Zij zingen zo zuiver, zij: susteren soet,

zij zingen van lieven en loven.

Van hemel en aarde, van 't leven zo goed,

en dienen hun Heer daarenboven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het aantal bedrijfsinbraken is de afgelopen jaren flink gedaald: van 28 inbraken in 2010 naar 15 inbraken in 2013. Deze directe afname van het aantal inbraken is mede het gevolg van een collectief beveiligingsproject in de gemeente Elburg. Dit project is opgezet in nauw overleg
met het lokale bedrijfsleven, de politie, het bestuur van de bedrijvenkring Elburg en de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voet

ELBURG - De komende weken gaan politie en toezichthouders van de gemeente samen op pad om woningen te controleren op inbraakgevoeligheid. Wanneer zij situaties constateren waarbij een raam of deur open staat of wanneer het huis op een andere manier aantrekkelijk is voor inbrekers, laten zij een "wit voetje" achter. Op deze folder, in de vorm van een voet, staat de waarschuwingstekst: "Dit had de voetafdruk van een insluiper kunnen zijn".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkeer

ELBURG - Verkeerssituaties zijn aan veranderingen onderhevig en ook verkeersregels veranderen van tijd tot tijd. Veel verkeersdeelnemers – vooral ouderen - hebben hier nogal eens moeite mee. Om die reden organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Elburg/'t Harde voor 50-plussers van de gemeenten Elburg én Oldebroek een theorie– en rijvaardigheidstest, de zogenaamde BROEM-ritten.

Op woensdagavond 29 oktober 2014 wordt gestart met een theorie-avond. Tijdens deze avond kunt u uw kennis op het gebied van verkeer weer op peil brengen. U krijgt theorieles van een ervaren instructeur en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - De bibliotheekvestiging op 't Harde verandert van een volwaardige vestiging in een servicepunt. Hierdoor kan het college de taakstellende bezuiniging van € 80.000 op de bibliotheek realiseren. De locatie in Doornspijk verhuist naar een geschikte en goedkopere locatie. Volgens wethouder Willem Krooneman (CU) betreft het besluit een moeilijke keuze: "Uitgangspunt was het behoud van één volwaardige bibliotheeklocatie in onze gemeente en kleinere locaties in de overige woonkernen. We leggen deze uitwerking eerst voor aan de raadscommissie op 10 november 2014."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u meer weten over pinpasfraude, identiteitsfraude, tasjesroof of woninginbraken? Bezoek dan de wijkavonden van wijkcomité Oosthoek / Vrijheid op donderdag 30 oktober om 20.00 uur in 't Huiken of wijkcomité de Pal / Oostendorp op donderdag 20 november om 20.00 uur in de Voord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG-20141007-WA0003

ELBURG - In oktober en november vindt de jaarlijkse controle plaats of alle in de gemeente aanwezige honden zijn geregistreerd.

In de gemeente Elburg wordt al jaren hondenbelasting geheven. De hondenbelasting wordt geheven als een algemene belasting om uitgaven die de gemeente maakt te bekostigen. Uit deze algemene middelen wordt ook het hondenbeleid van de gemeente bekostigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

smart

ELBURG - Ben je maximaal 5 jaar geleden begonnen met je eigen bedrijf? Of ben je van plan om binnenkort voor jezelf te beginnen en zijn je ideeën serieus? Dan is IkStartSmart© wellicht iets voor jou. Voorwaarde is wel dat je bedrijf gevestigd is of wordt in de gemeente Elburg.

In de gemeente Elburg is dit project een groot succes. Verschillende ondernemers hebben hieraan deelgenomen. Om teleurstellingen te voorkomen heeft de gemeente Elburg extra plaatsen ingekocht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet en Oldebroek hebben gezamenlijk een parkeernota opgesteld.

Het hoofddoel van deze nota is het voeren van een parkeerbeleid dat (afgezien van pieken in de vraag) op acceptabele loopafstand voldoende parkeercapaciteit genereert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De raad van Elburg heeft op 29 september 2014 besloten om de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ga je (verder) studeren of ga je aan het werk? Ben je jonger dan 27 jaar en heb je nog geen baan of opleiding gevonden? Dan is een Startersbeurs of BBL-leerwerkplek zeker iets voor jou.

De Startersbeurs en BBL-leerwerkplekken zijn een gezamenlijk initiatief van de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. Meer info vind je op www.samenwerkmakenvanwerk.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De wijkcomités geven de gemeente (gevraagd en ongevraagd) advies en informatie over allerlei zaken die te maken hebben met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en proberen in overleg met de gemeente eventuele problemen op te lossen. Zij willen daarom graag van u weten wat er leeft en speelt. Daarvoor kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur, voorafgaand aan de vergadering. Op 15 oktober houden wijkcomité De Oosthoek/Vrijheid en dorpscomité Op 't Harde een inloopspreekuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 4 november 2014 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden namens de Gemeente Elburg door de firma ABL opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg is opzoek naar een nieuwe stadsdichter. Tot december 2014 schrijft de huidige stadsdichter Willem van Dijk stadsgedichten. Daarna draagt hij 'de ganzenveer' over aan de opvolger.

Nu zijn opvolging in zicht komt, roept de gemeente Elburg kandidaten uit de gemeente op om te solliciteren op de functie van stadsdichter. De uitnodiging geld voor bekende én onbekende talenten. De gemeente Elburg zoekt een dichter met een eigen stijl en invalshoek. Verder draagt de dichter bij verschillende gelegenheden voor uit eigen werk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenaf

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het de meerjarenprogrammabegroting (MPB) 2015-2018. Op maandagavond 3 november 2014 staat deze MPB op de agenda van de raad, die in haar vergadering dan de financiële keuzes voor 2015-2018 vaststelt. De gemeentelijke lasten voor een gemiddeld gezin nemen in 2015 met nog geen 1,3 % toe. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) behoort de gemeente Elburg daarmee nog steeds tot de goedkopere gemeenten van Nederland. "En dat is iets om trots op te zijn, zeker in deze tijd."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

FIETSVER

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Van 14 tot en met 21 november zal door militairen van de Koninklijke Landmacht worden geoefend in de gemeente Elburg.
Het betreft een oefening van het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando (JISTARC). In de aangegeven periode oefenen de militairen van JISTARC, in het aangegeven gebied hun basis militaire vaardigheden, skills en drills. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich globaal tussen: Wezep, Harderwijk, Lelystad en Swifterbant. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hangjongeren

ELBURG - Een nieuw schooljaar is ingegaan. Voor veel 12-jarigen betekent dat een spannende tijd. Een nieuwe school, nieuwe omgeving en vrienden, maar ook nieuwe verleidingen. Wat zeg je op een schoolfeest, kamp of in een tussenuur als je een biertje of mixdrankje krijgt aangeboden? Zeg je dan nee? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt.

De gemeente Elburg stuurt deze week aan alle ouders/verzorgers van 12-jarigen een brief en folder. Hierin staat een aantal opvoedingstips en feiten over alcohol en jongeren om over dit onderwerp in gesprek te gaan met hun kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

handenschudden

ELBURG - Soms maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde geluiden van de buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. De irritaties beginnen vaak met een kleinigheid. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de boosheid zo toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen, levert niet altijd op wat buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar het zorgt niet altijd voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In 2014 bestaan er nog twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. In 2015 zal alleen de individuele bijzondere bijstand nog bestaan, de categoriale bijstand wordt per 1 januari 2015 afgeschaft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)