62109576 2446512682053133 4893279463220969472 o

ELBURG  - Op 4 april is het project 'Geef het door!' gestart. Eén van de Erfgoedpactprojecten in Elburg waarbij leerlingen van het Nuborgh College Oostenlicht ouderen in de gemeente gaan interviewen. De ouderen hebben vooraf aan kunnen geven waarover ze willen vertellen. Dit kan hun levensverhaal zijn maar het interview kan ook gaan over hun huis, hun school, hun hobby of interesse. De verhalen die de leerlingen schrijven, worden door professionals geredigeerd en gepubliceerd in een boek. Door de verhalen op te halen en te bundelen blijven de verhalen bewaard en dragen ze bij aan het ‘mondelinge erfgoed’ van de gemeente. Vorige week waren een aantal leerlingen op bezoek bij wethouder Arjan Klein. Want een boek maken is 1, maar hoe verkoop je dit dan? En hoe zet je het weg in de markt? Deze vragen werden gesteld aan de wethouder. Wethouder Klein: 'We hopen dat het een succesvol project wordt en succes met de verdere uitwerking!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

61453087 2438321979538870 2723305111601283072 n

ELBURG - De Bibliotheek Noord-Veluwe heeft het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee is de bibliotheek opnieuw gecertificeerd. Wethouder Arjan Klein ging langs om ze te feliciteren met dit waardevolle certificaat. Hetty van de Weg nam de bloemen namens de bieb in ontvangst. Wethouder Klein: 'Het CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Een gecertificeerde organisatie voldoet aantoonbaar aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen. Een certificaat om trots op te zijn. Nogmaals van harte gefeliciteerd!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0033hk

ELBURG -  In verband met de pinkstermarkt is de Havenkade en Elburg Vesting in Elburg op 10 juni 2019 tussen 05:00 t/m 18:30 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg, telefoon 0525-688688.

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGENTON

ELBURG - Dit jaar organiseert de gemeente Elburg in de maanden mei en juni een Actie regenton. Inwoners die een regenton aanschaffen, kunnen een deel (40% tot maximum van €100,-) van de kosten terugkrijgen. De gemeente wil daarmee inwoners stimuleren bewust met water om te gaan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK -  In verband met de aanleg van een drempel is de Dr. Bruinsweg ter hoogte van de speelplaats van 3 t/m 7 juni 2019 afgesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

ELBURG - De stichting Museumstad Elburg zal de leden van de commissie voorafgaand aan de vergadering informeren over alles wat met de musea in Elburg samenhangt.  

Commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling

Woensdag 29 mei vanaf 19.30 uur

Op de agenda staan twee onderwerpen die de commissie zal bespreken. Dat zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  De ophaaldag voor de restafvalcontainer (donderdag 30 mei) wordt verplaatst naar vrijdag 31 mei. Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met Aconov, telefoon 0800-2224111.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

OOSTENDORP - Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het gemeentehuis gesloten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  De voorlopige uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement in Elburg is bekend. De totale opkomst voor de  gemeente Elburg lag rond de 44.5%.

De totale voorlopige uitslag kun je HIER lezen.

 

uitslag elburg

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft de financiële kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de kadernota in de raadsvergadering van 10 juli as. De nota met de drie hoofdthema’s ‘duurzaam, leefbaar en betaalbaar’ staat model voor de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023, die de raad later in november vaststelt. Volgens wethouder Henk Wessel sluit de kadernota goed aan bij het Coalitieakkoord 2018-2022: “Hierin benoemen we de maatregelen die belangrijk zijn voor de verdere verduurzaming en het leefbaar houden van de samenleving.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo NIXzonderID

