spel

ELBURG - Burgemeester Jan Nathan Rozendaal en beleidsmedewerker Arjan Bruijnes vertellen hoe de gemeente Elburg haar binnenstad heeft ingericht volgens de coronaspelregels. Er is straatmeubilair verwijderd zodat terrassen kunnen uitbreiden en markeringen en city hosts helpen toeristen en inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kaart

ELBURG - Het is een bekend probleem: in de Vesting en directe omgeving hebben veel telefoons (lees: providers) matig tot slecht bereik. KPN wil daar graag verbetering in aanbrengen en heeft een vergunning aangevraagd voor de plaatsing van een extra telecommast. De gemeente wil hieraan meewerken en heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen mogen 15 juni weer open. Dat is ook goed nieuws voor de havenmeester.

Schrijf reactie (0 Reacties)

panelen

't HARDE - De afgelopen maanden is er door verschillende partijen hard gewerkt om 600 zonnepanelen op het dak van MFC Aperloo in ’t Harde te installeren. Begin dit jaar is de opdracht verstrekt door Stichting Gemeenschapscentra Elburg om het MFC nog duurzamer te maken. Ondanks de Corona konden de meeste werkzaamheden gelukkig gewoon doorgaan. Maandag 8 juni was de oplevering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBUG - Het college van burgemeester en wethouders wil vaart maken met het versterken van de Vesting. Zij wil € 1,3 miljoen beschikbaar stellen voor de herinrichtingsplannen die de Vestingraad heeft ontwikkeld. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad heeft als uitgangspunt om het plan van de Vestingraad uit te voeren behalve het tweezijdig berijdbaar maken van de busbaan, gezien de impact op de leefbaarheid van de Gregorystraat en de wijk Molendorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

el

ELBURG - Hanzesteden zijn sinds jaar en dag een populaire toeristische bestemming. De historie, culinaire hoogstandjes en het middeleeuwse decor maken de Hanzesteden niet alleen een geliefde vakantiebestemming, maar ook een aantrekkelijke plaats om in te wonen en te werken. In 1367 wordt Elburg voor het eerst als Hanzestad genoemd. In de eeuwen die volgen brengt het Hanzeverbond veel handel en welvaart met zich mee. Dit legt de basis voor de prachtige Vesting waar ook vandaag de dag vele toeristen van genieten. Deze toeristen weten ook de rest van onze prachtige gemeente goed te vinden: de bossen, landgoederen, campings, zandverstuiving, randmeerkusten, enzovoorts.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Arjan Klein 2018 14

In de afgelopen twee jaar als ‘duurzaamheids-wethouder’ heb ik veel inwoners over de verduurzaming van hun woning gesproken. Voor de een is het een ver-van-mijn-bed-show en zal alleen in beweging komen als het moet; de ander staat te popelen om zijn of haar woning op alle fronten energiezuinig te maken. En dan is er ook nog een groep die graag wil, maar vrijwel geen mogelijkheden heeft. Omdat verduurzamen iets van ons allemaal, lees maar gerust “van uzelf”, moet zijn, is er voor iedere groep een eigen route naar dezelfde bestemming: de doelstellingen van het Klimaatakkoord moeten we behalen. Of we het nou heel erg leuk vinden, of juist helemaal niet, die opdracht ligt op ons bordje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

regiozwolle

ELBURG/ZW0LLE - Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemingen in samenwerking met de Economic Board Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB Regio Zwolle en de 22 gemeenten. Dit doen we met hulp van een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om de (lokale)overheid te informeren over de behoefte aan hulpmaatregelen en de optimalisering van de maatregelen in het belang van ondernemers. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - Dinsdag 16 juni 2020 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

U kunt u aanmelden tot maandag 15 juni 2020 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Beeldvormende Commissievergadering

Woensdag 15 juni 2020 van 19.30 tot 22.30 uur.

