auto

NUNSPEET - Op Tweede Paasdag (22 april) hoopt comité Nunspeet van stichting Ontmoeting haar jaarlijkse autopuzzelrit te organiseren.- Op Tweede Paasdag (22 april) hoopt comité Nunspeet van stichting Ontmoeting haar jaarlijkse autopuzzelrit te organiseren. Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij de Ger. Gem. te Nunspeet, Brinkersweg 17 en bij de Eben-Haëzerschool, Bloemstraat 107 in Oldebroek. De inschrijfkosten zijn € 10 per auto. Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels met kaarten etc.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De diaconie van de Hervormde gemeente Elburg bestemd de diaconiecollecten op Goede Vrijdag (19 april) en eerste en tweede Paasdag  voor de noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Adai in Mozambique. De diaconie zal de opbrengst van de collecten en de binnengekomen giften verdubbelen tot een maximum van € 5.000,-. Giften zijn ook van harte welkom via de bankrekening van de Diaconie (ANBI). NL24 RABO 0314 7125 34 tnv Diaconie Elburg  ovv “Slachtoffers Adai”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

OLDEROEK - Op 30 dinsdag april hoopt ds. B. Gijsbertsen in ’t Open Huis in Oldebroek een lezing te geven met het thema: Geloven met een Hebreeuws ijkpunt. De hele Bijbel is door Joden geschreven. Het is een boodschap die vanuit Israël de wereld over gaat. Jezus heeft als Jood geleefd. Toch is er in de traditionele christelijke dogmatiek en exegese geen eigen plaats voor Israël. Ook in de christelijke geloofsbelijdenis komt Israël niet voor.

Wat gebeurt er als je recht wilt doen aan het feit dat de Bijbel van Joodse origine is? Wat betekenen de woorden in hun Hebreeuwse context? Wat betekent het dat Jezus een besneden Jood was? Hoe leggen rabbijnen de Bijbel eigenlijk uit?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grote kerk

ELBURG -  In het koor van de Grote kerk te Elburg wordt  Goede Vrijdag, vrijdag 19 april, begonnen met een Passiestonde. Muzikale medewerking verleent Marije Korevaar.

De Passiestonde begint om 09.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oosterkerk

ELBURG - Op zondag 28 april 2019 is er in de Oosterkerk, Klaverplein 2 te Elburg, een aangepaste dienst. In deze dienst hoopt ds. A.J. Mensink voor te gaan. Het Wingerdkoor uit Nunspeet zal een aantal liederen zingen. De aanvang van de dienst is 14.30 uur. De kerk gaat om 14.00 uur open.

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

global

OLDEBROEK - Opzienbarend is de groei van het aantal medewerkers van GlobalRize. In jaar tijd is het aantal daarvan verdubbeld van 120 naar meer dan 250. Nog komt men handen tekort om geloofsvragen te beantwoorden en mensen te begeleiden bij de gratis online bijbelcursus. Dit valt te lezen in het onlangs uitgekomen jaarverslag 2018 van de zendingsorganisatie die zich helemaal richt op de verkondiging van het Evangelie via internet. Met name het team van chat medewerkers is sterk gegroeid. Uit de hele wereld komen vragen binnen via de facebookpagina die nu nog alleen in het Engels aangeboden wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG -  Maandag 22 april 2e Paasdag om 9.45 uur wordt het Paasfeest van de zondagsschool van VEG Elburg gevierd. Het thema is: God kiest, God redt ..... Kies jij ook?

De kinderen van de zondagsschool zijn bezig geweest met op reis gaan, zoals de discipelen de Here Jezus volgden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

holo

OLDEBROEK - Schrijver Nigel Woodley zal 1 mei aanwezig zijn in Oldebroek. Hij heeft het boek: "De Holocaust ontmaskerd '' geschreven.  De lancering van dit boek, op 1 september 2009, viel samen met de herdenking van hoe op die dag, zeventig jaar geleden, de Tweede Wereld Oorlog begon.  De oorlog waarvan Adolf Hitler had beweerd dat het de vernietiging van het Joodse ras in Europa tot gevolg zou hebben.  In tegenstelling tot die bewering had het juist de wederopstanding van Israël tot gevolg: na tweeduizend jaar stateloosheid. 

Nigel, de schrijver van het boek is voorganger van de Flaxmere Cristian Fellowship gemeente in Hastings, in Nieuw Zeeland. Hij laat zien hoe God waakt over Zijn Woord, maar ook in het wonder dat er een keer komt in het lot van Israël, van Jacob.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jub

HOGE ENK - Tijdens het jaarfeest van dinsdag 9 april j.l. werden een aantal dames van de chr. vrouwenbond Hoge Enk e.o. in het zonnetje gezet.

Mevr. Krooneman - Strijkert en mevr. Roozeboom – Buurkes zijn beiden 50 jaar lid van de vereniging. Mevr. Busscher-Rens, mevr. van Loo-van Wijhe en mevr. Roozeboom-Hoekert zijn al 30 jaar lid. Voor de dames was er een handdoek met inscriptie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG - Evenals vorige jaren gaat de Vrije Evangelische Gemeente Elburg  meedoen aan de bekende SZD goederenactie Oekraïne. Ook nu hoopt men met vrachtauto’s vol kleding en schoeisel op weg te gaan. Zonder deze goederen is het moeilijker om daar het evangelisatie en diaconale werk handen en voeten te geven. De inleverdata zijn maandag 15 en dinsdag 16 april tussen 9.00 en 16.00 uur in de kerk aan de Boterbloem 15 in Elburg.

Wat is nodig: Schoeisel en laarzen, vooral ook kinderschoenen en laarzen. Kleding voor volwassenen en natuurlijk goede kinderkleding. Verder lakens , dekens en handdoeken.

