elburg logo

ELBURG - Vandaag voert de gemeente Elburg samen met de politie een controle uit op park de Scheepsbel. Eén van de punten uit het gezamenlijk integraal veiligheidsplan voor de gemeenten op de Noord-Veluwe is de leefbaarheid van vakantieparken/revitalisering vakantieparken. Een ander speerpunt is het aanpakken van ondermijning. Gemeente Elburg werkt hierin nauw samen met het Ariadneproject, een samenwerkingsproject van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en provincie in Gelderland. Dit project verzamelt de nodige informatie en biedt ondersteuning bij toezicht en handhaving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ik

ELBURG - Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wilt u zien wat er  gebeurt als u dat gewoontegedrag doorbreekt? Doe dan mee aan de landelijke actie IkPas en drink in januari 30 dagen geen alcohol! Zo ontdekt u wat een maand geen alcohol drinken met u doet, wordt u bewuster van uw keuze om wel of niet te drinken en doorbreekt u vastgeroeste patronen. Eerdere deelnemers geven aan zich fitter te voelen, beter te slapen en soms gewicht te verliezen. IkPas vraagt niet om nooit meer alcohol te drinken maar om uw alcoholgebruik even op pauze te zetten. Doet u, net als het voltallige college van de gemeente Elburg, mee? Kijk dan op de website voor tips, artikelen en recepten voor lekkere alcoholvrije drankjes: www.ikpas.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de gemeenteraad op  18 november 2019 de nieuwe Nota grondbeleid 2019 – 2022 heeft vastgesteld. In de nota staat beschreven welk grondbeleid de gemeente de komende jaren gaat voeren. Het grondbeleid is bedoeld als hulpmiddel voor het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische ontwikkelingen.
 
Bekijk de Nota grondbeleid 2019-2022

Schrijf reactie (0 Reacties)

pres

ELBURG - Op maandag 9 december 2019 hebben de gemeente Elburg, woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen, huurdersorganisatie De Betere Woning Elburg en Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen (S.H.O.W.) de Prestatieafspraken 2020 Elburg ondertekend. De strekking van de afspraken is grotendeels gelijk aan de prestatieafspraken voor 2019. Terugkerende thema’s zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, wonen-welzijn-zorg, huisvesting van specifieke (urgente) doelgroepen, leefbaarheid in de wijk en bewonersparticipatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gans

ELBURG - De overlast die de ganzen aan de Zwolscheweg in Elburg veroorzaken is na vandaag sterk afgenomen. De gemeente heeft in samenwerking met Stichting Akka’s Ganzenparadijs een groot aantal ganzen afgevoerd. Deze ganzen krijgen een onderkomen in het Ganzenparadijs in Drenthe. Wethouder Henk Wessel geeft aan dat een tiental ganzen achterblijven. Daarmee blijft het straatbeeld en de sfeer hetzelfde maar zonder de overlast: ”Deze dieren hebben hier een goed leven, misschien wel te goed. Door al het voeren is het aantal ganzen sterk toegenomen. Dit zorgde voor een verkeersonveilige situatie, zowel bij fietsers als bij automobilisten. We behouden een kleinere groep ganzen. Door in te zetten op nestbeheer voorkomen we in de nabije toekomst een soortgelijke situatie. Wel wil ik iedereen nog eens oproepen de ganzen niet te voederen. Want hierdoor neemt het aantal van de ganzen weer snel toe.”

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

sneevl

ELBURG - Goed nieuws voor mensen die al langer voor een sociale huurwoning op de wachtlijst staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel om 29 sociale huurwoningen sneller te laten bouwen. Voor inwoners die op de wachtlijst staan geldt dat zij mogelijk eerder in aanmerking komen voor een woning. “De kosten voor de bouw zijn fors toegenomen. Daarop hebben wij een voorstel gekregen van projectontwikkelaar Van Wijnen om diverse woningen eerder te gaan bouwen in combinatie met een kleine prijsverhoging voor de koopwoningen. Daar hebben we mee ingestemd. Dit betekent dat in de nieuwe woonwijk De Dijkjes eind 2020 / begin 2021 alle sociale huurwoningen klaar zijn. Dat geldt ook voor het grootste deel van de koopwoningen. En dat is goed nieuws voor iedereen die wacht op een sociale huur- of koopwoning.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEF

ELBURG -  Door de Koninklijke Landmacht wordt er op de volgende data een militaire oefening gehouden:

  • vrijdag 6 december van 8.00 tot 17.00 uur. Het betreft schietoefeningen op het Artillerie Schietkamp.
  • vrijdag 24 januari t/m zondag 26 januari 2020. Het gebied waarin geoefend zal worden bevindt zich tussen Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, ’t Harde, Epe en Garderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kops

ELBURG - Prachtig gelegen aan de Kop van het Havenkanaal ontwikkelt de gemeente Elburg een nieuw woon- en recreatiegebied: de Kopse Waard. Naast vijf ruime kavels aan het water komt hier een strak aangelegde botenhelling en heerlijke plekken om te pootje baden, vissen, varen of gewoon lekker naar de bootjes kijken. Met zijn groene rustieke uitstraling vormt De Kopse Waard vanaf het water het visitekaartje voor de historische en gezellige Vesting. Kijk op www.dekopsewaard.nl voor meer info en om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Bekijk de animatie voor een 1e indruk van dit plan.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

samen

ELBURG - Het onderwijs, het centrum voor jeugd en gezin, het welzijnswerk en de gemeente Elburg werken samen aan een visie op ontwikkelen en opgroeien in Elburg. Wat kunnen we samen doen om ervoor te zorgen dat Elburg een aantrekkelijke plaats is om op te groeien?

