rekna

Aan de vooravond van Hemelvaartsdag begon ‘Vestingval’, het kunstfestival in Vesting Elburg. Met verbazing, vermaak en gepast ontzag heb ik de kunstwerken bewonderd. Aan verbeeldingskracht heb ik geen gebrek; tegelijkertijd ontbreekt het me doorgaans aan de gave om mijn verbeelding in iets kunstzinnigs te ‘vertalen’. Iets kunstigs wat door nietsvermoedende bewonderaars begrepen wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

De Oostendorperstraatweg is tussen De Weeren en de Westerweg afgesloten van 24 t/m 28 juni 2019.

Op dit gedeelte wordt een snelheid remmende maatregel aangebracht.

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementielogo

ELBURG - Meld u vandaag nog aan voor de speciale training om Elburg dementievriendelijk te maken. De gemeente Elburgwil  een dementievriendelijke gemeente worden. U kunt meedoen aan een gratis training waarin u leert hoe u mensen met dementie kunt helpen. Voor deze trainingen zijn nog plaatsen beschikbaar, wel dient u zich op te geven per mail: dementievriendelijk@elburg.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 19 juni vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat een groot onderwerp dat de commissie zal bespreken: De kadernota 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

Alle fracties stemmen in met de begrotingswijziging ten behoeve van formatie-uitbreiding voor een betere telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Alle fracties stemmen in met de verlenging van de Huisvestingsverordening gemeente Elburg voor 9 maanden om het college meer tijd te geven aan een nieuwe verordening te werken.Alle fracties stemmen in met de Jaarstukken 2018 en concept-programmabegroting 2020 van de GGD Noord Oost Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - Dit jaar schrijft de gemeente een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein en een woonvisie. Hier heeft de gemeenteuw hulp bij nodig!

- Wat vindt u fijn aan uw huidige woning en buurt en wat kan beter?
- Hoe ziet u de toekomst voor u: wilt u graag verhuizen en zo ja, wat zijn uw wensen?
- Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor onder andere starters, of ouderen?
- Kan iedereen een zinvolle daginvulling krijgen?
- Hoe zorgen we voor voldoende mogelijkheden en kansen voor onze jongeren?
- Kunnen we zorg en ondersteuning anders organiseren?
- Hoe houden we voorzieningen op peil? Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen of wijkontmoetingscentra, de bibliotheek, maar ook aan Wmo-voorzieningen of regelingen voor minima.

Het beantwoorden van deze - en andere - vragen kunnen en willen de gemeente niet zonder uw inbreng.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n309

't HARDE - De N309 't Harde is op 1, 2 en 3 juli aanstaande wegens werkzaamheden aan een gedeelte van de N309 tussen Elburg en ‘t Harde en de rotonde nabij Elburg waar de N308 aansluit op de N309, afgesloten.  De rotonde en het gedeelte van de N309 tussen de rotonde en de Rozenbergerweg zal worden voorzien van nieuw asfalt. Er zal in de nachten worden doorgewerkt teneinde het project snel en veilig af te ronden.

De rotonde wordt maandagnacht 1 juli, dinsdagnacht 2 juli en woensdagnacht 3 juli tussen 19:00 `s avonds en 06:00 uur `s ochtends volledig afgesloten voor verkeer. Overdag is de rotonde bereikbaar. De N309, tussen de rotonde en de Rozenbergerweg, wordt vanaf maandag 1 juli 06:30 uur tot donderdag 4 juli 06:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

n309

't HARDE - De N309 't Harde is op 1, 2 en 3 juli aanstaande wegens werkzaamheden aan een gedeelte van de N309 tussen Elburg en ‘t Harde en de rotonde nabij Elburg waar de N308 aansluit op de N309, afgesloten.  De rotonde en het gedeelte van de N309 tussen de rotonde en de Rozenbergerweg zal worden voorzien van nieuw asfalt. Er zal in de nachten worden doorgewerkt teneinde het project snel en veilig af te ronden.

De rotonde wordt maandagnacht 1 juli, dinsdagnacht 2 juli en woensdagnacht 3 juli tussen 19:00 `s avonds en 06:00 uur `s ochtends volledig afgesloten voor verkeer. Overdag is de rotonde bereikbaar. De N309, tussen de rotonde en de Rozenbergerweg, wordt vanaf maandag 1 juli 06:30 uur tot donderdag 4 juli 06:00 uur volledig afgesloten voor verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGENTON

ELBURG - Dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden mei en juni een Actie regenton. Inwoners dieeen regenton aanschaffen, kunnen een deel (40% tot maximum van €100,-) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan. 

Waarom een regenton

Het tuinseizoen is weer begonnen en bij droge perioden worden de meeste tuinen besproeid. Hiervoor wordt veelal duur drinkwater gebruikt. Voor het water geven van de planten kunt u ook regenwater gebruiken. Hierdoor wordt er aanzienlijk veel water bespaart en verdwijnt er minder 'schoon' water in het riool. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WIND

In de ruimtelijke ontwikkeling gaat het vaak om grote belangen en kwetsbare zaken en processen.Of een woonwijk, weg, boerderij of eenvoudige woning er uiteindelijk wel of niet komt is allereerst een politieke keuze. Als de gemeenteraad een principebesluit neemt, dan is een belangrijk station al gepasseerd. Daarna volgt een voor de buitenwereld meestal onzichtbaar proces om tot een juridisch stevig onderbouwde en goed gemotiveerde besluitvorming te komen. Er moet voldaan worden aan een woud van beleid en regelgeving van rijk, provincie en gemeente. Maar ook allerlei milieu- en omgevingsaspecten moeten worden meegewogen, zoals de natuur, de bodem, geluid en lucht, veiligheid en verkeer, water, archeologie en cultuurhistorie. Tegenwoordig is het heel normaal dat er gewerkt wordt aan het organiseren van draagvlak voor de plannen in de buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - “Als het gaat om het verduurzamen van uw pand(en): Waar moet u beginnen? Welke financiële voordelen zijn te behalen. En met welke verplichtingen krijgt u te maken? Bent u bijvoorbeeld al op de hoogte van de Informatieplicht die per 1 juli 2019 ingaat? Alle organisaties die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken, zijn verplicht gesteld de Erkende Maatregelen te registreren bij RVO voor 1 juli 2019.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanwege het Arie Zwijnenburg Beachvolleybal toernooi is het parkeerterrein ’t Schootsveld aan 1 zijde (marktzijde) afgesloten voor voertuigen vanaf woensdag 3 juli 18:00 uur t/m 8 juli 2019 16:00 uur. Er zal hier een wegsleepregeling gelden. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoonnummer: 0525-688688

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtbemiddeling

ELBURG -  Buurtbemiddeling is een hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen. Radiolawaai, blaffende honden, een overhangende boom en pesterijen. Zomaar enkele voorbeelden die oorzaak kunnen zijn van irritatie onder buren en buurtbewoners. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars zijn allen gecertificeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - De stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om voor het studiejaar 2019-2020 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1750,- en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0033hk

ELBURG -  In verband met de pinkstermarkt is de Havenkade en Elburg Vesting in Elburg op 10 juni 2019 tussen 05:00 t/m 18:30 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoon 0525-688688.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een raadsvoorstel voor een tijdelijke voorziening voor camperplaatsen, op parkeerterrein de Oude Vos. Wethouder Arjan Klein stelt vast dat dit voorstel tegemoetkomt aan de wens van de coalitie en voorziet in de vraag naar een goede voorziening: “Door een strook voor campers op de parkeerplaats te reserveren behouden we de parkeerruimte. Verder staan de campers op gepaste afstand van merendeel van de omwonenden.”  Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, start het gebruik van de nieuwe camperplaatsen rond half juli.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

62196769 2449876531716748 5972998919624327168 o

ELBURG -  Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe, zo ook in Elburg. Daardoor krijgen we er allemaal vroeg of laat mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Gemeente Elburg wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. De gemeente pakt dit aan als een project. Binnen het project werkt men samen met organisaties en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Maar de gemeente kan de hulp van inwoners, instellingen, bedrijven en horeca goed gebruiken!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto Henk Wessel column

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal en we hebben er allemaal verstand van. Maar ik val maar meteen met de deur in huis, verreweg de grootste winst in het verbeteren van de verkeersveiligheid is te vinden bij onszelf! In 2018 zijn in ons land 678 doden gevallen in het verkeer. Voor ouderen is de fiets het grootste risico en voor jongeren de auto. Natuurlijk moeten het Rijk, provincie en gemeente proberen hun wegen zo veilig mogelijk in te richten, maar met het veranderen van ons gedrag kunnen we vandaag beginnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - Dinsdag 11 juni 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

Op de agenda ondermeer:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 18 juni 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)