IMG 0271 768x512

ELBURG - In het komende winterseizoen zal de Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp een viertal lezingsavonden houden. De lezingen worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum, van Kinsbergenstraat 2 en beginnen steeds om 19.45 uur. Sluiting om 21.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

DOORNSPIJK - Bijbelleraar G. Vochteloo uit Vierhouten staat  bekend om zijn rustige en heldere uitleg daarvan. Op maandagavond 13 januarivan 19.30 tot 20.45 uur spreekt hij over Jezus’ uitspraak: “Ik ben de ware wijnstok” en op 27 januari over “Ik ben de goede herder”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bid

ELBURG - Van 20 tot 25 januari 2020 doen de kerken in Elburg mee aan de Week van Gebed. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. De Week van Gebed is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. In de hele wereld komen miljoenen christenen bij elkaar om te bidden; eenheid van kerken is een belangrijk punt van gebed. Het materiaal voor de Week van Gebed is dit jaar voorbereid door christenen op Malta. Daarom staat de Bijbeltekst uit Handelingen centraal waarin Paulus na een schipbreuk op Malta terechtkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jongerend

ELBURG - In de Ichthuskerk in Elburg wordt zondag 19 januari een jongerendienst gehouden met als thema 'Bijbel of Bubbel'. Ds. Gerard Wolfert wil het hier over gaan hebben.

De band Seven zorgt voor de muzikale omlijsting. De dienst begint om 10.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rejoice

NUNSPEET – Op donderdag 9 januari om 19.30 uur houdt Young Ladies Choir Rejoice een open repetitie voor nieuwe leden. Het koor dat in 2018 zijn 5 jarig jubileum vierde  reperteert één keer in de twee weken op donderdagavond. De repetitie is van 19.30 t/m 21.00 uur in de Driestwegkerk te Nunspeet. Halverwege de repetitie is er een pauze waar de leden met elkaar kunnen bijpraten.

Het koor staat al sinds de oprichting onder leiding van Wilbert Magré. Op het koor zijn leden van 15 t/m 40 jaar welkom en zijn er twee stemmen, sopraan en alt. Op de agenda staan onder andere optredens in: Oldebroek en Doornspijk.

Lijkt het je leuk om ook bij het koor te komen, maar twijfel je nog? Kom dan vrijblijvend langs om te ervaren of het ook iets voor jou is! Meer informatie is te vinden op: www.youngladieschoirrejoice.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

ons huus

HOGE ENK - Dinsdag 14 januari hoopt de vrouwenbond Hoge Enk e.o. weer samen te komen . Op deze eerste bijeenkomst in 2020 komt Minie van der Zande . Zij houdt een lezing over Mijn oma was de min van prinses Wilhelmina .

De avond wordt gehouden in Ons Huus Oude Harderwijkerweg Hoge Enk ,aanvang 19.30 uur.  Gasten van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Advertenties lokale kranten7

ELBURG - Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Elburg wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.  In Elburg gaat op donderdag 16 januari 2020 de Alpha Cursus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. Er is ruimte voor al je vragen!  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vegelburg

ELBURG -  ”Dapper als David” is het thema van de aangepaste kerkdienst die op zondag 19 januari gehouden wordt in de Vrije Evangelische Gemeenteaan de Boterbloem 15  in Elburg. De dienst, die geleid wordt door ds. S. van de Velde, begint om 14.30 uur.

Medewerking verleent het koor ZieZo uit 't Harde.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cmk

't HARDE -   ’t Harde – Het belooft een mooi jaar te worden voor Chr. Mannenkoor ’t Harde. Het koor, dat een van de grootste mannenkoor uit de regio is, geeft dit jaar diverse concerten door heel Nederland. Op 9 april is er een groot Paasconcert met Hervormd Kerkkoor Rafidim in de Grote kerk in Elburg. Verder geeft het koor een bijzonder Bevrijdingsconcert op 16 mei 2020 in Elim op ’t Harde. Ook zingt het koor in Damwoude (Friesland) en in Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ichthus

ELBURG - De Ichthuskerk in Elburg stopt met ingang van januari 2020 voorlopig met het inzamelen van oud papier. Helaas moest na 40 jaar de conclusie worden getrokken dat het niet meer rendabel is om het papier in te zamelen. Het huidige contract loopt per 31-12-2019 af en een nieuw contract is dermate ongunstig dat bij een gelijkblijvende hoeveelheid papier zelfs moet worden bijbetaald om het papier af te zetten. De afzetmarkt is op dit moment verzadigd, waardoor de prijs voor oud papier flink is gezakt en het einde lijkt nog niet in zicht. Aan de andere kant zijn de kosten voor transport en de huur van de containers de laatste tijd flink hoger geworden. Het Oud-Papier-Team van de Ichthuskerk ziet tot haar spijt daarom geen mogelijkheden om het komende jaar nog door te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BIJBEL4

