Vraag van de week Arjan

Ga je nog weg? Het is een veelgehoorde vraag, zo aan het begin van de zomer(vakantie)periode: ga je nog weg? Onlangs bij de kapper kwam de vraag ook langs en raakten we aan de praat over de vakanties in de afgelopen jaren. Want zowel de kapster als ik gaan dit jaar niet op vakantie, zo bleek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RAADELBURB

De Kadernota is een van de hoogtepunten van het politieke jaar. Bij de kadernota schetsen alle fractievoorzitters het toekomstperspectief van hun fractie voor Elburg. Dat doen ze nadat alle voorstellen eerst op basis van de BOB-methode (Beeldvorming, Oordeelsvorming, gevolgd door debat en het nemen van besluiten) besproken zijn.

Vervolgens heeft de gemeenteraad van Elburg op 12 juli 2021 de volgende besluiten genomen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG - Gymnastiekvereniging SSS (Sport Staalt Spieren) wil voor haar trainingen beschikken over een goede voorzieningen. Het bestuur ziet mogelijkheden om haar ambities te realiseren in de gymnastiekzaal aan de Wimpel. Dit kan door de gymnastiekzaal door de gemeente te laten verbouwen en deze uit te breiden met een turnzaal. Hierna wil SSS het nieuwe gebouw voor een langere periode van de gemeente huren. Het college van burgemeester en wethouders vindt dit een goed idee en grijpt deze verbouwing aan om de huidige gymzaal te moderniseren en te verduurzamen. De gemeenteraad zal naar verwachting het voorstel op 28 september bespreken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

220418155 132032562408089 7691930085695176641 n

ELBURG - Vanaf 2 augustus komt er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Deze ID-kaart heeft twee vingerafdrukken en een QR-code met het burgerservicenummer (BSN).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

218405499 131728512438494 4331258721559871648 n

ELBURG - Er is wat verwarring over het ophalen van het oud papier in de Vesting omdat volgens de normale planning de Vestingdagen waren en het oud papier dus op donderdag opgehaald zou worden. 'Er is vandaag (woensdag 21 juli) al wat opgehaald omdat er best wel veel lag. Morgen (donderdag 22 juli) wordt er nog een ronde gereden om het restant op te halen wat dan aan de weg staat, 'aldus de gemeente Elburg. 

Voor de komende weken is de ophaaldag gewoon op de woensdagen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden foto

ELBURG - In verband met werkzaamheden is de Weeren van 26 tot en met 28 juli dagelijks tussen 08.00 - 16.30 uur afgesloten. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

vakantie

Dit jaar blijven we in Nederland. Met alle onzekerheid rond Corona leek ons dat handig en verstandig. Dit jaar dus in Nederland, maar wel op een manier zoals we dat vaak in het buitenland gedaan hebben: de wandelschoenen aan, tas op de rug en op pad gaan.

Dit jaar hopen we het Kloosterpad in Brabant te wandelen. 15 dagen, 330 kilometer, langs 50 (voormalige) kloosters.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

219727548 131197949158217 1939893394715573165 n

´t HARDE - Afgelopen woensdag heeft Miranda Blaak uit 't Harde aan een vertegenwoordiging van college en raad, een toelichting gegeven op de door haar ontworpen en gerealiseerde sokkel nabij het winkelcentrum op 't Harde. Miranda heeft eerder in een commissievergadering al een korte toelichting gegeven op het project waarmee ze meer aandacht wil voor kunst in de openbare ruimte en specifiek met de gerealiseerde sokkel op t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kunnen verenigingen en instellingen de jaarlijkse subsidie aanvragen voor het jaar 2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail griffier

ELBURG -  De gemeenteraad van Elburg heeft een nieuwe griffier. Het is Diane Kassing en zij woont in Wezep. De voorzitter van de selectiecommissie -en raadslid- Liesbeth ten Have is enthousiast over haar presentatie en carrière: “Ik verwacht dat met de steun van Diane Kassing de gemeenteraad een goede toekomst tegemoet gaat. Zij beschikt over een ruime politiek-bestuurlijke ervaring. We zijn heel blij dat wij haar in ons midden welkom kunnen heten!” Diane Kassing start in de raadsvergadering van 29 september. Dan neemt burgemeester Jan Nathan Rozendaal haar eerst de eed/belofte af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

