hervormdcentrum

ELBURG - De Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp hoopt op donderdag 13 september 2018 weer een lezingsavond houden, de eerste voor dit nieuwe seizoen.

Spreker is Ds. A.J. Mensink. Het thema voor deze avond zal zijn: ‘De roeping van de GB in de Protestantse Kerk’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ons huus

HOGE ENK - Dinsdagavond 11 september hoopt het nieuwe seizoen van de chr. Vrouwenbond Hoge e.o. weer te beginnen. Voor deze eerste avond is uitgenodigd de heer H. Scherphof, pastoraal medewerker van de hervormde gemeente Elburg.  De avond om 19.30 uur te beginnen in dorphuis “Ons Huus”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

81Vs6khC7eL. SL1500

DOORNSPIJK - Zaterdag 15 september starten we in Doornspijk de maandelijkse filmavonden voor de jeugd, met de film God’s not dead. Hierin komt een eerstejaars student filosofie voor de uitdaging te staan: Wil hij zijn geloof trouw blijven, ten koste van zijn studie? Durft hij op te staan als christen? Iedereen vanaf 10 jaar is welkom in de Oase aan de verlengde kerkweg 88, vanaf 18.45 uur. De film duurt van 19.00 tot 21.00 uur, met in de pauze drinken en lekkers. Na de film is er gelegenheid om na te praten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

ELBURG - De diaconie van de Hervormde gemeente Elburg bestemd de diaconiecollecten van zondag 9 september voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Lombok. De diaconie zal de opbrengst van de collecten en de binnengekomen giften verdubbelen tot een maximum van € 5.000. Giften zijn ook van harte welkom via de bankrekening van de Diaconie (ANBI). Deze giften zijn voor u financieel aftrekbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

ELBURG - Op zondag 9 sept  om 14.00 uur is er aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg.

Tijdens deze dienst zal br. Christiaan van Renselaar  voorgaan. Hij zal vertellen over het thema “We gaan aan Boord” Het  koor ZieZo uit `t Harde  zal tijdens deze dienst voor ons zingen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

grote kerk

ELBURG - Op de Botterdag/Open Monumentendag zijn er in de Grote of St. Nicolaaskerk een tiental van de eerste in het Nederlands gedrukte Bijbels te zien. De bekende verzamelaar Henk de Korte van deze monumenten van de boekdrukkunst zal toelichting geven aan belangstellende bezoekers. Hij verzorgde in 2015 met andere verzamelaars de grote Bijbeltentoonstelling in Museum Elburg. Ook kan men horen voorlezen uit de Bijbels van vroeger. De lezingen worden omlijst met liederen uit de geschiedenis van de kerkliederen, gezongen door een projectkoor o.l.v. de bekende Elburgse  organist/dirigent Grietje Roozeboom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

alpha

ELBURG - Wil jij God (nog beter) leren kennen? Samen met anderen praten over geloofs- en levensvragen? En ben je tussen de 18-30 jaar? Reserveer dan maandag 24 september 2018 om 20:00 Klaverplein 2 (Oosterkerk) alvast in je agenda. Dit is een vrijblijvende informatieavond voor de Alpha-cursus in Elburg. Kom en ervaar zelf of de Alpha-cursus bij je past. Leer nieuwe mensen kennen en ga de uitdaging aan!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bijbelse bootcamp 22 sept. 2018

Schrijf reactie (0 Reacties)

poster sept. 2018

't HARDE - Òp zondag 9 September om 19:00 uur organiseert de jeugddienstcommissie opnieuw een jeugddienst in de Hervormde Gemeente Elim. Het thema voor deze dienst is: Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen.

Ds. C.van Sliedregt uit Nunspeet zal  voorgaan en de muzikalemedewerking wordt verleend door GROW (Wezep)

Schrijf reactie (0 Reacties)

grote kerk

ELBURG - Op de Botterdag/Open Monumentendag zijn er in de Grote of St. Nicolaaskerk een tiental van de eerste in het Nederlands gedrukte Bijbels te zien. De bekende verzamelaar Henk de Korte van deze monumenten van de boekdrukkunst zal toelichting geven aan belangstellende bezoekers. Hij verzorgde in 2015 met andere verzamelaars de grote Bijbeltentoonstelling in Museum Elburg. Ook kan men horen voorlezen uit de Bijbels van vroeger. De lezingen worden omlijst met liederen uit de geschiedenis van de kerkliederen, gezongen door een projectkoor o.l.v. de bekende Elburgse  organist/dirigent Grietje Roozeboom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG - In het kerkgebouw van VEG Elburg worden verdiepingsavonden gehouden met als thema 'Christelijk geloof en/of Evolutie?'. Op de eerste avond (woensdag 10 oktober) zal dit spannende thema verkend worden aan de hand van twee boeken: ‘Oorspronkelijk’ van prof. dr. M.J. Paul en ‘En de aarde bracht voort’ van prof. dr. G. van den Brink. Beide boeken gaan over de vraag hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de evolutietheorie. Sluit het één, het ander uit? Deze boeken nemen hierover een ander standpunt in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

40824164f33a38f08f0a

OLDEBROEK - Run for the Message is een sponsorloop van Operatie Mobilisatie (OM). Op zaterdag 29 september 2018 wordt in heel Nederland op diverse locaties hardgelopen en gewandeld voor het werk van de zendelingen en/of projecten van OM. Run for the Message is onderdeel van de internationale sponsorloop ‘Run for the World‘. Ook in Oldebroek zal er dit jaar weer voor de vijfde keer gelopen worden.

