bijbel 1

ELBURG - De Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp, zal op donderdag 7 maart 2019 weer een lezingsavond houden.

Spreker is ds. A. Jonker uit Putten. Hij hoopt te spreken over het onderwerp: ‘Gods bedoeling met het volk Israël en hun verhouding tot het Palestijnse volk.’

Deze lezing wordt gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum, Van Kinsbergenstraat 2 te Elburg en begint om 19.45 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

global

OLDEBROEK - Wat ooit begon op een klein kamertje ergens in Thailand groeide in vijf jaren uit tot een volwassen zendingsorganisatie met een eigen aanpak en een enorme impact. Op 26 februari wordt het eerste lustrum gevierd met een bijbellees marathon.

Min of meer toevallig ontstond de visie van GlobalRize. Marten Visser, de missonair directeur van GlobalRize, plaatste in het begin dagelijks de kerntekst uit een bijbelgedeelte op Facebook. Mensen bekeken de boodschappen en gingen die vervolgens liken en delen. In korte tijd kregen veel mensen de berichten onder ogen. Sommigen reageerden en anderen stelden vragen over de inhoud van de boodschappen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huisvangebed

ELBURG – Het interkerkelijke Huis van Gebed in Elburg organiseert van 20 t/m 27 februari 2019 een week non-stop gebed, genaamd 24-7Elburg. 24-7Elburg werkt met de gebedsvorm waarbij er een week lang zonder onderbrekingen gebeden wordt. Het gebed vindt plaats op één centrale plek (de gebedsruimte) die op een inspirerende manier is ingericht. Muziek en creatieve opdrachten helpen de bezoekers om tijd door te brengen in gebed. Twee keer per etmaal is er een tijdslot van 2 uur waarin we Jezus aanbidden met muziek en samenzang. 1 uur per dag is er een Bijbelleesuur. Verder zijn er nog een aantal uren van voorbede met diverse onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oosterkerk

ELBURG - Zondagmiddag 17 februari is er om 16:30 uur een Midwinterdienst in de Oosterkerk van Elburg. 10 minuten voorafgaande aan de dienst wordt al begonnen met het zingen van de Top 3 van de mooiste geestelijke liederen. Medewerking aan de dienst wordt verleend door de Praiseband Testify en het groot Midwinterkoor. De voorganger is ds. Schuitemaker. Het thema die middag is “Een goed gesprek”. Vanaf 15:00 uur, voorafgaande aan de Midwinterdienst is er daarom een High Coffee/High Tea met veel lekkernijen. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

grotekerkelburg

ELBURG - Woensdag 13 februari organiseert de Hervormde gemeente wijk Oost  al weer het laatste Gebedsmoment van dit winterseizoen. De aanvang is om 19:30 uur in de Grote of St Nicolaaskerk in Elburg. Iedereen is hier van harte welkom. In het dagelijks doen en laten is nog maar heel weinig stilte te vinden. Toch is stilte belangrijk, want stilte laat de mens tot zichzelf komen. Bidden is het scheppen van stilte in ons dagelijks spreken. Het is een bijeenkomst van 30-45 minuten, waar we samen bidden – en zo contact maken met God - en een stil moment hebben in de toch al drukke week. Daarnaast is er nog muziek, overdenking en zingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

muzieknoten2

OLDEBROEK - Het evangelisatiekoor van de geloofsgemeenschap  Luctor et Emergo, Oldebroek is op zoek naar een nieuwe dirigent. Het gemengde koor van  ± 35 leden repeteert op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur en zingt voornamelijk Nederlandstalig.

Doel van het koor is om het evangelie uit te dragen.  Het treedt op in verzorgingscentra  en kerkdiensten. Het koor zoekt een enthousiaste dirigent die zelf op de piano kan begeleiden en de  repetities in ontspannen sfeer laat verlopen. Voor meer informatie kan men bellen met Hetty Oostendorp, telefoon 0525-622262 of 06-28177738

Schrijf reactie (0 Reacties)

benefiet el

Schrijf reactie (0 Reacties)

mens

DOORNSPIJK -  Het Veluws Mannenensemble onder leiding van Wim Magré en Vocalgroup Undique onder leiding van Wilbert Magré geven op vrijdag 15 februari een concert in de Gereformeerde Kerk (Zuiderzeestraatweg West 84) te Doornspijk. Aanvang 20.00 uur. de kerk gaat open om 19.30 uur.

