pgb

ELBURG - Per 1 januari a.s. wordt de gemeente Elburg verantwoordelijk voor nieuwe taken in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor volwassenen. Het gaat met name om diensten die nu vallen onder het product extramurale begeleiding in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De meest herkenbare diensten zijn dagbesteding, dagopvang, woonbegeleidingen kort verblijf voor thuiswonenden. In de komende periode schetst de gemeente een beeld van de veranderingen, voor de burgers die hiermee te maken krijgen, met name bedoeld voor volwassenen die nu gebruik maken van dagbesteding, dagopvang en woonbegeleiding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SamvanDijk22

ELBURG - Tot 24 augustus is er in het gemeentekantoor een fototentoonstelling van Fotoclub Nunspeet te zien. De tentoonstelling is op werkdagen te bekijken van 08.00 tot 17.00 uur. Dit is de eerste echte expositie van de fotoclub! Alle leden waren vrij om zelf hun foto's te kiezen. Dit resulteerde in een mooie, bonte verzameling foto's met een heel divers karakter. Een mooie afspiegeling van de club, waar iedereen zijn eigen stijl en niveau heeft!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 juni 2014 het bestemmingsplan 'Rehoboth 2014 (en omgeving)' van de gemeente Elburg ongewijzigd heeft vastgesteld. De raad heeft voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een deel van de locatie Rehoboth aan de Arent toe Boecoplaan te Elburg en een deel van het aangrenzende zuidelijk gelegen gebied. Het plan voorziet in de bouw van 28 woningen en de daarbij behorende infrastructuur en parkeerlocaties.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 30 juni 2014 het bestemmingsplan 'Mezenbergerweg 18A t/m 18D' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat een herziening van een eerder voor deze locatie vastgesteld bestemmingsplan dat voorziet in een functieverandering van agrarisch naar wonen in het kader van het VAB-beleid, waarbij, naast de bestaande woning, drie nieuwe woningen inclusief bijgebouwen kunnen worden gebouwd. Omdat de feitelijke situatie niet in overeenstemming is de beoogde situatie wordt deze situatie in het onderwerpelijke bestemmingsplan juridisch en planologisch vastgelegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op basis van de Jeugdwet is de gemeente verplicht om een Verordening Jeugdhulp op te stellen. In deze verordening wordt door de gemeente vastgelegd welke vormen van Jeugdhulp beschikbaar zijn, hoe de toegang tot deze Jeugdhulp is geregeld, bepalingen rondom een persoonsgebonden budget en rondom de besluitvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de politie, woningbouwverenigingen en de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Elburg. Buurtbemiddeling helpt bij het verminderen van woonoverlast en het aanpakken van conflicten tussen bewoners.

Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fotowedstrijd

ELBURG - Vandaag kregen de winnaars uit handen van burgemeester Frans de Lange hun winnende foto mooi ingelijst terug. Zij hebben meegedaan aan de fotowedstrijd 'Elburg en haar vijf kernen'. De vier winnende foto's die op de voorkant van de gemeentegids komen zijn gemaakt door:
• Geertje Smit-Westerink
• Barbara Aalbers
• Paul Jansen
• Jannine Haverkamp

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitreiking tuinwedstrijd 2014

ELBURG - De derde editie van de tuinwedstrijd in Elburg mocht op donderdagavond 3 juli in Ons Huus rekenen op de belangstelling van ruim 50 deelnemers. Opnieuw heeft de gemeente in samenwerking met de vijf wijkcomités die de gemeente telt de tuinwedstrijd georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

