DSC 0033hk

ELBURG -  In verband met de pinkstermarkt is de Havenkade en Elburg Vesting in Elburg op 10 juni 2019 tussen 05:00 t/m 18:30 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoon 0525-688688.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een raadsvoorstel voor een tijdelijke voorziening voor camperplaatsen, op parkeerterrein de Oude Vos. Wethouder Arjan Klein stelt vast dat dit voorstel tegemoetkomt aan de wens van de coalitie en voorziet in de vraag naar een goede voorziening: “Door een strook voor campers op de parkeerplaats te reserveren behouden we de parkeerruimte. Verder staan de campers op gepaste afstand van merendeel van de omwonenden.”  Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, start het gebruik van de nieuwe camperplaatsen rond half juli.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

62196769 2449876531716748 5972998919624327168 o

ELBURG -  Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, zo ook in Elburg. Daardoor krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Gemeente Elburg wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. De gemeente pakt dit aan als een project. Binnen het project werkt men samen met organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Maar de gemeente kan de hulp van inwoners, instellingen, bedrijven en horeca goed gebruiken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto Henk Wessel column

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal en we hebben er allemaal verstand van. Maar ik val maar meteen met de deur in huis, verreweg de grootste winst in het verbeteren van de verkeersveiligheid is te vinden bij onszelf! In 2018 zijn in ons land 678 doden gevallen in het verkeer. Voor ouderen is de fiets het grootste risico en voor jongeren de auto. Natuurlijk moeten het Rijk, provincie en gemeente proberen hun wegen zo veilig mogelijk in te richten, maar met het veranderen van ons gedrag kunnen we vandaag beginnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Dinsdag 11 juni 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

Op de agenda ondermeer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 18 juni 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

62109576 2446512682053133 4893279463220969472 o

ELBURG  - Op 4 april is het project 'Geef het door!' gestart. Eén van de Erfgoedpactprojecten in Elburg waarbij leerlingen van het Nuborgh College Oostenlicht ouderen in de gemeente gaan interviewen. De ouderen hebben vooraf aan kunnen geven waarover ze willen vertellen. Dit kan hun levensverhaal zijn maar het interview kan ook gaan over hun huis, hun school, hun hobby of interesse. De verhalen die de leerlingen schrijven, worden door professionals geredigeerd en gepubliceerd in een boek. Door de verhalen op te halen en te bundelen blijven de verhalen bewaard en dragen ze bij aan het ‘mondelinge erfgoed’ van de gemeente. Vorige week waren een aantal leerlingen op bezoek bij wethouder Arjan Klein. Want een boek maken is 1, maar hoe verkoop je dit dan? En hoe zet je het weg in de markt? Deze vragen werden gesteld aan de wethouder. Wethouder Klein: 'We hopen dat het een succesvol project wordt en succes met de verdere uitwerking!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

61453087 2438321979538870 2723305111601283072 n

ELBURG - De Bibliotheek Noord-Veluwe heeft het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee is de bibliotheek opnieuw gecertificeerd. Wethouder Arjan Klein ging langs om ze te feliciteren met dit waardevolle certificaat. Hetty van de Weg nam de bloemen namens de bieb in ontvangst. Wethouder Klein: 'Het CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Een gecertificeerde organisatie voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen. Een certificaat om trots op te zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0033hk

ELBURG -  In verband met de pinkstermarkt is de Havenkade en Elburg Vesting in Elburg op 10 juni 2019 tussen 05:00 t/m 18:30 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoon 0525-688688.

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGENTON

ELBURG - Dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden mei en juni een Actie regenton. Inwoners die een regenton aanschaffen, kunnen een deel (40% tot maximum van €100,-) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK -  In verband met de aanleg van een drempel is de Dr. Bruinsweg ter hoogte van de speelplaats van 3 t/m 7 juni 2019 afgesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - De stichting Museumstad Elburg zal de leden van de commissie voorafgaand aan de vergadering informeren over alles wat met de musea in Elburg samenhangt.  

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling

Woensdag 29 mei vanaf 19.30 uur

Op de agenda staan twee onderwerpen die de commissie zal bespreken. Dat zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  De ophaaldag voor de restafvalcontainer (donderdag 30 mei) wordt verplaatst naar vrijdag 31 mei. Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het gemeentehuis gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  De voorlopige uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement in Elburg is bekend. De totale opkomst voor de  gemeente Elburg lag rond de 44.5%.

De totale voorlopige uitslag kun je HIER lezen.

 

uitslag elburg

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de kadernota in de raadsvergadering van 10 juli as. De nota met de drie hoofdthema’s ‘duurzaam, leefbaar en betaalbaar’ staat model voor de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023, die de raad later in november vaststelt. Volgens wethouder Henk Wessel sluit de kadernota goed aan bij het Coalitieakkoord 2018-2022: “Hierin benoemen we de maatregelen die belangrijk zijn voor de verdere verduurzaming en het leefbaar houden van de samenleving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo NIXzonderID

ELBURG -  Van 23 mei tot 3 juni vindt de landelijke actie NIXzonderID plaats. Deze periode wordt in de gemeente Elburg extra aandacht gevraagd voor het spontaan tonen van het ID door jongeren en voor de leeftijdscheck door verkopers van alcohol. Jonge kopers van drank hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Daarom doet de gemeente Elburg mee met NIXzonderID. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het lastig om de juiste leeftijd van kopers in te schatten. Daarom roept de gemeente jongeren op hun verkopers te helpen en hun ID alvast te pakken bij de kassa of aan de bar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: “Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerbeeld 3000x1240 940

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations. Het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. Om het NL-Alert controlebericht aan te kondigen, start dinsdag 28 mei een landelijke publiekscampagne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D7FOOpjXsAIXayd

ELBURG - Wilt u aan de slag met duurzame maatregelen in uw woning? Bekijk het actueel overzicht van duurzame leningen en subsidies op: http://www.veluweduurzaam.nl/subsidies 

Tip! Vraag de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aan voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.

Schrijf reactie (0 Reacties)