Vocalgroup Undique zingt ondere andere het prachtige lied ‘Ik bid voor jou’ waarmee ze pas nog waren te zien bij EO Nederland zingt. De koren zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te beluisteren. Vader en zoon Magré begeleiden de koren op orgel en piano. Tijdens de avond wordt er een collecte gehouden voor het werk van Kerk in Actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Affiche Elburg 2019

ELBURG - Bovenstemgroepen uit Waddinxveen en Wouterswoude hopen op zaterdag 23 maart mee te werken aan een zangavond met bovenstem in de Grote Kerk te Elburg.  Thema die avond is: “Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij Mij, en redt Mij niet, terwijl Ik zwoeg en strij’ ”. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Heykoop. De opening, meditatie en sluiting woren verzorgd door ds. M. van Kooten uit Elspeet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Ichthuskerk 1

Verhalen uit de heilige boeken van Joden, Christenen en Islamieten

ELBURG - Op zaterdag 9 februari om 13.00 uur vindt in de Ichthuskerk de officiële opening plaats van de tentoonstelling ‘Voorstellingen die Verbinden’, die is samengesteld uit schilderijen van amateurschilders met een christelijke, een niet-christelijke en een Islamitische achtergrond. Achterliggende gedachte is een kunstzinnige zoektocht naar verhalen die de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse godsdienst gemeenschappelijk hebben. Meer dan ooit in de afgelopen jaren worden wij geconfronteerd met hernieuwd antisemitisme, met aanslagen op joden, christenen en moslims in diverse landen in de wereld, met onderdrukking van minderheden door extremisten en zelfs door regeringen. Schokkend en verdrietig is het dat  de drie monotheïstische wereldgodsdiensten nooit duurzaam naast elkaar in vrede hebben kunnen leven. Incidenteel is het gelukt en lukt het ook nu. Maar het onderlinge wantrouwen lijkt anno nu alleen maar te groeien. Verbijsterend omdat er naast grote verschillen ook veel overeenkomsten zijn. In het verlengde van het thema Gastvrijheid hebben de deelnemende kunstenaars voorstellingen uitgebeeld, die joden, christenen en moslims verbinden. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ons huus

HOGE ENK - Dinsdagavond 12 februari hopen de leden van de vrouwenbond Hoge Enk e.o. bij elkaar te komen in dorpshuis Ons Huus op de Hoge Enk, aanvang half 8. Na de gebruikelijke opening staat er voor deze avond een Power Point op het programma gemaakt door leden van de vereniging. Er komen foto’s  voorbij die gemaakt zijn tijdens een fietstocht van de leden in 2012.In 2013 ging het jaarlijkse reisje naar de beeldentuin in Garderen. Ook van deze middag zullen er foto’s te zien zijn in de presentatie. Tussendoor zullen er vragen gesteld worden. Voor degene die de meeste vragen goed weet te beantwoorden is er een kleine verrassing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oase

DOORNSPIJK - Zaterdagavond 16 februari draait in de Oase in Doornspijk een speciale film voor de jeugd. Hardflip gaat over een jonge skater Caleb die professioneel skater wil worden. Zijn moeder is ziek en zijn vader kent hij niet. Een zoektocht zet zijn leven volledig op de kop. Deze indringende film met ook humor, laat zien wat er gebeurt als we over onze boosheid en pijn heen durven kijken. De film begint om 19.00 uur, met in de pauze gratis drinken en lekkers. De zaal aan de Oude Kerkweg 88 is open vanaf 18.45 uur. Voor meer info: 0525 661957

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

DOORNSPIJK - Na een boeiende avond over de gebeden van Paulus, hoopt de heer G. Vochteloo, Bijbelleraar uit Vierhouten, dit onderwerp af te ronden op maandagavond 11februari om 19.30 uur in ‘Hart van Thornspic’, aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk. De interkerkelijke Stichting Evangelisatie en Bijbelstudie Thornspic heet iedereen van harte welkom vanaf 19.15 uur met gratis koffie of thee . Na afloop, om 20.45 uur is er nog gelegenheid voor vragen en napraten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Flyer jeugddienst 10 februari 2019 1

't HARDE - Op  zondag 10 februari om 19:00 uur zal er weer een jeugddienst worden gehouden in de Hervormde Gemeente Elim.

