snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 19 maart 2019 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de Gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

In verband met aanleg van een duiker en het plaatsen van twee inspectieputten ter hoogte van Oostendorperstraatweg 19a is de Oostendorperstraatweg afgesloten van 11 t/m 15 maart 2019. Het verkeer zal worden omgeleid via de Oostelijke Rondweg en De Weeren door middel van een omleidingsroute.

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Op maandag 11 en dinsdag 12 maart aanstaande is de Gerichtenweg ter hoogte van huisnummer 21 te Doornspijk afgesloten vanwege uit te voeren rioleringswerkzaamheden. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

53145753 2310024942368575 8812510912654082048 o

ELBURG -  De beleidsgroep Jeugd van de gemeente Elburg wil graag met u in gesprek over het vormgeven van het jeugdbeleid van de gemeente Elburg. Hiervoor wordt op 3 april 2019 een klankbordavond georganiseerd met als thema: preventief jeugdbeleid Elburg 2019-2023. De avond is voor de jeugd uit de gemeente Elburg en iedereen die zich betrokken voelt bij de jeugd uit Elburg. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: gezin, onderwijs en opvang, leeftijdsgenoten en vrije tijd, wijk en buurt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Elburg, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Bijl, W. (Wim) (m), wonende te Elburg, bij besluit van woensdag 6 maart 2019 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Elburg.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van Vonk, E.J. (Edwin) (m), wonende te Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtgebouw

Deze column benut ik graag als eerbetoon aan een groep vrijwilligers waarvan ik het bestaan tot voor kort eigenlijk niet eens zo goed kende. Het zijn mannen en vrouwen die soms al tientallen jaren lang ontzettend veel vrije uurtjes in hun eigen lokale samenleving investeren. Ik heb het hier over de besturen van dorps- en gemeenschapshuizen. Zowel op ’t Harde als op de Hoge Enk, in Doornspijk of Elburg en Oostendorp, het zijn stuk voor stuk mensen die een groot hart hebben voor hun woonkern en zich inzetten voor de centrale ontmoetingsplek van die kern: het dorps- of kulturhuus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Als u het volledig eigen risico van uw zorgverzekering in het jaar 2018 heeft betaald, kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van € 150,00. Als voorwaarden gelden dan wel dat u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op www.elburg.nl

De gemeente Elburg vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen, die hoge zorgkosten hebben vanwege een chronische ziekte of handicap, financiële ondersteuning krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een laag inkomen moeite hebben om deze kosten jaarlijks te betalen. Daarom biedt de gemeente Elburg de regeling compensatie eigen risico aan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijkcom vesting

ELBURG - Het wijkcomité Vesting Molendorp hoort graag van u wat er speelt tijdens het inloopspreekuur, dit is voorafgaand aan de vergadering. Het wijkcomité Vesting/Molendorp vergadert op donderdagavond 7 maart a.s. in het museum in Elburg. U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om onderwerpen die nog niet bekend zijn bij het wijkcomité onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

DOORNSPIJK - Het onderhoud aan de Grevensweg te Doornspijk gepland voor a.s. maandag 4 maart is tot nader order uitgesteld wegens verwachte slechte weersomstandigheden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugdbur

ELBURG - Sinds april 2018 kent de gemeente Elburg een jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester wordt benoemd op 27 april (Koningsdag). Op deze dag, wanneer ook de jeugdlintjes worden uitgereikt, zal de jeugdburgemeester haar taken overdragen aan een nieuwe jeugdburgemeester. De jeugdburgemeester treedt vaak samen met de 'echte' burgemeester op, maar soms ook alleen.

De jeugdburgemeester heeft verschillende eigenschappen, zoals:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Vrijdagavond 8 maart 2019 worden de kampioenen van de gemeente Elburg feestelijk gehuldigd. Verenigingen, teams en individuele personen worden door wethouder Willem Krooneman in het zonnetje gezet. Daarnaast worden de winnaars van de Jo Huisman Trofee en de Arie Zwijnenburg talenttrofee 2019 bekend gemaakt en aan het einde van de avond uitgereikt.

