kruiswegstaties 018

OLDEBROEK - Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015 wordt in het oude kerkje van Luctor et Emergo te Oldebroek een derde en laatste tentoonstelling kruiswegstaties gehouden. De bezoekers van de eerste en tweede tentoonstelling waren erg enthousiast en de verwachting is dat de opkomst ook nu weer goed zal zijn.

Tijdens iedere tentoonstelling wordt een andere kruisweg tentoongesteld. Op 27 en 28 maart zal een kruisweg uit Afrika te zien zijn. Heel bijzonder is het dat deze kruisweg in de Afrikaanse (Congo) context is geplaatst. Daarnaast wordt op vrijdagavond 27 maart een beeldpresentatie van deze kruisweg vertoond met muziek van Dick le Mair (Via Crucis), speciaal geschreven voor de kruisweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC03972

't HARDE - De 5e Kampvuuravond 't Harde-Elburg had alle ingrediënten in zich om een geslaagde avond te worden: Een gezellig samenzijn van zo'n 50 mannen, waar samenzang, het luisteren naar een ontwapenende en inspirerende spreker al een gave aangelegenheid op zich was. Daarnaast werden de mannen uitgedaagd om in groepjes van 4 een vuurtje aan te leggen; gewapend met een bijl. maar zonder gebruikmaking van lucifers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo incl. datum 2015

't HARDE - De Protestantse Gemeente 't Harde heeft vorig jaar voor het eerst The Passion georganiseerd. Een evenement over de laatste uren van Jezus' leven, zijn lijden én de opstanding. Jaarlijks is dit op televisie en brengt zo het Paasevangelie op een moderne manier dichterbij de mensen. Omdat het evenement vorig jaar zo goed is bezocht en er veel positieve reacties zijn geweest, heeft de Maranatha kerk besloten om dit jaar weer het evenement te organiseren. Nu onder een nieuwe naam: Passion 't Harde 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Dinsdagavond 17 maart zal er, aan de vooravond van de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen, een interkerkelijke gebedsbijeenkomst gehouden worden. De Verkiezingsbede is een korte dienst waarin veel ruimte is voor gebed. Het doel van deze Verkiezingsbede is om te bidden voor de stembusgang en de provinciale en landelijke overheden. Leden van verschillende kerken in Elburg zullen hun medewerking verlenen aan de Verkiezingsbede.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Bethelzangers (Lelystad) o.l.v. Niels Adema en jongerenkoor Omnia Cum Deo (Kampen) o.l.v. Harry Dekker musiceren op zaterdagavond 21 maart in de Grote Kerk te Elburg. De instrumentale ensembles Creâte Cantus (Genemuiden) en Animato (IJsselmuiden) o.l.v. Ton Adema verlenen eveneens hun medewerking. De kerk is open vanaf 19.00 uur en vanaf 19.20 uur is er samenzang en worden er Paasliederen gezongen. Om 19.30 uur zal de avond worden geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Rond het thema 'Verheft uw blijde klanken' wordt op zaterdag 11 april a.s. een psalmzangavond met bovenstem georganiseerd in de Grote Kerk in Elburg. Aan deze avond wordt medewerking verleend door de Betuwse bovenstemgroep en de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

deo

DOORNSPIJK - Op zaterdag 21 maart 2015 vindt er een voorjaarsconcert plaats in de Gereformeerde Kerk te Doornspijk. Dit concert wordt verzorgd door Interkerkelijk Koor 'Deo Cantemus' uit Doornspijk o.l.v. de dirigent Wim Magré.

Dit jaar heeft het koor drie jonge talentvolle musici uitgenodigd om medewerking te verlenen. De dwarsfluitiste Erica Vogel (15 jaar) won pas het Benelux Fluitconcours in haar categorie en hoopt deze avond van zich te laten horen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zaterdag 14 maart geeft psalmzangvereniging Looft den Heere een zangavond in de Hervormde Kerk van Doornspijk. Aan deze zangavond werkt mee mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Het orgel wordt bespeeld door Henk Jan Pap. Opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. G.H. Molenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zondag 15 maart is er een jeugdappèldienst in de Hervormde kerk in Doornspijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Theun van Dijk en Michel Drost. Ds. Van Doorn zal de meditatie verzorgen over het thema 'Jezus leeft!'

De aanvang is om 19.00. Jong en oud zijn van harte welkom in deze dienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zaterdag 14 maart geeft psalmzangvereniging Looft den Heere een zangavond in de Hervormde Kerk van Doornspijk. Aan deze zangavond werkt mee mannenkoor Salvatori uit Nunspeet. Het orgel wordt bespeeld door Henk Jan Pap. Opening, meditatie en sluiting wordt verzorgd door ds. G.H. Molenaar. De avond begint om 19.30 uur en de kerk is vanaf 19.00 uur geopend. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten. Iedereen is hartelijk welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NUNSPEET - Aanstaande zaterdag, 14 maart, verzorgen Wilbert Magré uit Elburg, op orgel en piano, en Erica Vogel uit Wezep, op dwarsfluit, een concert in de Oenenburgkerk te Nunspeet. Tijdens dit concert worden er geestelijke liederen en wordt er klassieke muziek gespeeld. Ook is er gelegenheid tot samenzang.

De aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegang is 6 euro voor volwassenen en voor kinderen t/m 15 jaar is de toegang gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op woensdag 18 maart organiseert Christenen voor Israël in de St. Nicolaaskerk in Elburg een herdenkingsconcert met als thema 70 jaar na de Holocaust. Met muziek, overdenkingen en de bijzondere levensverhalen van Holocaustoverlevenden wordt stil gestaan bij het feit dat het in 2015 precies 70 jaar is geleden dat de Holocaust eindigde.

Het concert wordt gegeven door het 300-man sterke Holland Koor dat onder leiding staat van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart. De Israëlische chazzan Gilad Nezer zingt enkele liederen solo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 18 april a.s. houdt stichting Timothéos de jaarlijkse samenzangavond met bovenstem in de Grote- of st. Nicolaaskerk te Elburg. Deze avond wordt om 19.30 uur begonnen en de kerk is vanaf 19.00 uur geopend. Het thema van deze avond zal zijn: "Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal 't schoonste lied van enen Koning zingen". Het thema is gekozen mede in verband met Koningsdag van 27 april.

Ds. M. van Kooten uit Elspeet hoopt de opening, meditatie en sluiting van deze avond te verzorgen. Daarnaast is de bovenstemgroep uit Genemuiden weer bereid gevonden de bovenstem te zingen. De begeleiding op het orgel is in handen van Pieter Heykoop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T HARDE - Christelijk Mannenkoor 't Harde e.o. geeft donderdag 26 maart samen met het Interkerkelijk kerkkoor Dronten een passieconcert. De koren die onder leiding staan van respectievelijk Henk van der Maten en Harrie Hamer zingen oude en nieuw ingestudeerde paasliederen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto t anker 2015

ELBURG - Als u in de periode van 4 t/m 14 maart 2015 voor ten minste € 12,50 aan boeken koopt bij Chr. Boek en- muziekhuis 't Anker in Elburg ontvangt u gratis het actieboek 'Vindersloon' van Joke Verweerd. Een ontroerende en diepmenselijke novelle over vinden en verliezen, over geloof, hoop en liefde. Daarnaast wordt er ook actie gevoerd voor stichting Light for the world. Deze stichting zet zich in voor blinden in ontwikkelingslanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jan Pluimers

't HARDE - Op 3 maart j.l. hield het Interkerkelijk Gemengd Koor 't Harde een jaarvergadering. 'Naast lief en leed in 2014 hebben we mooie concerten en uitvoeringen mogen geven, vooral onze beide concerten in oktober en rond de kerstdagen', aldus Harry de Boer, onze voorzitter. 'Wij mochten ook een jubileum vieren met ons koorlid Jan Pluimers, die nu al ruim 25 jaar in ons midden is als bas, maar ook in bestuursfuncties.' De heer Pluimers kreeg hiervoor het bekende insigne als draagspeld en een ruikertje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Nu de dagen weer langer worden en de temperatuur stijgt, komt alles langzaam maar zeker tot bloei. Dat is ook de bedoeling van de mannen die de maandelijkse Kampvuuravonden organiseren: Er samen op uit trekken in het leven, zichtbaar worden, tot bloei komen en daar anderen in meenemen. Om elkaar daarin te stimuleren, komen tientallen mannen elke maand samen, om elkaar te ontmoeten, een inspirerend kort programma mee te maken, en met elkaar in gesprek komen rond diverse kampvuren. In koffie, een warme snack en muziek wordt elke maand voorzien, zij het tegen een kleine vergoeding in de vorm van een collecte. Wanneer? Donderdagavond 12 maart 2015. Zorg dat je erbij bent!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

obk

ELBURG - Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank maken aanschaf van smokings Elburgs mannenkoor "Oefening Baart Kunst" mogelijk. Op maandag 2 maart werden in "Het Huiken" door de Elburger modezaak "Trendpark" aan het Elburgs mannenkoor "Oefening Baart Kunst" de nieuwe smokings geleverd. Omdat de aanschaf van de smokings een behoorlijke investering vergt werd er subsidie aangevraagd bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de regionale Rabobank.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Vier maal per jaar op zaterdagmorgen komen mannen uit de omgeving van Elburg bij elkaar om samen te ontbijten, elkaar te ontmoeten en het geloof te delen. Dit doen ze in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Elburg. Om 8.15 uur is de deur open en 8.30 uur staat het ontbijt klaar. Na een ontspannen en uitgebreid ontbijt is er tijd voor geestelijke verdieping. Het eerstvolgende Mannenontbijt is op zaterdag 21 maart. Naast een presentatie door Stichting Present komt Bert Rodenburg spreken over het thema Discipelschap: In de les bij Jezus Dit aan de hand van het evangelie naar Marcus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zondag 15 maart is er weer een jeugdappèldienst in de Hervormde kerk te Doornspijk. Muzikale medewerking wordt verleend door Theun van Dijk en Michel Drost. Ds. Van Doorn zal de meditatie verzorgen over het thema 'Jezus leeft!' De aanvang is om 19.00. Jong en oud zijn van harte welkom in deze dienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)