afvalgft

ELBURG - De ophaaldag voor de restafvalcontainer wordt verplaatst:

 • woensdag 25 december wordt zaterdag 28 december
 • donderdag 26 december wordt vrijdag 27 december

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De openingstijden van het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende data gewijzigd:

 • Vrijdag 27 december 2019 gesloten.
 • Donderdag 2 januari 2020 geopend vanaf 10.00 uur.
 • Maandag 6 januari 2020 geopend tot 14.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

web

ELBURG -  Op donderdag 19 december heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal het startsein gegeven voor de informatie over het programma ’75 jaar vrijheid in Elburg’. Hij werd hierbij geflankeerd door ex-raadslid Edwin Vonk die als projectleider bij alle activiteiten betrokken is. Met een druk op de knop werd de webpagina ‘75 jaar vrijheid’ getoond met daarop de kalender met activiteiten. Globaal vinden de activiteiten plaats rond drie thema’s:

 • Oorlog (tot 12 april 2020);
 • Vrijheid en vieren (12 april tot 30 juni 2020);
 • In vrijheid leven (1 juli tot 31 december 2020).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - In het collegeprogramma voor de periode 2018-2022 staat omschreven dat het handhavingsbeleid sensitief, oplossingsgericht en afgestemd op het doel van de regelgeving moet zijn. Om dit te borgen wordt in 2019 een Plan van aanpak opgesteld, met daarin aandacht voor de cultuur, de wijze en de prioritering van handhaving. Dat plan is inmiddels gereed voor besluitvorming. Wethouder Lyda Sneevliet is blij met het plan: “Wij willen voorkomen dat inwoners of ondernemers zich overvallen voelen. Daarom willen we tijdig en actief communiceren waarom we handhavend optreden. Per geval kijken we of we een brief sturen of dat we betrokkenen uitnodigen voor een gesprek. Graag wil ik benadrukken dat we altijd open staan voor een gesprek met de mensen die het betreft.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG - Mocht je alsnog willen starten met muzieklessen? Na de kerstvakantie kun je weer instromen. Muziekschool de Spelerij is er voor iedereen! Jong en oud en een ieder die daar tussenin zit!

Kijk voor specifieke informatie over onze lessen op de website www.elburg.nl of facebookpagina en wees welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

ELBURG - De ophaaldag voor de restafvalcontainer wordt verplaatst:

 • woensdag 25 december wordt zaterdag 28 december
 • donderdag 26 december wordt vrijdag 27 december

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Op 17 december 2019 is het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2020 vastgesteld inclusief de tarieven Pgb Beschermd wonen 2020. Deze treden in werking met ingang van 1 januari 2020. Het Besluit bevat de financiële bedragen die voortkomen uit de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018. De wijzigingen staan hieronder weergegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grondverzet

ELBURG - Op 1 december 2019 heeft het Rijk het geactualiseerde handelingskader PFAS-normen gepubliceerd. De PFAS-normen voor de functieklasse “landbouw/natuur” zijn verhoogd. De regiogemeenten in de Noord Veluwe (waaronder Elburg) nemen het geactualiseerde handelingskader per 1 december 2019 over. De eerder vastgestelde tijdelijke Gelderse toepassingsnormen voor “landbouw/natuur” komen hiermee te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Herdenking Lofstem

Onlangs, 8 december, was het 25 jaar geleden dat Elburg werd opgeschrikt door een zeer ernstig busongeluk waarbij 7 mensen om het leven kwamen. Wat een mooie zangreis van het koor ‘De Lofstem’ had moeten worden, eindigende in een drama. Een drama wat de hele Elburgse gemeenschap raakte. Velen in onze gemeente waren geschokt. En ook nu, na zoveel jaren, merk ik nog regelmatig iets van de pijn van toen. In de afgelopen twee jaar ben ik meerdere malen aangesproken door mensen die zeiden: ‘Burgemeester, weet u van het busongeluk van 1994?’ En dan deelden ze vervolgens kort iets van de schok en het verdriet wat er toen door Elburg ging.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

default og image

Ratten zorgen geregeld voor overlast. De knaagdieren verspreiden ziektes en beschadigen gebouwen, trottoirs, enzovoorts. Net als muizen komen ratten af op warmte en voedsel. In de bebouwde omgeving zitten deze dieren vaak in kruipruimten, houtopslagen en riolen. Overlast van ratten in huis voorkom je door te zorgen dat ratten niet naar binnen kunnen en door voedselresten in afsluitbare bakken te bewaren. Om huis (en op plekken als volkstuinen, parken en speelterreinen) is het belangrijk dat de rat geen schuilplaatsen en eten heeft. Een opgeruimde, schone omgeving voorkomt bovendien dat het dier gaat nestelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - De gemeente Elburg heeft samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering samengesteld voor mensen met een chronische ziekte, beperking en laag inkomen. Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder medische keuring.

