keldertje dec

DOORNSPIJK - 't Keldertje is een activiteitenteam dat één keer per maand een activiteit verzorgt voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Dit is voor jeugd van de Gereformeerde kerk in Doornspijk, maar ook van daarbuiten. Het probeert om en om een activiteit binnen en buiten de kerk te organiseren en komt altijd bij elkaar in het zaaltje onder de kerk: 't Keldertje.

Op zaterdag 13 december wordt er in 't Keldertje een SinterKerst Gala gehouden. Aanvang 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Zondag 14 december organiseert de Jeugddienstcommissie van de Hervormde gemeente Elim 't Harde opnieuw een Jeugddienst. Het thema van deze avond en dienst is: "God ziet me aankomen". In deze dienst wordt alvast een link richting kerst gelegd. Voorganger in deze dienst is dominee J. van Doorn en de muzikale medewerking is in handen van The Extra Mile. 

Wees welkom!! De dienst begint om 19.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Kerk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. Deze app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toeleven naar kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg - Na meer dan 25 jaar neemt ds. Kees de Jong op zondag 30 november afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Ichthuskerk te Elburg. De afscheidsdienst staat in het teken van verder kijken. Na zijn vertrek gaat de ongeveer duizend leden tellende gemeente rustig op zoek naar een opvolger.

De Jong studeerde theologie aan de Gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen. Zijn eerste gemeente werd 't Zandt (Groningen) vanaf 1978. Na vier jaar werd hij predikant in Ridderkerk en na nog eens zes jaar werd de Gereformeerde Kerk in Elburg zijn werkterrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

actiedag veg

ELBURG - Vandaag werd de zogenaamde 'hart-in-actie'dag door de VEG Elburg georganiseerd. Er waren veel activiteiten waar de bezoekers zich vooraf voor konden opgeven of van konden genieten. Doel van deze dag was om de zendingswerkers, die uitgezonden zijn vanuit de VEG, met een extra gift te ondersteunen. Tevens gaat er € 750,= van het totaalbedrag naar 'de Tweede Mijl' in Amsterdam, een opvanghuis voor dak- en thuislozen.

Foto's Frank van Hattem; voor meer foto's klik HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerst2011-3

ELBURG - Op vrijdag 12 december 2014 geeft Interkerkelijk koor 'His Reflection' een kerstconcert in de Sint-Nicolaas kerk in Elburg. Het traditionele kerstverhaal zal dan op een bijzondere wijze door zang en muziek ten gehore worden gebracht. Tijdens dit concert zal de solist Lucas Kramer zijn medewerking verlenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 6 december a.s. wordt voor de tweede keer in successie de Kerstzendingsmarkt op het plein rond de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente gehouden (aan de Zuiderzeestraatweg 226. Het thema is 'Kerst op het plein'. Bij de vele kramen kunt u terecht voor van alles en nog wat en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klassiekrozenhof

DOORNSPIJK - Ensemble Animé legt zich hoofdzakelijk toe op het spelen van barokmuziek, hoewel uitstapjes naar andere muziek-perioden niet uit de weg worden gegaan. Animé is de Franse vertaling van het woord 'animato' wat 'levendig' betekent. De musici willen dan ook het levendige karakter van hun ensemble graag met u delen. De periode waarin voornamelijk barokmuziek werd gecomponeerd wordt geplaatst tussen circa 1600 en 1750, het sterfjaar van Johann Sebastian Bach. Jacob Burckhardt gebruikte in 1855 als eerste de term "barok" om een bepaalde stijlperiode in de kunst aan te duiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op vrijdag 19 december zal de jaarlijkse kerstviering van DAC Shalom, Koepel, Trefpunt en Net effe Anders plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn alweer in volle gang. De opzet van deze dienst zal misschien iets anders zijn dan we zijn gewend, omdat ze dit jaar versterking krijgen van een 6-tal enthousiaste SPH-studenten, die staan te popelen om samen met de cliënten een mooie viering neer te zetten. Ze hopen op jullie medewerking en op jullie komst! De opbrengst van de collecte is voor Kika. Een organisatie die strijd tegen kinderkanker door geld in te zamelen voor onderzoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Piet en Gea Wastenecker, consulenten van het Israel Producten Centrum, nodigen u weer uit voor de Open huisdagen. Het assortiment wat deze dagen gepresenteerd wordt is zeer breed. Ook zijn er diverse nieuwe producten..

