eperweg

Algemeen Belang heeft maandagavond in de gemeenteraadsvergadering de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats/zebrapad op de Eperweg, nabij Elim in ’t Harde aan de orde gesteld. De partij kreeg hierover signalen van bezorgde ouders van wie de kinderen gebruik maken van de oversteekplaats om naar de basisscholen ‘Het Sterrenlicht’ of ‘de Parel’ te gaan. Gertwin Visscher: “Ouders maken zich terecht zorgen over de verkeersveiligheid van deze oversteekplaats. De partij ziet hier graag wegdekverlichting, waarmee de zichtbaarheid van deze oversteekplaats sterk kan worden verbeterd. Deze oversteek wordt ook gemeden door oudere scholieren die 's morgen vanuit 't Harde naar Elburg naar school gaan. Zij zien door de verkeersdrukte in combinatie met de onveilige oversteek geen kans om over te steken en rijden aan de verkeerde kant van de weg tot aan de rotonde bij de Energieweg. Ook dit leidt tot onveilige (fiets)verkeerssituaties”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab wens

Schrijf reactie (0 Reacties)

leve

De gemeenteraad van Elburg heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van het College om per 1 januari 2021 een zogenaamde ‘tariefprikkel’ (DifTar) op het aanbieden van huishoudelijk restafval in te voeren voor onze inwoners. De fractie van Liberaal Elburgs Verbond vindt dat het College van Elburg eerst maar eens een verdere uitwerking moet geven van het geplande Grondstoffenstation. Deze milieustraat moet het voor de inwoners van Elburg, maar ook voor de
samenwerkende partners Oldebroek en Nunspeet makkelijker maken om hun huishoudelijk afval te kunnen scheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bertine

ARNHEM - Hoewel de Pfas-norm op dit moment tijdelijk versoepeld is, is niet bekend hoeveel projecten in Gelderland alsnog stil moeten blijven liggen.Vrij recent maakte het kabinet bekend dat de regels voor de niet-afbreekbare stoffen die bekend staan als Pfas worden aangepast. Er mag nu meer Pfas in de grond zitten, nl. 0,8 microgram per vaste kilo stof in plaats van in het verleden 0,1 microgram. Het is echter een tijdelijke maatregel totdat het RIVM per 2021 wetenschappelijk heeft onderzocht wat een verantwoorde norm is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem

ELBURG - Toen op 18 november jl. het meest lastige politieke scenario voor liberaal Elburg tevens het enige onvermijdelijke bleek te zijn, was binnen nog geen 24 uur tijd LEV geboren. En inderdaad je moet wel wat LEV hebben om lokaal als liberaal zo op eigen benen te willen gaan staan. Is het zetelroof? Geenszins, Rick van Velthuysen had bij de gemeenteraadsverkiezingen, als nummer twee van de kieslijst met 454 stemmen, de meeste voorkeursstemmen, op enkele lijsttrekkers van grote partijen na. Is de break-up jammer? Wel degelijk, maar politiek mag niet maandenlang gaan over achterhoedegedoe’, als volksvertegenwoordiger zijn wij er om Elburg te dienen en dat is wat we als LEV nu weer mogen gaan doen; het alledaagse politieke handwerk met liefde uitgevoerd. Willem Mulders meldde zichzelf bij LEV met de vraag wat hij kon betekenen voor onze nieuwe liberale fractie. Verrast en prudent is onze partij in gesprek gegaan met deze jong (geb. 14 juni 1999) politiek geïnteresseerde inwoner van ‘t Harde (gemeente Elburg) en tijdens deze gesprekken is LEV nog meer tot het besef gekomen dat de Elburgse gemeentepolitiek een goede aansluiting met onze jeugdigen wel kan gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Bezoek Carla Dik Faber

De ChristenUnie fractie is met andere partijen in de raadsvergadering van de gemeente Elburg op 14 oktober opgeroepen bij de landelijke en provinciale politici maatregelen voor stikstofreductie en de gevolgen hiervan voor de boer onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie fractie heeft daar gehoor aan gegeven en op vrijdag 29 november zijn Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van Albert Nagelhoud. Nagelhoud begon meteen duidelijk: “De rek is eruit bij de boeren en de zorgen zijn groot. Door de nieuwe norm en regels rondom de stikstofuitstoot komen er veel boeren in deze omgeving in de problemen. De gemeentes in deze regio hebben een enorme uitdaging omdat we rondom omgeven zijn met Natura 2000 gebieden. Vooral bij deze gebieden zijn de uitdagingen groot. De norm is in ogen van de boeren niet reëel. Wij willen eerlijkheid en duidelijkheid van de landelijke en provinciale politiek!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto logo AB

