thumbnail image 6487327

ELBURG - Tijdens de ledenvergadering is Henk Wessel gekozen als de lijsttrekker van Algemeen Belang. De aanwezige leden kozen unaniem voor de 58-jarige wethouder financiën en economische zaken. Voorzitter Lammert Vinke is tevreden met de keuze voor Wessel: ‘Met deze keuze kiezen de leden van de grootste lokale partij van de gemeente Elburg voor een stabiele, principiële en zakelijke koers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate een roep uit de samenleving om met een aantal partijen een nieuwe positieve politieke beweging te starten. Een positieve beweging die constructieve politiek voert en ruimte biedt aan een ieder in onze mooie gemeente. Bovenal een politieke beweging die kansen ziet en aangrijpt om de gemeente Elburg nog beter op de kaart te zetten. Een nieuwe politieke beweging die het belang van alle inwoners uit alle kernen behartigt en die inziet dat door samen te werken er echte verandering mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoofd

Het kabinet wil extra geld beschikbaar stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. In 2022 komt er ook extra geld naar de gemeente Elburg. Het gaat ongeveer om 2 miljoen euro. De fracties van CDA, Algemeen Belang en ChristenUnie willen dat er snel een plan komt over de besteding van deze middelen. Dat hebben de partijen maandag in de raadsvergadering voorgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto IHP voor LF

Op maandag 5 juli stelde de gemeenteraad van Elburg het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor de periode 2021 – 2041 vast. Het is er dan toch van gekomen. De fractie van de ChristenUnie heeft de laatste 5 jaar vele malen aangedrongen op de behandeling van een geactualiseerd plan voor de eerstvolgende jaren. Het heeft lang geduurd. Maar het resultaat mag er zijn. Het IHP zal steeds na 5 jaar worden geactualiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail n309

ELBURG - Opnieuw is er een ernstig ongeval gebeurt bij het kruisingsvlak Molenweg/Provinciale weg N309/Stoopschaarweg. In de afgelopen jaren zijn op deze plaats meerdere ongevallen gebeurt met soms zelfs een dodelijk afloop.

Met name afslaand en overstekend fietsverkeer van het naar de Stoopschaarweg geeft grote zorgen. De goedbedoelde waarschuwingsborden van de provincie hebben blijkbaar onvoldoende effect.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pad

ELBURG - Vorig jaar heeft raadslid Liesbeth ten Have van Algemeen Belang het college gevraagd maatregelen te nemen naar aanleiding van klachten over het fiets/wandelpad tussen het Nieuwe Feithenhof en de gracht. De schelpenverharding onder de bomen was voortdurend modderig en nauwelijks te berijden door fietsers. Ook voor de bewoners van het Nieuwe Feithenhof was het vaak onmogelijk hier een wandelingetje te maken, zeker wanneer je bent aangewezen op een rolstoel of rollator volgens Liesbeth ten Have.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail IMG 4271

ELBURG  – Tijdens de ledenvergadering van het CDA afdeling Elburg werd het startschot gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Zo werd de commissie die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat schrijven geïnstalleerd. Afdelingsvoorzitter Johan Hiddink kon na ruim anderhalf jaar digitaal vergaderen de CDA leden weer fysiek welkom heten. Ook waren er enkele nieuwe leden aanwezig die een speciaal welkom kregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO  - De druktemonitor zorgde afgelopen jaar voor een goede spreiding van mensen op drukke plaatsen in Gelderland om zo de verspreiding van Covid tegen te gaan. Nu blijkt dat deze zomer ook nog een drukteradar actief wordt. Maar waarom wordt er niet samengewerkt, vragen CDA en PvdA zich af? Vanuit Provinciale Staten is bij de begrotingsbehandeling 2021 op 11 november 2020 door zowel CDA als PvdA aandacht gevraagd voor het continueren van de druktemonitor. Daisy Vliegenthart: “Wij zijn waren erg blij met de druktemonitor vorig jaar. Deze gaf mensen goede informatie over drukke en rustige plekken in de provincie. Zeer waardevol, zeker in Corona-tijd. Daarom hebben we een half jaar geleden gevraagd deze te continueren.” Gedeputeerde Staten heeft toen toegezegd voor 2021 een nieuwe druktemonitor te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto Eelke Kingma en Jannine van Woerden

In juli verhuist huidig raadslid Jannine van Woerden naar de gemeente Nunspeet. Daarom neemt ze op de raadsvergadering van 31 mei afscheid als gemeenteraadslid namens de ChristenUnie Elburg. Jannine kijkt enthousiast terug op haar raadslidmaatschap: “Ik heb mij ingezet voor de komst van een jeugdraad en vanaf de start in 2019 ben ik hier actief bij betrokken. Het gaf mij nieuwe inzichten vanuit het perspectief van jongeren! Het christelijk geloof is mijn inspiratiebron en dat verbinden met de politiek is een uitdagende opdracht. Dat is ook reden dat ik dankbaar terug kijk op het project een kansrijke start. Hierdoor is er nu extra aandacht voor een gezonde start van baby`s in kwetsbare gezinnen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto bij persbericht

ELBURG – Met gepaste trots (en gebak) presenteert Algemeen Belang Elburg vandaag haar nieuwe logo. ‘In het jaar dat wij bijna 50 jaar bestaan, vonden we het tijd worden voor een opfrisbeurt van ons oude logo, dat inmiddels al meer dan 25 jaar dienstdeed’, zegt Erik Land (27), raadslid van Algemeen Belang: ‘In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn we de uitdaging aangegaan om onze merkidentiteit te vernieuwen. Daarom presenteren we een fris, eigentijds en herkenbaar logo, dat nog steeds duidelijk laat zien waar wij voor staan: Een partij met een stabiele, principiële en zakelijke koers. Ik ben trots dat wij vandaag een nieuwe, frisse huisstijl kunnen presenteren, waarin onze partijwaarden naar voren komen.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail LND 0137