Prachtige cadeaus voor de komende feestdagen om een ander of uzelf eens te verwennen. Door deze producten te kopen, kunt u veel Joodse immigranten die vaak kleine bedrijfjes hebben in hun onderhoud ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Luctortalent

ELBURG - Op zaterdag 22 en 29 november zetten meer dan 140 luctorianen zich in voor elkaar en voor mensen in hun omgeving door de handen uit de mouwen te steken. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met stichting Present Oldebroek en Elburg. Er worden allerlei praktische en sociale klussen geklaard: van het bestraten van een tuin om deze rolstoel toegankelijk te maken tot het verzorgen van een gezellige ochtend/middag in een zorgcentrum of woonvorm voor mensen met een beperking. De start is om 08.45 uur in Luctor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zaterdag 29 november is er een koor- en samenzangavond in de hervormde kerk van Doornspijk. Medewerking wordt verleent door psalmzangvereniging De Lofstem uit Elspeet en psalmzangvereniging Looft den Heere uit Doornspijk. De algehele leiding wordt deze avond verzorgd door ds. W. Roos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Maandag 1 december houdt Theo du Crocq weer een korte Bijbelstudie in 't Hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg, deze keer over Jacob. De studie in een serie over Bijbelse personages, begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er gratis koffie en thee. Rond 20.45 uur wordt er afgesloten en is er nog gelegenheid voor vragen of napraten onder het genot van koffie of thee. Op 15 december hoopt hij Jozef te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rejoice

DOORNSPIJK - Op zaterdag 13 december is er om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Doornspijk een sfeervol kerstconcert. Deze avond wordt verzorgd door het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wim Magré en Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré. De heren Magré begeleiden de koren zelf op orgel en piano.

Het zeventig tellende koor van Wilbert Magré brengt prachtige kerstliederen ten gehore zoals onder andere: Nu zijt wellekome en Halleluja Jesus is born. Tevens zingt het koor 'In the Bleak Mid-Winter' van H. Darke met als solist Marion van Iwaarden. Uiteraard ontbreekt 'Stille Nacht' met als solist Jennita Stam ook niet op het programma. De 16 geoefende zangers van het mannenensemble brengen ook prachtige bekende en onbekende werken ten gehore. Het geheel wordt afgewisseld met samenzang en instrumentale intermezzo's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De cursus luisterend bidden wil je helpen ontdekken hoe je meer van God kunt ontdekken in je dagelijks leven. Door te ontdekken hoe we kunnen luisteren naar zijn stem, door zijn Geest en hoe Hij tot ons spreekt door de Bijbel. Geen methode, maar op weg gaan in een persoonlijke relatie. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

invitation

ELBURG -  Grote - of St. Nicolaaskerk Elburg kunt u op 9 december gaan luisteren naar Festival of Lessons and Carols gebracht door het Kampen Boys Choir en Maarten Engeltjes. Sander van den Houten bespeelt het orgel. 

Het concert begint om 19.30 uur. Entree: € 18,50. ( tot en met 12 jaar € 12,50) 

Kaarten zijn te bestellen via: www.lessonsandcarols.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De Vrije Evangelische Gemeente Elburg houdt op zaterdag 29 november de zogenaamde Hart-in-actiedag in het kerkgebouw aan de Boterbloem 15 in Elburg. Er is  van alles te doen en ook de inwendige mens wordt goed verzorgd! U bent welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Zoals ieder jaar wordt deze dag georganiseerd om de zendingswerkers, die uitgezonden zijn vanuit de VEG, met een extra gift te ondersteunen. Tevens gaat er € 750,- van het
totaalbedrag naar de Tweede Mijl in Amsterdam. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Dit najaar organiseert de EO een Nederland Zingt op Verzoek-avond in de Grote of St Nicolaaskerk aan de  Zuiderkerkstraat in Elburg. U kunt op donderdag 20 november een avond lang genieten van prachtige solo-, koor- en samenzang met musici uit de omgeving. Daarnaast is het mogelijk om onder anderen ds. Arie van der Veer - die een meditatie zal houden - te ontmoeten. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collecte

ELBURG - Vrijwilligers van het Leger des Heils collecteren tussen 24 tot en met 29 november in Elburg, 't Harde en Doornspijk. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks 1.500 mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden of -middagen. Zo strijden we tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)