ELBURG - Het Elburgs mannenkoor "O.B.K." presenteert zich tijdens het koningsconcert in haar nieuwe smoking. De aanschaf van de nieuwe smokings werden gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank. Beide organisaties zorgden voor een totale subsidie van 4500 Euro. De smokings zijn op maat geleverd door modezaak "Trendpark"te Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

53

ELBURG - Met ingang van 7 juli a.s. volgt Wim Magré de pensioengerechtigde Herman Witter op als titulair-organist van de Grote of Sint Nicolaaskerk te Elburg. Dat meldt www.orgelnieuws.nl. Wim Magré (1962) musicus te Elburg, ontving zijn eerste muzieklessen aan de muziekschool te Elburg. Daarna studeerde hij orgel bij Willem Hendrik Zwart ,organist van de Bovenkerk te Kampen. Verder bekwaamde hij zich aan het Conservatorium te Zwolle waar hij hoofdvak orgel studeerde bij Dorthy de Rooy. In 1989 studeerde hij hier met goed gevolg af. Als organist is hij verbonden aan de Gereformeerde kerk te Doornspijk, Hervormde Gemeente Elburg en de Alle-Dag-Kerk (Engelse kerk aan het Begijnenhof) te Amsterdam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Het zonnetje laat zich langzaam aan weer van haar betere kant zien, maar heb nog even geduld met uw aankopen voor in de tuin en wacht totdat leden van de Protestantse Gemeente 't Harde  aan de deur komen met hun prachtige bloemen. Op 21, 22 en 23 april gaan ze namelijk tussen 18:00 en 20:30 uur op 't Harde weer huis aan huis geraniums, en dit jaar voor het eerst ook spaanse margrieten verkopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK-  In de Gereformeerde Kerk in Doornspijk werd op 11 april een Psalmendag  gehouden, die uiteen viel in twee gedeelten. 's Middags werd er gestudeerd o.l.v André van Vliet en 's avonds vond een concert plaats waarop het ingestudeerde werd uitgevoerd. Psalmen in diverse bewerkingen (oud, klassiek, modern, enz) kwamen aan de orde.

Kijk HIER voor foto's van Frank van Hattem

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RENE

 'Samen delen maakt het leven rijk'

ELBURG - Gerda Vos uit Elburg gaf zich een aantal maanden geleden op voor een vrouwenreis georganiseerd door St. René Kids Centre (RKC).
Een 10 daagse reis naar Rehoboth, een stad in Namibië, waar de stichting sinds 2009 hulp biedt aan de allerarmsten.René Kids Centre is letterlijk en figuurlijk middenin de samenleving geplaatst. Kinderen ontvangen aandacht en onderwijs en worden opgevangen, maar de bevolking wordt ook geholpen in zelfredzaamheid en meer bewust gemaakt de strijd aan te binden tegen verslaving en ziektes. In de armste wijk, Block E, werd Gerda geconfronteerd met ongekende armoede.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG Op zondag 19 april 2015 is er in de Oosterkerk, Klaverplein 2 te Elburg een aangepaste dienst. Voorganger in deze dienst is ds. R.W. van Mourik. De muzikale medewerking wordt verleend door het Wingerdkoor uit Nunspeet. De aanvang van de dienst is 14.30 uur. De kerk gaat om 14.00 uur open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PosterOranjeconcertOranjevereniging

Schrijf reactie (0 Reacties)

bovenstem

DOORNSPIJK - In de Hervormde kerk te Doornspijk wordt op zaterdag 25 april de 2e Veluwse Mannenzang gehouden. De organisatie is in handen van het Veluwse Bovenstem Mannenkoor Putten in samenwerking met het Veluwse Bovenstem MannenKoor. De leiding is in handen van  Thom Hesseling. De algehele leiding wordt verzorgd door ds. R. van Kooten uit Apeldoorn. Hendrik van Veen bespeelt het orgel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Maandagavond 20 april vindt de laatste lezing van dit seizoen plaats in 't Hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg. Gehoopt wordt dan het duizendjarig vrederijk en de grote, witte troon te behandelen.

De Bijbelstudie start om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur is er gratis koffie en thee en na de afsluiting rond 20:45 uur is er nog gelegenheid voor vragen of napraten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Ger. Bond, afdeling Elburg/Oostendorp, hoopt op donderdag 9 april 2015 een lezingsavond te houden.
De laatste voor dit seizoen al weer. Spreker is ds. A. Beens uit Barneveld en het onderwerp " In de binnenkamer ".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het Diaconaal Platform Elburg, het Evangelisch Begeleidingscentrum en Tactus verslavingszorg nodigen u uit voor een informatie- en bezinningsavond over het signaleren en doorbreken van het taboe rond verslavingen.

