kopsewaard

ELBURG - Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Kopse Waard ter visie. Dit bestemmingsplan voorziet onder andere in de realisatie van vijf woningen (vrije kavels) bij de entree van het havenkanaal. Projectwethouder havengebied Henk Wessel ziet hier een hele mooie invulling komen: “Ik ben blij met deze oplossing: een prachtig nieuw recreatiegebied inclusief nieuwe botenhelling, wandelgebied en schapenweide en vijf riante kavels. Dit gebied heeft een hele mooie opwaardering gekregen.”Naast het ontwerpbestemmingsplan is het college ook akkoord gegaan met onder meer het stedenbouwkundig plan, de uitbreiding van de bebouwde kom grens en de kavelprijzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Veteranendag 2019 2

ELBURG - De jaarlijkse regionale Veteranendag stond dit jaar gepland op zaterdag 4 juli 2020. Door de coronacrisis is de dag voor veteranen uit Nunspeet, Elburg en Oldebroek in een ander jasje gestoken. De drie gemeenten organiseren gezamenlijk een televisieprogramma voor en door veteranen. Het televisieprogramma is zaterdag 4 juli om 10.00 uur te volgen via de televisiezenders van de drie lokale omroepen RTV Nunspeet, Lokale Omroep Elburg (LOE) en Loco (Oldebroek). De drie burgemeesters Breunis van de Weerd van de gemeente Nunspeet, Jan Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg en Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek hebben meegewerkt aan het televisieprogramma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Steiger

ELBURG - De Elburger JeugdRaad presenteert op maandag 6 juli het eerste JeugdRaadsvoorstel. De JeugdRaad heeft gekozen voor het bestuurlijke onderwerp 'spelen in de natuur met avontuur voor grotere kinderen' en ziet graag dat de wat oudere kinderen kunnen spelen in een natuurspeeltuin. Vervolgens is de JeugdRaad op onderzoek gegaan en heeft in Kampen de Natuurspeelplaats bekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

defensie

Door de Koninklijke Landmacht wordt er op de volgende datum een militaire oefening gehouden:

 • Op donderdag 2 juli 2020 van 8:00 - 17:00 uur is er een schietoefening waarbij het Rijksschietterrein zal worden uitgebreid met de strook gelegen ten zuid-oosten van de Nieuwe Zuidweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouw

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuwe Woonvisie en daarvoor is in 2019 een woningmarktanalyse gemaakt. De opgave blijft fors, met tenminste 70 nieuwe woningen per jaar. Opvallend is, dat Elburg minder snel vergrijst dan de regio en dat een meerderheid nog steeds op zoek is naar koopeengezinswoningen. Daarnaast wordt aangegeven, dat er tot 2028 een behoefte is aan 40 tot 110 extra sociale huurwoningen. Daar kijkt u misschien ook van op? Analyses kunnen veel, maar ze kunnen helaas niet alles zien: de vele arbeidsmigranten die her en der woonruimte zoeken en vinden, illegale bewoning op parken, plotselinge toestroom van statushouders, etc. De analyse klopt, als we ook voor deze mensen een oplossing vinden. Anders hebben de mensen die wel worden gezien het nakijken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Op woensdag 1 juli gaan de raadsleden met elkaar in gesprek over de voorstellen. Dan vormen zij een oordeel over de voorstellen. De actuele agenda treft u aan de op site van de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/elburg

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

ELBURG - In verband met wegwerkzaamheden is de Kamperdijk vanaf de Hellenbeekstraat in de richting van Elburg Vesting en andersom afgesloten op 2,3 en 6 juli 2020. Dit in verband met reparatiewerkzaamheden aan het asfalt ter hoogte van de fietsdoorgang.

Schrijf reactie (0 Reacties)

106069240 3261794450524948 8610659103947554146 n

ELBURG - Dat de havenmeester zijn zaakjes goed op orde heeft in de haven was al wel bekend. Dat wordt sinds vandaag nog meer zichtbaar door het vignet dat Henk Kroes mocht ontvangen van de KNMC Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club.

Hierdoor zien alle passanten dat ze met een gerust hart kunnen aanmeren in de mooie haven van Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

106047770 3256165804421146 2544267420543300924 o

ELBURG - Aanstaande zaterdag 27 juni is de Nederlandse Veteranendag. Het is een goede gewoonte om die dag de vlag uit te hangen, om alle veteranen in Nederland te bedanken. Doe je ook mee? De ruim 200 veteranen die de gemeente Elburg kent zullen dit zeker op prijs stellen!

Wil je het aangepaste programma van de Veteranendag live op tv volgen? Dit kan zaterdag vanaf 12.45 uur op NPO1.

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

ELBURG - Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt te vergroten. De gemeente roept alle inwoners binnen de gemeente Elburg op zich aan te melden bij Burgernet.

Burgernet werkt heel eenvoudig

Bij een overval, inbraak of vermist persoon kan de politiemeldkamer een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt krijgen een bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk wordt omschreven.
Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraven

Toen ik in 1998 begon als wethouder, kreeg ik ‘begraven’ min of meer ongemerkt in mijn portefeuille geschoven. Mijn vader is lange tijd werkzaam geweest in het uitvaartwezen, dus van dichtbij wist ik hoe belangrijk en waardevol het is als je op een bepaalde manier mensen kunt bijstaan tijdens de moeilijkste periodes van hun leven. En de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat ik er eigenlijk vanuit ging dat een wethouder aan dit onderdeel van zijn portefeuille waarschijnlijk niet al teveel uren kwijt zou zijn in een werkweek. Dat leek me als nieuwkomer wel prettig. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente houdt toezicht en zet eventueel handhaving in om te bevorderen dat regels en wetten die gelden voor de fysieke leefomgeving worden nageleefd. Met als doel een veilig, schoon en mooi Elburg voor iedereen.