Het thema voor deze dienst is: Alfa en Omega.

Ds. A.J. Post zal voorgaan en medewerking wordt verleend door Sign o.l.v. Remco Hakkert


 

Schrijf reactie (0 Reacties)

reyer

OLDEBROEK - Op zaterdagavond 9 februari om 19.30 uur is er de jaarlijkse jeugdconferentie in Luctor et Emergo, Oldebroek. Dit jaar hebben we de Nederlandse worshipband Reyer-music uitgenodigd (bekend van oa de EO-jongerendag). Het belooft een super gave avond te worden en de toegang is gratis! O

Voor verdere informatie zie  Instagram @jdcluctoretemergo en Facebook facebook.com/JDCLuctoretEmergo Neem gerust je vrienden en vriendinnen mee. Tot dan!

Schrijf reactie (0 Reacties)

grotekerkelburg

ELBURG - In het winterseizoen organiseert de Hervormde Gemeente wijk Oost Gebedsdiensten in de Grote Kerk van Elburg.  Woensdag 13 februari is iedereen weer van harte welkom, om 19:30 uur in het koor van de Grote of St Nicolaaskerk. Het is een bijeenkomst van 30-45 minuten, waar samen wordt gebeden en een stil moment  in de toch al drukke week. Daarnaast is er nog muziek, overdenking en zingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

uni

DOORNSPIJK - Op vrijdag 15 februari 2019 kunt u genieten van een prachtig concert in de Gereformeerde Kerk te Doornspijk. Vocalgroup Undique o.l.v. Wilbert Magré zingt ondere andere het prachtige lied ‘Ik bid voor jou’ waarmee ze pas nog waren te zien bij EO Nederland zingt. Ook het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wim Magré is te beluisteren met diverse nieuwe liederen. De koren zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te beluisteren tijdens de concerten. Vader en zoon Magré begeleiden de koren op orgel en piano. Tijdens de avond wordt er een collecte gehouden voor het werk van Kerk in Actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto ds Mini 1 e1520957131625

't HARDE - Zondag 10 februari is het weer zo ver: Mini-Kerk! Een viering speciaal voor de kleinsten, 0-6 jaar, in de Protestantse Gemeente 't Harde.  De kinderen horen deze keer over baby Mozes. Mozes betekent ‘uit het water gehaald.’ Waarom hij deze naam heeft gekregen, horen je tijdens deze Mini-kerk. Na afloop is er drinken en kan je iets knutselen.

Het begint om 16.00 uur. Dominee Mini kijkt uit naar jullie komst!

Schrijf reactie (0 Reacties)

oosterkerk2

ELBURG -  Hoe kunnen we onze kinderen en jongeren gezond laten opgroeien? Hoe kunnen wij hen bijbenen in de voortdurende verandering van jeugdcultuur en hen in deze wereld een verantwoorde weg wijzen tot zelfstandig en volwassen burgerschap? Welke rol is daarbij weggelegd voor ouders, kerk, onderwijs en overheid? En tegen welke vragen lopen wij dan aan?

Het bespreken van deze vragen kan  in een ontmoeting tussen de burgemeester en wethouders en de voorgangers van de plaatselijke kerken in de gemeente Elburg heeft opnieuw tot een kerkelijk initiatief geleid: ‘Kopie of karakter?’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mens

DOORNSPIJK -  Het Veluws Mannenensemble onder leiding van Wim Magré en Vocalgroup Undique onder leiding van Wilbert Magré geven op vrijdag 15 februari een concert in de Gereformeerde Kerk (Zuiderzeestraatweg West 84) te Doornspijk. Aanvang 20.00 uur. de kerk gaat open om 19.30 uur.

Vocalgroup Undique zingt ondere andere het prachtige lied ‘Ik bid voor jou’ waarmee ze pas nog waren te zien bij EO Nederland zingt. De koren zijn zowel apart van elkaar als gezamenlijk te beluisteren. Vader en zoon Magré begeleiden de koren op orgel en piano. Tijdens de avond wordt er een collecte gehouden voor het werk van Kerk in Actie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)