De gemeenteraad van Elburg heeft unaniem de motie ‘slagkracht brandweer Elburg’ aangenomen. In deze motie wordt de burgemeester verzocht om bij de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) aan te geven dat het behoud van de tweede tankautospuit voor brandweer Elburg in de ogen van de raad absoluut noodzakelijk is om verantwoord invulling te kunnen geven aan de brandweerzorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

POLITIEK

ELBURG - Boeren in de gemeente Elburg mogen zich gesteund weten door de coalitiepartijen. ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA hebben op 18 november 2019 een motie ingediend onder de titel ‘Trots op boeren!’. De aanleiding voor de motie zijn de zorgen over de toekomst van de agrarische sector en het beperken van de stikstofuitstoot in natuurgebieden. Beert van Loo (Algemeen Belang): ‘Als boeren hebben we op 1 oktober heel Nederland laten zien wat onze zorgen zijn. Ik was er zelf bij in Den Haag. Met deze motie laten we zien dat ook het bestuur in Elburg de boeren waardeert en ondersteunt. We zijn van oudsher een agrarische gemeente. Dat willen we blijven’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ARK

WEZEP -  De rigoureuze bomenkap over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed op de A28 is voor nu van de baan. Rijkswaterstaat heeft ingebonden, de kap van de 80 meter brede zone gaat voorlopig niet door.Rijkswaterstaat gaat nu alleen tot kap over bij de delen waar zij bevoegd gezag is. Concreet betekent dit dat de middenberm niet gekapt gaat worden, op twee meter naast de vangrail na. De zijbermen moeten vanwege verkeersveiligheid 13 meter obstakelvrij zijn. Rijkswaterstaat moet voor kap buiten die 13 meter nog vergunning gaan aanvragen bij de provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Hart voor de (laatste) wensen in een mensenleven.

De ChristenUnie fractie is afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij de Veluwse Wens Ambulance. De fractie is geraakt door de professionaliteit van deze volledig uit vrijwilligers bestaande organisatie. In 2014 zijn twee enthousiastelingen gestart met de Veluwse Wens Ambulance. Vanuit persoonlijke motivatie zijn ze begonnen met het uitvoeren van (laatste) wensen. Mensen die in de terminale fase van hun leven zijn, nog één keer …. Zoals ze zelf aangeven: “wij laten niets te wensen over”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zet

ERMELO - Wie meer wil weten over het liberalisme, kan op donderdagavond 14 november in Horst terecht. Het bestuur van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe biedt belangstellenden kosteloos een workshop aan onder leiding van de Sander Janssen uit Hengelo. De VVD docent politieke oriëntatie leidde eerder dit jaar succesvolle workshops in Harderwijk en Nunspeet. Deze 3e workshop vindt plaats van 19:30-22:00 uur in een professioneel leslokaal van de Business Opportunity School BOS aan de Horsterweg 192 in Horst, gemeente Ermelo. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 5966br

ELBURG - Het brandweerkorps van de gemeente Elburg mag bijna de helft van zijn wagenpark inleveren bij andere brandkazernes in de regio, als de voorgenomen bezuinigingen bij de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) op de brandweer Elburg doorgaan.

Maandagavond was de fractie van Algemeen Belang op werkbezoek aan de Burgemeester Van Hout brandweerkazerne. De voorgenomen bezuinigingen hakken er flink in bij het brandweerkorps en zijn voor ons niet acceptabel, aldus Gertwin Visscher namens Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

marga

ELBURG -- Als de nummer 9 op de kandidatenlijst van de Provinciale Staten-verkiezingen van 20 maart dit jaar, was Marga Schoots trots om in de voorhoede van de liberale politiek -in de Provincie Gelderland- een zetel in de Staten te
bemachtigen. Op 5 juni werd Marga Schoots uiteindelijk beëdigd tot Statenlid. Met het vertrek van Marga Schoots naar de Provincie moest haar zetel in de Raad van Elburg adequaat opgevuld worden, maar het leek er steeds meer op dat het VVD-bestuur, waaronder de lokale fractie van Schoots viel, verrast was door haar vertrek. Ook sommige logische opvolgers op de Elburgse VVD-kandidatenlijst van 2018 gaven, ondanks hun positie op de lijst, geen thuis en zo ontstond er voor het bestuur en de fractie van de VVD-Elburg een moeizame zoektocht naar de opvolger van Marga Schoots.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20191014 194215

Er gaat geen dag voorbij; we staan er mee op en gaan ermee naar bed. Albert Nagelhoud uit ’t Harde is duidelijk; “Boeren staken niet. Eerst moet het bedrijf worden gerund en het vee verzorgd. Daarna wordt er ruimte gemaakt voor de acties. Het kost de boeren veel, maar de zorg is groot. We voelen ons in de steek gelaten en beslist niet begrepen. Er wordt over ons besloten zonder dat er wordt gekeken wat dit voor ons werkelijk betekend”.

