't HARDE - In een overleg tussen de gemeente, omwonenden en basisschool De Duif is de verkeersveiligheid in de Leisteenstraat 't Harde besproken. In dit overleg is naar voren gekomen dat de verkeersveiligheid is gebaat bij het omdraaien van de rijrichting in de Leisteenstraat, zodat de kinderen –doorgaans gezeten aan de rechterzijde van de auto- aan de schoolkant kunnen uitstappen, en dus niet de rijbaan hoeven over te steken. De gemeente is dan ook van plan het eenrichtingsverkeer in de Leisteenstraat om te draaien en te laten lopen van de Zandsteenstraat naar de Munnikenweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg - Woensdagavond 2 juli vergadert de commissie Algemene Bestuurszaken. Ook hier bent u van harte welkom. De vergadering is in het gemeentekantoor en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In november van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van Elburg. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt de papieren en de digitale gemeentegids uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 26 juni wordt er weer een inzamelingsactie gehouden van landbouwplastic. Op de Zomerdijk 22 bij de heer Fikse staat gedurende een dag een container waar u het landbouwplastic kunt inleveren (geen wikkelfolie). Voor het brengen van het landbouwplastic kunt u de heer Fikse bellen op telefoonnummer: 06 – 55 34 46 76

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Dagelijks gaan veel mensen naar hun werk, school, sportclub, dagbesteding, de supermarkt, huisarts of naar het café. Om daar te komen maken mensen met een beperking meestal van jongs af aan gebruik van deur-tot-deur vervoer. Dit is het moment om daar verandering in aan te brengen door deelname aan het project MEE OP WEG.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ook in de binnenstad van Elburg wordt er gecontroleerd op naleving van de verkeersregels. De binnenstad van Elburg is een zogenaamde "blauwe zone". Overal waar u de parkeerschijfzone binnen rijdt staat het bord E10. Dit houdt in dat er alleen geparkeerd mag worden in een parkeervak met een blauwe omlijning en als het voertuig is voorzien van een parkeerschijf. De maximale parkeerduur in de binnenstad is één uur. Het is wettelijk toegestaan om de parkeerschijf af te ronden op het halve uur naar boven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg krijgt met een 6,8 een hoge gemiddelde waardering in het onderzoek waarstaatjegemeente.nl. Op alle onderzochte gebieden scoort de gemeente beter dan gemiddeld. Dat geldt ook voor het thema 'relatie tussen de burger en de gemeente', hetgeen de inwoners waarderen met een 6,3. Het beste waarderen de inwoners van de gemeente Elburg het thema 'gemeentelijke dienstverlening' met 6,9. "We hebben een goed resultaat en daar ben ik erg tevreden over", aldus burgemeester Frans de Lange.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BEWEGEN

OOSTENDORP - Donderdag 19 juni werd door het wijkcomité een bewegingstoestel aangeboden aan de bewoners van het Palaver. Bewegen is belangrijk voor jong en oud. Vandaar dat het wijkcomité het een goed idee vond om naast de jeu des boulesbaan in Oostendorp een bewegingstoestel te laten plaatsen. Een mooie plek voor de wijk om samen te sporten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Transpireren boven boeken,

nutteloze kennis zoeken,

wakker liggen in de nacht.

