ELBURG - In de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan veel overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwerfafval

ELBURG - Bijna iedereen laat wel eens wat afval slingeren. Een snoeppapiertje of een bananenschil beland zo wel eens op straat of in een plantsoen. Als dit afval nou niet wordt opgeruimd? Na hoeveel tijd kun je afval nog tegenkomen? Hieronder staat per afvalsoort aangegeven hoeveel jaar de natuur er over doet om het afval compleet af te breken:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Steeds vaker maken medewerkers van ambulancediensten mee dat een patiënt wel een mobiele telefoon bij zich heeft, maar dat niet duidelijk is wie er nu gebeld kan worden bij nood. Een telefoontje naar het thuisfront kan uitkomst bieden om te bepalen wat er met iemand aan de hand is. Om voor iedereen duidelijkheid te creëren is er de ICE-code ingesteld: In Case of Emergency.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet Werk en Bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van de kostendelersnorm.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Problemen in de buurt? Buurtbemiddeling helpt. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de politie, woningbouwverenigingen en de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Elburg. Buurtbemiddeling helpt bij het verminderen van woonoverlast en het aanpakken van conflicten tussen bewoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het door de gemeenteraad op 24 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Elburg 2012" met ingang van 23 juli 2014 vrijwel geheel onherroepelijk is geworden. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op deze datum uitspraak gedaan met betrekking tot de ingestelde beroepen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - In opdracht van Rijkswaterstaat wordt er vanaf 30 juli 2014 gestart met werkzaamheden voor groot onderhoud aan de A28 op het traject tussen Nunspeet en knooppunt Hattemerbroek. De werkzaamheden bestaan met name uit het vervangen van het asfalt en reparatiewerkzaamheden aan de viaducten. Veel van de werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer langs het werkvak geleid over één rijstrook. Tegelijkertijd met het werk aan de A28 wordt er gewerkt aan de viaducten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/'t HARDE - Het college van B & W heeft aan adviesbureau Arcadis opdracht gegeven om de riolering in de gehele gemeente opnieuw te berekenen. Waar mogelijk denkt Arcadis mee om tot oplossingen te komen om het water dat de woningen inloopt bij hevige regen tegen te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wat gaat er gebeuren met de langdurigheidstoeslag?

Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u kan geven als u een aantal jaar van een minimuminkomen leeft. U kunt er recht op hebben als u weinig of geen vermogen hebt en niet (meer) in staat bent om met werk een hoger inkomen te krijgen. De langdurigheidstoeslag wordt op 1 januari 2015 gewijzigd in de individuele inkomenstoeslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURGG - Vanwege de wielerronde die op zaterdag 2 augustus a.s. wordt georganiseerd is de Havenkade in Elburg afgesloten van 14:00 uur t/m 22:00 uur. De binnenstad wordt vanaf 17:00 uur afgesloten voor verkeer, met uitzondering van binnenstadbewoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - U kunt op twee manieren een voorstel indienen bij de gemeente Elburg. De gemeente biedt al een aantal jaar de mogelijkheid van een burgerinitiatief. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een e-petitie in te dienen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK – De gemeentes Elburg en Oldebroek denken mee over de plannen omtrent luchthaven Lelystad en maken zich zorgen. De colleges van burgemeester en wethouders hebben een zienswijze ingediend. Er is gereageerd op zaken als geluid, gezondheid, stikstofdepositie en bereikbaarheid. De beide gemeente hebben ook vragen over het eventuele aanpassen van vliegroutes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De vierkantemeterprijzen op bedrijventerrein Broeklanden zijn met dertig euro per vierkante meter verlaagd. De gemeente wil voorkomen dat ze industriegrond hebben die niet wordt benut. Nu moet er voor een goede locatie 180 euro worden betaald. De prijsverlaging was zeker nodig, zegt wethouder Henk Wessel. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Sinds kort zijn er voorlichtingen over Alzheimer op aanvraag beschikbaar. Dit is ontstaan omdat de gemeentes zelf verantwoordelijk worden voor voorlichting. In januari 2015 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking, waardoor er veel zorg bij de gemeentes zelf komt te liggen. Het doel van de wet is het mensen mogelijk te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen maar ook om te participeren in de samenleving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

GemeenteELBURG - Onlangs kwam bij de gemeente Elburg het verzoek binnen van een aantal kinderen voor de aanleg van een vakbalveld bij de speelplaats aan de Backerskamp in Elburg. Een mooi initiatief, alleen met bezuinigingen helaas niet te realiseren.

Hier namen de kinderen geen genoegen mee, en kwamen met een tegenvoorstel. Zij zouden tot en met 2018 het onderhoud van de speeltuin op zich nemen als de gemeente een vakbalveld aanlegt. Zo gezegd zo gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf woensdag 30 juli is er weer kermis aan de Havenkade in Elburg. Tot en met 6 augustus staan er verschillende attracties voor jong en oud.

De Break Dance, Autoscooter, opgooi zweefmolen, trampoline en draaimolen zullen ook dit jaar niet ontbreken. De kermis start op beide woensdagen om 11.30 uur tot 23.30 uur. De andere dagen start de kermis om 13.00 uur tot 23.30 uur. Op zondag 2 augustus is de kermis gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Zomerkermis in Elburg is de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg afgesloten van maandag 28 juli t/m vrijdag 8 augustus. Op de parkeerplaats mag dan niet worden geparkeerd en zal een wegsleepregeling gelden. Op industrieterrein Kruismaten zal achter Uwoon een alternatieve parkeerplaats worden ingericht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOOT 1

ELBURG - Op donderdag 10 juli heeft wethouder Boukema (EB) de bemanning van de U Dragun verwelkomd in de haven van Elburg. Eerder deze week vertrok de groep uit Sneek om via Emmeloord, Genemuiden en Kampen in Elburg te arriveren. Zij blijven hier kort want op vrijdag 11 juli vertrekt de groep naar Zeewolde.

De U Dragun is een fantasieboot, een mix tussen vroegere schepen uit Sciabecco en Galilea. Deze boot is voorzien van zeilen, maar die zijn voor de sier. Om met de boot te kunnen varen zijn er 12 roeiers nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vandaag heb ik mijn erf weer staan verfijnen.

Bevredigend, want alles is weer schoon!

Geen wriemelende beestjes meer. Gewoon

een keurig tuintje, stroef van strakke lijnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u een zienswijze indienen? Dan kan dit tot en met 31 juli. Ga dan naar www.platformparticipatie.nl. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, ontwerp luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 31 juli 2014 een afspraak maken via telefoonnummer 070 – 456 9602. Meer informatie over de uitbreiding van Vliegveld Lelystad treft u aan op www.alderstafel.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)