Datum 21 april 2015 van 19.45 uur – 22.00 uur

Plaats: Oosterkerk, Klaverplein 2, Elburg

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Woensdagavond 15 april zingt het gemengd koor 'Zanglust' uit Hierden in 't Veurhuus van wooncentrum Hart van Thornspic in Doornspijk onder leiding van Johan Diepenveen Het repertoire van het koor bestaat uit het Nederlandstalige christelijke lied, zoals Abba Vader, God zij met u, Klem vast aan de rots en O, wat een dag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Zaterdagavond 11 april wordt een "Game-Night" in 't Keldertje. Je kunt het zo gek niet bedenken, van oud-Hollandse spelen tot wii-en op beamer, alles wordt uit de kast gehaald.

Kom jij ook? Meld je dan voor 10 april aan. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Dinsdagavond 14 april verzorgt dr. Hanneke Schaap-Jonker een lezing over het thema "Autisme binnen de kerk". Uiteraard is er ook volop gelegenheid vragen te stellen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Hervormde Oosterkerk, Klaverplein 2 in Elburg. Vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op 25 april 2015 zal er weer een Mannen/themadag in 't Harde worden gehouden. Het hoofdthema is: "Jezus verwachten". De twee deelthema's zijn (1) "Zijn naderende komst" door ds. A. Snoek uit Kesteren (Herv.) en (2) "Mijn vreemdelingschap" door dr. M.J. Kater uit Apeldoorn (CGK). Ds. P.W.J. van der Toorn uit Heerde (CGK) is de dagvoorzitter. Inloop met koffie/thee tussen 9.00 en 9.20 uur. Om 9.30 uur start het programma. De sluiting is om 13.00 uur met aansluitend een (gratis) lunch. Er zal een collecte zijn voor de onkosten van deze dag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HOGE ENK/DOORNSPIJK - Vrijdag 10 april zullen de Hoge Enker koren: Vox Intonata, His Reflection en De Jonge Stem hun jaarlijkse voorjaarsconcert houden in de Gereformeerde Kerk van Doornspijk. Ook het jongerenkoor Ichtus uit Elburg zal haar medewerking verlenen. Tijdens het concert is er voldoende ruimte voor samenzang en zal Pasen centraal staan. Muzikale medewerking zal worden verleend door Marco van der Graaf (piano) Wilbert Magre en Jasper Wagenaar (slagwerk). De algehele leiding is in handen van Liesbeth Deetman.

De kerk is open vanaf 19.00 uur aanvang concert 19.30. De toegang is gratis. Allen heel hartelijk welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op tweede Paasdag, 6 april, wordt in de Hervormde Gemeente ELim een Paashalte gehouden. Aanvang 10.00 uur. Marco van der Spek zal de meditatie verzorgen. De kinderen van de gemeente Elim en de band 'The extra mile' werken mee aan deze dienst.

Na afloop is er koffie/thee en limonade.

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Heeft u oud ijzer waar u vanaf wilt, zoals een oude fiets, gootsteen, hekwerk of blik? Door metalen in te leveren bij de Hervormde Kerk Elim, ruimt u niet alleen de garage op, maar levert u ook een financiële bijdrage aan de kerk. Men is blij met bijvoorbeeld staal, aluminium, rvs, messing, brons, tin, zink, lood en electronica-schroot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Naar buiten!Zomertijd en langere avonden maken dat we erop uit willen, buiten zijn en genieten. Juist daar ontmoet je de ander. En in die ontmoeting kan veel gebeuren, omdat elk mens het verlangen heeft om contact te hebben en van betekenis te zijn voor die ander. Dat is dan ook de reden dat mannen uit de omgeving Elburg, Oldebroek, Wezep, 't Harde e.o. elke tweede donderdag van de maand samenkomen bij de zogeheten KampVuurAvonden (KVA's).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verwachten

ELBURG - In de maanden april en mei gaat het tijdens de middagdiensten (14.00 uur) in VEG Elburg over verwachten. Wat verwachten mensen, zowel van elkaar als van God. Durven wij tegenwoordig nog dingen van God te verwachten? En wat verwacht God van de mens? Daarnaast wordt besproken hoe de mensen in het oude testament naar de eerste komst(geboorte) van Jezus uitkeken. Ook wordt gesproken over de tweede komst van Jezus, waar nu op wordt gewacht. Zoals altijd wordt de aanbidding geleid door een combo.

Schrijf reactie (0 Reacties)