DOORNSPIJK - Bijbelleraar G. Vochteloo uit Vierhouten staat  bekend om zijn rustige en heldere uitleg. Op maandagavond 13 januarivan 19.30 tot 20.45 uur spreekt hij over Jezus’ uitspraak: “Ik ben de ware wijnstok” en op 27 januari over “Ik ben de goede herder”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1193

ELBURG - De Ger. Bond, afdeling Elburg/Oostendorp, zal op donderdag 23 januari 2020 weer een lezingsavond houden met ditmaal als onderwerp 'Hoe weten we technologie een plaats te geven in een aan de Heere gewijd en geheiligd leven'. De ontwikkelingen van ICT gaan steeds sneller en de invloed van ICT op ons dagelijks leven wordt steeds groter. Tegelijk roept deze ontwikkelingen allerlei vragen op: worden we niet gemakkelijk beheerst door de techniek, zijn alle toepassingen wel moreel verantwoord, wat voor verleidingen komen er op ons af.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Conf. Vereniging

NUNSPEET -  De Confessionele Vereniging afdeling N.W. Veluwe houdt op dinsdag 21 januari 2020 een bijeenkomst over het onderwerp “Hoe Bijbels is de vrouw in het ambt?” De bijeenkomst is van 14.30 – 16.30 uur in “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, in  Nunspeet 

Voor meer informatie: ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen (0578-846400) e-mail: jawoudenberg@live.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

ghkerk

’t HARDE/OLDEBROEK - Op donderdag 26 december 2019 geeft het Chr. Mannenkoor ’t Harde e.o. voor het 41e jaar op rij een kerstconcert in de Goede Herderkerk in Oldebroek.Het mannenkoor, dat een van de grootste koren uit de regio is, staat onder leiding van dirigent Henk van der Maten. Er worden deze avond, in koorzang en samenzang, veel oude en geliefde, maar ook nieuw geschreven kerstliederen gezongen. Verder zijn er prachtige kerstliederen van verschillende solisten te beluisteren: sopraansolist Erica Vogel en tenorsolist Rijk Roozeboom. Erica Vogel begeleidt het koor tijdens het concert ook op haar dwarsfluit. Het orgel wordt tijdens deze avond bespeeld door Marco van der Graaf en Harrie Stijf zal de piano bespelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het gospelprogramma Pure Priase wordt tweede Kerstdag uitgezonden van 14.00 - 18.00 uur en daarin kunt u de Pure Priase Top 40 van 2019 horen. Dit programma wordt  herhaald op zondag 5 januari aanstaande tussen 14.00 en 16.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

76767407 2560069330906875 5466463215607087104 o

ELBURG - De commissie Top2000 dienst Elburg/’t Harde bestaande uit leden van de Maranathakerk (’t Harde) en de Ichtuskerk (Elburg) organiseert op de laatste zondag van 2019 een dienst vol popnummers uit de Top2000 van Radio2. Er is de afgelopen weken behoorlijk gestemd en zoals het nu lijkt is er een onverwachte NUMMER 1. De viering vindt plaats op zondag 29 december, aanvang 19.30 uur in de Ichtuskerk in Elburg aan de Vrijheidsstraat 1. Het thema van de dienst is WALK OF LIFE. Het nummer Walk of life (Dire Straits) wordt zeker ten gehore gebracht door de achtkoppige life band.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Advertenties lokale kranten7

ELBURG - Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Elburg wordt aangeboden. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.  In Elburg gaat op donderdag 16 januari 2020 de Alpha Cursus van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. Er is ruimte voor al je vragen!  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zalk

'T HARDE - Op Kerstavond 24 december wordt door de Hervormde gemeente Elim een zangdienst georganiseerd waaraan het Interkerkelijk gemengd koor ’t Harde zal meewerken. In deze dienst zal Ds. A.J. Post een meditatie verzorgen. Wij willen samen zingen van de blijde boodschap van Kerst. De Zoon van God is geboren. Ook zal het koor liederen zingen uit eigen repertoire.

Kerkgebouw Elim, Eperweg 35 ’t Harde, aanvang 19.30 uur

Schrijf reactie (0 Reacties)

obk

ELBURG -  Het Elburgs Mannenkoor “O.B.K.”(Oefening Baart Kunst) is de laatste weken druk aan het repeteren met het kerst repertoire voor dit jaar. Onder leiding van Peter Eilander verzorgt “O.B.K.” een kerstconcert in Elburg op maandag 23 december in de Grote kerk van Elburg.  Op maandag 23 december biedt “O.B.K.” de Elburger bevolking een gratis kerstconcert aan. Dit concert wordt gegeven in de Grote Kerk van Elburg. “O.B.K.” heeft zich verzekerd van de medewerking van de landelijk bekende sopraan Judith Sportel. Verdere medewerking wordt verleend door Jaap Eilander (vleugel) en Johan van der Graaf(orgel). Naast de bekende kerstliederen zal het mannenkoor ook de “Deutsche Messe” van Franz Schubert ten gehore brengen. De toegang is gratis, wel is er na afloop een collecte. De aanvang van het concert is 20.00 uur en de kerkdeuren gaan om 19.30 open.

Schrijf reactie (0 Reacties)