def

ELBURG - Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni a.s. vindt het evenement Defqon op het evenemententerrein bij Walibi plaats. Walibi heeft hiervoor de vereiste vergunningen, maar afhankelijk van de windrichting en het volume van de muziek kan dit overlast opleveren. Net als in 2018 vinden er geluidmetingen plaats in de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Bekendmaking

De raad van de gemeente Elburg heeft op 13 mei 2019 de beleidsregel Plussenbeleid gemeente Elburg vastgesteld. De beleidsregel vloeit voort uit de Omgevingsverordening Gelderland, art. 3.1 en 3.6 Wet ruimtelijke ordening en art. 2.1 lid 1 onder c (i.c.m. art. 2.12 lid 1 onder a onder 3) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Oostendorperstraatweg is tussen De Weeren en de Westerweg afgesloten van 24 t/m 28 juni 2019. Op dit gedeelte wordt een snelheid remmende maatregel aangebracht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkc

ELBURG - De afgelopen jaren heeft een aantal inwoners zich vrijwillig ingezet als lid van een wijkcomité. Deze wijkcomités waren 14 jaar geleden ingesteld door de gemeente met als doel om namens de inwoners van een wijk input te leveren voor het beleid van de gemeente, en vragen en initiatieven door te zetten aan de gemeente. De afgelopen maanden is met de wijkcomités gesproken over hun toekomst omdat inwoners de gemeente tegenwoordig zelf goed weten te vinden en omdat de gemeente zelf inwoners actief betrekt. Voor drie van de vijf wijkcomités betekende dit dat zij de afgelopen tijd al bijna geen vragen en initiatieven van inwoners meer kregen. Dat betekent dat de wijkcomités in deze vorm niet voortgezet worden. Een aantal wijkcomités is in 2019 gestopt (Doornspijk/Hoge Enk, Pal/Oostendorp, Oosthoek/Vrijheid). Andere wijkcomités gebruiken 2019 als overgangsjaar (Vesting/Molendorp en dorpscomité ’t Harde). Deze laatste twee onderzoeken of zij op een andere manier een rol gaan vervullen in de samenwerking met de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg laat weten dat het aanvragen/ophalen van reisdocumenten op maandag 24 juni niet mogelijk is in verband met vervanging van apparatuur. 'Excuses voor het ongemak', aldus de gemeente.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KEI

ELBURG - Leerlingen van klas 3 van het VMBO, profiel Bouwen, Wonen en Interieur van Nuborgh College Het Oostenlicht hebben afgelopen maandag een praktijkles gekregen in keitjesstoep leggen. Heel bijzonder van deze les was, dat deze stoep gelegd is op hun eigen schoolplein. De les werd gegeven door keitjesstoeplegger Gerard Vos. Hij is één van de weinige deskundigen op dit gebied die over is gebleven van het ambt keitjesstoep leggen.Aangezien dit ambt dreigt te verdwijnen uit de Elburger straten, is door de gemeente Elburg, samen met VMBO Het Oostenlicht en Gerard Vos het idee opgepakt om leerlingen van die school kennis te laten maken met dit uitstervende ambt. Dit project is opgestart met hulp van subsidie. Leerlingen krijgen naast de praktijkles ook een theorieles met onder andere oud beeldmateriaal van de uitvoering van het maken van een keitjesstoep, en een praktijkles in de binnenstad van Elburg, waarbij er een nieuwe keitjesstoep gelegd of opgeknapt wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rekna

Aan de vooravond van Hemelvaartsdag begon ‘Vestingval’, het kunstfestival in Vesting Elburg. Met verbazing, vermaak en gepast ontzag heb ik de kunstwerken bewonderd. Aan verbeeldingskracht heb ik geen gebrek; tegelijkertijd ontbreekt het me doorgaans aan de gave om mijn verbeelding in iets kunstzinnigs te ‘vertalen’. Iets kunstigs wat door nietsvermoedende bewonderaars begrepen wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

De Oostendorperstraatweg is tussen De Weeren en de Westerweg afgesloten van 24 t/m 28 juni 2019.

Op dit gedeelte wordt een snelheid remmende maatregel aangebracht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementielogo

ELBURG - Meld u vandaag nog aan voor de speciale training om Elburg dementievriendelijk te maken. De gemeente Elburgwil  een dementievriendelijke gemeente worden. U kunt meedoen aan een gratis training waarin u leert hoe u mensen met dementie kunt helpen. Voor deze trainingen zijn nog plaatsen beschikbaar, wel dient u zich op te geven per mail: dementievriendelijk@elburg.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 19 juni vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat een groot onderwerp dat de commissie zal bespreken: De kadernota 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Alle fracties stemmen in met de begrotingswijziging ten behoeve van formatie-uitbreiding voor een betere telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Alle fracties stemmen in met de verlenging van de Huisvestingsverordening gemeente Elburg voor 9 maanden om het college meer tijd te geven aan een nieuwe verordening te werken.Alle fracties stemmen in met de Jaarstukken 2018 en concept-programmabegroting 2020 van de GGD Noord Oost Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Dit jaar schrijft de gemeente een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein en een woonvisie. Hier heeft de gemeenteuw hulp bij nodig!

