ELBURG - Op donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag en vrijdag 30 mei is het gemeentekantoor gesloten.

Voor storingen of calamiteiten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdagen kunt u bellen naar 06 – 512 018 72

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rikELBURG - Tot 26 mei is er een expositie te zien van Rik Snijders-Jansen. De openingstijden zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Vraag aan iemand wat quilten is, dan hoor je vaak als antwoord: de geruite rok van een Schot. Soms weet iemand dat het te maken heeft met doorgestikte beddendekens van vroeger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Fijn Buitenspelen kl

ELBURG - Op woensdagmiddag 11 juni is het weer Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk. De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Scholen, ouders, belangenorganisaties en verenigingen worden opgeroepen om mee te doen aan de Buitenspeeldag en lokaal een afwisselend buitenprogramma te organiseren, zodat kinderen op 11 juni volop buiten kunnen spelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Maandag 19 mei vindt er een spoedreparatie plaats aan de Elburgerbrug. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandagavond 20.00 en dinsdagochtend 4.00 uur. U moet rekening houden met wachttijden van 10 tot 12 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

belly

ELBURG - Op woensdag 14 mei nam wethouder Henk Wessel de Big Belly-afvalbakken in gebruik. Deze zijn geplaatst in het centrum van de Vesting van Elburg en aan de haven. De Big Belly is een afvalbak die 600 liter afval comprimeert tot 120 liter. De bak doet dit met een ingebouwde pers die werkt op zonne-energie. De invoering betekent voor de gemeente Elburg een grote efficiëntieslag. Door de grootte kan de tweede ronde afvalbakken ledigen in de zomerperiode vervallen. Ook kan het aantal zaterdagen waarop de gemeente de bakken moet legen zich beperken tot het echte toeristische seizoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beiaard

ELBURG - Wekelijks, tijdens de markt in Elburg, neemt er iemand plaats in het hoogste kamertje van de stad. De beiaardier bespeelt dan het carillon in de toren van de Grote Kerk. Hij is onzichtbaar, maar het geluid van de klokken maakt duidelijk dat hij aan het spelen is. Martien van der Knijff stelt zich graag aan u voor.  Welk nummer wilt u horen? Geef u favoriet door! De top 5 zal worden gespeeld door deze beiaardier op dinsdag 20 mei tussen 10.00 – 11.00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op woensdag 14 mei neemt wethouder Henk Wessel (AB) de Big Belly-afvalbakken in gebruik. Deze zijn geplaatst in het centrum van de Vesting van Elburg en aan de haven. Wethouder Henk Wessel is enthousiast over deze moderne, elektronisch gestuurde afvalbak: "We hebben acht van deze moderne afvalbakken geplaatst en daarmee besparen we geld en behouden we de kwaliteit."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Opvoeden is niet alleen voor ouders

ELBURG - Positief Opvoeden is een methode van opvoeden, waarbij minder gedrags-en emotionele problemen bij kinderen voorkomen. De medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) bieden regelmatig workshops Positief Opvoeden aan voor ouders. Op deze manier versterken ouders hun eigen kracht en opvoedvaardigheden. Echter, het kind wordt niet alleen opgevoed door de ouders. In hun sociale omgeving hebben kinderen meer mensen om zich heen die opvoeden, bijvoorbeeld de trainer op de sportclub of de leiding van scouting of kerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het door de gemeenteraad op 24 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan 'Beschermd Stadsgezicht' van de gemeente Elburg gedeeltelijk onherroepelijk is. Met het vastgestelde bestemmingsplan is één totaalplan gepresenteerd voor het gehele gebied van het beschermde stadsgezicht van Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op grond van de Subsidieverordening Maatschappelijke Zorg en Welzijn gemeente Elburg 2010 kan subsidie worden aangevraagd voor het jaar 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opening

ELBURG - Vanaf vandaag verloopt de dienstverlening in de centrale hal van het gemeentekantoor nog klantvriendelijker. Vanmorgen opende burgemeester Frans de Lange de vernieuwde balies samen met directeur Johan van der Jagt. Deze themabalies betreffen een doorontwikkeling van het klantcontactcentrum van de gemeente Elburg. De balies op de eerste verdieping zijn samengevoegd met de balies in de centrale hal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Frank van Hattem

ELBURG - Op 10 mei heeft burgemeester Frans de Lange een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Eric Sprokkereef uit Elburg. De plechtigheid vond plaats in Gemeenschapscentrum 't Huiken te Elburg. De gedecoreerde ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op woensdagmiddag 11 juni is het weer Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf maandag 12 mei verloopt de dienstverlening in de centrale hal van het gemeentekantoor nog klantvriendelijker. Dan start de gemeente met het werken in zogenoemde themabalies. Deze themabalies betreffen een doorontwikkeling van het klantcontactcentrum van de gemeente Elburg. De balies op de eerste verdieping zijn samengevoegd met de balies in de centrale hal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wijkcomité Oosthoek/Vrijheid houdt een wijkschouw op vrijdag 6 juni 2014. Het doel van de wijkschouw is om situaties en problemen in de wijk onder de aandacht van de gemeente te brengen. Dit wordt gedaan door een fietstocht door de wijk te maken met de betrokken wethouder, ambtenaar, buurtbewoners en leden van het wijkcomité.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming. De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 25 juni a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage liggen het ontwerp jaarverslag/ jaarrekening 2013 en de ontwerp programmabegroting 2015/meerjarenbegroting 2015-2018 van Regio Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 22 mei 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. In de gemeente Elburg staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

scan

ELBURG - Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe beheert veel oude documenten, waaronder de archieven van de gemeente Elburg. Vooral de perkamenten documenten en akten, de charters uit de 14e , 15e en 16e eeuw, zijn hierbij bijzonder. Deze kwetsbaredocumenten bewaren ze in een archiefruimte, waarin de luchtvochtigheid en de temperatuur constant gehouden worden. Daardoor wordt voorkomen dat deze documenten snel verouderen en vervallen. Ook het gebruik van deze charters voor onderzoek en voor tentoonstellingen draagt natuurlijk bij aan het verval. Om het verval door intensief gebruik tegen te gaan, laat het Streekarchivariaat de oudste perkamenten documenten, zo'n 600 stuks, bij een professioneel scanbedrijf digitaliseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In november van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van Elburg. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt de papieren én de digitale gemeentegids uitgegeven. Vorige week is gestart met de advertentie acquisitie. Dhr. D. Kuiper van Akse Media BV zal de bedrijven in de gemeente Elburg benaderen. Dit schrijven is dan ook bedoeld om te verklaren dat de productie van de gemeentegids is opgedragen aan Akse Media BV en dat bedoelde uitgave als de enige in opdracht van het gemeentebestuur van Elburg, uit te geven gemeentegids dient te worden beschouwd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)