burgemeester

Beste inwoners,

U heeft vast net als ik het nieuws gevolgd naar aanleiding van de laatste landelijke persconferentie. De boodschap is helder: het gaat nog steeds niet goed, niet met de besmettingscijfers en niet in de ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Ook in Elburg zien we de cijfers oplopen en dat is erg zorgelijk. Een versoepeling voor de feestdagen zit er niet in. Juist de komende periode moeten we, meer dan ooit kritisch kijken naar ons eigen gedrag. Want dat is het enige wat we kunnen doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig

ELBURG -  De gemeente Elburg heeft sinds 1 oktober 2020 een lokaal meldpunt waar alle signalen en vermoedens over (ondermijnende) criminaliteit en verdachte situaties binnen komen. In twee maanden tijd zijn 10 meldingen ontvangen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal is tevreden over de scherpe blik van de inwoners in de gemeente en de bereidheid om verdachte situaties ook daadwerkelijk te melden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december 2020 besloten tot vaststelling van:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgemeester

ELBURG - A.s. donderdag 17 december van 19.00 tot 20.00 uur kunt u weer rechtstreeks vragen stellen aan burgemeester Rozendaal in een livechat via Facebook. Kijk daarvoor op de Facebookpagina van de gemeente Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met de gemeenteraad een beleidskader ontwikkeld, om initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking te kunnen toetsen. Wethouder Arjan Klein legt uit waarom dergelijke afspraken belangrijk zijn: “Om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen hebben we grootschalige initiatieven nodig. Het gaat bijvoorbeeld om zonnevelden of windmolens. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in de mogelijkheden in onze gemeente.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad het beleidskader voor grootschalige duurzame energieopwekking bespreekt in de vergadering van 25 januari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gemeentehuis elburg

ELBURG -  Op woensdag 30 december vanaf 16:00 uur en donderdag 31 december kunt u geen paspoort of identiteitskaart aanvragen. Ook een spoedaanvraag is niet mogelijk. Er worden dan technische werkzaamheden uitgevoerd vanwege de invoering van de vernieuwde Nederlandse identiteitskaart met inlogfunctie (eNik).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG  -  Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met de gemeenteraad een beleidskader ontwikkeld, om initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking te kunnen toetsen. Wethouder Arjan Klein legt uit waarom dergelijke afspraken belangrijk zijn: “Om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen hebben we grootschalige initiatieven nodig. Het gaat bijvoorbeeld om zonnevelden of windmolens. Dit beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in de mogelijkheden in onze gemeente.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad het beleidskader voor grootschalige duurzame energieopwekking bespreekt in de vergadering van 25 januari 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezing

ELBURG -  Op 17 maart 2021 worden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer gehouden. Veel mensen zijn bezig om de verkiezing in goede banen te leiden, maar daarbij is ook uw hulp hard nodig! De gemeente Elburg is op zoek naar enthousiaste stembureauleden en stemmentellers. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bob

ELBURG  - De decembermaand staat in het teken van de Bob Wintertour die compleet met de Bob Bus geheel corona-proof diverse gemeenten in het land bezoekt. Door dit initiatief van Veilig Verkeer Nederland krijgen de inwoners van Elburg op 15 december de kans om ook mee te doen. Dan staat het team op de weekmarkt in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG -  Dinsdag 15 december 2020 kunt u uw snoeihout weer laten ophalen. Het gaat dan om snoeihout wat u niet kwijt kunt in uw groene container. De takken worden niet ter plekke versnipperd maar worden door de gemeente Elburg opgehaald.

U kunt zich aanmelden tot maandag 14 december 2020 12.00 uur.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Aanmelden vooraf is verplicht.
  • Actie geldt alleen voor inwoners van de gemeente Elburg (geen bedrijven).
  • U mag maximaal 2 m³ tak- en snoeihout aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
  • De takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) dienen in bundels (samengebonden takken) van max. 1 meter lang, max. 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading te worden aangeboden.
  • De takken mogen pas 1 dag voor de ophaaldatum verkeersveilig, zichtbaar en makke­lijk bereikbaar aan de openbare weg worden aangeboden (direct aansluitend op het eigen terrein).
  • De takken moeten voor 07.30 uur op de ophaaldag zichtbaar aan de weg liggen.
  • Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.

