CDAGelderland

REGIO - Water vasthouden in droge tijden en water sparen in natte tijden. Dat is volgens het CDA Gelderland nodig om de droogte in Gelderland tegen te gaan. Er moet nu een goed en integraal plan komen die de maatregelen beschrijft om daar nu serieus stappen in te zetten.  Het is droog in Gelderland. Voor het derde jaar op rij. Zowel op natuur als landbouw heeft dit enorme effecten. Voor het CDA hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en het omgaan met periodes van droogte én periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lev

Ingezonden door Liberaal Elburgs Verbond (LEV)

ELBURG - Afgelopen maandag zijn veel kijkers in grote verwondering achtergelaten na de ZOOM-commissievergadering van de gemeenteraad van Elburg. Het debat stelde heel weinig voor. LEV heeft getracht een divers gezelschap uit te nodigen om een beter beeld te krijgen. Hiervoor waren ook Algemeen Belang en ChristenUnie uitgenodigd, dit alles om de kwestie van alle kanten te belichten. Helaas kon de Coalite er niet bij zijn.

Hoe zit het nu? Anne-Marie van Hout, Joop Zwart, Aad Peters en Frans van Ginkel spraken een goed half uur met elkaar.  Wie weet helpt het je om een helder beeld te krijgen.. Helaas waren de bewegenede beelden vastgelopen, maar de boodschap is wel duidelijk te horen. LEV is benieuwd naar uw mening. U kunt die geven op de Facebookpagina van de partij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Minister van Nieuwenhuizen maakte afgelopen dinsdag bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot ten minste november 2021. Een belangrijke reden hiervoor zijn fouten in de stikstofberekening.Voor zowel het vliegverkeer als het wegverkeer moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat hierdoor de stikstofdepositie veel hoger zal zijn. Dit zal met name op de Veluwe problemen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Agaath de Weerd

ELBURG  - Agaath de Weerd wordt de nieuwe fractievoorzitter van Algemeen Belang in de gemeenteraad van Elburg. Agaath zit sinds 2014 in de gemeenteraad en neemt in april het stokje over van partijgenoot Beert van Loo.
Naast raadslid is De Weerd een actieve vrijwilliger in onze gemeente. ‘Met Agaath heeft Algemeen Belang gekozen voor een ervaren bestuurder die een duidelijke principiële en zakelijk koers voorstaat.’, zegt partijgenoot Beert van Loo: ‘We kennen haar vanuit de commissie openbare ruimte als super gedreven en iemand die dichtbij mensen staat.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Gelderland. Voor starters, gezinnen en ouderen is het zeer lastig om een huis te vinden. Met alle gevolgen van dien.  Deze week lanceerden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma samen met Rob Jetten een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere van 25.000 woningen en daarbij een nieuwe metroverbinding met Amsterdam. In de Telegraaf stond op 18 februari een oproep van Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), om geen dag meer te verliezen en ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) roept op om snel extra weilanden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook hier gaat het om enorme aantallen woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het om 1 miljoen woningen gaan, waarbij ongeveer de helft via uitbreiding in weilanden. Ook Bouwend Nederland geeft aan dat de woningbouw stagneert en dat er veel behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, zeker ook in Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd elburg

Wat de VVD betreft is het sluiten van campingwinkels op zondag een stap terug in de tijd. Door de nieuwe winkeltijdenverordening dreigt dit echter te gebeuren. De partij komt daarom samen met het CDA en EB met een amendement om in ieder geval de zondagsopening voor museum- en campingwinkels te behouden. De nieuwe winkeltijdenverordening wordt maandag 17 februari in de gemeenteraad besproken. De oude verordening stamt uit 1996 en was wat de VVD betreft dus ook wel aan een update toe. Helaas gaat de nieuwe verordening tegen de landelijke en zelfs regionale trend in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Beert van Loo Foto bij persbericht

ELBURG - Beert van Loo stopt eind mei 2020 als raadslid van de Gemeente Elburg. De fractievoorzitter van Algemeen Belang Elburg maakte dit afgelopen maandagavond bekend tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de partij. Sinds maart 2002 was Beert raadslid voor Algemeen Belang. Beert was naast raadslid ook nestor van de gemeenteraad en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Het bestuur en de fractie van Algemeen Belang dankt Beert voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eperweg

Algemeen Belang heeft maandagavond in de gemeenteraadsvergadering de verkeersveiligheid bij de oversteekplaats/zebrapad op de Eperweg, nabij Elim in ’t Harde aan de orde gesteld. De partij kreeg hierover signalen van bezorgde ouders van wie de kinderen gebruik maken van de oversteekplaats om naar de basisscholen ‘Het Sterrenlicht’ of ‘de Parel’ te gaan. Gertwin Visscher: “Ouders maken zich terecht zorgen over de verkeersveiligheid van deze oversteekplaats. De partij ziet hier graag wegdekverlichting, waarmee de zichtbaarheid van deze oversteekplaats sterk kan worden verbeterd. Deze oversteek wordt ook gemeden door oudere scholieren die 's morgen vanuit 't Harde naar Elburg naar school gaan. Zij zien door de verkeersdrukte in combinatie met de onveilige oversteek geen kans om over te steken en rijden aan de verkeerde kant van de weg tot aan de rotonde bij de Energieweg. Ook dit leidt tot onveilige (fiets)verkeerssituaties”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab wens