217399356 129946459283366 7998460619956161793 n

DOORNSPIJK - Aan de Bovenweg in Doornspijk is een mooi stukje natuur gekomen. Om de biodiversiteit te verhogen hebben een enthousiaste Martin van der Kruijk, Stichting Landschapselementen Elburg en  gemeente Elburg de handen ineen geslagen om hier een mooi project van te maken. Dit is goed gelukt! Vandaag gaf Martin een uitleg/rondleiding aan de vrijwilligers van SLE en wethouder Lyda Sneevliet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG  - Heeft u vanwege de coronamaatregelen minder inkomen dan voorheen? Dan kan de gemeente u helpen door de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling is gewijzigd vastgesteld door het college van B en W. De berekening wijzigt, waardoor een hogere TONK vergoeding uitbetaald kan worden. En ook is het maximum bedrag per maand verhoogd naar € 1.000,00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

windmolens

ELBURG - De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

213786955 129349302676415 8062167725697843420 n

ELBURG - 7 juli was het laatste overleg van de Beheerscommissie van muziekschool De Spelerij in de huidige vorm. De gemeenteraad van Elburg heeft maandag 5 juli het besluit genomen dat de school verzelfstandigd wordt. Hiervoor wordt de Stichting Cultuureducatie Elburg opgericht. Wethouder Arjan Klein heeft de leden van de Beheerscommissie bedankt voor al hun werkzaamheden en aan ieder lid een bos bloemen uitgereikt.

Op de foto de overhandiging van de bloemen aan de voorzitter, mw. Van Veen-Maris.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hennep

ELBURG -  Hennepkwekerijen zorgen vaak voor overlast en maken buurten onveilig. Daarnaast is het brandgevaar groot; vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Ook kan schade aan woningen ontstaan door wateroverlast, stank en schimmelvorming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kansen om je te ontwikkelen! Kijk op https://groeivooruit.nl/

Schrijf reactie (0 Reacties)

vern

ELBURG -  Bij de gemeente Elburg zijn het afgelopen weekend opnieuw veel berichten over vernielingen en schades binnengekomen. De reden van die schades zijn hetzelfde: naar gedrag van jongeren die blijkbaar niet meer weten wat ze ’s nachts aan het doen zijn, al dan niet onder invloed van middelen. Of jongeren die juist heel goed weten wat ze aan het doen zijn en er veel aardigheid in hebben om andermans bezittingen te vernielen. Dit gebeurt op verschillende plekken in de gemeente, in ’t Harde bij zwembad de Hokseberg, bij de Vesting en aan de haven. De schades bedragen ondertussen al meer dan € 50.000. 'Dit soort gedrag valt niet te tolereren. ' aldus de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Henk Wessel

Deze weken zien en horen de inwoners, die proberen de digitale vergaderingen van ons gemeentebestuur te volgen, veel termen en 'kreten' die met financiën te maken hebben. Mijn buurman vroeg zich onlangs hardop af: wie controleert eigenlijk de gemeente? Hij doelde vooral op de financiën, de inkomsten en uitgaven. Overigens dacht ik aan de gezichtsuitdrukking van zijn vrouw te kunnen aflezen dat hij deze vraag vaak en veel stelt, ook in de privé situatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Beeld persbericht ventilatiecampagne

Korting op schoonmaken en inregelen mechanische ventilatiesystemen

ELBURG - Goede ventilatie in huis is belangrijk voor je gezondheid en de kwaliteit van je woning. Daarom zijn de Noord-Veluwse gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam de ventilatiecampagne ‘Dat lucht op!’ gestart. Inwoners uit één van deze regiogemeenten kunnen korting krijgen als zij hun mechanisch ventilatiesysteem laten inregelen en/of schoonmaken tot juli 2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

elburg logo

ELBURG -  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 5) geldt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt als ondernemer de Tozo uitkering aanvragen wanneer u door de gevolgen van de coronacrisis in (gezins)inkomsten achteruit bent gegaan en u onder het sociaal minimum uitkomt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)