wegwerkzaamheden foto

ELBURG  -  Op woensdag 9 en donderdag 10 september is de Oostelijke Rondweg gedeeltelijk afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden. Het gaat om het deel tussen de  rotonde Oostendorperstraatweg en de rotonde bij de Veldbloemenlaan. Op 9 september wordt de bestaande deklaag eraf gefreesd en op 10 september wordt een nieuwe deklaag en nieuwe belijning aangebracht. De bus rijdt een alternatieve route naar de haltes aan de Veldbloemenlaan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburger brug

ELBURG -  Van maandag 31 augustus tot en met donderdag 3 september was de Elburgerbrug afgesloten wegens werkzaamheden. Inmiddels is Elburgerbrug weer open voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer, die gespecialiseerd is in het aanbrengen van slijtlagen, geconstateerd dat de schade groter is dan vooraf ingeschat kon worden. Dit betekent dat er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, welke worden uitgevoerd in de periode 21 september t/m 10 oktober 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

Dinsdag 15 september 2020 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan om snoeihout dat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

U kunt u aanmelden tot maandag 14 september 2020 12.00 uur. De eerstvolgende snoeihoutactie is dinsdag 13 oktober 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

city

ELBURG - De zomervakantie en toeristenpiek is in onze regio voorbij. Dat betekent dat er een aantal maatregelen wijzigen:

  • De City Hosts in de binnenstad van Elburg zijn zaterdag 29 augustus voor het laatst aanwezig. Vanaf 31 augustus is de Havenkade weer toegankelijk voor al het gemotoriseerd verkeer. De gastheren/verkeersregelaars van Star Park zijn daarom op zondag 30 augustus voor het laatst aanwezig.
  • In de Vesting geldt geen fietsverbod meer en de omleidingsroute in de Vesting voor fietsers vervalt. Wel vragen we u om af te stappen bij drukte.
  • De tekstkarren verdwijnen uit het straatbeeld, de signing en looproute blijft.
  • De tijdelijke verruiming van de terrassen loopt door tot 31 oktober 2020.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Een toenemende vraag naar woningen, een krappe markt en veel mensen die daardoor geen passende woning in de gemeente Elburg kunnen vinden. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komt daar de komende jaren verandering in. Leidraad daarvoor is de nieuwe Woonvisie waar het college nu mee heeft ingestemd. Het is de verwachting dat de bespreking in de raadsvergadering op 28 september plaatsvindt.

Wethouder Arjan Klein is zich bewust van het hoge ambitieniveau van de nieuwe visie: “Onze opgave voor de komende tien jaar is enorm. We hebben circa 800 nieuwe woningen nodig, waarvan een deel uit de ‘ombouw’ van ons huidige woningaanbod moet komen. Het Klimaatakkoord, de vergrijzing en andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we in de toekomst een andere inrichting van de leefomgeving krijgen. Grote uitdaging daarbij is om wonen voor iedereen betaalbaar te houden. Dat kunnen we als gemeente niet alleen en daarom ben ik blij met de inzet van alle partners die met ons samenwerken bij de uitvoering van onze plannen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

117177382 3368413656529693 8009169220015498591 o

ELBURG - Zet 5 tot en met 17 oktober alvast in je agenda, want dan is de Week van Duurzaamheid in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Gemeente Nunspeet, Gemeente Oldebroek en Gemeente Putten. De Week van Duurzaamheid is dé kans voor jou als ondernemer om te laten zien wat jij op het gebied van duurzaamheid in huis hebt. Leuke duurzame producten, een duurzaam pand; er is heel veel te verzinnen. Heb jij een leuke activiteit of actie? Zet jezelf op de kaart tijdens de Week van Duurzaamheid. Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie op:www.weekvanduurzaamheid.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  De gemeente werkt al enige jaren op afspraak. Wilt u bijv. uw paspoort vernieuwen, een rijbewijs aanvragen of een omgevingsvergunning inzien, dan dient u hiervoor een afspraak te maken via afspraak.elburg.nl. Langskomen met een afspraak heeft als voordeel dat u sneller en gemakkelijker wordt geholpen en niet hoeft te wachten. U bent altijd direct aan de beurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bedr

ELBURG - In verband met de aanhoudende warmte en geplande werkzaamheden, zijn de waterval en de 'bedriegertjes' op het Havenplein tijdelijk uit voorzorg uitgezet.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gev

ELBURG -  Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren. Als u zelf iets kwijt bent, kunt u dit ook melden bij de gemeente.

Gevonden of verloren voorwerp melden

Het is ook mogelijk om een gevonden of verloren voorwerp persoonlijk te melden op het gemeentehuis in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

terras

ELBURG - Op 1 juni 2020 mochten de horecaondernemingen en de daarbij behorende terrassen weer open. Na weken van verplichte sluiting kan de horeca, onder voorwaarden, weer bezocht worden. In overleg met de horecaondernemers is gekeken naar de mogelijkheden om tijdelijk enkele terrassen uit te breiden om met inachtneming van de onderlinge afstand een redelijk aantal bezoekers te kunnen verwelkomen. Hierbij is door de gemeente nadrukkelijk gekeken naar de doorrijmogelijkheden voor de hulpdiensten. Gelet op de druk op de horeca na langdurige sluiting en de doorlopende maatregelen die getroffen dienen te worden is besloten om tijdelijk uitbreiding van enkele terrassen toe te staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vlag NL

