spelerij

ELBURG -  Mocht je alsnog willen starten met muzieklessen? Na de herfstvakantie kun je weer instromen. Muziekschool de Spelerij is er voor iedereen! Jong en oud en iedereen die daar tussenin zit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail QR code Elburg spreekt

ELBURG -  De Gemeente Elburg wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen die spelen in de gemeente Elburg. Het zijn onderwerpen die ook u raken. De gemeente elburg wil rekening houden met uw mening bij ontwikkelingen in de gemeente en bij het maken van plannen voor de gemeente. Ze vraagt uw mening via een digitaal inwonerpanel.

Elburg spreekt   

De naam van het panel is ‘Elburg spreekt’. Iedereen kan zich opgeven om mee te doen via www.elburgspreekt.nl. U kunt ook de QR-code scannen en zich dan aanmelden. Wilt u wel meedoen maar niet via de computer? Dan kunt u contact opnemen met Moventem voor de vragenlijst op papier. Het telefoonnummer van Moventem is (0575) 76 02 27.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

energie

ELBURG  -  Eenvoudig energie en geld besparen? Tussen 11 en 24 oktober kun je als Noord-Veluwse inwoner de helft van je aankoopbedrag terugkrijgen als je één of meerdere energiebesparende producten koopt. Het gaat om radiatorfolie, ledlampen, deurdrangers en waterbesparende douchekoppen bijvoorbeeld. Daarbovenop bieden een aantal bouwmarkten zelf ook nog een korting op de materialen aan. De Energiebespaaractie wordt mede mogelijk gemaakt door de zeven regiogemeenten en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

245020618 180212140923464 6643089922903304826 n

ELBURG - Op 9 oktober heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Herman Witter uit Elburg. Deze plechtigheid vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst van het Hervormd Kerkkoor ‘Rafidim’, die in het teken stond van het huldigen van 7 koor-jubilarissen, waaronder Herman Witter. Herman Witter was vorig jaar 40 jaar als dirigent verbonden aan Rafidim en heeft op de speciale bijeenkomst ook afscheid genomen als dirigent. Deze speciale bijeenkomst is in de plaats gekomen van een eerder geplande jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Rafidim. Deze jubileumbijeenkomst kon echter vanwege de geldende corona-maatregelen niet doorgaan.

Foto´s Anja van Boven

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

download

ELBURG -  Wethouder Arjan Klein wil dat Elburg klaar is voor emissieloos / elektrisch autorijden: “Daarom hebben we nu een overeenkomst afgesloten met het samenwerkingsverband Gelderland-Overijssel Regionale Laadinfrastructuur (GO-RAL). Die zorgt ervoor dat er in de komende jaren voldoende laadpalen komen in de openbare ruimte.” Met deze overeenkomst heeft het college de provincie Gelderland gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Artist impression milieustraat Broeklanden

ELBURG  - Vorige week heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan over het schorsingsverzoek, dat was ingediend tegen het bestemmingsplan voor de nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Broeklanden. De uitspraak viel in het voordeel van de gemeente uit en hiermee is de realisatie van de milieustraat een stap dichterbij gekomen. Wel heeft de ontwikkeling van de nieuwe milieustraat op Broeklanden achterstand opgelopen. Verder wil de gemeente met de aanleg van de milieustraat wachten totdat de rechter een definitieve uitspraak over het ingestelde beroep heeft gedaan. Hierdoor lukt het niet om de milieustraat gereed te hebben op 1 januari 2022. Aangezien de gemeenteraad heeft aangegeven Diftar pas te willen invoeren wanneer de milieustraat gereed is, stelt de gemeente de invoering hiervan uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Op maandag 11 oktober 2021 gaan de raadsleden in gesprek met ambtenaren en burgemeester en wethouders over diverse onderwerpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.

