ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft in opdracht van de raad een voorstel gemaakt voor de beschikbaarstelling van een krediet voor de inrichting van de nieuwe raadszaal. Daarmee verhuist de raad definitief van de oude raadszaal in de Vesting naar de koepel in het gemeentekantoor. "Hierdoor is de raad beter in staat uitvoering te geven aan haar duale bestuurstaak, het debat te voeren en besluiten te nemen voor onze gemeente," licht burgemeester Frans de Lange toe. Het voorstel over de nieuwe raadszaal staat op de agenda van de raadsvergadering van 30 juni 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Herkent u dit? U heeft een goed idee en klopt aan bij de gemeente. Maar daar stuit u op allerlei obstakels en uw initiatief komt niet van de grond. Kan dat niet anders? Natuurlijk kan dat! Daar maken de gemeenten op de Noord-Veluwe werk van. Met financiële steun van de provincie Gelderland bepalen burgers samen met ambtenaren en bestuurders hoe het anders moet. U bent welkom tijdens dit 'leer- en inspiratietraject burgerkracht'. Gemeenten en burgers gaan op 27 juni voor de eerste keer in gesprek over wonen en leven op de Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klant

ELBURG - Onlangs is de gemeente gestart met het werken in zogenoemde themabalies. U kunt nu voor veel producten en diensten terecht bij de balies in de centrale hal. Deze themabalies betreffen een doorontwikkeling van het klantcontactcentrum van de gemeente Elburg, dat u al kent van de servicebalie en het
telefonisch informatiepunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Jouw foto op de voorkant van de nieuwe gemeentegids? Stuur via webredactie@elburg.nl je mooiste foto's plus toelichting in met als thema 'Elburg en haar vijf kernen'. De vakjury kiest uit de inzendingen vier foto's. Deze verschijnen op de voorkant van de gids. Ook komen er tien foto's in de gemeentegids die niet tot de top vier behoren. De vakjury die de foto's zal beoordelen bestaat uit burgemeester Frans de Lange, wethouder Jan Polinder en de redactie van de gemeentegids. Naast een plek op de voorkant van de gemeentegids krijgen de winnaars een leuke attentie. De winnende foto's worden eind juni bekend gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Maandag 9 juni is de binnenstad van Elburg en de havenkade i.v.m. de Pinkstermarkt afgesloten voor verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lubeck

ELBURG - Van 20 t/m 22 mei hebben in Lübeck de Internationale Hanzedagen plaatsgevonden. Ook de gemeente Elburg gaf hier, samen met negen andere Nederlandse Hanzensteden, acte de présence. Bestuurders en medewerkers van de gemeente Elburg hebben dit evenement aangegrepen om de onderlinge contacten met de andere gemeenten te versterken en om Elburg in Duitsland op de kaart te zetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Zaterdagmorgen 7 juni is er om 10:00 uur een dorpsschouw op 't Harde. Het vertrekpunt voor deze schouw is MFA Aperloo. Het is de bedoeling dat het dorpscomité samen met de wethouders, ambtenaren van de gemeente Elburg en raadsleden op de fiets een tocht door het dorp maken. Eventuele knelpunten, b.v. gevaarlijke verkeerssituaties en wensen ten aanzien van de woonomgeving zullen worden bekeken. Heeft u, op- of aanmerkingen c.q. ideeën óf wilt u meefietsen, laat het even weten! Voor de dorpsschouw op het 't Harde kunt u uw reacties sturen naarinfo@dorpscomiteoptharde.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Rehobothlocatie goedgekeurd en legt het ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Naast de nieuw te bouwen school en kindcentrum Scola van Kinsbergen komen 28 woningen aan de Arent toe Boecoplaan. Voor deze woningen is grote belangstelling, want maar liefst 55 geïnteresseerden hebben zich gemeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op maandag 9 juni 2014 zal i.v.m. een Pinkstermarkt de binnenstad (m.u.v. bewoners met parkeerontheffing) van Elburg en de Havenkade in Elburg worden afgesloten van 10:00 t/m 18:00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op kruisingen en in bochten van wegen wordt het uitzicht van verkeersdeel­nemers vaak belemmerd door te hoge bomen, hagen of andere gewassen. Daarom zijn in artikel 2:15 van de Algemene Plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Elburg bepalingen opgenomen die de eigenaren of gebruikers van gronden verplichten beplanting, tuinmuren, schuttingen of opslag van materialen e.d. op genoemde kruisingen en bochten lager te houden dan 0.80 m.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T HARDE - Het dorpscomité Op 't Harde vergadert op woensdagavond 4 juni a.s. in Jeanne d' Arc Blerckweg 5, 8084 EC 't Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om met ons te spreken over zaken van de wijk. Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl. E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De route (papiercontainer maandag 1) van maandag 9 juni 2e Pinksterdag wordt gereden op woensdag 11 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, tel 0800-2224111.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Dronterweg zal in 2 fasen zijn afgesloten voor alle verkeer.