'T HARDE  -  Afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Elburg gesproken over de bouwplannen van Mogema ’t Harde. Dit bedrijf wil het huidige bedrijfspand uitbreiden en een uitweg aanleggen. Deze nieuwe uitweg wordt gecreëerd voor het laden en lossen van vrachtwagens op eigen terrein. Dat gebeurt nu nog op de straat, wat tot de verkeersonveilige situaties leidt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Arjan Klein

ELBURG -  Arjan Klein is de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Elburg. De 42-jarige Klein volgt Jan Krooneman op als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Klein kreeg de christelijke politieke beginselen met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten. Opgegroeid in een SGP-gezin, was het vanzelfsprekend om al als jongere actief te worden voor die partij. Dat resulteerde in enkele jaren vice-voorzitterschap van de landelijke SGP-jongeren en het oprichten van een SGP-jongerenafdeling in zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn. Sinds 2018 is hij wethouder en daarvoor was hij 8 jaar gemeenteraadslid in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

VELUWE -  1.400 reacties kreeg het CDA op een enquête wat inwoners vinden van de voorgenomen recreatiezonering op de Veluwe. Vandaag biedt Statenlid Daisy Vliegenthart de reacties aan de gedeputeerde aan. Wat is de bottomline van de reacties vroegen we aan Daisy?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Schermafbeelding 2021 03 08 om 20.32.17

DOORNSPIJK  -  In de Raadsvergadering van 8 maart is de visiekaart voor Doornspijk vastgesteld. Deze visie is met inbreng van de inwoners van Doornspijk tot stand gekomen. De visiekaart is de onderlegger voor het nieuw op te stellen 'Omgevingsplan Doornspijk' en is ontstaan na uitgebreid overleg met Doornspijkers. De belangrijkste wensen die de inwoners naar voren brachten zijn meer woningen en appartementen voor ouderen, veiligere oversteekbaarheid van de Zuiderzeestraatweg en de wens voor een echt dorpshart waar sporten, cultuur, verenigingen, ontmoeting, winkelen bij elkaar worden gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Wilco Leeflang van Nuborgh Oosteblicht met kandidaat Mirjam Bikker

ELBURG -  Mirjam Bikker (nummer 3) heeft op vrijdag 5 maart de gemeente Elburg bezocht. Mirjam werd opgewacht door Maroeska Veldkamp (nummer 33) en samen hebben ze het Nuborgh College Oostenlicht bezocht. Hier werd door Wilco Leeflang namens het onderwijs en Hendri Rekers namens het bedrijfsleven uitleg gegeven over het nieuw te bouwen Techlab. Op enthousiaste wijze werd verteld over hoe techniek verankerd wordt in het onderwijs voor leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om 3D-printen, robotica, drones, domotica, lasersnijden en virtual reality. Mirjam Bikker was positief verrast over de mooie samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

akte

REGIO -  Kandidaat-Kamerleden uit Oost-Nederland van negen politieke partijen (CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en Volt) presenteren de Akte van Oost. In de Akte verklaren de kandidaat-Kamerleden zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteert. De betrokken kandidaat-Kamerleden scharen zich met deze verklaring achter de genoemde oplossingen en innovaties in de acht regio’s in Oost-Nederland waaronder Regio Zwolle. Zij kijken ernaar uit om zich als volksvertegenwoordiger hard te maken om de kansen vanuit Oost-Nederland slim te benutten voor héél Nederland.

Akte van Oost from redactie Oost Nederland on Vimeo.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

ELBURG -  Zaterdag 6 maart organiseert de ChristenUnie een Regio-estafette door het hele land. Ruim 90 afdelingen vragen aandacht voor lokale oplossingen die een bijdragen leveren aan het beschermen van de aarde. Ook in Oldebroek doet de ChristenUnie mee aan deze estafette. De verwachting is dat om 9.00 het stokje overgedragen zal worden door de ChristenUnie Hattem op het plein voor het gemeentehuis van Oldebroek. Vanuit oldebroek werd om 9.15 gestart met de route om vervolgens om het stokje om 10.00 uur over te dragen aan Elburg.

U bent van harte uitgenodigd om bij dit overhandigingsmoment aanwezig te zijn. Dit alles met in achtneming van de coronamaatregelen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Erik van der Pol Sarah de Geest

REGIO – In het kader van de komende verkiezingen presenteren Omroep Gelderland en RTV Oost vol trots Het debat van het Oosten. Wat staat Oost-Nederland na de verkiezingen in Den Haag te wachten? Tijdens de live-uitzending op 11 maart worden de regionale kandidaten flink aan de tand gevoeld.Het debat vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Deelnemend zijn kandidaten, uit Gelderland en Overijssel, die voor hun partij op een verkiesbare plaats staan: Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Thom van Campen (VVD), Lisa Westerveld (GroenLinks), Nicole Temmink (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) en Charlotte Brand (PvdA).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoewerktstemmen 1900 B1

ELBURG - Op 17 maart zijn er verkiezingen. Dat is voor veel mensen best ingewikkeld. Steffie geeft begrijpelijke informatie in woord en beeld. De website is gemaakt voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

VELUWE -  De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden. Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)