ELBURG -  Op 15 augustus herdenken we het formele einde van de Tweede Wereldoorlog. Nadat in Europa in mei een einde kwam aan het oorlogsgeweld, duurde het in voormalig Nederlands-Indië nog tot 15 augustus voordat Japan capituleerde en er vrede was. U wordt opgeroepen om op 15 augustus te vlaggen om te vieren dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kunnen verenigingen de jaarlijkse subsidie aanvragen voor het jaar 2021. U kunt de subsidie vóór 1 september 2020 aanvragen. Het digitale aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente Elburg: . Hier vindt u tevens meer informatie of uw vereniging voor subsidie in aanmerking komt. U dient bij het aanvragen in te loggen met E-herkenning of met uw (persoonlijke) DigiD. Wanneer u geen E-herkenning of DigiD heeft, dan kunt u een mail sturen naar . U ontvangt dan een aanvraagformulier via de e-mail of de post. Aanvragen die op of na 1 september 2020 worden ontvangen kunnen buiten behandeling worden gelaten!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

havenel

ELBURG-Dat de coronacrisis invloed heeft op veel zaken weten we inmiddels. Dit is ook zeker het geval in de toeristische sector. Er zijn circa 10 % minder passanten in de haven van Elburg dan afgelopen jaren, hoewel de laatste weken het prachtige weer wel voor een inhaalslag zorgt. Dit laatste geeft ook zorg, we moeten samen de drukte blijven mijden en afstand houden!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Aperloo

't HARDE - Het is al weer even geleden dat ruim 425 inwoners, bestuurders en ambtenaren de Quick Scan Lokale Democratie ingevuld hebben; dat was in het begin van dit jaar. De gemeente Elburg wil de uitkomsten graag met elkaar bespreken. Door de maatregelen rond Covid-19 kon dit tot nu toe niet doorgaan, maar nu wordt de avond gehouden op woensdagavond 7 oktober 2020 in MFC Aperloo op ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto column Lyda Sneevliet

Het is nu al langer dan een jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vernietigde en ondanks alle kabaal is het nog niet gelukt om de crisis efficiënt aan te pakken. Veel plannen stagneren, ook bij ons in de gemeente, zoals de locatie van de voormalige Petraschool op ‘t Harde. Het probleem: omdat de school al gesloopt was en de locatie dus leeg is, hebben we ook geen ‘bron’ van stikstof, waar we de ‘nieuwe stikstof’ mee zouden mogen verrekenen. En omdat er nog geen ‘bank’ voor stikstof is, kunnen we niet elders stikstof ‘ophalen’ om in te zetten voor de bouw van woningen. Het ontbreken van stikstofruimte speelt niet alleen bij bouwprojecten, ook onze boeren hebben hier last van, net zo goed!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

havenkade

ELBURG - De laatste tijd is het erg druk in de Vesting in verband met de vakantieperiode. Daarnaast proberen we met elkaar zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te bewaren. Winkelend publiek, voetgangers en bedienend personeel in de horeca heeft meer ruimte nodig. Dit heeft als gevolg dat de verkeerssituatie rond de haven nu erg onoverzichtelijk is en soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders in Elburg besloten de Havenkade tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer van 1 augustus 2020 tot 1 september 2020. De afsluiting geldt op alle dagen van de week van 12.00 uur tot 20.00 uur. Tijdens deze uren worden verkeersregelaars ingezet die ook als gastheer/gastdame optreden. Bij de toegangswegen zijn borden geplaatst dat de Havenkade tijdelijk afgesloten is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorg

't HARDE - Meestal neemt het college van burgemeester en wethouders bij een partiële herziening van een bestemmingsplan een iets neutralere positie in. Deze keer wil wethouder Lyda Sneevliet haar enthousiasme niet onder stoelen of banken steken: “Zorgboerderij Westbroek heeft samen met A.Vogel een mooi plan aangeleverd. Het college kon in het najaar van 2019 al instemmen met het principeverzoek voor deze ontwikkeling. Nu is het enthousiasme alleen maar gegroeid. Ik hoop dat de gemeenteraad dit plan met hetzelfde enthousiasme begroet.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het oud papier wordt in de binnenstad op woensdag 5 augustus opgehaald in plaats van op 6 augustus.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

Ik kan mij heel goed voorstellen dat de kop van de column niet echt uitnodigt om lekker onderuit gezakt in de bank te gaan zitten lezen, allesbehalve spannend. Ik geef toe dat het vooral woorden zijn waar een wethouder financiën mee opstaat en naar bed gaat, in figuurlijke zin dan.Wanneer je de dikke van Van Dale online erbij pakt staat bij het woord 'structureel' als betekenis; 'steeds terugkerend' en bij 'incidenteel' is de uitleg 'af en toe of zo nu en dan'. In de financiële wereld zijn deze begrippen heel bekend en worden veel gebruikt, zeker daar waar het om het huishoudboekje van de gemeente gaat. Bij structurele lasten moet je denken aan gas, water, elektriciteit, rente, aflossing, salarissen, uitkeringen etc. en bij opbrengsten aan belastingen, algemene rijksuitkering, huuropbrengsten en ga zo maar door.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werk1

ELBURG - Jaarlijks bezoekt wethouder Henk Wessel, samen met accountmanager bedrijven Monique Middendorp, veel bedrijven in onze gemeente. Door die bezoeken ontstaat een goed beeld van de bedrijvigheid. "We bezoeken zowel multinationals als zzp-ers, bedrijven met een heel technisch product en puur praktische mkb'ers. Het is allemaal even interessant", aldus Wessel. "Het blijft boeiend om te horen hoe ondernemers tot hun keuzes komen, welk traject ze hebben afgelegd om tot hun huidige bedrijf te komen en welk toekomstbeeld ze hebben. Verder horen we graag hoezeer ze geworteld zijn in de regio: nemen ze deel aan bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen, werken ze samen met andere bedrijven uit de regio?"

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)