elburg logo

DOORNSPIJK - Vandaag voert de gemeente Elburg samen met de politie een controle uit op recreatieterrein Stuyvenzand in Doornspijk. Doel van vandaag is het controleren en handhaven op ongewenste situaties, zoals ongewenste woonomstandigheden en situaties waarbij sprake is van zorgmijding of andere misstanden. De medewerkers controleren iedereen die het vakantiepark verlaat en bezoeken de recreatiewoningen. Ondermijning nestelt zich steeds meer lokaal en het doel is om dit tegen te gaan en terug te dringen. Integrale controles als deze helpt de gemeente om ondermijning te bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat gemeente Elburg over mag gaan tot de sluiting van een winkelpand aan de Klokbekerweg vanwege drugshandel. De winkel werd gedurende langere tijd gebruikt als spil voor de verzending van harddrugs. De voorzieningenrechter heeft een verzoek van de huurders van het pand om het opleggen van de bestuursdwang te schorsen tot en met de behandeling van het ingediende bezwaar afgewezen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De gemeente kan nu het besluit uitvoeren en het (winkel-) pand sluiten voor de duur van twee maanden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In opdracht van de provincie Gelderland is een verkenning uitgevoerd naar de regionale opgaven voor de gemeenten op de Kop van de Veluwe; Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Het onderzoek heeft geleid tot het Adviesrapport Verkenners Kop van de Veluwe wat inmiddels is aangeboden aan de gemeentebesturen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

ELBURG - Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt te vergroten. De gemeente roept alle inwoners binnen de gemeente Elburg op zich aan te melden bij Burgernet.

Burgernet werkt heel eenvoudig

Bij een overval, inbraak of vermist persoon kan de politiemeldkamer een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt krijgen een bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk wordt omschreven.
Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG -  Vindt u het lastig of voelt u zich bezwaard om hulp te vragen? Dat hoeft echt niet. Soms loopt het even niet lekker in het leven omdat er problemen zijn met zorg, inkomen, huisvesting of gezondheid. Bij uzelf, of misschien zorgt u voor iemand anders en kan hij/zij wel even wat ondersteuning gebruiken. Het Sociaal Trefpunt is er voor u en/of uw omgeving, wanneer u behoefte hebt aan ondersteuning. Alle inwoners uit de gemeente Elburg kunnen erterecht met vragen rondom zorg, welzijn, werk, inkomen en wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

83775726 2929870487050681 3700228790677405696 n

ELBURG - Word jij de nieuwe jeugdburgemeester? Op 27 april zal de jeugdburgemeester de taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester gaat vaak samen met de 'echte' burgemeester de verschillende taken uitvoeren. Wil jij komend jaar samen met de 'echte' burgemeester op pad? Meld je dan nu aan!

Kijk voor de spelregels en het aanmelden op www.elburg.nl/jeugdburgemeester

Schrijf reactie (0 Reacties)

mee

ELBURG - Het sociaal domein is volop in beweging. Daardoor is er al veel veranderd voor kwetsbare burgers. Zo wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht. De gemeente Elburg wil haar inwoners graag zodanig ondersteunen dat ze zelfredzamer worden en beter kunnen participeren in de samenleving. Daarvoor kan onder andere een beroep gedaan worden op cliëntondersteuning.Inwoners die een gesprek hebben met de gemeente of bijvoorbeeld een zorgaanbieder en dit moeilijk vinden, kunnen in eerste instantie natuurlijk een beroep doen op hun eigen netwerk. Een familielid, vriend of kennis kan helpen bij de voorbereiding of meegaan naar dit gesprek. Voor alle vragen over werk, inkomen, zorg en wonen kunnen zij terecht bij het Sociaal Trefpunt. De medewerkers van het Sociaal Trefpunt bieden informatie, advies en ondersteuning. Vragen op financieel gebied kunnen zij stellen bij het Financieel Trefpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Wegens uitvoering van rioolwerkzaamheden t.h.v. Goorweg 9/9a is het gedeelte tussen de Schiksweg/Diepesteeg en de Oude Harderwijkerweg in Doornspijk op woensdag 5 februari afgesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintje

