HOGE ENK - Interkerkelijk koor His Reflection, gemengd koor 'Vox Intonata' en kinder- en tienerkoor 'De Jonge Stem' verzorgen een kerstconcert in het dorpshuis Ons Huus.  Dit zal zijn op maandag 15 december. Ds. Swager uit Doornspijk verzorgt een meditatie.

 U bent van harte uitgenodigd voor deze avond, die om 19.30 uur begint. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op zondagavond 14 december om 18.50 uur is er weer een jeugddienst in de Ichthuskerk aan de Vrijheidsstraat 1 in Elburg, met het thema: "10 days before Christmas....."

Kerst: een leuke tijd!! Maar voor iedereen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uniek kerstconcert

ELBURG - De voorverkoop is inmiddels in volle gang voor het unieke kerstconcert dat op maandag 22 december 2014 in Sporthal 't Huiken in Elburg wordt gehouden. Vele bekende en onbekende musici komen naar Elburg om deel te nemen aan dit prachtige initiatief. Speciaal voor deze avond is er een koor van 300 zangers samengesteld en zingt het Elburgs Mannenkoor O.B.K. prachtige kerstbewerkingen. Verder werken mee deze avond: Petra Berger (zangeres), Reza Ranjazmay (tenor), Jan Lenselink (piano), Maurice en Janita van Dijk (trompet), Elena Vyaznikova (dwarsfluit), Marion Lutke (presentatie), Remon Blom (drummer boy), Wim Magré (algehele leiding) en Wilbert Magré (orgel).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

keldertje dec

DOORNSPIJK - 't Keldertje is een activiteitenteam dat één keer per maand een activiteit verzorgt voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Dit is voor jeugd van de Gereformeerde kerk in Doornspijk, maar ook van daarbuiten. Het probeert om en om een activiteit binnen en buiten de kerk te organiseren en komt altijd bij elkaar in het zaaltje onder de kerk: 't Keldertje.

Op zaterdag 13 december wordt er in 't Keldertje een SinterKerst Gala gehouden. Aanvang 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Zondag 14 december organiseert de Jeugddienstcommissie van de Hervormde gemeente Elim 't Harde opnieuw een Jeugddienst. Het thema van deze avond en dienst is: "God ziet me aankomen". In deze dienst wordt alvast een link richting kerst gelegd. Voorganger in deze dienst is dominee J. van Doorn en de muzikale medewerking is in handen van The Extra Mile. 

Wees welkom!! De dienst begint om 19.00 uur

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Kerk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. Deze app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toeleven naar kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg - Na meer dan 25 jaar neemt ds. Kees de Jong op zondag 30 november afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Ichthuskerk te Elburg. De afscheidsdienst staat in het teken van verder kijken. Na zijn vertrek gaat de ongeveer duizend leden tellende gemeente rustig op zoek naar een opvolger.

De Jong studeerde theologie aan de Gereformeerde Theologische Hogeschool in Kampen. Zijn eerste gemeente werd 't Zandt (Groningen) vanaf 1978. Na vier jaar werd hij predikant in Ridderkerk en na nog eens zes jaar werd de Gereformeerde Kerk in Elburg zijn werkterrein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

actiedag veg

ELBURG - Vandaag werd de zogenaamde 'hart-in-actie'dag door de VEG Elburg georganiseerd. Er waren veel activiteiten waar de bezoekers zich vooraf voor konden opgeven of van konden genieten. Doel van deze dag was om de zendingswerkers, die uitgezonden zijn vanuit de VEG, met een extra gift te ondersteunen. Tevens gaat er € 750,= van het totaalbedrag naar 'de Tweede Mijl' in Amsterdam, een opvanghuis voor dak- en thuislozen.

Foto's Frank van Hattem; voor meer foto's klik HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerst2011-3

ELBURG - Op vrijdag 12 december 2014 geeft Interkerkelijk koor 'His Reflection' een kerstconcert in de Sint-Nicolaas kerk in Elburg. Het traditionele kerstverhaal zal dan op een bijzondere wijze door zang en muziek ten gehore worden gebracht. Tijdens dit concert zal de solist Lucas Kramer zijn medewerking verlenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op zaterdag 6 december a.s. wordt voor de tweede keer in successie de Kerstzendingsmarkt op het plein rond de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente gehouden (aan de Zuiderzeestraatweg 226. Het thema is 'Kerst op het plein'. Bij de vele kramen kunt u terecht voor van alles en nog wat en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