Proefexamens, stiltehoeken,

overhoringen vervloeken –

examentijd heeft stress gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MFC-Aperlo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg heeft besloten om een onafhankelijk onderzoek door Synarchis Adviesgroep te laten verrichten naar de exploitatie van Multi Functioneel Centrum Aperloo in 't Harde. Dit gebeurt in goed overleg met het bestuur van de Vereniging Gemeenschapscentra 't Harde (VGH). Doel van het onderzoek is om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een sluitende exploitatie van dit gebouw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - De Bovendwarsweg was en is een belangrijke ontsluitingsweg voor het zuidelijk buitengebied van de gemeente Oldebroek. Maar de afgelopen decennia is de omgeving van de Bovendwarsweg in 't Harde ingrijpend veranderd: van buitengebied in een woonwijk. Daarom heeft de gemeente Elburg er ca. 10 jaar geleden voor gekozen om de Bovendwarsweg in 't Harde aan te wijzen als woonstraat en niet als doorgaande weg. De inrichting en maximum snelheid op dit weggedeelte zijn toen hierop aangepast: 30 km/uur-zone. Wat echter is gebleven, is dat de aanwonenden overlast ervaren van het verkeer, vooral van vrachtwagens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met de Zomerkermis in Elburg is de parkeerplaats aan de Havenkade in Elburg afgesloten van maandag 28 juli 2014 8:00 uur t/m vrijdag 8 augustus 2014 17:00 uur. Op de parkeerplaats mag dan niet worden geparkeerd en zal een wegsleepregeling gelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe vergadert op woensdag 25 juni a.s., vanaf 9.00 uur, in het RNV-kantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, vergaderkamer 2.02.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De jaarstukken 2013, met daarin opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening 2013, de daarbij behorende controleverklaring en het rapport van bevindingen van de accountant liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor te Oostendorp. Op het gemeentekantoor is een afschrift van de jaarstukken tegen betaling van de verschuldigde leges verkrijgbaar. De jaarstukken kunt u ook raadplegen via de website www.elburg.nl en kunt u vinden bij de raadsagenda van 30 juni 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Voorpag. gem. gids fotowedstrijd versie 2

ELBURG - Jouw foto op de voorkant van de nieuwe gemeentegids? Stuur via webredactie@elburg.nl je mooiste foto's plus toelichting in met als thema 'Elburg en haar vijf kernen'. De vakjury kiest uit de inzendingen vier foto's. Deze verschijnen op de voorkant van de gids. Ook komen er tien foto's in de gemeentegids die niet tot de top vier behoren. De vakjury die de foto's zal beoordelen bestaat uit burgemeester Frans de Lange, wethouder Jan Polinder en de redactie van de gemeentegids. Naast een plek op de voorkant van de gemeentegids krijgen de winnaars een leuke attentie. De winnende foto's worden eind juni bekend gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In november van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids van Elburg. In samenwerking met uitgeverij Akse Media BV uit Den Helder wordt de papieren en de digitale gemeentegids uitgegeven.

Inmiddels is Akse Media gestart met de controle van de redactionele vermeldingen. Instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding worden benaderd om de juistheid van de gegevens te controleren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BANK

ELBURG - Leerlingen van het van Kinsbergen College zijn samen met het wijkcomité Oosthoek/Vrijheid de afgelopen maanden druk geweest met de Social Sofa. De betonnen bank is door hen helemaal voorzien van honderden mozaïek steentjes. De bank is afgelopen week geplaatst in winkelcentrum de Vrijheid en het resultaat mag er zijn! Meer informatie over dit landelijke project op www.socialsofa.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Om de mening van onze inwoners en betrokken organisaties en andere belanghebbenden te horen organiseert de gemeenteraad op 25 juni een hoorzitting. Daar kunt u uw mening geven over (onderdelen van) de voorjaarsnota. Mocht u hiervan gebruik willen maken, meld u dan uiterlijk 23 juni aan bij de griffier, mw. M. C. Luiting, tel. (0525) - 688 688 of per mail marianne.luiting@elburg.nl. De hoorzitting vindt ongeveer plaats tussen 18.00 en 19.30 uur. Het exacte tijdstip is afhankelijk van het aantal insprekers. Locatie: gemeentekantoor Oostendorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd om de gemeenteraad een evenwichtige Voorjaarsnota aan te bieden. Door € 430.000 aan ombuigingsvoorstellen op te nemen is het meerjarenperspectief voor 2015-2018 nagenoeg in evenwicht. Wethouder Henk Wessel (AB) is tevreden: "Waar mogelijk geven we uitvoering aan de thema's Sociaal en Stabiel, van het coalitieakkoord."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In deze tijd van het jaar zie je het regelmatig: een jong vogeltje dat schijnbaar verweesd en luid piepend op de grond of een tak zit. Zielig of hulpeloos? Nee! Vogelbescherming roept op om jonge vogels met rust te laten. Want meestal zijn de oudervogels gewoon in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)