ELBURGG - Vanwege de wielerronde die op zaterdag 2 augustus a.s. wordt georganiseerd is de Havenkade in Elburg afgesloten van 14:00 uur t/m 22:00 uur. De binnenstad wordt vanaf 17:00 uur afgesloten voor verkeer, met uitzondering van binnenstadbewoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - U kunt op twee manieren een voorstel indienen bij de gemeente Elburg. De gemeente biedt al een aantal jaar de mogelijkheid van een burgerinitiatief. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een e-petitie in te dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK – De gemeentes Elburg en Oldebroek denken mee over de plannen omtrent luchthaven Lelystad en maken zich zorgen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben een zienswijze ingediend. Er is gereageerd op zaken als geluid, gezondheid, stikstofdepositie en bereikbaarheid. De beide gemeente hebben ook vragen over het eventuele aanpassen van vliegroutes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De vierkantemeterprijzen op bedrijventerrein Broeklanden zijn met dertig euro per vierkante meter verlaagd. De gemeente wil voorkomen dat ze industriegrond hebben die niet wordt benut. Nu moet er voor een goede locatie 180 euro worden betaald. De prijsverlaging was zeker nodig, zegt wethouder Henk Wessel. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Sinds kort zijn er voorlichtingen over Alzheimer op aanvraag beschikbaar. Dit is ontstaan omdat de gemeentes zelf verantwoordelijk worden voor voorlichting. In januari 2015 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking, waardoor er veel zorg bij de gemeentes zelf komt te liggen. Het doel van de wet is het mensen mogelijk te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen maar ook om te participeren in de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

GemeenteELBURG - Onlangs kwam bij de gemeente Elburg het verzoek binnen van een aantal kinderen voor de aanleg van een vakbalveld bij de speelplaats aan de Backerskamp in Elburg. Een mooi initiatief, alleen met bezuinigingen helaas niet te realiseren.

Hier namen de kinderen geen genoegen mee, en kwamen met een tegenvoorstel. Zij zouden tot en met 2018 het onderhoud van de speeltuin op zich nemen als de gemeente een vakbalveld aanlegt. Zo gezegd zo gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf woensdag 30 juli is er weer kermis aan de Havenkade in Elburg. Tot en met 6 augustus staan er verschillende attracties voor jong en oud.

De Break Dance, Autoscooter, opgooi zweefmolen, trampoline en draaimolen zullen ook dit jaar niet ontbreken. De kermis start op beide woensdagen om 11.30 uur tot 23.30 uur. De andere dagen start de kermis om 13.00 uur tot 23.30 uur. Op zondag 2 augustus is de kermis gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Zomerkermis in Elburg is de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg afgesloten van maandag 28 juli t/m vrijdag 8 augustus. Op de parkeerplaats mag dan niet worden geparkeerd en zal een wegsleepregeling gelden. Op industrieterrein Kruismaten zal achter Uwoon een alternatieve parkeerplaats worden ingericht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOOT 1

ELBURG - Op donderdag 10 juli heeft wethouder Boukema (EB) de bemanning van de U Dragun verwelkomd in de haven van Elburg. Eerder deze week vertrok de groep uit Sneek om via Emmeloord, Genemuiden en Kampen in Elburg te arriveren. Zij blijven hier kort want op vrijdag 11 juli vertrekt de groep naar Zeewolde.

De U Dragun is een fantasieboot, een mix tussen vroegere schepen uit Sciabecco en Galilea. Deze boot is voorzien van zeilen, maar die zijn voor de sier. Om met de boot te kunnen varen zijn er 12 roeiers nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vandaag heb ik mijn erf weer staan verfijnen.

Bevredigend, want alles is weer schoon!

