'T HARDE - Het dorpscomité Op 't Harde vergadert op woensdagavond 4 juni a.s. in Jeanne d' Arc Blerckweg 5, 8084 EC 't Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur om met ons te spreken over zaken van de wijk. Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl. E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De route (papiercontainer maandag 1) van maandag 9 juni 2e Pinksterdag wordt gereden op woensdag 11 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, tel 0800-2224111.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Dronterweg zal in 2 fasen zijn afgesloten voor alle verkeer.

Fase 1: maandag 2 juni t/m vrijdag 20 juni 2014; vanaf de Swifterringweg tot aan de Lisdoddeweg. Fietsers kunnen langs het werk rijden.

Fase 2: maandag 23 juni t/m vrijdag 11 juli 2014: vanaf rotonde Geldersebrug tot de afslag Larserringweg. Fietsers kunnen langs het werk rijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vooraankondiging Dorpsschouw

ELBURG - Op vrijdagmoren 6 juni a.s. om half 10 wordt er door het wijkcomité Oosthoek/Vrijheid een wijkschouw georganiseerd het vertrekpunt is gemeentekantoor Elburg. Ook wordt er op zaterdagmorgen 7 juni a.s. om 10:00 uur door het Dorpscomité Op 't Harde een dorpsschouw georganiseerd, het vertrekpunt is MFA Aperloo. Het is de bedoeling dat het dorps/wijkcomité samen met de wethouders, ambtenaren van de gemeente Elburg en raadsleden op de fiets een tocht door het dorp of wijk maken. Eventuele knelpunten, b.v. gevaarlijke verkeerssituaties en wensen ten aanzien van de woonomgeving zullen worden bekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Binnengekomen vergunning van Provincie Gelderland

ELBURG - Op 4 juni 2014 zal de wielerronde Parel van de Veluwe de gemeente Elburg aandoen. Tussen 11:00 en 13:00 uur zullen de vrouwen de gemeente Elburg passeren en tussen 18:00 en 19:00 uur zal de elite door onze gemeente rijden. Tijden zijn niet exact weer te geven.

De route zal voor beide wedstrijden vanaf de Knobbel (Eperweg 't Harde) richting Elburg zijn. Via de Zuiderzeestraatweg Oost, Flevoweg, Nieuwstadsweg, Veldweg, Achterwegje, Beekmansweg, Drostenweg, Knibbelweg, Oude Molenweg en de Kolmansweg zal de route richting gemeente Nunspeet zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/REGIO - In maart 2015 zijn de verkiezingen voor het waterschapsbestuur, in deze regio voor het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Het is belangrijk dat degenen die aan deze verkiezingen willen deelnemen, zich tijdig en op de juiste wijze aanmelden. Daarom houdt het waterschap een informatieavond voor alle partijen en (belangen)groepen die overwegen aan de verkiezingen deel te nemen. Dijkgraaf Klip-Martin en medewerkers van het waterschap geven alle benodigde informatie. De avond is op woensdag 4 juni a.s., van 20.00-21.30 uur in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10, Apeldoorn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ook dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden juni en juli een Actie Regenton. Inwoners van de gemeente die een regenton aanschaffen, kunnen een deel (40%) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De brandweer vraagt u altijd alert te zijn op brandveiligheid in en om het huis. Ook tijdens het WK Voetbal als u met familie, vrienden of andere bekenden bij u thuis naar een wedstrijd kijkt. Zorg dan ook voor veilige feestversiering wanneer u uw woning oranje wil kleuren. De brandweer geeft u graag een aantal belangrijke tips, zodat u feestversiering brandveilig kunt gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wandelvierdaagse, zo'n vrolijk verschijnsel:

kinderen lopen en snoepen zich suf,

tetteren luid en verzinnen hun liedjes,

met begeleiding van meester of juf.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Burgemeester en wethouders hebben de raad voorgesteld om een beeldkwaliteitplan vast te stellen voor de bebouwing op het toekomstig bedrijventerreintje De Glinde in Doornspijk. Dit beeldkwaliteitplan was al aangekondigd in het eerder door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Het woord is nu aan de gemeenteraad, die het plan op 30 juni aanstaande behandelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Sinds twee weken beschikt de gemeente Elburg bij het havenkantoor aan de Havenkade over een Wifi-voorziening. In het havenkantoor is een zogenaamde Mobiel Internet HotSpot van KPN geplaatst. Hierdoor hebben bezoekers -met en zonder boot- de mogelijkheid om even het internet op te gaan of hun mail te checken.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

