ELBURG - Op vrijdag 5 september vanaf 12:30 uur is het niet mogelijk om uw paspoort, ID kaart of rijbewijs op te halen bij de servicebalie in het gemeentekantoor.

's Middags vindt er technisch onderhoud plaats aan het computersysteem. Waardoor het afgeven van genoemde documenten niet mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De Heere had zich hier een plaats gemaakt,

die was helaas wat in verval geraakt

en mocht niet meer op beet're tijden hopen.

De plannenmakers hebben niet verzaakt,

maar op de woonbehoeftes ingehaakt:

Van Werven kan beginnen haar te slopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Via bekendmakingen.overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huisnummer abonneren op de gratis attenderingsservice. Op deze pagina klinkt u op 'Abonneren' en maakt u een profiel aan. U krijgt dan de bekendmakingen uit uw directe omgeving toegestuurd via de mail. U bepaalt zelf de straal van het zoekgebied. Er is ook een optie om de bekendmakingen uit de hele gemeente Elburg toegestuurd te krijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTENDORP - Het wijkcomité De Pal/Oostendorp vergadert op woensdagavond 3 september 2014 in het gemeentekantoor in Oostendorp.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.45 uur om mee te spreken over zaken van de wijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bekendmakingen

ELBURG - De gemeente Elburg publiceert de bekendmakingen wekelijks hier op deze gemeentepagina. Maar u kunt de bekendmakingen ook raadplegen via www.elburg.nl.

In de rechterkolom op onze homepage (www.elburg.nl) klikt u op de banner bekendmakingen. Hier verschijnt een overzichtskaart van de gemeente. U kunt hier klikken op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In onze gemeente zijn veel mensen bezig in de openbare ruimte. Groenvoorzieningen worden bijgehouden, wegen gerepareerd, verkeersborden geplaatst en afval geruimd.

Het ruimen van straatafval, gedumpt afval en onjuist aangeboden afval vraagt een hoop inspanning van de buitendienstmedewerkers. Naast het feit dat de leefomgeving steeds vuiler wordt brengt dit ook een hoop extra kosten voor de gemeente met zich mee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Om zelfstandig en volledig mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk dat mensen beschikken over goede taal- en rekenvaardigheden. Voor 1,5 miljoen Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Zij zijn bijvoorbeeld niet in staat om zelfstandige een medische bijsluiter te lezen, een vergunning digitaal aan te vragen, een treinkaartje te kopen, zich in te schrijven bij een sportvereniging of hun bankafschriften te begrijpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T harde - Wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc, Hertog Willemweg 3, 8084 VP 't Harde, 8084 EC 't Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om mee te spreken over zaken van de wijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTENDORP - Het wijkcomité Oosthoek/Vrijheid vergadert op woensdagavond 3 september 2014 in het gemeentekantoor in Oostendorp. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REHOBOTH

ELBURG - Vandaag (25 augustus) heeft wethouder Jan Polinder de officiële starthandeling verricht voor de sloop van de Rehobothschool. Daarmee ontstaat er ruimte voor de bouw van 28 woningen en een nieuw Kindcentrum, het Scola van Kinsbergen. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden in week 40 afgerond. In een later stadium start in het noordelijk deel van het terrein de bouw van de Scola van Kinsbergen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandagmorgen 25 augustus verricht wethouder Jan Polinder (SGP) de starthandeling van de sloop van de Rehobothschool in Elburg. Door deze school te slopen ontstaat er ruimte voor de bouw van 28 woningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een kleine Middeleeuwse stad

die steeds haar eigen charme had

is nu door d' Engelsen gebeten,

al wil ze dat misschien niet weten...

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Botterdagen zal op de volgende datums de Havenkade en binnenstad worden afgesloten:

Havenkade:

Donderdag 11 september 2014 zal de Havenkade afgesloten worden tussen 15:30 t/m 21:00 uur. Zaterdag 13 september 2014 zal de Havenkade worden afgesloten van 7:00 t/m 19:00 uur.

Elburg Vesting:

Zaterdag 13 september 2014 zal de gehele binnenstad worden afgesloten van 9:00 t/m 17:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Nieuwe arbeidsverplichtingen?

elburg - Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de

samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, die staan al langer in de Wet werk en bijstand. Maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt u vanaf 2015 met strengere maatregelen te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Is uw woning, bedrijf of filiaal tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 overvallen? Dan kunt u een subsidie aanvragen van maximaal € 1000,00 voor preventieve maatregelen tegen nieuwe woning- of bedrijfsovervallen. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven verstrekt deze subsidie namens de minister van Veiligheid en justitie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/'t HARDE - In de week van 1 september start de muziekschool weer met de muzieklessen. Er kunnen nog leerlingen aangemeld worden. Voor de groep in 't Harde zijn al een paar aanmeldingen binnen, maar nog niet genoeg om te starten, aanmelden dus! De les is gepland op maandagmiddag van 16.00 – 16.50 uur in het Kulturhus.

De dinsdaggroep in Elburg van 16.00 – 16.50 uur gaat definitief door. Als er nog veel leerlingen bijkomen, gaan we een groep starten op woensdagmiddag vanaf 13.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het onderzoek Veiligheidsmonitor gesteld worden aan inwoners van de gemeente Elburg. Rond 21 augustus krijgen ongeveer 1350 inwoners van onze gemeente, verspreid over de verschillende kernen, een uitnodiging in de brievenbus met het verzoek om mee te werken aan de monitor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Voor 2014/2015 staat een grootschalige herinrichting van de wijk Oosthoek fase 2 gepland. Met deze herinrichting wordt het gebied tussen de Hellenbeekstraat, Klokbekerweg, Paterijstraat en Arent toe Boecoplaan op de "schop" genomen. Feitelijk wordt de hele openbare ruimte opnieuw ingericht en vernieuwd vergelijkbaar aan de vorige fase.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Let op: Inwoners van de binnenstad kunnen in plaats van woensdag 13 augustus hun karton op donderdagmorgen 14 augustus aan de weg zetten. Dit in verband met de Vestingdagen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft de gemeente Elburg gekozen voor een apart Bestuurlijk Informatie Systeem, kortweg het BIS. Het BIS is te raadplegen via www.elburg.nl/BIS. Het hart van BIS wordt gevormd door het vergaderschema; per week/maand/jaar is direct te zien wie wanneer vergadert of heeft vergaderd. Vanuit het vergaderschema zijn direct alle vergaderstukken (van komende én gepasseerde vergaderingen) op te vragen. Het vergaderschema biedt een laagdrempelig en makkelijk te begrijpen ingang tot alle bestuurlijke informatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)