haselunne

ELBURG - De gemeenteraad heeft zaterdag een bezoek gebracht aan onze partnergemeente Haselünne in Duitsland. Met het planten van een appelboom werd symbolisch het 25-jarig jubileum van de vruchtbare samenwerking gevierd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Broeklanden 2015' in Elburg/Oostendorp. Het plangebied van het bedrijventerrein ligt op de hoek van de Zuiderzeestraatweg Oost en de Oostelijke Rondweg en loopt tot de Eekterbeek en de gemeentegrens met Oldebroek. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft betrekking op het actualiseren van het geldende bestemmingsplan voor deze locatie en voorziet o.a. in de mogelijkheid van bedrijfsvestiging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de intocht van Sinterklaas is de Havenkade in Elburg op 15 november 2014 vanaf omstreeks 14:30 t/m 21:00 uur afgesloten voor al het verkeer. De binnenstad is afgesloten tussen 18:00 t/m 20:30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Maandag 27 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het Van Kinsbergencollege, Paterijstraat 17 te Elburg en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan de volgende debatonderwerp:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijk

ELBURG - Hierbij nodigt het wijkcomité de wijkbewoners van de Oosthoek/Vrijheid uit voor de wijkcontactavond op donderdag 30 oktober a.s. De avond wordt gehouden in gemeenschapscentrum 't Huiken aan de Lange Wijden 33 in Elburg. Welkom vanaf kwart voor acht!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wijkcomité Vesting & Molendorp houdt op donderdag 30 oktober 2014 een wijkcontactavond in de grote zaal van restaurant 'de Haas' aan de Jufferenstraat te Elburg. U bent welkom vanaf 19.45 uur.

Het college van B&W van de gemeente Elburg en het wijkcomité Vesting & Molendorp willen de bewoners van de Vesting en Molendorp informeren en hun mening peilen over:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

speel

ELBURG - Waar bevinden zich in onze gemeente alle speeltuinen, voetbalveldjes en skatebanen?

Je vindt ze op deze handige kaart. Wanneer je op het icoontje klikt kun je een foto van de speelplek bekijken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek maken op grond van het Besluit Bodemkwaliteit en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp van een gezamenlijke Nota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten is opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

armoede

ELBURG - Gisterenavond vond er op het gemeentekantoor een armoedeconferentie plaats. Deze avond was georganiseerd op verzoek van de gemeenteraad, die graag in gesprek wilde met ketenpartners over het gemeentelijk minimabeleid. Verwey-Jonkerinstituut presenteerde de resultaten van het onderzoek: 'Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde, beleving van armoede door opvoeders en jongeren'. Ook Stichting WIEL en Stichting Leergeld presenteerden zich die avond.

Lees HIER  de uitkomsten van het onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

naturalisatie

ELBURG - Vanmorgen was het al vroeg een drukte van belang in het gemeentekantoor. Vier nieuwe Nederlanders kwamen voor hun naturalisatie. Onder het toeziend oog van hun kinderen, vrienden, familie en ook van Koning Willem Alexander, zijn ze sinds vandaag officieel Nederlander. De Gemeente Elburg feliciteert ze van harte en wenst ze veel geluk en plezier toe in de gemeente Elburg. Op de foto van links naar rechts: Mevrouw S. Hatem, mevrouw H. Ayvazyan, burgemeester Frans de Lange, mevrouw N.S. Guyo en mevrouw L. Grigoryan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

images

ELBURG - De gemeente Elburg heeft kennis genomen van het aantal zienswijzen dat is ingediend vanwege het voorgenomen luchthavenbesluit voor luchthaven Lelystad. 862 particulieren hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het merendeel hiervan is afkomstig uit Biddinghuizen. Verder hebben 38 ondernemers, 10 bewonersorganisaties, 8 natuur- en milieuorganisaties een zienswijze ingediend. Ook overheden behoren tot de indieners: 12 zienswijzen zijn afkomstig van gemeenten en 1 van de provincie Flevoland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Veranderingen in de Jeugdwet, de wet Maatregelen Wwb en de nieuwe Participatiewet. U hoort er van alles over, maar wat verandert er nu precies? En wat betekent deze verandering voor u? Heeft u vragen en wilt u weten hoe het binnen de gemeente Elburg geregeld is, kijk dan op www.elburg.nl en klik rechts op de knop 'Jeugd - Wmo - Werk - Inkomen'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Een aanwonende van de Burgemeester Frieswijkweg heeft aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid op het gedeelte tussen de huisnummers 8 en 15. De gemeente en de politie hebben de situatie onderzocht en vinden dat de huidige snelheid van 60 km/uur niet past bij de vele op elkaar volgende flauwe bochten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In Regio Noord-Veluwe werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten op vele terreinen samen. De Regio voert diverse taken voor die gemeenten uit, heeft een adviesfunctie en fungeert als platform voor overleg en afstemming.

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 24 november a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage ligt de achtmaandsrapportage van Regio Noord-Veluwe, met eerste begrotingswijziging 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 15 oktober 2014 vindt er in het gemeentekantoor te Oostendorp een armoedeconferentie plaats. Deze avond is georganiseerd op verzoek van de gemeenteraad. "Het doel betreft een herijking van het minimabeleid. Dit willen we op 1 januari 2015 in werking laten treden. De raad gaat nu in gesprek met organisaties die actief zijn op het vlak van armoede, zodat zij goed weet wat er speelt in onze gemeente", aldus wethouder Willem Krooneman (CU).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opgepast

ELBURG - Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. De oplichters zien er vaak betrouwbaar uit. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze vragen of hun kind bij u naar het toilet mag. Dit gebeurt dan met het doel geld of spullen weg te nemen. Trap er niet in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 4 november 2014 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op 21, 22 en 23 oktober worden er op het Artillerie Schietkamp schietoefeningen gehouden waarbij het Rijksschietterrein zal worden uitgebreid met de bekende strook gelegen ten Zuid - Oosten van de Nieuwe Zuidweg (asfaltweg).

Tijdens deze dagen zal er veel met zwaar kaliber worden geschoten om jonge officieren en onderofficieren te laten ervaren wat het is als zij onder vuur komen te liggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boa

ELBURG - De gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe, Elburg en Nunspeet (gebied politieteam Noord Veluwe) gaan samenwerken bij de inzet van Boa's (bijzondere opsporingsambtenaren). Hiertoe hebben de burgemeesters van deze gemeenten vandaag in Nunspeet een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking vloeit voort uit het Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2012-2015. Daarin is afgesproken om te onderzoeken of Boa's ruimer en meer ingezet kunnen worden in de gemeenten. Toezicht en handhaving dragen bij aan veilige en gezonde samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente is bezig met de inrichting van de raadszaal in het gemeentekantoor. Daarom wijkt de raad op de volgende data uit naar een andere locatie:

27 oktober in het Van Kinsbergencollege, Paterijstraat 17, Elburg, 3 november in het Nuborghcollege Oostenlicht, Kruidenlaan 1, Elburg en op 24 november in 't Huiken, Lange Wijden 33, Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)