raadsbezoek voedselbank

ELBURG - Raadsleden op werkbezoek bij de voedselbank. Circa 70 vrijwilligers zorgen wekelijks voor honderden pakketten.

Het werkbezoek samen met een nog te houden armoedeconferentie op 15 oktober zijn een voorbereiding op een heroverweging van het minimabeleid komend najaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Deze worden gehouden op maandag 6 oktober in het gemeentekantoor, Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent van harte welkom om mee te praten. Op de agenda staat onder meer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente controleert op naleving van verschillende wetten en regels. Hiervoor heeft de gemeente buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst. Dit zijn speciaal aangestelde ambtenaren die de bevoegdheid hebben om een bekeuring uit te schrijven. De meeste bekeuringen die worden uitgeschreven door de gemeente vallen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wegenverkeerswet (bijvoorbeeld het fout parkeren). Daarnaast kunnen er ook bekeuringen worden uitgedeeld uitgeschreven voor overtredingen van milieuregelgeving (bijvoorbeeld een bedrijf dat zich niet aan de voorschriften houdt) of overtredingen op het gebied van Flora en fauna.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - U betaalt bij een boete voor een lichte verkeersovertreding administratiekosten van € 7,-. Dit bedrag brengt het CJIB u in rekening bij de eerste beschikking. Als u daarna in bezwaar of beroep gaat, hoeft u niet nogmaals dit bedrag niet nogmaals voor dezelfde zaak te betalen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

honden

ELBURG - Waar zijn de hondenuitlaatroutes en losloopgebieden? U vindt ze op deze handige overzichtskaart:

Kijk HIER

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het onderzoek Veiligheidsmonitor gesteld worden aan inwoners van de gemeente Elburg.

De afgelopen weken hebben ongeveer 1350 inwoners van onze gemeente, verspreid over de verschillende kernen, een uitnodiging in de brievenbus gekregen met het verzoek om mee te werken aan de monitor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Ook dit jaar zal er weer een wijkschouw plaatsvinden in de kernen Doornspijk en Hoge Enk. De wijkschouw staat gepland op 10 oktober 2014.

Het wijkcomité doet dan ook een beroep aan de bewoners om aandachtspunten door te geven. U kunt dan denken aan verkeersonveilige situaties, groenvoorzieningen, onderhoud speeltuinen e.d.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 24 september a.s. in "De Deel" in Doornspijk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vanaf maandag 22 september t/m woensdag 24 september vinden er werkzaamheden plaats aan de Bovenweg. Vanaf de rotonde bij Heidezoom tot aan de Klaterweg zullen een aantal putten worden vervangen. De verkeershinder zal met borden worden aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOOM

ELBURG - Op donderdag 18 september 2014 gaven de wethouders Rien Boukema en Jan Polinder het startsein voor het kappen van de bomen achter het perceel Havenkade 9 in Elburg. Zij deden dit door met een trekzaag de eerste boom om te zagen. Met het kappen van deze en andere bomen ontstaat er ruimte voor de toegang naar het nieuwe parkeerterrein. Dit komt in de plaats van het huidige parkeerterrein aan de Havenkade.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0219

De botterdag zat vol brocante,

de Beekstraat leefde weer in 'toen',

toen niemand nog kon lanterfanten

en mensen veel meer moesten doen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg organiseert in samenwerking met de fietsersbond op vrijdag 26 september een E-bikedag. Volgens wethouder Henk Wessel (AB) vormt een dergelijke voorlichting geen overbodige luxe: "Er vinden gewoon teveel nodeloze ongelukken plaats en voorkomen is beter dan genezen." De E-bikedag vindt plaats in 't Huiken, Lange Wijden 33 te Elburg, van 9:00 tot 16:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. Het betreft een programma op hoofdlijnen. Een belangrijke plaats is weggelegd voor het Sociaal Domein. Het collegeprogramma volgt daarmee het thema van het coalitieakkoord, Sociaal en Stabiel. Burgemeester Frans de Lange is tevreden over dit akkoord. Andere speerpunten zijn de onderwerpen duurzaamheid, ondernemerschap, werkgelegenheid, minimabeleid en het stabiel financieel beleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIJK

ELBURG - In de troonrede 2013 nam onze koning het woord "participatiesamenleving" in de mond. Het woord wil uitdrukken dat de overheid terugtreedt op het terrein van zorg en ondersteuning en weer meer bij de samenleving neerlegt. Wethouder Willem Krooneman: "Veel burgers vinden het eigenlijk heel gewoon om naar elkaar om te zien en er te zijn voor je naaste als die het even niet meer redt. Van dat onderling dienstbetoon zullen we het in de toekomst nog meer moeten hebben. Dat kan binnen allerlei verbanden: binnen je familie, een vereniging of kerk. Maar ook de buurt speelt daarin een belangrijk rol: een goede buur is immers beter dan een verre vriend. Dat werkt echter pas als je elkaar een beetje kent.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

leergeld

ELBURG - Wethouder Willem Krooneman heeft jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Noord Veluwe overhandigd gekregen.

Het doel van stichting Leergeld Noord Veluwe is het voorkomen dat kinderen door gebrek aan financiën van hun ouders in een sociaal isolement terechtkomen. Geldgebrek mag geen reden zijn voor het niet deelnemen aan activiteiten die juist belangrijk zijn voor de vorming van een kind.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

com

ELBURG - Er is een raadsbrede steun voor de plannen van het college om een proef toe te staan voor de openstelling van het Kruis in de Vesting gedurende de rustige wintermaanden. Dhr. Meurs van Bewoners Overleg Elburg en dhr. Beetz van wijkcomité Vesting/Molendorp hebben tijdens de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling ingesproken. Zij hadden de nodige kritische vragen en opmerkingen over het plan. Ook verschillende raadsleden stelden vragen. Wel spraken zij daarbij hun steun uit aan het college. Die kan nu verder met het uitwerken van dit plan. De bewoners worden zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Zie ook punt 5 van de agenda Commissie Ruimtelijke OntwikkelingCommissie Ruimtelijke Ontwikkeling

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Scola van Kinsbergen' aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg. Scola van Kinsbergen wordt gerealiseerd in het noordelijk deel van de locatie van de voormalige Rehobothschool en voorziet in een maatschappelijke bestemming ten behoeve van onder andere een peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang/ basisschool/voortgezet onderwijs. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt o.m. een nadere uiteenzetting gegeven over de achtergrond van de bestemming voor deze locatie en een voorstel gedaan over de plaats en de maatvoering van de te realiseren gebouwen e.d.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders delen mee, dat het door de gemeenteraad op 30 juni 2014 vastgestelde bestemmingsplan 'Rehoboth 2014 (en omgeving)' onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 28 woningen en de daarbij behorende infrastructuur en parkeerlocaties op en nabij (een deel van) de voormalige Rehobothlocatie aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 24 september a.s. in "De Deel" in Doornspijk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op dinsdagavond 16 september a.s. in het museum in Elburg.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)