De goederen moeten uiteraard schoon en goed zijn en als het kan in een bananendoos of in een stevige doos inleveren.

Schrijf reactie (0 Reacties)

180324 LVH137 211

Zaterdag 13 april – processie vanaf Nuborgh College Oostenlicht Elburg, Veluwse Passion in het gebouw van Luctor et Emergo Oldebroek


ELBURG/OLDEBROEK - Op zaterdag 13 april is het zover: De Veluwse Passion verbindt weer Oldebroek, Elburg en ’t Harde. Het eeuwenoude lijdensverhaal van Jezus Christus wordt in een eigentijds muzikaal jasje verteld. Het is al eeuwen een verhaal dat tot de verbeelding spreekt van velen: Een verhaal over naastenliefde, verraad, verdriet, het loslaten van iemand en het onvoorwaardelijke geloof in de mens en God.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gkdoornspijk

DOORNSPIJK - Donderdag 11 april zal theatergroep HENS het stuk ‘Pontius Pilatus’ ten tonele brengen in de Gereformeerde Kerk in Doornspijk. Pontius Pilatus is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ons huus

HOGE ENK - Dinsdagavond 9 april is alweer de laatste avond van het seizoen van de chr. Vrouwenbond Hoge Enk e.o.   Op dit zogenaamde jaarfeest wordt een vijftal jubilarissen gehuldigd. Na de pauze hopen Andrea Tichelaar en Eefje Westerink te gast te zijn. De avond wordt afgesloten met een verloting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gkdoornspijk

DOORNSPIJK – De leden van CMV de Bron komen op maandagavond 15 april weer bij elkaar.  Zanggroep “Stil …” zingend in verwondering, Ineke, Annette en Annet uit Vollenhove komen een Paasviering verzorgen.  Zij nemen u met hun zang mee naar het leven en lijden van Jezus.  Dat gebeurt mede door het lezen uit Gods Woord en het kijken naar mooie platen die de Bijbelwoorden ondersteunen.  Zij zingen driestemmig, a capella.  Met het zingen en de Bijbelse woorden van waarde, willen ze hun verwondering uitdragen en delen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raf

ELBURG - Op  zaterdag 13 april hoopt het Kerkkoor Rafidim het Passie- en Paasoratorium “Van Liefde Ongekend” uit te voeren. Dit oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout en de tekstschrijver is Hans de Ruiter. Dit werk voor verteller, koor en orkest volgt het evangelie van Marcus en vertelt het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus.  Het koor zal worden begeleid op piano, orgel, hobo, fluit, trompetten, strijkers en pauken. De lector zal de verbindende teksten uitspreken. Het koor reageert hierop in de koorgedeelten, waarmee het verhaal verder wordt verdiept. De rol van het orkest in dit oratorium is vooral het versterken van emoties in de teksten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tie

ELBURG - Tiemen Westerduin spreekt zondag 14 april in de VEG kerk in Elburg tijdens de  Celebration 30±..  Aanvang 19.45 uur. Tiemen (45) spreekt al jaren in kerken en op conferenties, zoals Opwekking en de EO-Jongerendag.  Je zou Tiemen ook kennen als manager bij Compassion of van de Muskatlons, waar hij een van de oprichters van is.  Ook is Tiemen de man van Anne-Marie en zij hebben 3 kinderen. Hij heeft in 2018 zelf ook de Muskatlon gelopen in Indonesië. Zijn 5e keer. En de 6e en 7e zijn al weer gepland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eelco

IJSSELMUIDEN - Op vrijdag 12 april geeft Adrian Snell een uniek paasconcert in de Hoeksteen te IJsselmuiden. Voor de Britse artiest Adrian Snell is muziek altijd vol betekenis geweest. En in Nederland heeft het een grote groep liefhebbers, mede dankzij Snells epos ‘The Passion’, wat het paasverhaal muzikaal vertelt. Adrian Snells repertoire is in de loop van de jaren verbreed, maar veel van zijn muziek heeft de rode draad van pasen, de vurige liefde van God, als basis. En zijn muziek spreekt in veel gevallen voor zich. Het zijn elementen die samenkomen in een reeks intieme, sfeervolle optredens die Adrian Snell en zijn dochter Carla Jae in de aanloop naar pasen geven. De kaarten voor deze concerten, onder de naam ‘Fierce Love...Beyond Words’, zijn nu te reserveren op www.zingenindekerk.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

joh

ELBURG – Zondagavond 7 april, 19:00 uur is er een zangdienst in de Grote of St Nicolaaskerk van Elburg.  Tijdens deze dienst worden er uitsluitend liederen gezongen uit de bundel van Johan de Heer. Deze dienst wordt geleid door ds. Schuitemaker.  De kerk is open vanaf 18.15 uur.  Johannes de Heer was een Nederlandse evangelist.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

ELBURG - De diaconie van de Hervormde gemeente Elburg bestemt de diaconiecollecten op Goede Vrijdag (19 april) en eerste en tweede Paasdag  voor de noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Adai in Mozambique. De diaconie zal de opbrengst van de collecten en de binnengekomen giften verdubbelen tot een maximum van € 5.000,-.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG - Evenals vorige jaren gaat de Vrije Evangelische Gemeente Elburg  meedoen aan de bekende SZD goederenactie Oekraïne. Ook nu hoopt men met vrachtauto’s vol kleding en schoeisel op weg te gaan. Zonder deze goederen is het moeilijker om daar het evangelisatie en diaconale werk handen en voeten te geven. De inleverdata zijn maandag 15 en dinsdag 16 april tussen 9.00 en 16.00 uur in de kerk aan de Boterbloem 15 in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)