Fase 1: maandag 2 juni t/m vrijdag 20 juni 2014; vanaf de Swifterringweg tot aan de Lisdoddeweg. Fietsers kunnen langs het werk rijden.

Fase 2: maandag 23 juni t/m vrijdag 11 juli 2014: vanaf rotonde Geldersebrug tot de afslag Larserringweg. Fietsers kunnen langs het werk rijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vooraankondiging Dorpsschouw

ELBURG - Op vrijdagmoren 6 juni a.s. om half 10 wordt er door het wijkcomité Oosthoek/Vrijheid een wijkschouw georganiseerd het vertrekpunt is gemeentekantoor Elburg. Ook wordt er op zaterdagmorgen 7 juni a.s. om 10:00 uur door het Dorpscomité Op 't Harde een dorpsschouw georganiseerd, het vertrekpunt is MFA Aperloo. Het is de bedoeling dat het dorps/wijkcomité samen met de wethouders, ambtenaren van de gemeente Elburg en raadsleden op de fiets een tocht door het dorp of wijk maken. Eventuele knelpunten, b.v. gevaarlijke verkeerssituaties en wensen ten aanzien van de woonomgeving zullen worden bekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Binnengekomen vergunning van Provincie Gelderland

ELBURG - Op 4 juni 2014 zal de wielerronde Parel van de Veluwe de gemeente Elburg aandoen. Tussen 11:00 en 13:00 uur zullen de vrouwen de gemeente Elburg passeren en tussen 18:00 en 19:00 uur zal de elite door onze gemeente rijden. Tijden zijn niet exact weer te geven.

De route zal voor beide wedstrijden vanaf de Knobbel (Eperweg 't Harde) richting Elburg zijn. Via de Zuiderzeestraatweg Oost, Flevoweg, Nieuwstadsweg, Veldweg, Achterwegje, Beekmansweg, Drostenweg, Knibbelweg, Oude Molenweg en de Kolmansweg zal de route richting gemeente Nunspeet zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/REGIO - In maart 2015 zijn de verkiezingen voor het waterschapsbestuur, in deze regio voor het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Het is belangrijk dat degenen die aan deze verkiezingen willen deelnemen, zich tijdig en op de juiste wijze aanmelden. Daarom houdt het waterschap een informatieavond voor alle partijen en (belangen)groepen die overwegen aan de verkiezingen deel te nemen. Dijkgraaf Klip-Martin en medewerkers van het waterschap geven alle benodigde informatie. De avond is op woensdag 4 juni a.s., van 20.00-21.30 uur in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10, Apeldoorn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ook dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden juni en juli een Actie Regenton. Inwoners van de gemeente die een regenton aanschaffen, kunnen een deel (40%) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De brandweer vraagt u altijd alert te zijn op brandveiligheid in en om het huis. Ook tijdens het WK Voetbal als u met familie, vrienden of andere bekenden bij u thuis naar een wedstrijd kijkt. Zorg dan ook voor veilige feestversiering wanneer u uw woning oranje wil kleuren. De brandweer geeft u graag een aantal belangrijke tips, zodat u feestversiering brandveilig kunt gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wandelvierdaagse, zo'n vrolijk verschijnsel:

kinderen lopen en snoepen zich suf,

tetteren luid en verzinnen hun liedjes,

met begeleiding van meester of juf.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Burgemeester en wethouders hebben de raad voorgesteld om een beeldkwaliteitplan vast te stellen voor de bebouwing op het toekomstig bedrijventerreintje De Glinde in Doornspijk. Dit beeldkwaliteitplan was al aangekondigd in het eerder door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Het woord is nu aan de gemeenteraad, die het plan op 30 juni aanstaande behandelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)