nieuwe regels. Dit laatste gebeurt in verordeningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 22 juni gaan de raadsleden in twee sessies met elkaar in gesprek over de voorstellen. Dan vormen zij een oordeel over de voorstellen. De actuele agenda treft u aan op de site van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

harm pijl zwart header campagnepagina

In deze “coronatijd” zien we een toename van het aantal gevallen van internetfraude. Een email, tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin is een veelgebruikte manier om je gegevens te achterhalen of je over te halen om geld over de maken. Dit heet phishing. Met die gegevens, zoals wachtwoorden of toegangscodes, kunnen internetcriminelen je veel geld afhandig maken. Het is dus belangrijk om alert te zijn. Als je phishing kunt herkennen, en niet op linkjes en bijlagen klinkt, snijd je internetcriminelen flink de pas af en kun je internetfraude voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het Sociaal Trefpunt is voor alle inwoners, boven de 18 jaar, die vragen hebben over geldzaken, dagbesteding, de buurt, relaties, huisvesting, lichamelijke of psychische gezondheid voor jezelf of een ander.

Schrijf reactie (0 Reacties)

spel

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en beleidsmedewerker Arjan Bruijnes vertellen hoe de gemeente Elburg haar binnenstad heeft ingericht volgens de coronaspelregels. Er is straatmeubilair verwijderd zodat terrassen kunnen uitbreiden en markeringen en city hosts helpen toeristen en inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart

ELBURG - Het is een bekend probleem: in de Vesting en directe omgeving hebben veel telefoons (lees: providers) matig tot slecht bereik. KPN wil daar graag verbetering in aanbrengen en heeft een vergunning aangevraagd voor de plaatsing van een extra telecommast. De gemeente wil hieraan meewerken en heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen mogen 15 juni weer open. Dat is ook goed nieuws voor de havenmeester.

Schrijf reactie (0 Reacties)

panelen

't HARDE - De afgelopen maanden is er door verschillende partijen hard gewerkt om 600 zonnepanelen op het dak van MFC Aperloo in ’t Harde te installeren. Begin dit jaar is de opdracht verstrekt door Stichting Gemeenschapscentra Elburg om het MFC nog duurzamer te maken. Ondanks de Corona konden de meeste werkzaamheden gelukkig gewoon doorgaan. Maandag 8 juni was de oplevering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBUG - Het college van burgemeester en wethouders wil vaart maken met het versterken van de Vesting. Zij wil € 1,3 miljoen beschikbaar stellen voor de herinrichtingsplannen die de Vestingraad heeft ontwikkeld. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad heeft als uitgangspunt om het plan van de Vestingraad uit te voeren behalve het tweezijdig berijdbaar maken van de busbaan, gezien de impact op de leefbaarheid van de Gregorystraat en de wijk Molendorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

el

ELBURG - Hanzesteden zijn sinds jaar en dag een populaire toeristische bestemming. De historie, culinaire hoogstandjes en het middeleeuwse decor maken de Hanzesteden niet alleen een geliefde vakantiebestemming, maar ook een aantrekkelijke plaats om in te wonen en te werken. In 1367 wordt Elburg voor het eerst als Hanzestad genoemd. In de eeuwen die volgen brengt het Hanzeverbond veel handel en welvaart met zich mee. Dit legt de basis voor de prachtige Vesting waar ook vandaag de dag vele toeristen van genieten. Deze toeristen weten ook de rest van onze prachtige gemeente goed te vinden: de bossen, landgoederen, campings, zandverstuiving, randmeerkusten, enzovoorts.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Arjan Klein 2018 14

In de afgelopen twee jaar als ‘duurzaamheids-wethouder’ heb ik veel inwoners over de verduurzaming van hun woning gesproken. Voor de een is het een ver-van-mijn-bed-show en zal alleen in beweging komen als het moet; de ander staat te popelen om zijn of haar woning op alle fronten energiezuinig te maken. En dan is er ook nog een groep die graag wil, maar vrijwel geen mogelijkheden heeft. Omdat verduurzamen iets van ons allemaal, lees maar gerust “van uzelf”, moet zijn, is er voor iedere groep een eigen route naar dezelfde bestemming: de doelstellingen van het Klimaatakkoord moeten we behalen. Of we het nou heel erg leuk vinden, of juist helemaal niet, die opdracht ligt op ons bordje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)