witte voetjes website

ELBURG - De afgelopen twee weken hebben politie en toezichthouders van de gemeente woningen gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Wanneer zij situaties constateerden waarbij een raam of deur open stond of wanneer het huis op een andere manier aantrekkelijk was voor inbrekers lieten zij een 'wit voetje' achter. Op deze folder, in de vorm van een voet, staat de waarschuwingstekst: "Dit had de voetafdruk van een insluiper kunnen zijn." In totaal zijn er ongeveer 120 witte voetjes uitgedeeld of achtergelaten. Gemeente en politie hopen dat door deze actie bewoners beter op hun spullen gaan letten en hun huizen beter gaan beveiligen tegen inbrekers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de locatie van de voormalige botenloods op het parkeerterrein aan de Havenkade aan te wijzen als standplaats voor campers. Daardoor neemt het aantal toe met acht en beschikt de haven van Elburg over achttien standplaatsen voor campers. Hiermee voorziet het college in de toegenomen vraag en voorkomt zij het 'wildcamperen' op andere plekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Wilt u een evenement organiseren? Of gaat u een straatbarbecue houden? In de gemeente Elburg wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine,- en grote evenementen. Voor veelal kleine evenementen is geen vergunning nodig. Deze kunnen volstaan met een melding. Een melding geeft u door via het meldingsformulier evenementen. Dit formulier heeft een aantal vragen. Kunt u deze allemaal met nee beantwoorden dan is een melding van het evenement voldoende. Na ontvangst van het meldingsformulier krijgt u een aantal spelregels toegestuurd van de gemeente. Voor kleine evenementen worden er geen leges geheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HOGE ENK - Het wijkcomité Doornspijk/Hoge Enk vergadert op woensdagavond 9 juli a.s. in "Ons Huus" op de Hoge Enk.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.15 tot 19.30 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bekendmakingen

ELBURG - De gemeente Elburg publiceert de bekendmakingen wekelijks hier op deze gemeentepagina. Maar u kunt de bekendmakingen ook raadplegen via www.elburg.nl. In de rechterkolom op de gemeentelijke homepage klikt u op de banner bekendmakingen. Hier verschijnt een overzichtskaart van de gemeente. U kunt hier klikken op de nummers bij de bekendmakingen om de locatie op de kaart te zien.

Door de zoekfilter in de rechterkolom te gebruiken kunt u snel en makkelijk zoeken op bijv. publicatiedatum, type bekendmakingen, status en locatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Openbare commissievergadering

Woensdagavond 2 juli vergadert de commissie Algemene Bestuurszaken. Ook hier bent u van harte welkom. De vergadering is in het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In opdracht van de provincie Gelderland zal aannemer Bruil Infra op maandag 14 juli starten met werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Flevoweg en de Zuiderzeestraatweg. Het betreft de gedeelten tussen de Havenkade en de Zuiderzeestraatweg en de Zwolscheweg tot aan de Oostelijke Rondweg. Het betreft preventief onderhoud aan de hoofdrijbaan, waarbij op de weg een beschermlaag wordt aangebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Zomerkermis in Elburg is de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg afgesloten van maandag 28 juli 2014 8:00 uur t/m vrijdag 8 augustus 2014 17:00 uur. Op de parkeerplaats mag dan niet worden geparkeerd en zal een wegsleepregeling gelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op basis van de Drank- en Horecawet is de gemeente verplicht om een Preventie- en Handhavingsplan op te stellen. In dit plan wordt o.a. de verbondenheid tussen de beleidsterreinen Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid weergegeven.

In de vergadering van 3 juni 2014 heeft het college besloten om het ontwerp van de eerste Preventie- en Handhavingsplan 2014-2017 vrij gegeven om ter inzage te leggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bezoek Wlodawa

ELBURG - Op 24 en 25 juni is een delegatie uit de Poolse stad Wlodawa op bezoek geweest in Elburg. Wlodawa ligt tegen de grens aan van de Oekraïne. In de directe omgeving ligt het nazi vernietigingskamp Sobibor. Dit kamp wordt, mede met subsidie van de Nederlandse overheid, omgebouwd tot een Nationale herdenkingsplaats. In Sobibor zijn 170.000 joden omgebracht, waaronder 10 inwoners van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Aankomend weekend vindt het Defqon1 festival plaats in Biddinghuizen. In het verleden heeft dit weleens voor overlast gezorgd. Heeft u klachten/overlast? Dan kunt u bellen met tel. 020-8200815. Er staan teams klaar die naar aanleiding van een melding op locatie gaan om deze klacht zelf waar te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandag 23 juni hebben de bestuurders van de gemeenten Elburg en Oldebroek in de Buitensociëteit in Zwolle een toelichting gekregen van de 'Alderstafel' over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Onder andere dhr. Alders heeft een toelichting gegeven over het huidige voorkeurstraject. Rien Boukema wil reageren op deze ontwikkeling: "Als colleges sturen we nu een brief naar de kamerleden die zich morgen in een hoorzitting laten informeren. Wij zijn niet gelukkig met deze ontwikkelingen en hopen met deze brief het debat over het nut van de uitbreiding van Lelystad Airport een positief-kritische bijdrage te leveren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)