klassiekrozenhof

DOORNSPIJK - Ensemble Animé legt zich hoofdzakelijk toe op het spelen van barokmuziek, hoewel uitstapjes naar andere muziek-perioden niet uit de weg worden gegaan. Animé is de Franse vertaling van het woord 'animato' wat 'levendig' betekent. De musici willen dan ook het levendige karakter van hun ensemble graag met u delen. De periode waarin voornamelijk barokmuziek werd gecomponeerd wordt geplaatst tussen circa 1600 en 1750, het sterfjaar van Johann Sebastian Bach. Jacob Burckhardt gebruikte in 1855 als eerste de term "barok" om een bepaalde stijlperiode in de kunst aan te duiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Op vrijdag 19 december zal de jaarlijkse kerstviering van DAC Shalom, Koepel, Trefpunt en Net effe Anders plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn alweer in volle gang. De opzet van deze dienst zal misschien iets anders zijn dan we zijn gewend, omdat ze dit jaar versterking krijgen van een 6-tal enthousiaste SPH-studenten, die staan te popelen om samen met de cliënten een mooie viering neer te zetten. Ze hopen op jullie medewerking en op jullie komst! De opbrengst van de collecte is voor Kika. Een organisatie die strijd tegen kinderkanker door geld in te zamelen voor onderzoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Piet en Gea Wastenecker, consulenten van het Israel Producten Centrum, nodigen u weer uit voor de Open huisdagen. Het assortiment wat deze dagen gepresenteerd wordt is zeer breed. Ook zijn er diverse nieuwe producten..

Prachtige cadeaus voor de komende feestdagen om een ander of uzelf eens te verwennen. Door deze producten te kopen, kunt u veel Joodse immigranten die vaak kleine bedrijfjes hebben in hun onderhoud ondersteunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Luctortalent

ELBURG - Op zaterdag 22 en 29 november zetten meer dan 140 luctorianen zich in voor elkaar en voor mensen in hun omgeving door de handen uit de mouwen te steken. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met stichting Present Oldebroek en Elburg. Er worden allerlei praktische en sociale klussen geklaard: van het bestraten van een tuin om deze rolstoel toegankelijk te maken tot het verzorgen van een gezellige ochtend/middag in een zorgcentrum of woonvorm voor mensen met een beperking. De start is om 08.45 uur in Luctor.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Op zaterdag 29 november is er een koor- en samenzangavond in de hervormde kerk van Doornspijk. Medewerking wordt verleent door psalmzangvereniging De Lofstem uit Elspeet en psalmzangvereniging Looft den Heere uit Doornspijk. De algehele leiding wordt deze avond verzorgd door ds. W. Roos.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DOORNSPIJK - Maandag 1 december houdt Theo du Crocq weer een korte Bijbelstudie in 't Hart van Thornspic aan de Zuiderzeestraatweg, deze keer over Jacob. De studie in een serie over Bijbelse personages, begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er gratis koffie en thee. Rond 20.45 uur wordt er afgesloten en is er nog gelegenheid voor vragen of napraten onder het genot van koffie of thee. Op 15 december hoopt hij Jozef te behandelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rejoice

DOORNSPIJK - Op zaterdag 13 december is er om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Doornspijk een sfeervol kerstconcert. Deze avond wordt verzorgd door het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wim Magré en Young Ladies Choir Rejoice o.l.v. Wilbert Magré. De heren Magré begeleiden de koren zelf op orgel en piano.

Het zeventig tellende koor van Wilbert Magré brengt prachtige kerstliederen ten gehore zoals onder andere: Nu zijt wellekome en Halleluja Jesus is born. Tevens zingt het koor 'In the Bleak Mid-Winter' van H. Darke met als solist Marion van Iwaarden. Uiteraard ontbreekt 'Stille Nacht' met als solist Jennita Stam ook niet op het programma. De 16 geoefende zangers van het mannenensemble brengen ook prachtige bekende en onbekende werken ten gehore. Het geheel wordt afgewisseld met samenzang en instrumentale intermezzo's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De cursus luisterend bidden wil je helpen ontdekken hoe je meer van God kunt ontdekken in je dagelijks leven. Door te ontdekken hoe we kunnen luisteren naar zijn stem, door zijn Geest en hoe Hij tot ons spreekt door de Bijbel. Geen methode, maar op weg gaan in een persoonlijke relatie. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

invitation

ELBURG -  Grote - of St. Nicolaaskerk Elburg kunt u op 9 december gaan luisteren naar Festival of Lessons and Carols gebracht door het Kampen Boys Choir en Maarten Engeltjes. Sander van den Houten bespeelt het orgel. 

Het concert begint om 19.30 uur. Entree: € 18,50. ( tot en met 12 jaar € 12,50) 

Kaarten zijn te bestellen via: www.lessonsandcarols.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)