spelerij

ELBURG - Schrijf je nu in voor het komende cursusjaar 2020-2021. De lessen gaan in de week van 31 augustus weer van start. Kijk voor specifieke informatie over onze lessen op onze website www.elburg.nl/despelerij of facebookpagina www.facebook.com/spelerij en wees welkom. De lessen zijn er niet alleen voor jongeren, ook volwassenen zijn uiteraard van harte welkom! Informeer naar de mogelijkheden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KLANDMACHT

't HARDE - Door de Koninklijke Landmacht wordt er op de volgende data een militaire oefening gehouden:

  • Op donderdag 16 juli 2020 is er een training van de Luchtmacht helikopters in de omgeving van 't Harde.
  • Op vrijdag 23 t/m dinsdag 27 oktober 2020 is er een militaire oefening, die zich afspeelt in het gebied tussen ’t Harde, Harderwijk, Garderen en Amersfoort en op verschillende militaire oefenterreinen in dit gebied in de provincies Gelderland en Utrecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIOGEMEENTEN

ELBURG - De gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem werken samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit van de Noord Veluwe. Hiervoor zijn de gemeenten een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. De gemeente Hattem is trekker voor het thema A28 en gemachtigd om namens de zeven gemeenten te handelen. Harderwijk is trekker voor de onderwerpen verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fietsnetwerk en digitalisering. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

regiodeal

ZWOLLE/ELBURG - Het moment is daar: Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Maandag 13 juli heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Regio Zwolle aan de Tweede Kamer aangeboden. Regio Zwolle gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio. Een Regio Deal waarvoor het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar stelt en Regio Zwolle minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio. Regiovoorzitter Peter Snijders: “De Regio Deal Regio Zwolle is rond! Dat is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog jonge bestaan als regio. De Regio Deal versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio. Een investering in de samenleving vanuit een langjarige samenwerking tussen Rijk en onze regio. De komende jaren gaan duizenden ondernemers en 780.000 inwoners daar heel direct en zichtbaar de effecten van merken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

upgrade

ELBURG -Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf begin juli gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Elburg doet mee aan dit initiatief tezamen met negentien andere  regiogemeenten (van de 22) en de vier provincies. “U krijgt hiermee als inwoner of werknemer dan wel werkgever in onze gemeente alle kansen om op een  gunstige wijze voor bijscholing of omscholing te kiezen. Zeker gezien de huidige coronacrisis hopen we dat met deze mogelijkheid veel mensen blijvend aan het werk kunnen”, aldus wethouder Henk Wessel. Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers vanuit deze campagne al beschikbaar via (potentiele) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners /medewerkers zich rechtstreeks kunnen aanmelden. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst. De aanvragen gaan zowel voor inwoners als werkgevers via het zogeheten Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bidons

't HARDE - Dit jaar zou in het teken staan van het vieren van 75 jaar Vrijheid. Hiervoor waren allerlei activiteiten bedacht die helaas bijna allemaal geannuleerd of uitgesteld moesten worden in verband met de maatregelen rondom het Corona-virus. Eén van de initiatieven betrof het geven van een blijvende herinnering aan 75 jaar vrijheid aan leerlingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 én leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben een boek ontvangen over de oorlogstijd in Elburg en omgeving. Dit boek is enige tijd geleden al uitgereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20200708 hanzesteden mockup cultuurgids

ELBURG - Elf musea uit Elburg, Harderwijk en Hattem hebben de cultuurgids ‘Hanzesteden op de Veluwe’ uitgebracht. Het handzame boekwerk biedt bezoekers inspiratie voor een bezoek aan een of meerdere musea in de drie Veluwse Hanzesteden. De gids is in samenwerking met Hanzesteden Marketing ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het actieplan ‘Veluwe op 1’. In de afgelopen weken zijn de musea in Elburg, Harderwijk en Hattem heropend voor publiek, met inachtneming van de landelijke maatregelen rondom Covid-19. Volgens Wilma Seijbel, directeur van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg, neemt het bezoek geleidelijk aan weer toe: “We zien steeds meer toeristen onze binnenstad bezoeken, ook uit België en Duitsland. Door de coronamaatregelen is de capaciteit van ons museum beperkt, maar we zijn blij om te zien dat het aantal bezoekers weer toeneemt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Een moment waar we bij stil wilden staan en waarvoor ook heel veel activiteiten gepland stonden. Door de Corona-crisis, kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. Voor alle leerlingen van groep 1 t/m 6 is een bidon gemaakt met daarop de tekst ‘75 jaar Vrijheid Elburg’.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jeugdburgemeester foto

ELBURG -Op dinsdag 7 juli heeft een jury, onder leiding van burgemeester Rozendaal en de huidige jeugdburgemeester Jesse Moling, unaniem gekozen voor Josefien Camminga als nieuwe jeugdburgemeester. Als gevolg van corona is de verkiezing anders gelopen dan gepland, maar hierdoor niet minder spannend. Josefien zal in september worden geïnstalleerd, tegelijk met de installatie van de nieuwe jeugdraad en de uitreiking van het jeugdlintje. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Het college stelt de raad voor om bepaalde sectoren die onevenredig zijn getroffen door de Corona-crisis financieel te ondersteunen. Eerder, op 22 april jl., heeft de gemeenteraad een werkbudget van € 1 miljoen vastgesteld. Dat is onder andere bedoeld voor de kosten die gemeente heeft gemaakt bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus. Het voorstel is nu om meer mogelijkheden voor financiële ondersteuning te creëren. Het is de verwachting dat de raad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

overweg

't HARDE - Aankomend weekend (10 juli 01.00 uur -13 juli 05.00 uur) wordt er door Prorail gewerkt aan de spoorwegovergang in 't Harde. Hierdoor is de N309 afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.

Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de tunnel die bij het station onder het spoor doorgaat.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wiel Logo

ELBURG - Hoe viert u de zomer?  Met die vraag gaat stichting WIEL in juli de straat op Tijdens de burencampagne ‘hoe viert u de zomer?’ komt stichting WIEL in week 29 en 30 naar u toe. Door corona ziet de zomerperiode er anders uit. Met veel ideeën en een frisse versnapering gaan ze graag met u in gesprek. Samen kijken ze naar de mogelijkheden en wensen over hoe u in uw wijk of straat de zomer kunt vieren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Voor zo’n 140 woningen aan de Zuiderzeestraatweg en Eperweg heeft de gemeente in december 2019 een saneringsprogramma verkeerslawaai vastgesteld. Het gaat hier om woningen – gebouwd vóór 1986 - die worden blootgesteld aan een te hoge geluidbelasting door wegverkeer en hiervoor in het verleden nog niet zijn gesaneerd. Sanering betekent in dit geval een onderzoek naar het geluidniveau in de woningen. Voldoet deze niet aan de wettelijke eisen dan zal overgegaan worden op het toepassen van geluid- werende maatregelen, zoals dubbel glas of gevelisolatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeente Elburg wil van u graag weten welke regels en procedures in uw ogen overbodig zijn. Het gaat daarbij niet om uw persoonlijke situatie, maar over algemene regels en procedures die voor iedereen gelden. Heeft u hier een voorbeeld van? Geef dit  door. Dit kunt u doen door op www.elburg.nl/samenelburg, het formulier ‘Minder regels’ in te vullen. Naar elke melding wordt serieus gekeken en u ontvangt een terugkoppeling!

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

DOORNSPIJK - De plannen voor Doornspijk kregen afgelopen voorjaar al aardig vorm en zouden 12 maart jl. aan de inwoners worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst moest vanwege de coronamaatregelen afgelast worden. Momenteel werkt de gmeente Elburg aan een wijziging in de presentatie en de opzet van de bijeenkomst, passend bij de huidige voorschriften. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lintjesregen

ELBURG -  Op 24 april heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal zes inwoners van de gemeente Elburg telefonisch meegedeeld dat aan hen een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Als gevolg van de maatregelen vanwege de Coronacrisis, kon dit jaar de lintjesregen die dag helaas niet op de traditionele wijze plaatsvinden en konden de versierselen niet aan de gedecoreerden worden uitgereikt. Inmiddels is er iets meer mogelijk en ontvingen landelijk alle gedecoreerden op 3 juli hun onderscheiding. Vijf gedecoreerden uit de gemeente Elburg zijn in april benoemd tot Lid en één gedecoreerde tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto's Anja van Boven

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen,” legt wethouder Henk Wessel uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kopsewaard

ELBURG - Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Kopse Waard ter visie. Dit bestemmingsplan voorziet onder andere in de realisatie van vijf woningen (vrije kavels) bij de entree van het havenkanaal. Projectwethouder havengebied Henk Wessel ziet hier een hele mooie invulling komen: “Ik ben blij met deze oplossing: een prachtig nieuw recreatiegebied inclusief nieuwe botenhelling, wandelgebied en schapenweide en vijf riante kavels. Dit gebied heeft een hele mooie opwaardering gekregen.”Naast het ontwerpbestemmingsplan is het college ook akkoord gegaan met onder meer het stedenbouwkundig plan, de uitbreiding van de bebouwde kom grens en de kavelprijzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veteranendag 2019 2

ELBURG - De jaarlijkse regionale Veteranendag stond dit jaar gepland op zaterdag 4 juli 2020. Door de coronacrisis is de dag voor veteranen uit Nunspeet, Elburg en Oldebroek in een ander jasje gestoken. De drie gemeenten organiseren gezamenlijk een televisieprogramma voor en door veteranen. Het televisieprogramma is zaterdag 4 juli om 10.00 uur te volgen via de televisiezenders van de drie lokale omroepen RTV Nunspeet, Lokale Omroep Elburg (LOE) en Loco (Oldebroek). De drie burgemeesters Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet, Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg en Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek hebben meegewerkt aan het televisieprogramma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Steiger

ELBURG - De Elburger JeugdRaad presenteert op maandag 6 juli het eerste JeugdRaadsvoorstel. De JeugdRaad heeft gekozen voor het bestuurlijke onderwerp 'spelen in de natuur met avontuur voor grotere kinderen' en ziet graag dat de wat oudere kinderen kunnen spelen in een natuurspeeltuin. Vervolgens is de JeugdRaad op onderzoek gegaan en heeft in Kampen de Natuurspeelplaats bekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)