ELBURG - Ieder jaar worden in de gemeente Elburg Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die van bijzondere betekenis zijn voor de maatschappij. De lange procedure die vooraf gaat aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding, begint met een voorstel. Ook u kunt iemand voorstellen voor een Koninklijke onderscheiding!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem krooneman

Vlak voor en vlak na de jaarwisseling is het een goede gewoonte anderen het beste te wensen voor het nieuwe jaar: gezondheid, geluk, plezier, succes, het kan van alles zijn. Die wens wordt op allerlei manieren uitgesproken: 'een mooi 2020', 'gelukkig nieuwjaar' 'voorspoedig nieuwjaar', 'de beste wensen voor 2020' en nog heel veel meer varianten.

Een heel mooie wens voor het nieuwe jaar vind ik persoonlijk 'veel heil en zegen'. Heil betekent namelijk welzijn en voorspoed, maar heeft ook een diepere betekenis: redding en verlossing. Zegen betekent ook voorspoed en welzijn, maar ook daar zit meer achter: je spreekt uit dat het je wens is dat God Zijn gunst, Zijn zegen geeft, waarmee je ook aangeeft dat we het zelf niet kunnen maar in alles afhankelijk zijn van Hem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Maandag 3 februari vanaf 19.30 uur.

Op de agenda staat ter bespreking:

  • Winkeltijdenverordening. De winkeltijdenverordening regelt de opstelling van de winkels in de gemeente, inclusief museumwinkels en campingwinkels. Winkels bij benzinestations en verzorgingstehuizen zijn op grond van landelijke regelgeving uitgezonderd. Het college stelt voor de openstelling van genoemde winkels te verbieden op zondag, toe te staan op bepaalde (christelijke) feestdagen tenzij deze op een zondag valt en om de mogelijkheid tot ontheffing van het verbod af te schaffen.
  • Huisvestingsverordening. Met de huisvestingsverordening stelt de gemeenteraad regels over de verdeling van de huurwoningen over de verschillende belanghebbenden en doelgroepen. De verordening wordt in alle gemeenteraden van de Noord-Veluwe aangeboden ter vaststelling.
  • Uitgangspunten begroting GGD. De commissie heeft mogelijkheid een reactie te geven op de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 van de GGD later dit jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG -  Wat is Cultuur? Voor wie is dat? Kan ik er iets mee, of kan ik met mijn passie iets voor een ander betekenen? Bent u inwoner van de gemeente Elburg? Of kan uw vereniging, instelling, school, zorgcentrum, enzovoorts iets moois aanbieden? Of zoekt u juist een culturele activiteit? Dan nodigen we u van harte uit voor de culturele avond op 6 februari om 19.30 uur in ’t Huiken.

De Cultuurmenukaart ‘faciliteert’ de mogelijkheid om zoveel mogelijk culturele activiteiten voor de verschillende doelgroepen in de gemeente Elburg te plaatsen. Culturele activiteiten opgebouwd vanuit leerdoelen voor het onderwijs maar ook als workshops, losse thema’s én de mogelijkheid voor iedereen om zelf ook een ‘menu’ samen te kunnen stellen; het Cultuurmenu. Bent u 6 februari van plan te komen? Graag horen we dat vóór 1 februari via e-mail: cultuur@elburg.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