U kunt zich voor deze snoeihoutactie op twee manieren aanmelden:

  • Bij voorkeur via het formulier “aanmelden snoeihoutroute” op de website van de gemeente Elburg.
  • Via telefoonnummer 0525-688 688.
Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG  - Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking getreden. De bij deze wet behorende artikelen zijn opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In artikel 58e van de Wpg is de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van enkele regels van deze wet aan de burgemeester toegekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto Lyda in gesprek met Walter van de Veen

Wethouder Lyda Sneevliet sprak met Walter van de Veen (van Wijnen) over de impact van corona op bouwprojecten zoals “De Dijkjes”

Hoe gaat het op De Dijkjes?

Midden in de bouwperiode werd De Dijkjes geconfronteerd met een Lock down door Corona. Walter van de Veen bleef er rustig onder: “Ondanks Corona was en bleef de koopbereidheid zodanig, dat gestart is met de verkoop van de laatste fase. Dat is sneller dan verwacht. Het grote werk kon met de nodige maatregelen gelukkig gewoon doorgaan. Daarbij helpt het enorm dat we veel van de bouw al in de fabriek in Heerenveen doen. Met een nieuwe fabriek in aanbouw hopen we straks zo’n 4000 woningen per jaar te kunnen produceren. Dat doen we dan inclusief het metselwerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Maandag 14 december 2020 vergadert de gemeenteraad van Elburg. Aanvang 19.30 uur.

Op de agenda staat in willekeurige volgorde:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAART

ELBURG - Het college van de gemeente Elburg heeft op 1 december 2020 besloten om de nota “Noord-Veluwe Bodemkwaliteitskaart PFAS” als aanvulling op de Nota Bodembeheer Regio Noord-Veluwe in gebruik te nemen. Door het in gebruik nemen van deze nota en bodemkwaliteitskaart PFAS zal er bij grondverzet binnen de regio minder onderzoek naar PFAS noodzakelijk zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dementie

ELBURG -  In de week van 14 december staan er mooie digitale avondactiviteiten op de digitale Breintafel. Komt u ook? Meld u dan alvast aan: https://app.stamtafel.nl/signup/stamtafel/breinpunt-elburg-nodigt-je-uit-voor-stamtafel

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

130303006 3731854433518945 166595999659211610 o

ELBURG -  Inwoners en bedrijven maken steeds meer gebruik van het digitale aanbod op de website van de gemeente www.elburg.nl Dat blijkt wel uit het feit dat onlangs het 10.000e digitale formulier via de website is ingevuld en verzonden. Een mijlpaal die de gemeente niet zomaar voorbij wil laten gaan. Mevr. A. Westerink heeft de 10.000e aanvraag ingediend via www.elburg.nl. Burgemeester Rozendaal is bij haar langsgegaan met een bos bloemen en een kleine attentie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

filmkerst

ELBURG -  In deze lastige en vreemde tijd is het helaas niet mogelijk om kerst te vieren zoals we gewend zijn. Daarom organiseert de Gemeente Elburg voor de inwoners tijdens de kerst een stream op YouTube. In de stream worden videoboodschappen uitgezonden van inwoners die een kerstwens willen uitspreken voor familie/vrienden/kennissen. 'Zo blijven we digitaal toch nog verbonden met elkaar'. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Overlast vuurwerk

ELBURG -  De Gemeente Elburg laat weten dat er de laatste tijd weer veel illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Dit vuurwerk is erg gevaarlijk en veroorzaakt veel overlast bij omwonenden en dieren. Bovendien richt het veel schade aan.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  Hoe eerder mensen met financiële zorgen in beeld zijn, hoe beter. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en ze richten minder schade aan op het gebied van relaties, werk of gezondheid. Daarom gaat de gemeente Elburg actief aan de slag met signalen van betalingsachterstanden bij inwoners. Dit wordt mogelijk door een wijziging van de wet en een landelijk convenant, waarbij gemeenten samenwerken op het gebied van betalingsachterstanden met energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fysio

ELBURG -  Via de gemeente Elburg kunnen mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking een uitgebreide zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis. De gemeente Elburg betaalt mee, waardoor er een korting op de premie is van € 27,50 per maand. Je kunt de zorgverzekering afsluiten op www.gezondverzekerd.nl. Als je dit uiterlijk 22 december 2020 doet, dan wordt gegarandeerd dat je aanvraag voor 1 januari 2021 wordt beoordeeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)