ELBURG - Op 16 september 2013 heeft de Gemeente Elburg een verkeersbesluit genomen waarin 10 camperparkeerplaatsen en 3 busparkeerplaatsen werden aangewezen in het havengebied te Elburg.

In de dagelijkse praktijk staan er echter regelmatig meer dan de toegestane 10 campers die dan parkeren op één van de busparkeerplaatsen of op één van de parkeervakken op de parkeerplaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de seniorenraad van woensdag 24 september 2014 van 10.00 – 12.00 uur. De vergadering vindt plaats in het gemeentekantoor in de fractiekamer van de CU.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) nemen dit jaar opnieuw deel aan de Nationale Brandpreventieweken. De hele maand oktober staat in het teken van veiligheidsbewustzijn rondom brand. Dit jaar staat het landelijke thema 'Vluchten moet je oefenen!' centraal en richt de campagne zich op senioren. Senioren (60+) in de regio Noord- en Oost-Gelderland kunnen zich tot en met 5 oktober aanmelden voor een gratis woningcheck door de brandweer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIJK

DOORNSPIJK - Ook dit jaar zal er weer een wijkschouw plaatsvinden in de kernen Doornspijk en Hoge Enk. De wijkschouw staat gepland op 10 oktober 2014. Het wijkcomité doet dan ook een beroep aan de bewoners om aandachtspunten door te geven. U kunt dan denken aan verkeersonveilige situaties, groenvoorzieningen, onderhoud speeltuinen e.d.

U kunt uw aandachtspunten tot uiterlijk 3 oktober opgeven bij doornspijk.hogeenk@gmail.com

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 18 september 2014 geven de wethouders Rien Boukema (EB) en Jan Polinder (SGP) het startsein voor het kappen van de bomen achter het perceel Havenkade 9 in Elburg. Zij doen dit door met een trekzaag de eerste boom om te zagen. Met het kappen van deze en andere bomen ontstaat er ruimte voor de toegang naar het nieuwe parkeerterrein. Dit komt in de plaats van het huidige parkeerterrein aan de Havenkade.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pgb

ELBURG - Nog iets meer dan 100 dagen en we leven in het jaar 2015. Een jaar waarin veel ingezette veranderingen in zorg en welzijn werkelijkheid worden. Met een aantal themapagina's willen we u informeren over wat dat voor zorgvragers betekent en ook over hoe we ons als gemeente daarop voorbereiden. Per 1 januari aanstaande wordt de gemeente Elburg verantwoordelijk voor nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor volwassenen. Het gaat met name om diensten die nu vallen onder het product extramurale begeleiding in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meest herkenbare diensten zijn dagbesteding, dagopvang, woonbegeleiding en kort verblijf voor thuiswonenden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veranderingen in de Wmo...

...Veranderingen in de Jeugdwet

...de wet Maatregelen Wwb en de nieuwe Participatiewet

U hoort er van alles over, maar wat verandert er nu precies?

...En wat betekent deze verandering voor u?

De gemeente Elburg organiseert op 16 september as. een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de Wmo, Jeugdwet en participatiewet. Wilt u weten wat dit betekent? U bent van harte uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto bij publicatie in bewaarneming schip

ELBURG - Onbeheerd achtergelaten in de haven van Elburg: zeilschip. Lengte ca. 6 meter.Geen aanduiding merk of type.Materiaal schip: metaal en kunststof.Motor: niet aanwezig.Toestand: slecht. Verblijfplaats: gemeentewerf van de gemeente Elburg.

De eigenaar wordt opgeroepen zich bij de gemeente, afdeling Beheer, de heer W. Muntinga, te melden. Teruggave vindt plaats tegen betaling van het havengeld van 1 jaar. Bezichtiging is uitsluitend mogelijk op afspraak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In het gemeentekantoor in Elburg vergadert op dinsdag 16 september 2014 uur een delegatie van de integrale welstandscommissie. Hier vindt de welstandsbeoordeling plaats van de ingekomen bouwplannen. Aansluitend is een delegatie van de monumentencommissie aanwezig voor de welstandsbeoordeling van de monumenten en voor gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Botterdagen 2

Donderdag 11 september

vanaf 13.30 uur – Vele historische schepen in de haven.