De activiteiten die de gemeente hiervoor onderneemt worden jaarlijks gepland in een programma. Over de uitvoering wordt gerapporteerd in een jaarverslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtbemiddeling

ELBURG - Ervaar jij geluidsoverlast van je buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor je betekenen.

Door de coronacrisis kunnen we geen face-to-face afspraken maken. Wel is Buurtbemiddeling bereikbaar voor telefonisch advies. Je kunt altijd je vraag bespreken en overleggen wat je in jouw situatie kunt doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Hoe vergadert de gemeenteraad?

ELBURG - De raad behandelt ieder voorstel in drie stappen. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. In de beeldvorming proberen de raadsleden het voorstel helder te krijgen. Ze stellen vragen en luisteren naar ambtenaren, deskundigen, omwonenden en andere betrokkenen. Dat is het moment voor u als inwoner om uw mening te geven. In de oordeelsvorming gaan de raadsleden in gesprek met de wethouder. Raadsleden en wethouder bekijken samen of het voorstel nog beter kan. Tot slot, in de raadsvergadering besluit de gemeenteraad.

Maandag 29 juni – Raadsvergadering vanaf 19.30 uur
Op maandag 29 juni nemen de raadsleden de besluiten in de raadsvergadering. Sommige onderwerpen worden met een klap van de hamer afgedaan, andere onderwerpen vergen een debat. De agenda staat op www.elburg.nl.

 • Concept regionale Energie Strategie
 • Glindeweg 3a; verklaring van geen bedenkingen
 • Vaststellen bestemmingsplan Heidezoom
 • Vaststellen van diverse herzieningen van grondexploitaties
 • Grip op kosten Jeugdhulp en besparingen op het Sociaal Domein
 • Jaarstukken gemeente Elburg 2019
 • Kadernota 2020 voor de gemeente Elburg
 • Voorjaarsrapportage 2020 van de gemeente Elburg
 • Planning en control Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Herbenoeming de heer Tamse tot lid van de rekenkamercommissie.

Maandag 6 juli - Raadsvergadering vanaf 14.00 uur

Maandag 6 juli is er eveneens een raadsvergadering. Onderwerpen zijn:

 • Kadernota
 • Voorstel van de jeugdraad
 • Afscheid raadslid de heer B. van Loo
 • Installatie raadslid L. Oosterloo
 • Benoeming plv. raadsvoorzitter

 

Corona
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in MFC Aperloo, Stadsweg 27, t Harde. Het bijwonen van de vergaderingen door publiek is vanwege de eis van 1,5 meter afstand beperkt mogelijk en alleen op aanmelding vooraf bij de griffie. U kunt de vergadering in beeld en geluid volgen via https://ris2.ibabs.eu/elburg. Meer informatie nodig? Via griffie@elburg.nl of telefonisch 0525-688688 kunt u contact opnemen met de griffie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Elburg heeft samen met Nunspeet, Oldebroek, Hattem en Heerde een brandbrief naar de VNG en Tweede Kamer gestuurd omtrent de financiële toekomst van deze gemeenten. De bezuinigingen van het Rijk op de jeugdzorg zijn nog steeds niet teruggedraaid en dat terwijl de zorgvraag toeneemt. Op dit moment wordt er in Den Haag nagedacht over een herverdeling van het gemeentefonds, de grotere gemeenten krijgen meer en de kleinere gemeenten ontvangen minder. Er worden zelfs bedragen genoemd van tussen de € 50 en € 100,- per inwoner minder: ‘Dit is echt ongelofelijk en onuitvoerbaar’, zegt wethouder Henk Wessel uit Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

processie

ELBURG - De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april, begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgt de rups brandharen. Dit vindt doorgaans plaats tussen eind mei en eind juni, waarbij het weer een belangrijke rol speelt. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Oosterloo, L.T. (Lennart) (m), wonende te 't Harde, bij besluit van woensdag 17 juni 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Van Loo, B. (Beert) (m), wonende te Doornspijk.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Stad column wethouder

De discussie over wel of niet winkels open in de vesting op zondagmiddag gaat nog steeds heftig door, ook nadat de gemeenteraad een democratisch besluit heeft genomen. En zeker, meningen en visies verschillen, en daar kan en mag natuurlijk over worden doorgepraat en geschreven, ook op Facebook en Twitter. Maar wat ik hoor en zie is dat er over en weer verwijten klinken, dat personen van partijen niet alleen worden aangesproken, maar ook worden geschoffeerd en weggezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeenteraad heeft op 25 mei 2020 het Doelgroepenbeleid vastgesteld. Dit beleid treedt in werking per 18 juni 2020. Het doelgroepenbeleid geeft kaders voor het huisvesten van een aantal doelgroepen. De raad heeft het doelgroepenbeleid vastgesteld, vooruitlopend op het vaststellen van de Woonvisie gemeente Elburg. De Woonvisie zal na de zomer in de raad behandeld worden.

De Notitie Doelgroepenbeleid is te vinden op www.elburg.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders brengt voorstellen naar de gemeenteraad. Dit noemen we raadsvoorstellen. De voorstellen gaan meestal over beleid, over geld of over het vaststellen van nieuwe regels. Dit laatste gebeurt in verordeningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)