DSC 0005her

Aan het begin van deze maand hebben we tijdens dodenherdenking met elkaar stil gestaan bij allen die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid. Dan denken we natuurlijk aan de velen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Maar we denken ook aan hen die sindsdien in vredesmissies hun leven hebben gegeven op allerlei plekken in deze wereld. Ook voor onze vrede en vrijheid. Bij de verschillende oorlogsmonumenten in onze gemeente waren we er 2 minuten met elkaar letterlijk stil van. Ik vind het altijd weer een bijzonder indrukkend moment die collectieve stilte!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0057woon

ELBURG - Samen wonen, werken, leven en ontspannen we in onze gemeente. Maar hoe gaat dat in de toekomst?

Dit jaar schrijft de gemeente een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein en een woonvisie. Hier is uw hulp bij nodig!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

markt

ELBURG -  De weekmarkt in Elburg is al jarenlang een begrip in de regio. Elke dinsdagmorgen bieden ca. 30 kramen hun waren aan, variërend van groenten en fruit tot kleding en wenskaarten. De weekmarkt van Elburg is mede dankzij de ideale ligging op ’t Schootsveld een druk bezochte en gezellige markt. Om de goede doelen in onze gemeente de gelegenheid te geven om zich bij een breder publiek bekend te maken, wordt de mogelijkheid geboden om in de komende maanden uw organisatie, stichting of vereniging te promoten op de weekmarkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75 jaar

ELBURG -  Ook Elburg wil dit gedenken. Lokaal worden al heel veel activiteiten voorbereid. Maar zit uw idee daar ook al tussen? De provincie stelt voor kleine initiatieven een subsidieregeling open. Vanuit de gemeente hopen we dat er heel veel subsidieaanvragen worden aangevraagd. Om u daarover extra te informeren, heeft de Gemeente Elburg twee inloopmiddagen/-avonden georganiseerd. De eerste is op woensdag 22 mei a.s. van 15.00 – 19.30 uur in het gemeentekantoor in Elburg. De tweede zal op 4 juni zijn.  De gemeente hoopt dat er met uw bijdrage een mooi jaarprogramma van gemaakt kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 22 mei vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

60637704 2416124911758577 4308059211016699904 o

ELBURG - Onlangs heeft het college besloten om permanent te vlaggen bij het gemeentehuis. Voorheen werd er alleen gevlagd bij de officiële feestdagen. Vanaf vandaag hangen de vlaggen 24 uur per dag in top. Aan wethouder Arjan Klein de eer om de vlaggen te hijsen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

maatje

ELBURG - Vanaf vandaag kun je bij de gemeente Elburg je eigen verkeersmaatje lenen. De gemeente krijgt regelmatig de vraag of ze deze verkeersmaatjes ook verstrekt. Een verkeersmaatje zorgt voor een betere verkeersveiligheid en wijst bestuurders op hun snelheid. Ze zijn vanaf nu dus aan te vragen via de site van de gemeente Elburg.

Wethouder Henk Wessel kwam er zelf achter dat de maatjes hun werk goed doen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

ELBURG - Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 mei doet de gemeente Elburg weer mee aan een experiment met het centraal tellen van de stemmen. Het tellen van de stemmen vindt dan plaats in twee rondes, eerst in de stembureaus en vervolgens op het gemeentehuis van Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

60389905 2412701115434290 1801787300917542912 o

ELBURG - De werkzaamheden aan de kruising Gregorystraat/Nunspeterweg liggen op schema. Vandaag wordt het asfalt aangebracht. De aanpassingen aan dit kruispunt worden steeds beter zichtbaar. Als de laatste fase ook volgens planning verloopt kan het verkeer vrijdag 24 mei weer gebruik van maken van dit kruispunt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cultuur

Het is als het intrappen van een open deur: Elburg beschikt over enorm veel cultuur. Het werd me tijdens de feest- en herdenkdagen in de afgelopen weken opnieuw duidelijk; iedere kern beschikt nota bene over eigen koren of een eigen muziekkorps!

Het leuke van cultuuractiviteiten is dat het voor iedereen geschikt is en ontzettend divers. Van orgelspel tot beeldhouwen, van poëzie schrijven tot het meezingen in een mannenkoor; dat is allemaal kunst en cultuur. Iedereen heeft talenten gekregen om op zijn of haar wijze artistiek te zijn. Natuurlijk, een kind maakt andere muziek dan een volwassen amateurmuzikant, en een puber zal een ander kunstobject beeldhouwen dan een gepensioneerde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

59710273 2404707656233636 4398950571655036928 n

ELBURG - Sinds 2014 staat er een oeverzwaluwwand in de gemeente Elburg. Daar is het op dit moment een drukte van belang. Alle 200 gaten zijn bewoond. Dat was vorig jaar wel anders. Want toen was er geen enkele zwaluw aanwezig.