ELBURG - De GFT-route van donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) wordt gereden op vrijdag 30 mei. De route (papiercontainer maandag 1) van maandag 9 juni (2e Pinksterdag) wordt gereden op woensdag 11 juni. Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, tel 0800-2224111.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Een recht dat u binnenkort weer in de praktijk kunt brengen: donderdag 22 mei 2014 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Als u stemt, heeft u invloed op de besluitvorming van de Europese Unie. De Europese Unie is op allerlei gebieden actief, van mensenrechten tot vervoer en handel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In de plannen Heidezoom ('t Harde), Huisdijk (Hoge Enk) en Waterlanden (Doornspijk) heeft de gemeente meerdere bouwkavels in de verkoop. Op deze kavels dienen de kopers binnen de daarvoor geldende regels zelf een woning te (laten) ontwikkelen en bouwen. De koper heeft er dus optimale invloed op het bouwplan en de kosten ervan. De kavels in de plannen Heidezoom en Huisdijk zijn niet eerder op de markt geweest en hiervoor geldt het aanbodmodel (zie hieronder). De twee kavels aan de Beekenkampweg in plan Waterlanden zijn eerder op de markt geweest en zijn nu in prijs verlaagd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Uit het Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Havenkade, Elburg d.d. 4 april 2014 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe blijkt dat bij een maximum snelheid van 50 km/uur op en rondom het nieuwe parkeerterrein op de voormalige ijsbaan de maximale grenswaarde voor het geluid (58 dB) structureel wordt overschreden en bij een maximum snelheid van 30 km/uur slechts incidenteel -bij passage van een bus e.d. na 19 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag en vrijdag 30 mei is het gemeentekantoor gesloten.

Voor storingen of calamiteiten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdagen kunt u bellen naar 06 – 512 018 72

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rikELBURG - Tot 26 mei is er een expositie te zien van Rik Snijders-Jansen. De openingstijden zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Vraag aan iemand wat quilten is, dan hoor je vaak als antwoord: de geruite rok van een Schot. Soms weet iemand dat het te maken heeft met doorgestikte beddendekens van vroeger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Fijn Buitenspelen kl

ELBURG - Op woensdagmiddag 11 juni is het weer Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel Nederland buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is vooral heel erg leuk. De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon. Met de Buitenspeeldag willen de initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Scholen, ouders, belangenorganisaties en verenigingen worden opgeroepen om mee te doen aan de Buitenspeeldag en lokaal een afwisselend buitenprogramma te organiseren, zodat kinderen op 11 juni volop buiten kunnen spelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Maandag 19 mei vindt er een spoedreparatie plaats aan de Elburgerbrug. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandagavond 20.00 en dinsdagochtend 4.00 uur. U moet rekening houden met wachttijden van 10 tot 12 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

belly

ELBURG - Op woensdag 14 mei nam wethouder Henk Wessel de Big Belly-afvalbakken in gebruik. Deze zijn geplaatst in het centrum van de Vesting van Elburg en aan de haven. De Big Belly is een afvalbak die 600 liter afval comprimeert tot 120 liter. De bak doet dit met een ingebouwde pers die werkt op zonne-energie. De invoering betekent voor de gemeente Elburg een grote efficiëntieslag. Door de grootte kan de tweede ronde afvalbakken ledigen in de zomerperiode vervallen. Ook kan het aantal zaterdagen waarop de gemeente de bakken moet legen zich beperken tot het echte toeristische seizoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)