Geen wriemelende beestjes meer. Gewoon

een keurig tuintje, stroef van strakke lijnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u een zienswijze indienen? Dan kan dit tot en met 31 juli. Ga dan naar www.platformparticipatie.nl. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, ontwerp luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 31 juli 2014 een afspraak maken via telefoonnummer 070 – 456 9602. Meer informatie over de uitbreiding van Vliegveld Lelystad treft u aan op www.alderstafel.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pgb

ELBURG - Per 1 januari a.s. wordt de gemeente Elburg verantwoordelijk voor nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor volwassenen. Het gaat met name om diensten die nu vallen onder het product extramurale begeleiding in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meest herkenbare diensten zijn dagbesteding, dagopvang, woonbegeleidingen kort verblijf voor thuiswonenden. In de komende periode schetst de gemeente een beeld van de veranderingen, voor de burgers die hiermee te maken krijgen, met name bedoeld voor volwassenen die nu gebruik maken van dagbesteding, dagopvang en woonbegeleiding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SamvanDijk22

ELBURG - Tot 24 augustus is er in het gemeentekantoor een fototentoonstelling van Fotoclub Nunspeet te zien. De tentoonstelling is op werkdagen te bekijken van 08.00 tot 17.00 uur. Dit is de eerste echte expositie van de fotoclub! Alle leden waren vrij om zelf hun foto's te kiezen. Dit resulteerde in een mooie, bonte verzameling foto's met een heel divers karakter. Een mooie afspiegeling van de club, waar iedereen zijn eigen stijl en niveau heeft!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 juni 2014 het bestemmingsplan 'Rehoboth 2014 (en omgeving)' van de gemeente Elburg ongewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van de locatie Rehoboth aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg en een deel van het aangrenzende zuidelijk gelegen gebied. Het plan voorziet in de bouw van 28 woningen en de daarbij behorende infrastructuur en parkeerlocaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 juni 2014 het bestemmingsplan 'Mezenbergerweg 18A t/m 18D' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat een herziening van een eerder voor deze locatie vastgesteld bestemmingsplan dat voorziet in een functieverandering van agrarisch naar wonen in het kader van het VAB-beleid, waarbij, naast de bestaande woning, drie nieuwe woningen inclusief bijgebouwen kunnen worden gebouwd. Omdat de feitelijke situatie niet in overeenstemming is de beoogde situatie wordt deze situatie in het onderwerpelijke bestemmingsplan juridisch en planologisch vastgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op basis van de Jeugdwet is de gemeente verplicht om een Verordening Jeugdhulp op te stellen. In deze verordening wordt door de gemeente vastgelegd welke vormen van Jeugdhulp beschikbaar zijn, hoe de toegang tot deze Jeugdhulp is geregeld, bepalingen rondom een persoonsgebonden budget en rondom de besluitvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de politie, woningbouwverenigingen en de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Elburg. Buurtbemiddeling helpt bij het verminderen van woonoverlast en het aanpakken van conflicten tussen bewoners.

Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fotowedstrijd

ELBURG - Vandaag kregen de winnaars uit handen van burgemeester Frans de Lange hun winnende foto mooi ingelijst terug. Zij hebben meegedaan aan de fotowedstrijd 'Elburg en haar vijf kernen'. De vier winnende foto's die op de voorkant van de gemeentegids komen zijn gemaakt door:
• Geertje Smit-Westerink
• Barbara Aalbers
• Paul Jansen
• Jannine Haverkamp

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitreiking tuinwedstrijd 2014

ELBURG - De derde editie van de tuinwedstrijd in Elburg mocht op donderdagavond 3 juli in Ons Huus rekenen op de belangstelling van ruim 50 deelnemers. Opnieuw heeft de gemeente in samenwerking met de vijf wijkcomités die de gemeente telt de tuinwedstrijd georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

witte voetjes website

ELBURG - De afgelopen twee weken hebben politie en toezichthouders van de gemeente woningen gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Wanneer zij situaties constateerden waarbij een raam of deur open stond of wanneer het huis op een andere manier aantrekkelijk was voor inbrekers lieten zij een 'wit voetje' achter. Op deze folder, in de vorm van een voet, staat de waarschuwingstekst: "Dit had de voetafdruk van een insluiper kunnen zijn." In totaal zijn er ongeveer 120 witte voetjes uitgedeeld of achtergelaten. Gemeente en politie hopen dat door deze actie bewoners beter op hun spullen gaan letten en hun huizen beter gaan beveiligen tegen inbrekers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)