Maar door een aantal aanpassingen aan het gebied door de vrijwilligers van Stichting Landschapselementen Elburg zijn ze dit jaar weer terug.

Schrijf reactie (0 Reacties)

blauwe vlag

ELBURG - De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 181 Blauwe Vlaggen toegekend, 124 jachthavens en 57 stranden. Hanzehaven Elburg ontving dit keurmerk vandaag in Ouddorp aan Zee. De Blauwe Vlag is de internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, schoon en duurzaam zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of Hanzehaven Elburg nog aan de vereisten voldoet. Hanzehaven Elburg ontving de Blauwe Vlag voor de 4e keer op rij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan Wildemaet 2019 vastgesteld. Hierin staat de bouw beschreven van vijf woningen in het duurdere segment. Wethouder Sneevliet steunt dit vervolg op de al in 2012 gestarte ontwikkeling: “Het is vanzelfsprekend dat we de eerder gemaakte afspraken nakomen. Mede door de ingezette kredietcrisis lukte het toenmalig projectontwikkelaar AM Wonen niet om deze vijf duurdere woningen te ontwikkelen. Mooi dat opvolger Van Wonen/Van Gelder dit alsnog oppakt.” De volgende stap is de opstelling van een definitief ontwerp. Daarna gaat het ontwerpbestemmingsplan eerst naar de raadscommissie, waarna de gemeenteraad het plan kan vaststellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders wil instemmen met een principeverzoek voor de huisvesting van arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag. Het gaat om de locatie Berkenweg 9-13 in Doornspijk, op het voormalige recreatieterrein ‘Het Witte Huis aan de Bosrand’, naast de zandverstuiving. Volgens wethouder Arjan Klein wil het college hieraan meewerken: “Het is al jaren zoeken naar een goede locatie en ik ben dan ook blij met dit initiatief.” Het college geeft de initiatiefnemer nu maximaal twee jaar om met een uitgewerkt plan te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mening

ELBURG - Jongeren uit de gemeente Elburg geboren in 2003 en 2005 worden uitgenodigd voor de meningokokken ACWY vaccinatie. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging via het RIVM. Een vaccinatie beschermt tegen ernstige en besmettelijke infectieziektes. Veel van deze ziektes kennen we nu bijna niet meer. Wethouder Willem Krooneman nam maandagmiddag 6 mei een kijkje in ’t Huiken: “Helaas loopt de vaccinatiegraad landelijk terug en deze tendens zien we ook in Elburg. Met respect voor ieders keuzevrijheid hierin, wil ik graag het belang van vaccineren onder de aandacht brengen. Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig zieken en baby’s die (nog) niet gevaccineerd kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat infectieziekten geen kans krijgen. “

Schrijf reactie (0 Reacties)

lyda

Wat is het toch fijn als de bloesem bloeit en de vogels weer zingen. Een nieuwe start! We openen onzeramen voor wat extra frisse lucht: heerlijk toch? In onze omgeving kan dat ook nog gewoon. Maar je zult maar op een plek in een stad of streek wonen waar het altijd stinkt naar de uitlaatgassen. Of je buurman is een vervent houtstoker en hij heeft de halve wijk aangestoken met zijn hobby, terwijl jij daar vanwege je astmatische klachten absoluut niet tegen kunt! Die gast kan kan zo maar bij jou in de buurt wonen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Maandag 13 mei 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

De vergadering kent een drietal debatonderwerpen, te weten:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

app

ELBURG - Een afspraak maken of een melding over de openbare ruimte doorgeven? Het kan heel eenvoudig!

Met de App kunt u snel een melding over de openbare ruimte aan de Gemeente Elburg doorgeven of een afspraak maken voor bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Schrijf reactie (0 Reacties)

vic

ELBURG -  De Stichting Vicarieën Elburg (S.V.E.) biedt aan inwoners van de gemeente Elburg van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om voor het studiejaar 2019-2020 een studiebeurs aan te vragen. De beurs bedraagt maximaal € 1750,- en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

59229967 2391986754172393 7703675151396634624 o

ELBURG -  Gisteren heeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal Matté Lipke gefeliciteerd omdat hij (en zijn teamgenoten) het WK Korfbal (onder de 19) hebben gewonnen. 'Mooie prestatie,' aldus de gemeente.

Schrijf reactie (0 Reacties)