Wat kost het?

Basisverzekering, optimaal aanvullend 3 en tandverzekering 2 sterren krijgt u voor € 152,19 per maand. Dat is incl. alle kortingen (€ 27,50 per maand betaalt de gemeente en 2% korting op de basisverzekering).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

78904917 2820398221331242 7930422993396695040 o

ELBURG - Op 7 december was het de Nationale Vrijwilligersdag. De gemeente Elburg zet jaarlijks rond deze datum een groep vrijwilligers in het zonnetje. Deze vrijwilligers van een organisatie/vereniging of club worden verrast met het vrijwilligerscompliment. Dit jaar ontvangt de complete vrijwilligersgroep van de Dorcaswinkel dit compliment. Wethouder Willem Krooneman heeft de vrijwilligers op 12 december verrast met dit compliment. Op deze datum bestaat de winkel namelijk vijf jaar! Het compliment bestaat uit een taart, een oorkonde en een geldbedrag waarmee de club een leuke bijeenkomst mag organiseren voor hun vrijwilligers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De openingstijden van het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op de volgende data gewijzigd:

 • dinsdag 17 december 2019 geopend tot 15.00 uur;
 • woensdag 25 december 2019 (Eerste Kerstdag) gesloten;
 • donderdag 26 december 2019 (Tweede Kerstdag) gesloten;
 • vrijdag 27 december 2019 gesloten;
 • woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag) gesloten;
 • donderdag 2 januari 2020 geopend vanaf 10.00 uur;
 • maandag 6 januari 2020 geopend tot 14.00 uur.
Schrijf reactie (0 Reacties)

verf

ELBURG - Vanmiddag iets na 12.15 uur heeft een persoon enkele verfblikken leeggegooid in de publiekshal van het gemeentehuis. De politie is ter plaatse geweest en heeft aangifte opgenomen. Als gevolg van het incident is het gemeentehuis de rest van de middag gesloten voor publiek. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf komt vanmiddag de verf verwijderen. Naar verwachting is het gemeentehuis morgen gewoon geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders ziet voor de Aldi geen andere oplossing dan het handhaven van de huidige vestiging, binnen dezelfde omvang van de huidige locatie. Volgens wethouder Lyda Sneevliet heeft de gemeente naar alle mogelijkheden gekeken: “De conclusie is dat er binnen de beperkte ontwikkelingsruimte van Elburg nu geen andere locatie beschikbaar is. Uitbreiden op deze plek is geen optie. Dit betekent dat we de eerder gemaakte afspraken over de tijdelijkheid van deze vergunning en de wenselijkheid om deze Aldi-vestiging op een andere plek te huisvesten, de zogenoemde kwalitatieve verplichting, laten vervallen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - In verband met het evenement Winter in de Vesting is de binnenstad van Elburg afgesloten op:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurz

Bij ons thuis ging laatst de discussie over de uitdijende ruimte van het Lego-dorp op de zolderkamer. Er moest huiswerk gemaakt worden en dat moest nu tussen de brandweerkazerne, treinstation en pizzawinkel gedaan worden. Zo ging het verhaal althans; in werkelijkheid viel het wel mee. Na het herschikken en omleggen van enkele Lego-straten was er voldoende rust en ruimte voor het huiswerk van de oudsten en kon er ook dagelijks met Lego gespeeld worden. Bovenstaande situatie deed me denken aan de overleggen die we in de regio als ‘duurzaamheidswethouders’ voeren. De discussie gaat soms over het vinden van geschikte locaties, waarbij allerlei ecologische belangen spelen. Durven we bijvoorbeeld natuur en landschap op een andere wijze te waarderen dan we nu doen? Durven we het aan om de ruimte van planten en dieren hier en daar te beperken om windenergie mogelijk te maken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Openbare raadsvergaderingen

Maandag 16 december 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg.

Op de agenda staat als debatonderwerp:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spelerij

ELBURG - Mocht je alsnog willen starten met muzieklessen? Na de kerstvakantie kun je weer instromen. Muziekschool de Spelerij is er voor iedereen! Jong en oud en een ieder die daar tussenin zit!

Kijk voor specifieke informatie over onze lessen op de website  www.elburg.nl of facebookpagina en wees welkom!

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Vandaag heeft de gemeente Elburg samen met de politie een controle uit op park de Scheepsbel uitgevoerd. De beheerder, bewoners en gebruikers van het park hadden begrip voor de controleactie. Het doel van deze controle was het inventariseren van het gebruik van het park. Een aantal personen heeft zich ter plaatse alsnog ingeschreven bij de gemeente Elburg. De politie heeft een aantal bekeuringen uitgedeeld en goederen in beslag genomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)