ELBURG -  Van 23 mei tot 3 juni vindt de landelijke actie NIXzonderID plaats. Deze periode wordt in de gemeente Elburg extra aandacht gevraagd voor het spontaan tonen van het ID door jongeren en voor de leeftijdscheck door verkopers van alcohol. Jonge kopers van drank hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Daarom doet de gemeente Elburg mee met NIXzonderID. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het lastig om de juiste leeftijd van kopers in te schatten. Daarom roept de gemeente jongeren op hun verkopers te helpen en hun ID alvast te pakken bij de kassa of aan de bar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: “Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

headerbeeld 3000x1240 940

Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvang je het controlebericht op je mobiel, dan weet je dat jouw telefoon juist is ingesteld. Om zoveel mogelijk mensen te alarmeren en informeren bij een ramp in de omgeving, zet NL-Alert nieuwe kanalen in. Zo is NL-Alert vanaf 3 juni ook te zien op ruim 1.200 digitale reclamezuilen in bijvoorbeeld winkelcentra en op stations. Het is voor het eerst dat het controlebericht op digitale reclamezuilen wordt getoond. Om het NL-Alert controlebericht aan te kondigen, start dinsdag 28 mei een landelijke publiekscampagne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

D7FOOpjXsAIXayd

ELBURG - Wilt u aan de slag met duurzame maatregelen in uw woning? Bekijk het actueel overzicht van duurzame leningen en subsidies op: http://www.veluweduurzaam.nl/subsidies 

Tip! Vraag de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aan voor zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0005her

Aan het begin van deze maand hebben we tijdens dodenherdenking met elkaar stil gestaan bij allen die zich hebben ingezet voor onze vrede en vrijheid. Dan denken we natuurlijk aan de velen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Maar we denken ook aan hen die sindsdien in vredesmissies hun leven hebben gegeven op allerlei plekken in deze wereld. Ook voor onze vrede en vrijheid. Bij de verschillende oorlogsmonumenten in onze gemeente waren we er 2 minuten met elkaar letterlijk stil van. Ik vind het altijd weer een bijzonder indrukkend moment die collectieve stilte!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0057woon

ELBURG - Samen wonen, werken, leven en ontspannen we in onze gemeente. Maar hoe gaat dat in de toekomst?

Dit jaar schrijft de gemeente een nieuw beleidsplan voor het sociaal domein en een woonvisie. Hier is uw hulp bij nodig!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

markt

ELBURG -  De weekmarkt in Elburg is al jarenlang een begrip in de regio. Elke dinsdagmorgen bieden ca. 30 kramen hun waren aan, variërend van groenten en fruit tot kleding en wenskaarten. De weekmarkt van Elburg is mede dankzij de ideale ligging op ’t Schootsveld een druk bezochte en gezellige markt. Om de goede doelen in onze gemeente de gelegenheid te geven om zich bij een breder publiek bekend te maken, wordt de mogelijkheid geboden om in de komende maanden uw organisatie, stichting of vereniging te promoten op de weekmarkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75 jaar

ELBURG -  Ook Elburg wil dit gedenken. Lokaal worden al heel veel activiteiten voorbereid. Maar zit uw idee daar ook al tussen? De provincie stelt voor kleine initiatieven een subsidieregeling open. Vanuit de gemeente hopen we dat er heel veel subsidieaanvragen worden aangevraagd. Om u daarover extra te informeren, heeft de Gemeente Elburg twee inloopmiddagen/-avonden georganiseerd. De eerste is op woensdag 22 mei a.s. van 15.00 – 19.30 uur in het gemeentekantoor in Elburg. De tweede zal op 4 juni zijn.  De gemeente hoopt dat er met uw bijdrage een mooi jaarprogramma van gemaakt kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAAD ELBURG

Commissievergadering Algemeen Bestuur

Woensdag 22 mei vanaf 19.30 uur

Op de agenda staat ter bespreking:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

60637704 2416124911758577 4308059211016699904 o

ELBURG - Onlangs heeft het college besloten om permanent te vlaggen bij het gemeentehuis. Voorheen werd er alleen gevlagd bij de officiële feestdagen. Vanaf vandaag hangen de vlaggen 24 uur per dag in top. Aan wethouder Arjan Klein de eer om de vlaggen te hijsen.

Schrijf reactie (0 Reacties)