82780149 2909207579116972 620743475737919488 o

ELBURG -  Vorig jaar is een aantal wijkcomités gestopt met hun werkzaamheden, omdat zij bijna geen vragen of initiatieven van inwoners meer kregen. Voor het wijkcomité Vesting & Molendorp is dit niet heel anders, maar mede door het dynamische samenspel van belangengroepen in de binnenstad heeft het wijkcomité Vesting & Molendorp als vanouds een belangrijke functie binnen de Vestingraad. De Vestingraad is in 2009 door de burgemeester geïnstalleerd en houdt zich in de volle breedte bezig met zaken die de binnenstad (Vesting) en de haven van Elburg aangaan. De vertegenwoordiging van inwoners blijft behouden en wordt in de komende tijd verder vormgegeven. Daardoor blijven de bewoners van de binnenstad verzekerd van het feit dat hun stem wordt gehoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De bus naar afvalverwerker Omrin zit inmiddels vol. Het is dus niet meer mogelijk om je op te geven. Houd de berichtgeving in de gaten, want binnenkort zal er nog een keer een excursie worden georganiseerd. Zodra we weten welke datum dit is zullen we een oproep plaatsen. Deze video geeft alvast een eerste indruk van de afvalinzameling en verwerking.

Bezoek afvalverwerker Omrin

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De gemeente werkt al enige jaren op afspraak. Wilt u bijv. uw paspoort vernieuwen, een rijbewijs aanvragen of een omgevingsvergunning inzien, dan dient u hiervoor een afspraak te maken via afspraak.elburg.nl. Langskomen met een afspraak heeft als voordeel dat u sneller en gemakkelijker wordt geholpen en u niet hoeft te wachten. U bent altijd direct aan de beurt!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 duurzaam

ELBURG -  Aan de slag met een energiezuinige buurt? Vraag dan, samen met je buren, de workshop ‘maak je eigen stappenplan’ aan. Zo kunnen jullie zien welke duurzame maatregelen jullie in huis kunnen treffen. Kijk op www.veluweduurzaam.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart baggeren afbeelding

ELBURG - Vanaf 27 januari tot eind maart vinden baggerwerkzaamheden plaats in verschillende vijvers en watergangen in Elburg-Oostendorp. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe. Baggeren vindt één keer in de vijf á tien jaar plaats en is bedoeld om watergangen uit te diepen. Dit is noodzakelijk voor een goede afvoer van regenwater, voor schoner (sloot)water en voor een gezond planten- en dierenleven in vijvers en sloten. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Daar waar werkzaamheden plaatsvinden, ontvangen omwonenden vlak voor de start van de uitvoering een brief met informatie over de werkzaamheden.

Meer informatie: www.vallei-veluwe.nl/baggerenelburg

Schrijf reactie (0 Reacties)

cultureleELBURG - De Cultuurmenukaart brengt aanbod van en vraag naar Cultuur in beeld. Bent u inwoner van de gemeente Elburg? Of kan uw vereniging, instelling, school, zorgcentrum, enzovoorts iets moois aanbieden? Of zoekt u juist een culturele activiteit? Dan nodigt de gemeente Elburg u van harte uit voor de Culturele Avond. Deze avond is op donderdaag 6 februari. Vanaf 19.15 uur bent u welkom in ’t Huiken, Lange Wijden 33 in Elburg..

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Aquaflow tek 14 asfalt WT kolk

OOSTENDORP - De gemeente Elburg heeft van minister Cora van Nieuwenhuizen het goede nieuws ontvangen dat zij een forse subsidie ontvangt. Het gaat om een bedrag van € 555.000, bestemd voor het klimaatbestendig maken van een buurt in Oostendorp. Wethouder Henk Wessel is heel gelukkig met deze toekenning: “Deze subsidie zie ik als een beloning voor onze gedegen manier van werken. We zijn namelijk al jaren bezig met het klimaatbestendig maken van onze wijken. Met het toekennen van dit forse bedrag spreek de minister haar vertrouwen uit over onze aanpak.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

82820032 2889074377796959 1065602981233164288 o

ELBURG -  Wat vindt u van de manier waarop de gemeente Elburg besluiten neemt en uitvoert? Om Elburg samen nog mooier te maken zet Elburg de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) in. Deze Quick Scan geeft een beeld over de lokale democratie in onze gemeente. Het is een digitale vragenlijst voor inwoners, raadsleden, ambtenaren en collegeleden. De vragen gaan bijvoorbeeld over participatie en bewonersinitiatieven. Met uw antwoorden kunnen we werken aan een nog beter (democratisch) samenspel tussen de gemeente en u, de inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)