ELBURG - Wilt u een evenement organiseren? Of gaat u een straatbarbecue houden? In de gemeente Elburg wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine,- en grote evenementen. Voor veelal kleine evenementen is geen vergunning nodig. Deze kunnen volstaan met een melding. Een melding geeft u door via het meldingsformulier evenementen. Dit formulier heeft een aantal vragen. Kunt u deze allemaal met nee beantwoorden dan is een melding van het evenement voldoende. Na ontvangst van het meldingsformulier krijgt u een aantal spelregels toegestuurd van de gemeente. Voor kleine evenementen worden er geen leges geheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HOGE ENK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 9 juli a.s. in "Ons Huus" op de Hoge Enk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bekendmakingen

ELBURG - De gemeente Elburg publiceert de bekendmakingen wekelijks hier op deze gemeentepagina. Maar u kunt de bekendmakingen ook raadplegen via www.elburg.nl. In de rechterkolom op de gemeentelijke homepage klikt u op de banner bekendmakingen. Hier verschijnt een overzichtskaart van de gemeente. U kunt hier klikken op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Door de zoekfilter in de rechterkolom te gebruiken kunt u snel en makkelijk zoeken op bijv. publicatiedatum, type bekendmakingen, status en locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Openbare commissievergadering

Woensdagavond 2 juli vergadert de commissie Algemene Bestuurszaken. Ook hier bent u van harte welkom. De vergadering is in het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In opdracht van de provincie Gelderland zal aannemer Bruil Infra op maandag 14 juli starten met werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Flevoweg en de Zuiderzeestraatweg. Het betreft de gedeelten tussen de Havenkade en de Zuiderzeestraatweg en de Zwolscheweg tot aan de Oostelijke Rondweg. Het betreft preventief onderhoud aan de hoofdrijbaan, waarbij op de weg een beschermlaag wordt aangebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Zomerkermis in Elburg is de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg afgesloten van maandag 28 juli 2014 8:00 uur t/m vrijdag 8 augustus 2014 17:00 uur. Op de parkeerplaats mag dan niet worden geparkeerd en zal een wegsleepregeling gelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op basis van de Drank- en Horecawet is de gemeente verplicht om een Preventie- en Handhavingsplan op te stellen. In dit plan wordt o.a. de verbondenheid tussen de beleidsterreinen Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid weergegeven.

In de vergadering van 3 juni 2014 heeft het college besloten om het ontwerp van de eerste Preventie- en Handhavingsplan 2014-2017 vrij gegeven om ter inzage te leggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Wlodawa

ELBURG - Op 24 en 25 juni is een delegatie uit de Poolse stad Wlodawa op bezoek geweest in Elburg. Wlodawa ligt tegen de grens aan van de Oekraïne. In de directe omgeving ligt het nazi vernietigingskamp Sobibor. Dit kamp wordt, mede met subsidie van de Nederlandse overheid, omgebouwd tot een Nationale herdenkingsplaats. In Sobibor zijn 170.000 joden omgebracht, waaronder 10 inwoners van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Aankomend weekend vindt het Defqon1 festival plaats in Biddinghuizen. In het verleden heeft dit weleens voor overlast gezorgd. Heeft u klachten/overlast? Dan kunt u bellen met tel. 020-8200815. Er staan teams klaar die naar aanleiding van een melding op locatie gaan om deze klacht zelf waar te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandag 23 juni hebben de bestuurders van de gemeenten Elburg en Oldebroek in de Buitensociëteit in Zwolle een toelichting gekregen van de 'Alderstafel' over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Onder andere dhr. Alders heeft een toelichting gegeven over het huidige voorkeurstraject. Rien Boukema wil reageren op deze ontwikkeling: "Als colleges sturen we nu een brief naar de kamerleden die zich morgen in een hoorzitting laten informeren. Wij zijn niet gelukkig met deze ontwikkelingen en hopen met deze brief het debat over het nut van de uitbreiding van Lelystad Airport een positief-kritische bijdrage te leveren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - In een overleg tussen de gemeente, omwonenden en basisschool De Duif is de verkeersveiligheid in de Leisteenstraat 't Harde besproken. In dit overleg is naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid is gebaat bij het omdraaien van de rijrichting in de Leisteenstraat, zodat de kinderen –doorgaans gezeten aan de rechterzijde van de auto- aan de schoolkant kunnen uitstappen, en dus niet de rijbaan hoeven over te steken. De gemeente is dan ook van plan het eenrichtingsverkeer in de Leisteenstraat om te draaien en te laten lopen van de Zandsteenstraat naar de Munnikenweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg - Woensdagavond 2 juli vergadert de commissie Algemene Bestuurszaken. Ook hier bent u van harte welkom. De vergadering is in het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In november van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van Elburg. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt de papieren en de digitale gemeentegids uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 26 juni wordt er weer een inzamelingsactie gehouden van landbouwplastic. Op de Zomerdijk 22 bij de heer Fikse staat gedurende een dag een container waar u het landbouwplastic kunt inleveren (geen wikkelfolie). Voor het brengen van het landbouwplastic kunt u de heer Fikse bellen op telefoonnummer: 06 – 55 34 46 76

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Dagelijks gaan veel mensen naar hun werk, school, sportclub, dagbesteding, de supermarkt, huisarts of naar het café. Om daar te komen maken mensen met een beperking meestal van jongs af aan gebruik van deur-tot-deur vervoer. Dit is het moment om daar verandering in aan te brengen door deelname aan het project MEE OP WEG.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ook in de binnenstad van Elburg wordt er gecontroleerd op naleving van de verkeersregels. De binnenstad van Elburg is een zogenaamde "blauwe zone". Overal waar u de parkeerschijfzone binnen rijdt staat het bord E10. Dit houdt in dat er alleen geparkeerd mag worden in een parkeervak met een blauwe omlijning en als het voertuig is voorzien van een parkeerschijf. De maximale parkeerduur in de binnenstad is één uur. Het is wettelijk toegestaan om de parkeerschijf af te ronden op het halve uur naar boven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg krijgt met een 6,8 een hoge gemiddelde waardering in het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Op alle onderzochte gebieden scoort de gemeente beter dan gemiddeld. Dat geldt ook voor het thema 'relatie tussen de burger en de gemeente', hetgeen de inwoners waarderen met een 6,3. Het beste waarderen de inwoners van de gemeente Elburg het thema 'gemeentelijke dienstverlening' met 6,9. "We hebben een goed resultaat en daar ben ik erg tevreden over", aldus burgemeester Frans de Lange.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BEWEGEN

OOSTENDORP - Donderdag 19 juni werd door het wijkcomité een bewegingstoestel aangeboden aan de bewoners van het Palaver. Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Vandaar dat het wijkcomité het een goed idee vond om naast de jeu des boulesbaan in Oostendorp een bewegingstoestel te laten plaatsen. Een mooie plek voor de wijk om samen te sporten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Transpireren boven boeken,

nutteloze kennis zoeken,

wakker liggen in de nacht.

Proefexamens, stiltehoeken,

overhoringen vervloeken –

examentijd heeft stress gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MFC-Aperlo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek door Synarchis Adviesgroep te laten verrichten naar de exploitatie van Multi Functioneel Centrum Aperloo in 't Harde. Dit gebeurt in goed overleg met het bestuur van de Vereniging Gemeenschapscentra 't Harde (VGH). Doel van het onderzoek is om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een sluitende exploitatie van dit gebouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)