Op 10 december is hierover een thema-avond in het van Kinsbergen college aan de Paterijstraat 17 in Elburg. De avond start om 19.00 en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto lyda

De afgelopen maanden leek het soms bijna nergens anders over te kunnen gaan dan stikstof en over de PAS, het Programma Aanpak Stikstof, dat gesneuveld was bij de Raad van State. Als eenvoudig wethouder kun je dan niet veel meer doen, dan met iedereen afwachten. Want het probleem ontstond in Den Haag en de oplossing moest toch ook vooral daar vandaan komen. Gelukkig hebben we in Elburg intussen weer bouwstof! Voor diverse locaties kon worden aangetoond, dat de hoeveelheid stikstof als gevolg van de bouw onder de norm zou blijven. Een hele opluchting, vooral voor al diegenen die zaten te wachten op De Dijkjes. Maar liefst 226 woningen moeten daar op termijn gaan komen, waaronder ook veel sociale huur- en koopwoningen. Allemaal duurzaam en ‘van het gas af’ gebouwd. Er waren al een heel aantal bouwkavels verkocht en mensen dreigden serieus in de knel te raken, doordat ze hun eigen woning al hadden verkocht en daar op enig moment ook uit moeten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gas verbruiken, zijn verplicht dit te melden op de website van de RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het doel van de informatieplicht is dat bedrijven inzicht krijgen in hun energieverbruik en hun besparingspotentieel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling

Woensdag 4 december vanaf 19.30 uur

·       Opiniërende nota tekorten jeugd / sociaal domein
Ook de gemeente Elburg geeft veel meer uit aan Jeugdhulp dan de gemeente ontvangt om Jeugdhulp te betalen. Extra geld uit Den Haag helpt slechts een beetje. Aan de hand van dilemma’s zal de commissie bespreken welke keuzes gemaakt worden om te zorgen dat Elburg niet failliet gaat aan de kosten van de Jeugdhulp. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 17 december 2019 hun takken, die niet in de groene container passen, op te laten halen. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  Burgemeester Rozendaal heeft vorige week een woning laten sluiten vanwege het aantreffen, het produceren en de handel in harddrugs. Het betreft een woning aan de Weidevogellaan.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal “Drugs produceren en verhandelen is niet acceptabel. Dat brengt de openbare orde en veiligheid in het geding en daarom sluiten we dergelijke panden. We treden actief op tegen ondermijnende criminaliteit. Ik beschouw dit als een ernstig feit en sluit de woning voor drie maanden.”

Schrijf reactie (1 Reacties)

zon

ELBURG - De duurzaamheidslening die de Gemeente Elburg aanbiedt is een groot succes! Zo'n groot succes dat het totale budget voor de lening inmiddels al is verstrekt. Daarom kunnen geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. De gemeente gaat nadenken of er extra budget kan worden ingezet. Er kan nog wel een energiebespaarlening aangevraagd worden via SvN. Deze bespaarlening is bestemd voor bedragen tussen de €7.500,- en €25.000,-. Op de website www.energiebespaarlening.nl vind je meer informatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0146.JPGwi2

ELBURG - In verband met het evenement Winter in de Vesting is de binnenstad van Elburg afgesloten op:

  • Vrijdag 13 december 2019 van 8:00 t/m 13:00 uur, uitgezonderd bestemmingsverkeer.
  • Vrijdag 13 december 2019 van 13:00 t/m 24:00 uur
  • Zaterdag 14 december 2019 van 00:00 t/m 20:00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto monument lofstem

ELBURG - 8 december 2019 is het 25 jaar geleden dat het koor de Lofstem uit Elburg, onderweg naar een concert in Wenen, een ernstig ongeluk kreeg. Een gebeurtenis die bij velen veel herinneringen oproept.

Op zaterdag 7 december wordt, tijdens een korte herdenkingsbijeenkomst,  stilgestaan bij deze tragische gebeurtenis. De herdenking zal om 14.00 uur plaatsvinden bij het monument op de stadswal. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

winter

We kennen allemaal, ook in de politiek, het spreekwoord; 'je eigen straatje schoonvegen' maar andermans straatje of het straatje van de buren schoonvegen klinkt raar maar zou gewoon moeten zijn in de winterperiode. Het lijkt wel of de winters minder heftig zijn dan vroeger, maar ook nu breekt een periode aan waarbij van het ene moment op het andere moment de wegen, al dan niet plaatselijk, bedekt worden met ijs of sneeuw.

De gemeente heeft als beleid om als eerste de zogenaamde wijkontsluitingswegen, doorgaande wegen buiten de bebouwde kom en fietspaden te strooien. Wanneer deze wegen begaanbaar zijn wordt gestart met de belangrijkste overige wegen, soms bij aanhoudende gladheid of sneeuwval is er helemaal geen tijd voor deze categorie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeente Elburg bruist van cultuur. Musea, verenigingen, koren, evenementen, geschiedenis, noem maar op! Voor elk wat wils, maar hoe brengen we alles bij elkaar? Of kunnen we ook combineren? Een themamiddag over geschiedenis in een verzorgingstehuis? Koren die optreden op scholen? En welke kansen liggen er voor ondernemers? Kunnen zij geld verdienen aan cultuur(toerisme)?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 27 november vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)