De huldiging wordt gehouden in Restaurant Partycentrum De Haas, Jufferenstraat 21 in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkzaamheden

ELBURG - Wegens het aanbrengen van een busdrempel is de Industriestraat ter hoogte van nummer 18A (Machine fabriek Elburg) op donderdag 28 februari de gehele dag afgesloten. Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeenten

ELBURG - De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp omgevingsvergunning voor Walibi Holland. Het festivalterrein van Walibi krijgt in de vergunning meer ruimte voor de organisatie van evenementen. “Wij willen dat de nieuwe vergunning meer rekening houdt met de belangen van onze inwoners. Daarom verzoeken wij de gemeente Dronten de aangevraagde vergunning in deze vorm niet te verlenen”, aldus wethouder Groothuis van Nunspeet, namens de drie gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto column Lyda Sneevliet

Of het nu gaat om huur of koop, het lijkt wel alsof we nooit genoeg betaalbare woningen kunnen bouwen. U kent ook vast wel iemand, die dringend op een woning zit te wachten. Jongeren blijven langer thuis wonen en er worden noodmaatregelen getroffen, zoals inwonen, een mantelzorgunit of caravan achter het huis, desnoods tijdelijk in een schuur of op zolder. In de afgelopen tien jaar zijn binnen onze gemeente zo’n 750 woningen gebouwd. Maar doordat we met steeds minder mensen in één woning wonen, zijn er per saldo ‘maar’ 800 mensen bij gekomen! In jargon heet dit ‘verdunning’: het ruimtebeslag is enorm, de kosten zijn navenant en iedereen werkt zich een slag in de rondte om het te kunnen betalen allemaal.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

Gerichtenweg

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart aanstaande is de Gerichtenweg ter hoogte van huisnummer 21 te Doornspijk afgesloten vanwege uit te voeren rioleringswerkzaamheden.

Industriestraat, bedrijventerrein Kruismaten

Op 28 februari aanstaande wordt wegens het aanbrengen van een busdrempel de Industriestraat ter hoogte van nummer 18A (Machine fabriek Elburg), de gehele dag afgesloten.

Het verkeer wordt door middel van bebording omgeleid.

Schrijf reactie (0 Reacties)

snoeihout

ELBURG - De inwoners van de gemeente Elburg krijgen de mogelijkheid om op dinsdag 19 maart 2019 hun takken aan te bieden. Deze takken zullen niet ter plekke worden versnipperd maar worden door de Gemeente Elburg opgehaald.

Aan deze actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

ELBURG - Maandag 4 maart 2019 vergadert de gemeenteraad van Elburg. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering is in het gemeentehuis, Zuiderzeestraatweg oost 19 te Oostendorp en begint om 19.30 uur.

De vergadering kent een debatonderwerpen, te weten:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Door de Koninklijke Landmacht worden militaire oefeningen uitgevoerd. Deze oefeningen worden onderstaand vermeld: Van 25 februari tot en met 1 maart 2019 wordt er een militaire oefening gehouden in het gebied tussen de plaatsen, Zwolle, Ommen, Haaksbergen, Groenlo, Doesburg, Deventer en Elspeet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

52386893 2291632094207860 6783631798690643968 o

ELBURG - Vandaag is het hoogste punt bereikt van het nieuwe gebouw van Salverda Bouw uit 't Harde. Een uniek gebouw en heel duurzaam. Zo wordt er geen gebruik gemaakt van gas en zijn er allerlei gerecyclede materialen gebruikt bij de aankleding van het gebouw.

Wethouder Lyda Sneevliet was aanwezig om te helpen bij dit feestelijke moment.

Schrijf reactie (0 Reacties)

52771799 2289682147736188 5105267740302639104 o

ELBURG - Het Museaal Platform (opgericht in 2011) brengt haar activiteiten vanaf nu onder bij Stichting Museumstad Elburg. De voorzittershamer werd symbolisch overhandigt aan Theo Peters door wethouder Arjan Klein.

Eind 2017 hebben de samenwerkende musea in Elburg een toekomstvisie opgesteld “Het verhaal van Elburg”. In deze visie staan de gezamenlijke ambities en activiteiten waarmee de musea de komende jaren aan de slag gaan. De markt pakt het dus zelf op, de gemeente blijft uiteraard gesprekspartner en ondersteunt waar nodig.

Schrijf reactie (0 Reacties)