't HARDE - The God Story is een grootschalige evangelisatie campagne. In samenwerking met zoveel mogelijk lokale kerken streven we op strategische wijze naar een regionale impact van het evangelie. The God Story komt naar de Noord-West Veluwe! Een indrukwekkend evangelisatie evenement met o.a. break-dancers, stunts, rap en een duidelijke evangelie uitleg. Samen met de plaatselijke Kerk willen we de hele omgeving kennis laten maken met het levensveranderende Verhaal van Gods liefde. Op vrijdag 7 november en zaterdag 8 november zullen twee evenementen plaatsvinden in Wezep en Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veiling

ELBURG - Zaterdag 20 september is er een gavenveiling in de Oosterkerk te Elburg. De opbrengst van deze gavenveiling is bestemd voor Lisette Hendriksen en Rick en Alinda Rorije, die werkzaam zijn voor de organisatie Jeugd met een opdracht (YWAM). Rick en Alinda werken in Thailand in het Tamar Center, waar (jonge) vrouwen een andere toekomst geboden wordt en getracht wordt hen uit de prostitutie te halen (alindaenrick.worldpress.com). Lisette werkt sinds kort vanuit Brussel voor Youth with a Mission (ywambrussels.be).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

slider1

OLDEBROEK - De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente in Oldebroek organiseert een koorzangavond met medewerking van het Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk. En wel op zaterdag 13 september 2014 in de Dorpskerk van Oldebroek. Opening, sluiting en de meditatie wordt verzorgd door Evangelist J.P. van Oerle. Naast de koorzang is er ook samenzang. Aanvang van de avond is 19.30 uur.
De toegang is gratis. De collecte is bestemd voor de Evangelisatiepost Bunde en Horst. U kunt eventueel ook een gift geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NUNSPEET - Op donderdag 4 september was er een open repetitie bij Young Ladies Choir Rejoice waar veel nieuwe kijkers zijn geweest. Daarom is er op donderdag 11 september weer een open repetitie. Het koor o.l.v. Wilbert Magré bestaat uit meiden/dames tussen de 15 en 35 jaar uit de hele regio. Inmiddels bestaat het koor uit ongeveer 60 leden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

run

OLDEBROEK - Op 4 oktober 2014 organiseert Operatie Mobilisatie (OM) een sponsorloop in Oldebroek. OM is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie werkzaam met 3100 mensen in 110 landen. Medewerkers van OM zetten zich dagelijks in om, samen met de plaatselijke kerk, Jezus Christus wereldwijd bekend te maken met woorden én daden. Run for the Message is een uitdagende en vooral sportieve manier om het werk van Operatie Mobilisatie te ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - The Extra Mile hoopt zondag 7 september om 14.30 uur een sing-in te houden in Elim in 't Harde.

Iedereen die houdt van zingen en er belangstelling voor heeft is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Het Huis van Gebed Elburg gaat ook op de donderdagochtenden van 8:00 – 12:00 uur open! Voor het eerst zal dit zijn op 11 september a.s.

Het Huis van Gebed is een stichting die christenen met een verschillende achtergrond wil stimuleren om persoonlijk én gezamenlijk te volharden in het gebed. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK -  'We are one' is het thema van de komende jeugddienst in de Gereformeerde kerk te Doornspijk. Deze dienst wordt gehouden op zondag 7 september, aanvang 09.30 uur. De dienst wordt geleid door ds. J. Swager en verder is er muzikale medewerking van Combo Young United. Je bent van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op zondag 14 september a.s. start Celebration30± weer. Ook het komende seizoen is er weer een interessant programma bedacht met aanbidding, verdieping en inspiratie. De komende avond wordt verzorgd door ds. J. het Lam, die na de samenzang zal spreken over 'Profetie', onder andere naar aanleiding van Joël 3 en Handelingen 2.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op zondag 14 september begint er om 14.00 uur een aangepastedienst voor mensen met een verstandelijke beperking in de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg (Boterbloem 15 Elburg). Voorganger is ds. Van der Velde en koor Het Wingerdkoor uit Nunspeet verleent medewerking. Thema van deze dienst is 'De Regenboog'.

