ELBURG - Op 1 april 2020 verloopt de termijn voor het indienen van een claim met betrekking tot vliegveld Lelystand. Particulieren en bedrijven kunnen een claim indienen voor de mogelijk te lijden schade die ontstaat door de ingebruikname van de nieuwe vliegroutes en de daarmee samenhangende geluidsoverlast. Op dit moment valt er nog geen claim in te dienen want het ministerie werkt nog aan een (definitieve) wijziging voor de vliegroutes.

Particulieren en bedrijven die verwachten schade te ondervinden kunnen dit aankondigen door een stuitingsbrief in te zenden. Daarmee kondigen zij aan zich het recht voor te behouden om na 1 april 2020 alsnog een claim te kunnen indienen. Sturen zij die brief niet op dan is daar na 1 april 2020 geen mogelijkheid meer voor.

Voor meer informatie over het indienen van een claim, zie op www.overheid.nl de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019’.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment