ELBURG - Zondag 11 januari 2015 is er om 19:00 uur een jeugddienst in de Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1 in Elburg. Deze dienst wordt geheel ingevuld door Praiseband X-press, een enthousiaste band uit Hasselt. Het thema van deze avond is "Just 4 U!" In 'Just 4 U!' gaat het allereerst om de vraag wie God is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Donderdag 1 januari geeft de organist Wim Magré het traditionele nieuwjaarsconcert op het fraaie " Strunk" orgel van de Gereformeerde kerk te Doornspijk. De aanvang is 20.00 uur. 

Magré heeft een gevarieerd programma samengesteld met bekende psalm en liedbewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma. Ook staan er geliefde orgelwerken op het programma van o.a. J.S. Bach, G.F. Handel en A. Guilmant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Passion t Harde versie 2

't HARDE - De werving van sponsoren, figuranten etc. is al een tijdje aan de gang maar helaas zijn er nog niet genoeg figuranten om de film écht compleet te maken. Wil jij of ken je iemand die een (kleine) rol zou willen in The Passion 't Harde? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vriend van Jezus, een Soldaat, Hangjongere, Omstander of Paparazzi (allemaal tekstloos), meld je dan nu aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Ook dit jaar wordt er weer een oliebollenactie gehouden ten bate van de Hervormde Gemeente te Elburg. De oliebollen worden op maandag 29 december 2014 gebakken bij de familie van Riesen aan de Oostendorperstraatweg 22 te Oostendorp. Op deze dag bent u daar vanaf 's morgens 10:30 uur tot circa 19:00 uur van harte welkom om uw oliebollen te kopen. Dinsdag 30 december 2014 worden de oliebollen huis aan huis verkocht in Elburg en Oostendorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Het Comité Mannendag Wezep hoopt ook in 2015 twee mooie mannendagen te organiseren en wel op 31 januari 2015 en 7 februari 2015.  Deze dagen zijn bedoeld om met elkaar aan de hand van een thema na te denken over Gods wil en weg met het leven, toegespitst op de man. Dit jaar is het thema: 'Zo'n Vader'. Peter Hazenoot zal vanuit de relatie die de Zoon heeft met de Vader en de Vader met de Zoon, de relatie belichten van de man met Zijn God. Wat is zijn beeld van God? Hoe ziet hij God en hoe ziet God hem? Hoe presenteert God zich in Zijn vaderschap? Peter Kos verwerkt dit in de vertaling naar de rol binnen het gezin. Hoe ben je als man beelddrager in je gezin (wie is je naaste...) Hoe presenteert de man zich als vader (als beelddrager) in het gezin.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 wordt in het oude kerkje van Luctor et Emergo te Oldebroek een tentoonstelling kruiswegstaties gehouden. Het is een eerste van in totaal drie tentoonstellingen. De tweede tentoonstelling zal plaatsvinden op 21 en 22 februari, en de derde op 27 en 28 maart 2015. Tijdens iedere tentoonstelling zal een andere kruisweg tentoon worden gesteld.

Tijdens deze eerste tentoonstelling is een indrukwekkende zwart-wit kruisweg te zien met 14 lino afbeeldingen, vervaardigd rond 1930. Daarnaast wordt op vrijdagavond 16 januari een beeldpresentatie van de kruisweg vertoond met passende muziek, speciaal geschreven voor de kruisweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerstverhaal

AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

moELBURG - Op eerste kerstdag hoopt in de tweede dienst in VEG Elburg, die om 11.00 uur begint,  Mo (zie afbeelding) dat er veel kinderen hem komen helpen om te vinden wat Kerst is. De samenzang wordt begeleid door het orgel en een combo en ds. Gert de Ruiter spreekt over 'Vrede'.

Kom jij ook met je vader en moeder? Mo zou het super leuk vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Woensdag 24 december is er een kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk te Doornspijk. Het thema van de dienst is 'U'. Voorganger is ds.J.Swager en muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor 'Deo Cantemus' uit Doornspijk. Het koor staat onder leiding van Wim Magré, die ook de samenzang zal begeleiden. De kerstnachtdienst begint om 22.00 uur in de kerk aan de Zuiderzeestraatweg West 84.

Donderdag 25, eerste kerstdag, om 9.30 uur is er een feestelijke dienst ter gelegenheid van het kerstfeest. Voorganger is ds. J.Swager en muzikale medewerking wordt verzorgd door de dames van '7 Colors'. U/jij bent van harte uitgenodigd om samen te luisteren naar het kerstevangelie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG – In de kerstnacht houdt muziekvereniging Concordia een kerstnachtzang in de open lucht. Ook dit jaar vindt dit plaats op de Vischmarkt bij de muziektent. De kerstzang begint om 24:00 uur. De te zingen liederen staan op papier en worden voor aanvang uitgereikt. Concordia heet u allen hartelijk welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG – Maandag 22 december is er een kerstconcert in Sporthal 't Huiken te Elburg. Vele bekende en onbekende musici komen naar Elburg om deel te nemen aan dit prachtige initiatief.

Speciaal voor deze avond is er een koor van 300 zangers samengesteld en zingt het Elburgs Mannenkoor O.B.K. prachtige kerstbewerkingen. Verder werken mee deze avond: Petra Berger (zangeres), Reza Ranjazmay (tenor), Jan Lenselink (piano), Maurice en Janita van Dijk (trompet), Elena Vyaznikova (dwarsfluit), Marion Lutke (presentatie), Remon Blom (drummer boy), Wim Magré (algehele leiding) en Wilbert Magré (orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kinderkerstfeest't HARDE - Woensdag 24 december,  om 19.00 uur, wordt het kinderkerstfeest gevierd in de Maranathakerk in 't Harde met o.a.  het poppentheater KnaK uit Elburg. Alle kinderen zijn welkom en neem gerust je vriendjes of vriendinnetjes mee. Er wordt een collecte gehouden voor MAF.

MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor mensen die in afgelegen en arme gebieden leven; met vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op 25 december verleent het A-orkest van muziekvereniging Excelsior onder leiding van Thijs Musch, haar medewerking aan de eredienst in de Ichtuskerk in Elburg.

Aanvang van de dienst is 10.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Donderdag 1 januari geeft de organist Wim Magré het traditionele nieuwjaarsconcert op het fraaie " Strunk" orgel van de Gereformeerde kerk te Doornspijk. De aanvang is 20.00 uur.

Magré heeft een gevarieerd programma samengesteld met bekende psalm en liedbewerkingen van Jan Zwart en Feike Asma. Ook staan er geliefde orgelwerken op het programma van o.a. J.S.Bach , G.F.Handel en A.Guilmant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK/'T HARDE - Het kerstconcert van het vorige (jubileum) jaar overtrof alle verwachtingen. De kerk was overvol en velen gingen teleurgesteld naar huis omdat ze vanwege de brandveiligheid niet meer naar binnen mochten. Het koor hoopt dit laatste niet nog een keer mee te maken, maar het blijft wel zijn best doen vele mensen een prachtige avond te bezorgen. Met nieuw ingestudeerde werken, die zijn geschreven door de vaste dirigent Henk van der Maaten en met bekende gastmusici, kan men weer een kerstconcert verwachten dat met veel passie en enthousiasme gebracht zal worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op 24 december wordt een Kerstzangdienst gehouden hier in de Hervormde kerk. De eigen predikant ds. Molenaar zal de meditatie houden en het Chr. Mannenkoor 't Harde zal verschillende liederen ten gehore brengen.

De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de onkosten. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'T HARDE - Het Interkerkelijk gemengd koor 't Harde e.o. organiseert op zaterdag 20 december a.s. een Advent- en Kerstzangavond in de NH-kerk "Elim in 't Harde. Medewerking wordt verleend door Chr. gemengde Zangvereniging Vox Humana uit Oldebroek en het Interkerkelijk gemengd Koor 't Harde e.o. Verder werken mee Marco van de Graaf (orgel) Wim Kanis (piano) en Patricia Klock (fluit) de algehele leiding is in handen van Bert Gelderman, dirigent van beide koren.  De zangavond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de onkosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

concordi

ELBURG – In de kerstnacht houdt muziekvereniging Concordia een kerstnachtzang in de open lucht. Ook dit jaar vindt dit plaats op de Vischmarkt bij de muziektent. De kerstzang begint om 24:00 uur. De te zingen liederen staan op papier en worden voor aanvang uitgereikt. Concordia heet u allen hartelijk welkom en wenst u gezegende kerstdagen toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0111

ELBURG - Interkerkelijk koor 'His Reflection' onder leiding van Edith Post heeft gisteravond een zeer geslaagd kerstconcert gegeven in de grote kerk te Elburg. Het traditionele kerstverhaal werd vertolkt door het muziekstuk 'Dit Kind Immanuël'. De kerk was goed gevuld, dit word bijzonder op prijs gesteld, daarvoor heeft het koor vanaf september hard gerepeteerd. Medewerking is verleend door solist Lucas Kramer en de musici Jasper Wagenaar, Marco van der Graaf, Bernard Neijmeijer en Marielle Nieuwenhuis.

Kijk HIER voor foto's van Anja van Boven

Kijk HIER voor foto's van André ter Velde

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op 24 december zal er in de Hervormde gemeente Elim een kerstzang worden gehouden met medewerking van muzikanten uit deze gemeente.

U en jij bent van harte welkom om samen kerstliederen te zingen. Aanvang 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)