Iedereen is van harte welkom zodat er samen een mooie dienst van gemaakt kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - De Christenvrouw afdeling 't Harde biedt voor het komende seizoen een interessant en gevarieerd programma aan. Op 17 september opent ds. J. van Doorn het seizoen en is het te bespreken onderwerp: 'Als kinderen andere wegen gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Het Interkerkelijk Gemengd Koor 't Harde e.o. hervat op dinsdag 2 september a.s. haar repetities. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om het koor te komen versterken. Het koor staat onder leiding van dirigent Bert Gelderman uit Zalk en heeft rond de 50 leden. Op 11 oktober is het eerste concert gepland met het Elspeets Mannenensemble. Dit is ook de eerste keer dat het koor in nieuwe kleding zal optreden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Regionaal wordt er aangepaste catechisatie verzorgd voor hen die moeilijk of onmogelijk de gewone catechisatie kunnen volgen. Voor de organisatie van deze catechisatie is een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep hebben mensen uit Elburg, 't Harde, Oldebroek, Oosterwolde, Hattemerbroek en Wezep zitting. Deze catechisatie is dus bedoeld voor mensen uit de eerder genoemde gemeenten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Zondag wordt in de Gereformeerde kerk te Doornspijk de laatste open deur dienst van het seizoen 2014 gehouden. Voorganger is ds. Swager en medewerking is er van het koor OBK uit Elburg Het orgel wordt bespeeld door Wim Magre.

De dienst begint om 19:00 uur. Na afloop is er weer voor koffie en thee gezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door: Saskia Land-Rebers 

DOORNSPIJK - Met ingang van maandagavond 8 september begint er weer een serie bijbel-studies die eens per twee weken gehouden worden in het zaaltje van 't Hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg. De studies beginnen om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er gratis koffie en thee. Rond 20.45 uur wordt er afgesloten en is er nog gelegenheid voor vragen of napraten onder het genot van koffie en thee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Het interkerkelijk gemengd koor Deo Cantemus gaat op donderdag 4 september van start met de wekelijkse repetities. Deze worden iedere donderdagavond gehouden van 19.45 tot 21.45 uur in de bovenzaal van de gereformeerde kerk in Doornspijk.

Het koor staat onder leiding van Wim Magré en het repertoire van het koor bestaat uit geestelijke liederen, licht klassieke werken en negrospirituals.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Rouw in Nederland, we hebben allemaal verdriet. We beelden ons in hoe de laatste ogenblikken geweest zijn in het vliegtuig dat is neergestort in Oekraïne, er wordt een dag van nationale rouw aangekondigd en half Nederland weet niet wat hij hiermee aan moet. Samen kijken we naar de rouwstoet, we zijn stil. We rouwen... Is er iets dat deze gezamenlijke rouw bij ons losmaakt? Misschien krijgt u vragen als 'waarom' of 'hoe nu verder?'. Misschien voelt u een boosheid of onmacht in u opkomen. Misschien heeft u er zelf niet zo bij stil gestaan, omdat er iets in uw eigen leven speelde dat uw aandacht nodig had.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'HARDE - Komende week wordt de vakantiebijbelweek weer georganiseerd voor kinderen van 4 (groep 1) – 17 jaar. Voor de lagere schoolkinderen is het op dinsdag- en woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en op donderdagmiddag van 12.00 – 15.00 uur (inclusief lunch). De locatie is de Elimkerk. Het thema is dit jaar "Zeesterren". Op donderdagmiddag is er een speciaal programma, met medewerking van Matthijs Vlaardingerbroek en Henkie!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zimmer

DOORNSPIJK - Het bekende gospelzangduo Marcel en Lydia Zimmer geeft op op vrijdag 5 september een kinderconcert in de Gereformeerde kerk in Doornspijk. Het concert, dat om 19.00 uur begint, belooft een afwisselend programma van ruim een uur voor kinderen van 4-12 jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Hervormd Kerkkoor Rafidim, o.l.v. Herman Witter, start 28 augustus a.s. weer met haar wekelijkse koorrepetities. Ook dit nieuwe zangseizoen hopen de leden op een enthousiaste wijze de liederen ten gehore te brengen en fijne optredens in diverse kerken en tehuizen te mogen verzorgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)