- Wat vindt u fijn aan uw huidige woning en buurt en wat kan beter?
- Hoe ziet u de toekomst voor u: wilt u graag verhuizen en zo ja, wat zijn uw wensen?
- Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor onder andere starters, of ouderen?
- Kan iedereen een zinvolle daginvulling krijgen?
- Hoe zorgen we voor voldoende mogelijkheden en kansen voor onze jongeren?
- Kunnen we zorg en ondersteuning anders organiseren?
- Hoe houden we voorzieningen op peil? Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen of wijkontmoetingscentra, de bibliotheek, maar ook aan Wmo-voorzieningen of regelingen voor minima.

Het beantwoorden van deze - en andere - vragen kunnen en willen de gemeente niet zonder uw inbreng.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n309

't HARDE - De N309 't Harde is op 1, 2 en 3 juli aanstaande wegens werkzaamheden aan een gedeelte van de N309 tussen Elburg en ‘t Harde en de rotonde nabij Elburg waar de N308 aansluit op de N309, afgesloten.  De rotonde en het gedeelte van de N309 tussen de rotonde en de Rozenbergerweg zal worden voorzien van nieuw asfalt. Er zal in de nachten worden doorgewerkt teneinde het project snel en veilig af te ronden.

De rotonde wordt maandagnacht 1 juli, dinsdagnacht 2 juli en woensdagnacht 3 juli tussen 19:00 `s avonds en 06:00 uur `s ochtends volledig afgesloten voor verkeer. Overdag is de rotonde bereikbaar. De N309, tussen de rotonde en de Rozenbergerweg, wordt vanaf maandag 1 juli 06:30 uur tot donderdag 4 juli 06:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n309

't HARDE - De N309 't Harde is op 1, 2 en 3 juli aanstaande wegens werkzaamheden aan een gedeelte van de N309 tussen Elburg en ‘t Harde en de rotonde nabij Elburg waar de N308 aansluit op de N309, afgesloten.  De rotonde en het gedeelte van de N309 tussen de rotonde en de Rozenbergerweg zal worden voorzien van nieuw asfalt. Er zal in de nachten worden doorgewerkt teneinde het project snel en veilig af te ronden.

De rotonde wordt maandagnacht 1 juli, dinsdagnacht 2 juli en woensdagnacht 3 juli tussen 19:00 `s avonds en 06:00 uur `s ochtends volledig afgesloten voor verkeer. Overdag is de rotonde bereikbaar. De N309, tussen de rotonde en de Rozenbergerweg, wordt vanaf maandag 1 juli 06:30 uur tot donderdag 4 juli 06:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGENTON

ELBURG - Dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden mei en juni een Actie regenton. Inwoners dieeen regenton aanschaffen, kunnen een deel (40% tot maximum van €100,-) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan. 

Waarom een regenton

Het tuinseizoen is weer begonnen en bij droge perioden worden de meeste tuinen besproeid. Hiervoor wordt veelal duur drinkwater gebruikt. Voor het water geven van de planten kunt u ook regenwater gebruiken. Hierdoor wordt er aanzienlijk veel water bespaart en verdwijnt er minder 'schoon' water in het riool. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIND

In de ruimtelijke ontwikkeling gaat het vaak om grote belangen en kwetsbare zaken en processen.Of een woonwijk, weg, boerderij of eenvoudige woning er uiteindelijk wel of niet komt is allereerst een politieke keuze. Als de gemeenteraad een principebesluit neemt, dan is een belangrijk station al gepasseerd. Daarna volgt een voor de buitenwereld meestal onzichtbaar proces om tot een juridisch stevig onderbouwde en goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Er moet voldaan worden aan een woud van beleid en regelgeving van rijk, provincie en gemeente. Maar ook allerlei milieu- en omgevingsaspecten moeten worden meegewogen, zoals de natuur, de bodem, geluid en lucht, veiligheid en verkeer, water, archeologie en cultuurhistorie. Tegenwoordig is het heel normaal dat er gewerkt wordt aan het organiseren van draagvlak voor de plannen in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - “Als het gaat om het verduurzamen van uw pand(en): Waar moet u beginnen? Welke financiële voordelen zijn te behalen. En met welke verplichtingen krijgt u te maken? Bent u bijvoorbeeld al op de hoogte van de Informatieplicht die per 1 juli 2019 ingaat? Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn verplicht gesteld de Erkende Maatregelen te registreren bij RVO voor 1 juli 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanwege het Arie Zwijnenburg Beachvolleybal toernooi is het parkeerterrein ’t Schootsveld aan 1 zijde (marktzijde) afgesloten voor voertuigen vanaf woensdag 3 juli 18:00 uur t/m 8 juli 2019 16:00 uur. Er zal hier een wegsleepregeling gelden. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoonnummer: 0525-688688

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtbemiddeling

ELBURG -  Buurtbemiddeling is een hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom en pesterijen. Zomaar enkele voorbeelden die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars zijn allen gecertificeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - De stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om voor het studiejaar 2019-2020 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1750,- en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)