Schrijf reactie (0 Reacties)

leve

De gemeenteraad van Elburg heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van het College om per 1 januari 2021 een zogenaamde ‘tariefprikkel’ (DifTar) op het aanbieden van huishoudelijk restafval in te voeren voor onze inwoners. De fractie van Liberaal Elburgs Verbond vindt dat het College van Elburg eerst maar eens een verdere uitwerking moet geven van het geplande Grondstoffenstation. Deze milieustraat moet het voor de inwoners van Elburg, maar ook voor de
samenwerkende partners Oldebroek en Nunspeet makkelijker maken om hun huishoudelijk afval te kunnen scheiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bertine

ARNHEM - Hoewel de Pfas-norm op dit moment tijdelijk versoepeld is, is niet bekend hoeveel projecten in Gelderland alsnog stil moeten blijven liggen.Vrij recent maakte het kabinet bekend dat de regels voor de niet-afbreekbare stoffen die bekend staan als Pfas worden aangepast. Er mag nu meer Pfas in de grond zitten, nl. 0,8 microgram per vaste kilo stof in plaats van in het verleden 0,1 microgram. Het is echter een tijdelijke maatregel totdat het RIVM per 2021 wetenschappelijk heeft onderzocht wat een verantwoorde norm is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

willem

ELBURG - Toen op 18 november jl. het meest lastige politieke scenario voor liberaal Elburg tevens het enige onvermijdelijke bleek te zijn, was binnen nog geen 24 uur tijd LEV geboren. En inderdaad je moet wel wat LEV hebben om lokaal als liberaal zo op eigen benen te willen gaan staan. Is het zetelroof? Geenszins, Rick van Velthuysen had bij de gemeenteraadsverkiezingen, als nummer twee van de kieslijst met 454 stemmen, de meeste voorkeursstemmen, op enkele lijsttrekkers van grote partijen na. Is de break-up jammer? Wel degelijk, maar politiek mag niet maandenlang gaan over achterhoedegedoe’, als volksvertegenwoordiger zijn wij er om Elburg te dienen en dat is wat we als LEV nu weer mogen gaan doen; het alledaagse politieke handwerk met liefde uitgevoerd. Willem Mulders meldde zichzelf bij LEV met de vraag wat hij kon betekenen voor onze nieuwe liberale fractie. Verrast en prudent is onze partij in gesprek gegaan met deze jong (geb. 14 juni 1999) politiek geïnteresseerde inwoner van ‘t Harde (gemeente Elburg) en tijdens deze gesprekken is LEV nog meer tot het besef gekomen dat de Elburgse gemeentepolitiek een goede aansluiting met onze jeugdigen wel kan gebruiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto Bezoek Carla Dik Faber

De ChristenUnie fractie is met andere partijen in de raadsvergadering van de gemeente Elburg op 14 oktober opgeroepen bij de landelijke en provinciale politici maatregelen voor stikstofreductie en de gevolgen hiervan voor de boer onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie fractie heeft daar gehoor aan gegeven en op vrijdag 29 november zijn Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van Albert Nagelhoud. Nagelhoud begon meteen duidelijk: “De rek is eruit bij de boeren en de zorgen zijn groot. Door de nieuwe norm en regels rondom de stikstofuitstoot komen er veel boeren in deze omgeving in de problemen. De gemeentes in deze regio hebben een enorme uitdaging omdat we rondom omgeven zijn met Natura 2000 gebieden. Vooral bij deze gebieden zijn de uitdagingen groot. De norm is in ogen van de boeren niet reëel. Wij willen eerlijkheid en duidelijkheid van de landelijke en provinciale politiek!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto logo AB

De gemeenteraad van Elburg heeft unaniem de motie ‘slagkracht brandweer Elburg’ aangenomen. In deze motie wordt de burgemeester verzocht om bij de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) aan te geven dat het behoud van de tweede tankautospuit voor brandweer Elburg in de ogen van de raad absoluut noodzakelijk is om verantwoord invulling te kunnen geven aan de brandweerzorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

POLITIEK

ELBURG - Boeren in de gemeente Elburg mogen zich gesteund weten door de coalitiepartijen. ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA hebben op 18 november 2019 een motie ingediend onder de titel ‘Trots op boeren!’. De aanleiding voor de motie zijn de zorgen over de toekomst van de agrarische sector en het beperken van de stikstofuitstoot in natuurgebieden. Beert van Loo (Algemeen Belang): ‘Als boeren hebben we op 1 oktober heel Nederland laten zien wat onze zorgen zijn. Ik was er zelf bij in Den Haag. Met deze motie laten we zien dat ook het bestuur in Elburg de boeren waardeert en ondersteunt. We zijn van oudsher een agrarische gemeente. Dat willen we blijven’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ARK

WEZEP -  De rigoureuze bomenkap over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed op de A28 is voor nu van de baan. Rijkswaterstaat heeft ingebonden, de kap van de 80 meter brede zone gaat voorlopig niet door.Rijkswaterstaat gaat nu alleen tot kap over bij de delen waar zij bevoegd gezag is. Concreet betekent dit dat de middenberm niet gekapt gaat worden, op twee meter naast de vangrail na. De zijbermen moeten vanwege verkeersveiligheid 13 meter obstakelvrij zijn. Rijkswaterstaat moet voor kap buiten die 13 meter nog vergunning gaan aanvragen bij de provincie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Hart voor de (laatste) wensen in een mensenleven.

De ChristenUnie fractie is afgelopen vrijdag op werkbezoek geweest bij de Veluwse Wens Ambulance. De fractie is geraakt door de professionaliteit van deze volledig uit vrijwilligers bestaande organisatie. In 2014 zijn twee enthousiastelingen gestart met de Veluwse Wens Ambulance. Vanuit persoonlijke motivatie zijn ze begonnen met het uitvoeren van (laatste) wensen. Mensen die in de terminale fase van hun leven zijn, nog één keer …. Zoals ze zelf aangeven: “wij laten niets te wensen over”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zet

ERMELO - