kerstbomen

ELBURG - Op woensdag 6 januari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Elburg hun kerstboom weer inleveren op de volgende locaties:

  • Doornspijk: parkeerplaats bij dorpshuis "De Deel";
  • Elburg: Achterweg bij school “De Borchstee”;
  • Elburg: parkeerplaats ’t Schootsveld;
  • Hoge Enk: bij dorpshuis “Ons Huus”;
  • 't Harde: trapveld aan de Singel;
  • 't Harde; parkeerplaats bij het zwembad “De Hokseberg”.

De bomen kunnen tussen 13.00 en 15.00 uur op bovengenoemde locaties worden aangeboden. Iedereen die een kerstboom inlevert, krijgt hiervoor € 0,50 per kerstboom. Deze actie geldt alleen voor inwoners van de gemeente Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

Beeldvormende Commissievergaderingen

Deze avond gaan de raadsleden met de ambtenaren, inwoners en wethouder in gesprek over de diverse onderwerpen. De bespreking is informatief en heeft als doel dat de raadsleden alle ins en outs van de voorstellen begrijpen. Vanwege de vele onderwerpen, worden hier twee avonden voor uitgetrokken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

Beste inwoners,

Oud en Nieuw vieren we dit jaar thuis. Met het eigen gezin en met maximaal twee gasten. Traditioneel staan tijdens de jaarwisseling veel mensen met familie, vrienden of buren rond de vuurton. 's middags wordt er door vriendengroepen in het buitengebied met carbid geschoten. Dat is helaas dit jaar niet mogelijk. Dit jaar zullen we het in heel kleine kring moeten vieren om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Want de besmettingen zijn te hoog. En de zorg kan het bijna niet meer aan. Daarom vieren we dit jaar de jaarwisseling thuis!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

ELBURG -  De ophaaldag voor de GFT-container van vrijdag 1 januari wordt verplaatst naar woensdag 30 december.

Vragen:

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Het gemeentehuis is op donderdag 31 december vanaf 12.30 uur gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Op woensdag 30 december vanaf 16:00 uur en donderdag 31 december kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Ook een spoedaanvraag is niet mogelijk. Er worden dan technische werkzaamheden uitgevoerd vanwege de invoering van de vernieuwde Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie (eNik).

U kunt weer een reisdocument aanvragen vanaf maandag 4 januari 09.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuurton

ELBURG -  Oud en nieuw wordt dit jaar anders. We vieren het rondom het huis en met een heel klein groepje. Meer dan andere jaren staat gezondheid en veiligheid in het middelpunt bij de jaarwisseling. Traditiegetrouw gaan we de jaarwisseling natuurlijk vieren. In al onze vijf kernen doen we dit al sinds jaar en dag. Vuurwerk, vreugdevuren en carbidschieten zijn onderdelen waar we veel plezier aan beleven. Ook deze jaarwisseling kunnen we vieren, maar anders dan we gewend zijn, maar het kan!! Als we allemaal een beetje opletten en vooral ook op elkaar letten, kunnen we én gaan we er een gezonde, veilige, verstandige en daardoor dus ook gezellige oud en nieuw van maken. Samen houden we het veilig!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad op 14 december 2020 de onderstaande belastingverordeningen heeft vastgesteld. Achter de betreffende verordeningen is de aard van de wijziging ten opzichte van de vorige belastingverordening vermeld.

De belastingverordeningen zijn te vinden op de www.elburg.nl/verordeningen. Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van de genoemde besluiten. Op grond van de legesverordening kunnen hiervoor leges in rekening worden gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft het bezwaar dat de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij BV (NOM) maakte tegen het afwijzen van een aangevraagde vergunning ongegrond verklaard. Het betrof de aanvraag voor het voormalige Brigadegebouw aan de Eperweg / Graaf Reinoldweg in ’t Harde, om het gebouw geschikt te maken voor de huisvesting van maximaal 42 arbeidsmigranten. Volgens wethouder Lyda Sneevliet is het nu tijd voor een nieuwe start: “Wij willen er samen uitkomen: met de buurt, met de NOM en als gemeente. Daarom gaan we nu de mogelijkheid van een breed overleg onderzoeken.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kleurpl

ELBURG  - Hier kun je een  kleurplaat downloaden en printen hem uit op gewoon papier. Doe je best en maak er iets moois van. Maak een foto van je kleurplaat en mail die naar kinderpagina@elburg.nl. Je mag hem ook in de brievenbus doen van het gemeentehuis in Oldebroek of Elburg. Dit kun je doen tot 5 januari 2021.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

OOSTENDORP -  Momenteel is de gemeente bezig met het project "herinrichting Oostendorp". De Honingsveldweg valt binnen dit project. Van diverse kanten kreeg de gemeente signalen dat verschillende verkeerstromen voor een onrustig wegbeeld en onveilige situaties zorgen. Door het instellen van eenrichtingsverkeer denkt men hieraan tegemoet te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerst2

De duisternis heeft niet het laatste woord; het Licht overwint!
Dat is wat we in de natuur zien, nu de dagen weer langer worden.
Dat is ook de boodschap van Kerst.
Die boodschap biedt ons hoop en perspectief, juist ook in deze tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NIX

ELBURG - Kerst en Oud & Nieuw komen eraan. Veel volwassenen drinken dan alcohol. Ook kinderen krijgen dan soms de kans om een glaasje te drinken. Vooral voor kinderen die nog in de groei zijn is het schadelijk om alcohol te drinken. Hoe ga je daar als ouder tijdens de feestdagen mee om?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ruim

't HARDE -  Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend, dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan Eperweg 3-5 in ‘t Harde heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het opwaarderen van zorgboerderij Westbroek, een nieuw te bouwen bezoekerscentrum voor A.Vogel en de herinrichting van het parkeerterrein.

Met ingang van woensdag 23 december ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Elburg. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

Eerste Kerstdag: De ophaaldag voor de restafvalcontainer van vrijdag 25 december wordt verplaatst naar donderdag 24 december.

Nieuwjaarsdag: De ophaaldag voor de GFT-container van vrijdag 1 januari wordt verplaatst naar woensdag 30 december.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om € 150.000 beschikbaar te stellen voor een investering in de ontwikkeling van een TechLab. Volgens wethouder Henk Wessel is het noodzakelijk om het techniekonderwijs te stimuleren: “Technische bedrijven worden geremd in hun groei door het gebrek aan deskundig personeel. Om innovatief en toekomstgericht te kunnen blijven werken is het opleiden van technische mensen van groot belang.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad dit voorstel bespreekt in de vergadering van 25 januari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oudenneiuwe

ELBURG -  Dit jaar is Oud en Nieuw vieren anders dan andere jaren. De strenge lockdown zorgt ervoor dat de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Om te zorgen dat vooral jongeren toch iets kunnen doen, hebben jongerenwerk van Stichting Wiel, @Roberts, scholen en de gemeente overlegd. Verschillende jongeren hebben input geleverd voor het online vieren van Oud en Nieuw.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

131890941 3751740644863657 3348196016365030768 o

ELBURG  -   Vanwege het coronavirus en de strengere maatregelen is het niet mogelijk om Klein Chemisch Afval (KCA) in te leveren op de gemeentewerf. De gemeentewerf is tot nader bericht gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

logogez

ELBURG -  Via de gemeente Elburg kun je een uitgebreide collectieve zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. De gemeente Elburg betaalt mee, waardoor er een korting op de premie is van € 27,50 per maand. Je kunt de zorgverzekering afsluiten op www.gezondverzekerd.nl Als je dit uiterlijk 22 december 2020 doet, dan kunnen we garanderen dat we je aanvraag voor 1 januari 2021 kunnen beoordelen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

autobanden

ELBURG -  Inwoners van de gemeente Elburg kunnen ook dit jaar hun autobanden gratis inleveren op de gemeentewerf, Het Straatje 8 in Elburg.

De voorwaarden zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)