Bij elk onderwerp is er voor inwoners, bedrijven en instellingen ruimte om aan de raadsleden duidelijk te maken wat zij vinden van een onderwerp dat op de agenda staat: inspreken. Wie in vijf minuten een opvatting over een of meer van de onderwerpen aan de raadsleden duidelijk wil maken, kan zich bij de griffie melden via griffie@elburg.nl of telefonisch via 0525-688688.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Heel vaak. We werken als burgemeesters veel samen, op allerlei onderwerpen. Natuurlijk in de aanpak van de coronacrises. Daarvoor spreken we elkaar iedere twee weken. Maar ook als het gaat om de politie en brandweer werken we veel samen. We hebben een gezamenlijke brandweer organisatie met 22 gemeenten. En we hebben met 6 gemeenten hetzelfde politieteam. Eigenlijk ontmoet ik mijn collega's iedere week wel. We maken bijvoorbeeld samen plannen over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Maar we gaan ook samen naar Den Haag om de Tweede Kamer en het Kabinet te overtuigen dat er een verbod moet komen op 3MMC en vergelijkbare drugs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG -  Dinsdag 12 oktober 2021 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan alleen om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken halen wij op en versnipperen deze dus niet ter plekke. Aanmelden kan door het formulier “aanmelden snoeihoutroute” op de website van de gemeente Elburg in te vullen. Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Woningsluiting

ELBURG  -  Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft vanmiddag een woning laten sluiten in Elburg. De reden van deze sluiting is dat de huurder van deze woning de woning illegaal laat gebruiken als een seksinrichting of voor prostitutiedoeleinden beschikbaar stelt.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De politie en onze boa’s hebben in de afgelopen maanden verschillende controles gehouden. De aanleiding van deze controles betrof de klachten vanwege overlast in de buurt. Hierna hebben we diverse waarschuwingen afgegeven. Vervolgens hebben we een dwangsom opgelegd en ook aangegeven dat bij een herhaalde constatering we over kunnen gaan tot woningsluiting. Nadat eerder is geconstateerd dat de overtreding niet is beëindigd en de dwangsom ook daadwerkelijk is verbeurd, moesten we vandaag helaas vernemen dat onze acties niets hebben opgeleverd en dat de illegale activiteiten blijven plaatsvinden. Vandaar dat we nu per direct overgaan tot het sluiten van de woning voor een periode van drie maanden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bbz

ELBURG -  De coronasteun aan ondernemers is per 1 oktober gestopt. Dat geldt ook voor de Tozo en de TONK-regeling. Ondernemers die vanaf 1 oktober nog niet genoeg inkomsten hebben, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit.

De Bbz is een bestaande regeling, maar hij wordt van 1 oktober tot en met 31 december 2021 versoepeld. Deze tussenregeling wordt de Bbz Soepel genoemd (tussen Tozo en reguliere Bbz). Vanaf 1 januari 2022 geldt de normale Bbz weer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huiken

ELBURG - De GGD NOG is op 4 en 27 oktober aanwezig bij ’t Huiken, Elburg voor extra informatie en voorlichting over het coronavirus en de coronavaccinatie. De locatie is ingericht als tijdelijke pop-up locatie met vrije inloop voor iedereen die vragen heeft of zich wil laten vaccineren zonder eerst een afspraak te maken.

De pop-up locatie bij ’t Huiken, Elburg is op maandag 4 oktober en woensdag 27 oktober geopend van 11.00-19.30 uur aan de Lange Wijden 33. Vrije inloop is mogelijk.

Meer informatie is HIER te vinden. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG -  Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2022 aan. In deze meerjarenprogrammabegroting kijkt het college altijd vier jaar vooruit. Wethouder Henk Wessel is tevreden over het perspectief voor het komende jaar: “Voor 2022 – 2025 presenteren we een stabiele en sluitende begroting, waarin uitgaven en inkomsten goed met elkaar in evenwicht zijn. Daar ben ik dankbaar voor. We hebben te maken met een kleine stijging van de gemeentebelastingen. Wel kijk ik met enige zorg uit naar de besluiten van een nieuw kabinet over mogelijke kortingen op onze algemene uitkering”. De gemeenteraad bespreekt de meerjarenprogrammabegroting in haar vergadering van 8 november.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lyda Sneevleet