18.45 – 19.15 uur – Optreden Meulezangers

vanaf 19.00 uur – Vlootschouw. Intocht van de botters in de haven.

rond 20.30 uur - Muzikale afsluiting door muziekkorpsen Concordia, Excelsior en TOG in samenwerking met de Meulezangers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De comissievergaderingen worden gehouden op maandag 15 en woensdag 17 september in het gemeentekantoor, Zuiderzeestraatweg Oost 19. U bent van harte welkom om mee te praten. Op de agenda staat onder meer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collegewerkbezoek Hokseberg

'T HARDE - Op dinsdag 2 september jl. is het college van burgemeester en wethouders op bezoek geweest bij het zwembad De Hokseberg in het Harde. Gesproken is onder andere over de exploitatie en over de renovatie die over anderhalve week start. Op de groepsfoto v.l.n.r. Willem Krooneman, Barbara de Wit, Bert Bossenbroek, Jan Polinder, Hugo Zoglmann, Henk Wessel, Johan van der Jagt, Rien Boukema, Frans de Lange en René van Breemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders hebben op 2 september jl. ingestemd met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Scola van Kinsbergen'. Dit plan voorziet in een nadere regeling voor de bouw van het Kindcentrum op het noordelijk deel van de Rehobothlocatie. "Zo stellen we een ruim bouwvlak voor zodat de architect de beste positie voor het gebouw kan uitkiezen, met de daarbij gewenste vormgeving," aldus wethouder Jan Polinder (SGP).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 11 september 2014 vindt er een bijeenkomst plaats van het Diaconaal Platform Elburg en de gemeente Elburg over de rol van de kerken in de participatiesamenleving. De avond start om 19.30 uur in de Ichtuskerk, Vrijheidsstraat 1, 8081 XD Elburg. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Samen met de betrokken organisaties willen het Diaconaal Platform en de gemeente Elburg afspraken maken hoe de inzet van kerken concreet vorm kan krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

e-bike

ELBURG - Op vrijdag 26 september 2014 organiseert de fietsersbond in samenwerking met de gemeente Elburg een E-bikedag. Op deze gezellige en leerzame dag vol tips en adviezen ontvangt u informatie over de E-bike. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Er kunnen maximaal 35 deelnemers aan deze dag deelnemen dus meld u snel aan. De cursusdag wordt gehouden in 't Huiken en duurt van 9:00 tot 16.00 uur en wordt rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige en lekkere lunch.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Botterdagen zal op de volgende datums de Havenkade en binnenstad worden afgesloten:

Havenkade: Donderdag 11 september 2014 zal de Havenkade afgesloten worden tussen 15:30 t/m 21:00 uur. Zaterdag 13 september 2014 zal de Havenkade worden afgesloten van 7:00 t/m 19:00 uur.

Elburg Vesting: Zaterdag 13 september 2014 zal de gehele binnenstad worden afgesloten van 9:00 t/m 17:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Botterdagen 2

ELBURG - Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 september staat Elburg in het teken van de Open Monumentendag en Botterdagen. Voor jong en oud is er deze dagen volop vertier in en rondom de Vesting. Donderdag 11 september is om 18.45 uur de aftrap met de vlootschouw in de haven. Bezoekers worden welkom geheten door de Meulezangers die vooraf een optreden verzorgen. Daarna volgt een prachtig schouwspel van botters uit diverse vissersplaatsen. De muziekkorpsen Concordia, Excelsior en TOG verzorgen afsluitend een miniconcert in samenwerking met de Meulezangers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De volgende vergadering van de Adviesraad Sociale Zaken wordt gehouden op maandag 8 september 2014 om 15.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in 'de Havenzaal' van het gemeentekantoor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan "Mezenbergerweg 18A t/m 18D" op 21 augustus 2014 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan omvat een herziening van een eerder voor deze locatie vastgesteld bestemmingsplan, dat voorziet in een functieverandering van agrarisch naar wonen in het kader van het gemeentelijk VAB-beleid, omdat de gerealiseerde situatie niet in overeenstemming was met de oorspronkelijk beoogde situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het onderzoek Veiligheidsmonitor gesteld worden aan inwoners van de gemeente Elburg.

Eind augustus hebben ongeveer 1350 inwoners van onze gemeente, verspreid over de verschillende kernen, een uitnodiging in de brievenbus gekregen met het verzoek om mee te werken aan de monitor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)