Naast de vele landelijke acties willen de boeren in onze gemeente ook de plaatselijke politiek laten weten wat er aan de hand is. Voorzien van een aantal tractoren trokken de boeren maandagavond naar het gemeentehuis in Elburg waar Albert namens de vooral jonge agrariërs het woord voerde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fullsizeoutput 38f5

CDA Elburg heeft in het kader van de week tegen de eenzaamheid bezoeken gebracht aan de weekmarkten op ’t Harde en in Elburg. De werkgroep had een aantal posters laten maken met prikkelende stellingen om zo het gesprek op gang te helpen. Daarnaast werden er kaartjes uitgedeeld met handige tips om het onderwerp “Eenzaamheid” in de thuissituatie bespreekbaar te maken.

Op de markten heeft men veel mensen kunnen spreken over dit onderwerp.  Het is een thema dat niet alleen bij ouderen speelt. Ondanks alle social media, kunnen ook jongeren eenzaam zijn. Meest opvallend in de gesprekjes was wel de nabijheid van de buren. Op de vraag wanneer men voor het laatst de buren had gezien, was “gisteren” een veel gehoord antwoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto logo AB

Algemeen belang heeft in de afgelopen raadsvergadering het college gevraagd naar de lokale gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State. In Nederland is er te veel stikstof. Dat zorgt voor problemen in de natuur en tast de gezondheid van mensen aan.  De lokale partij maakt zich grote zorgen hoe het nu verder moet nu het erop lijkt dat veel (bouw)plannen in de gemeente Elburg niet verder kunnen. Als grootste zondebok wordt door enkele Haagse partijen de landbouw genoemd. Beert van Loo: “Nederland heeft zich met strikte stikstofberekeningen klem gezet. Het ontbreekt in Den Haag aan gezond boeren verstand”. Daar wordt ik boos en verdrietig van, gaat hij verder, temeer dat er al zoveel stikstof gereduceerd is de laatste 10 jaar. Het kan niet zo zijn dat een sector die veilig voedsel produceert de nek wordt omgedraaid. De partij heeft het college verzocht ervoor te zorgen dat niet alle (bouw)plannen in Elburg komen stil te liggen en allen die dit raakt tijdig en voldoende te informeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a28

CDA Elburg wil de groene bermen langs de A28 in stand houden. De Rijksoverheid heeft het plan om de naaldbomen in de bermen te kappen. In de raadsvergadering van 16 september heeft de CDA fractie de burgemeester gevraagd zich maximaal in te zetten het groene karakter van de bermen te behouden. De fracties van het CDA in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad in Elburg hebben kritisch gereageerd op het plan van de minister om bomen te kappen langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen langs provinciale of gemeentelijke wegen. Daarvoor is een meldpunt ingesteld: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/meldpunt-bomen Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, die droge en hete zomers beter kunnen weerstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

47060bfa 4198 486f 8138 4ac084f230bc

ELBURG - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het plan voor het realiseren van 15 camperplaatsen op de Oude Vos nabij Vesting Elburg! Algemeen Belang is blij met dit plan, aldus Gertwin Visscher. Een campergebruiker is altijd met vakantie. Dat vakantiegevoel vertaalt zich ook naar de activiteiten, waaronder bezoek aan winkels, musea, bedrijven, horeca en attracties. Voor de gemeente Elburg betekent dit meer promotie, verlenging van het recreatieseizoen en extra aandacht voor de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden die deze omgeving rijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bo2

CDA afdeling Elburg hield afgelopen week haar ledenvergadering op een bijzondere plek. Omdat de ledenvergadering gecombineerd werd met een werkbezoek werden de leden ontvangen in het boerenbedrijf “Lage Bijssel” van de familie Bonestroo in Doornspijk . Het bestuur van het CDA had de avond als thema ‘duurzaamheid’ meegegeven.Na een inleiding van voorzitter Johan Hiddink behandelde wethouder Lyda Sneevliet het thema vanuit haar portefeuille in het College van B&W. Daarover ontstond al snel een levendige discussie. Het werd duidelijk dat bij de ontwikkeling van een duurzame samenleving ook vooral persoonlijke keuzes een rol spelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)