ELBURG -  De gemeente Elburg bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Die treedt op 1 juli 2022 in werking. De wet wil het makkelijker maken om plannen waar te maken. Volgens wethouder Lyda Sneevliet kan dit door minder regels, één overheidsloket en meer samenwerken: “Belangrijke voorwaarde is dat u, onze inwoners, bij plannen voor uw huis, straat of wijk eerst praat met de betrokkenen in de directe omgeving. Dit noemen we inwonerparticipatie.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - De colleges van de zeven gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde hebben ingestemd met het uitschrijven van een nieuwe aanbestedingsronde voor de Wmo dagbesteding. Dit betreft de reguliere en arbeidsmatige dagbesteding. Wethouder Willem Krooneman, van de gastheergemeente Elburg, ziet dit als de juiste route om de hulp in de groepsbegeleiding goed te organiseren: “In het voorjaar hebben wij een eerdere aanbestedingsprocedure afgerond. Achteraf is gebleken dat niet alle inwoners terecht konden bij een passende aanbieder. Ook bleek dat er een onjuiste berekening ten grondslag ligt aan de kostprijs.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 Klein

Enkele weken geleden hadden we het genoegen om een gezelschap van internationale hoogleraren, onderzoekers en studenten van de TU Delft in Elburg te ontvangen. Deze ‘club’ deed onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen voor en met ons monumentaal erfgoed. U heeft hierover vast wel iets gelezen in deze krant of andere media.

Tijdens de presentaties kwamen enkele gedurfde voorstellen voorbij, inclusief schetsen met de verbeelding van deze voorstellen. Het liefst zou ik nu al een rijtje voorstellen opsommen, maar laat ik me beperken tot één idee. Wat naar mijn gevoel redelijk overzichtelijk en goed realiseerbaar is: het plaatsen van zonnepanelen boven de parkeerplaats ‘t Schootsveld nabij de Vesting.

Ik besef dat ik nu bij sommigen grote onrust veroorzaak (het aanzien van de Vesting wordt geweld aangedaan) en bij anderen misschien wel een hoerastemming veroorzaak (fijn veel duurzame energie opwekken en we hebben die tientallen auto’s wat uit het zicht).

Dit verhaal is geen opmaat naar een collegebesluit of raadsvoorstel. Het is bedoeld om u eens mee te laten denken over mogelijkheden die enerzijds uitvoering geven aan de Elburger energietransitie en anderzijds op verantwoorde wijze om te gaan met ons erfgoed. Die twee zaken staan namelijk regelmatig op gespannen voet met elkaar.

Toch kan het een niet zonder het ander. We hebben voor het behoud van ons erfgoed namelijk steeds meer duurzame energie nodig. Dat vergt oplossingen die nu misschien nog niet mogelijk zijn. Daarvoor zijn moedige stapjes nodig, om buiten de gebaande kaders en regelgeving te denken.

Wel, ik hoop u een ‘denkduwtje’ te hebben gegeven. Wellicht komt u zelf ook met nieuwe ideeën. Welkom!

Arjan Klein

Wethouder Duurzaamheid en Vesting

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - Dinsdag 12 oktober 2021 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan alleen om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken halen wij op en versnipperen deze dus niet ter plekke.

Aanmelden kan door het formulier “aanmelden snoeihoutroute” op www.elburg.nl in te vullen. Aanmelden kan tot maandag 11 oktober 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis2

ELBURG - Het gemeentehuis is dinsdag 28 september a.s. vanaf 16.00 uur gesloten. U kunt veel producten ook digitaal aanvragen. Zoals het doorgeven van een verhuizing, een melding over de openbare ruimte doorgeven of het aanvragen van een vergunning kan bij ons bijvoorbeeld allemaal gemakkelijk digitaal. En vragen over werk en inkomen of de Wmo stelt u eenvoudig via e-mail.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

't HARDE  -  Op maandag 27 september 2021 vergadert de gemeenteraad om besluiten te nemen. De vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt vanwege Corona in het MFC Aperloo gehouden. Stadsweg 27 in ’t Harde.

De vergadering wordt online uitgezonden en is terug te zien via www.elburg.nl/raadsvergadering. Hier vindt u ook de actuele en volledige agenda.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stop

ELBURG -  Vanaf 1 oktober stoppen duizenden mensen met roken, doe jij ook mee? Rook jij, maar wil je graag stoppen? Doe dan op 1 oktober mee aan Stoptober. Stoptober geeft je namelijk op allerlei manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat je blijvend stopt wel 5x groter!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)