Start wandeltocht Stouwdamsweg (10 km):
15 uur

Start hardlooprun Stouwdamsweg (5, 7.5 of 10 km): 16 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0458

ELBURG - Op zaterdag  29 september organiseert  het Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o. een benefietconcert ten bate van de Stichting Veluwse Wens Ambulance.  Het koor heeft goede banden met de groep vrijwilligers, van de Wens Ambulance. Daarom werd besloten om een concert te geven waarvan de collecte geheel ten goede zal komen aan dit mooie doel.

Naast het mannenkoor zal ook het  Chr. Interkerkelijk Gemengd koor uit het ’t Harde meewerken, en de bekende marimbagroep van de fam. v.d. Maten uit Oostendorp zal acte de préséance  geven.  De bekende pianist/organist  Jurjen Lipke uit Elburg zal de  samenzang en koorzang begeleiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Verbondmet jou 1

ELBURG - Jurjen ten Brinke komt zondag 9 september spreken tijdens  de Celebration30±   in Elburg. 'Over jouw twijfels en Gods verbond'is het thema dat die avond centraal staat. Jurjen ten Brinke (40) is evangelist in Amsterdam-Noord. Bruggenbouwer pur sang, die optimistisch, idealistisch en met een vleug humor in het leven staat.

Daarnaast staat de band weer te popelen om iedereen mee te nemen in aanbidding! Van harte welkom op deze eerste avond van seizoen 2018-2019! om 19.45 uur in het VEG gebouw aan de Boterbloem 15 te Elburg.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oosterkerk

ELBURG - Op 4 oktober vindt de informatieavond ‘Kerk & Duurzaamheid’ plaats in de Oosterkerk in Elburg. Tijdens deze avond kunnen kerken en geloofsgemeenschappen uit de omgeving samen nadenken over duurzaamheid en energiebesparing in geloofsgebouwen.

Naar aanleiding van de eerste informatieavond ‘Kerk en Duurzaamheid’ in de Kruiskerk in Wezep is een adviesplan opgesteld voor het verduurzamen van de Kruiskerk. Adviseur Dick Tolsma zal het advies toelichten met als doel andere kerkbesturen daarmee handvatten te geven om aan de slag te gaan. Ook kunnen kerken hun ervaringen uitwisselen en worden er praktische tips gegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Poster His Reflection PDF 2018 met info kerk

HOGE ENK - Dit jaar bestaat Interkerkelijk koor His Reflection uit Hoge Enk 20 jaar! Een bijzondere mijlpaal die het koor niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom hoopt het koor zaterdag 13 oktober a.s. een jubileumconcert in de Grote Kerk in Elburg te geven. “Geloof , Hoop en Liefde “is het thema van dit concert en in een avondvullend programma zullen verschillende liederen rondom dit thema ten gehore gebracht worden.

His Reflection staat sinds de oprichting al onder leiding van Edith Post, en zij is er die avond dan uiteraard ook bij aanwezig, daarnaast zullen de vaste begeleiders Annemarie Levinga(piano) en Jasper Wagenaar(slagwerk) hun medewerking verlenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2763 fotostudio Ger Hup 2

DOORNSPIJK - Het interkerkelijk gemengd koor “Deo Cantemus” uit Doornspijk hervat op donderdag 6 september 2018 haar repetities. “Deo Cantemus” is opgericht in 1966 en kenmerkt zich door het zingen van diverse geloofsliederen, zowel traditioneel als vernieuwend. De leden van dit koor zijn veelal al jaren lid van dit regionale bekende koor o.l.v. stadsorganist en dirigent Wim Magré uit Elburg.  Hij is al sinds 1984 aan dit koor verbonden en kent als geen ander de kwaliteiten en mogelijkheden van “Deo Cantemus”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

DOORNSPIJK - In Doornspijk start op maandagavond 10 september een nieuwe serie korte Bijbelstudies met verschillende ervaren Bijbelleraren. Eens in de twee weken komt men in een gemoedelijke setting bij elkaar van 19.30 – 20.45 uur in ’t Hart van Thornspic aan de zuiderzeestraatweg, met vanaf 19.15 uur gratis koffie of thee en na afloop gelegenheid om vragen te stellen of na te praten. Th. du Crocq zal spreken over de Here Jezus in de Evangeliën, D.J. jansen over het kruis, L.van Twillert over de komst van Jezus, G. Vochteloo over de gebeden van Paulus en G. Thomassen over het geïnspireerde Woord.

De interkerkelijke ‘Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic’, die uit wil gaan van de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God, heet iedereen van harte welkom. Voor meer informatie bel 0525-654906, 06-27367962 of zie www.sebt.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

muzieknoten2

NUNSPEET - Zaterdagmiddag 22 september komt het koor ‘Gideon’ naar de markt in Nunspeet om met bekende lofliederen versterking te bieden aan het evangeliseren. Wilt u luisteren, meezingen, van een gratis kopje koffie/thee genieten of een praatje te maken? De interkerkelijke  stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic heet u van harte welkom tussen 14:00 en 16:00 uur in of bij de witte tent op het marktplein of in de rode bus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG - Op zondag 9 sept  om 14.00 uur is er aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg. Tijdens deze dienst zal br Christiaan van Renselaar  voorgaan. Hij zal meer vertellen over het thema “We gaan aan Boord” Het koor  ZieZo uit `t Harde  zal tijdens deze dienst voor ons zingen.

Iedereen is van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)