Op deze avond kunnen inwoners en organisaties hun mening duidelijk maken over de voorstellen die hierna vermeld worden. Het is niet de bedoeling om raadsleden vragen te stellen. Het is wel de bedoeling dat inwoners hun mening geven over voorstellen. De raadsleden kunnen naar aanleiding van die meningen om verduidelijking vragen. Met de meningen van inwoners en organisaties kunnen de raadsleden vervolgens rekening houden als de raadsleden op een ander moment zelf de voorstellen bespreken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REKEN

Onderzoek naar het Regionaal Account Jeugd (RAJ)

ELBURG - De rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Putten en Oldebroek heeft onderzoek uitgevoerd naar het Regionaal Account Jeugd (RAJ). Deze organisatie was verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Vanuit het verrichte onderzoek luiden de lessen voor de toekomst dat het onmisbaar is om een gedeelde visie op inhoud en financiën te hebben die nodig is om samen te werken, dat er continuïteit in beleid en uitvoering van de jeugdzorg is en dat er sprake is van een consistente bekostigingssystematiek. Daarbij geldt als uitgangspunt om de gestelde inhoudelijke en financiële kaders die bij een uitvoeringsorganisatie zijn belegd regelmatig te evalueren en zo nodig te herzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 5893

ELBURG - In de afgelopen maanden is in gemeente Elburg hard gewerkt aan het tot stand komen van het ‘Lokaal Sportakkoord’. Onder aanvoering van sportformateur Wilco Huisman hebben vertegenwoordigers van partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overig maatschappelijk middenveld en gemeente een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lokaal sportakkoord Elburg. Wat we doen is niet allemaal nieuw, maar door de manier waarop we het uitvoeren krijgt sport en bewegen een enorme impuls in de gemeente Elburg. Ondanks de coronacrisis is het lokaal sportakkoord proces samen afgerond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

processie

ELBURG - De processierupsen komen weer tevoorschijn. Op deze digitale kaart zie je een overzicht van alle eikenbomen.

Hier kun je zien wie verantwoordelijk is voor de bestrijding van de bomen en aan wie je het kan melden wanneer er rupsen in de boom zitten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers, die eind mei afliep, wordt met vier maanden verlengd tot 1 oktober 2020 (Tozo 2).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De ophaaldag voor oud papier & karton van maandag 1 juni (2e pinksterdag) wordt verplaatst naar woensdag 3 juni.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG -  Op 19 mei heeft het college van B&W het besluit genomen om een pakket van bezuinigingsmaatregelen voor te leggen aan de gemeenteraad. De maatregelen hebben betrekking op de ondersteuning binnen het sociaal domein. De gemeenteraad neemt op 29 juni een besluit over de voorgestelde maatregelen. Wethouder Willem Krooneman: “Doordat het rijk structureel te weinig geld beschikbaar stelt, gecombineerd met een toenemende vraag naar jeugdhulp, maakt dat we in Elburg jaarlijks een tekort van € 1,2 miljoen hebben voor de jeugdzorg. Het voorstel is nu om een deel van het tekort te financieren vanuit de algemene middelen en het overige deel binnen het sociaal domein. Het uitgangspunt blijft dat er kwalitatief goede ondersteuning wordt geboden, binnen de financiële kaders die er zijn.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG - De afgelopen weken heeft de discussie over de koopzondagen de gemoederen flink bezig gehouden. Zowel in de politiek, als bij ondernemers, als bij inwoners. De burgemeester wil jullie hier graag iets over vertellen.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vanaf dinsdag 2 juni a.s. is het weer mogelijk om Klein Chemisch Afval (KCA) in te leveren op de gemeentewerf. De vaste openingstijden worden dan weer gevolgd: elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

compu2

ELBURG - Vanwege groot succes verlengt gemeente Elburg de actie waarbij inwoners gratis gebruik kunnen maken van online opleidingen. Het college van B&W van de gemeente Elburg wil inwoners helpen aan hun toekomst te werken - juist in deze tijd. Daarom kunnen inwoners en/of kleine zelfstandigen die (gedwongen) thuis zitten door de coronacrisis of anderszins, tot 1 oktober gratis gebruik maken van het online cursusaanbod via RegioOpleiders. En omdat binnen een week alle beschikbare opleidingsplaatsen al bezet waren, breidt gemeente Elburg ook het aantal plaatsen uit.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo buurtbemiddeling versie nov11

ELBURG - Ervaar jij geluidsoverlast van je buren? Te veel rook in de tuin? Groen over de schutting? Probeer samen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kan Buurtbemiddeling wellicht iets voor je betekenen.

Door de coronacrisis kunnen we geen face-to-face afspraken maken. Wel is Buurtbemiddeling bereikbaar voor telefonisch advies. Je kunt altijd je vraag bespreken en overleggen wat je in jouw situatie kunt doen. Je kunt ook bellen als jij je verhaal even kwijt wilt. Bel met Hettie Schoonhoven, coördinator, tijdens kantooruren (maandag tot en met woensdag) op telefoonnummer 0341 – 259433.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)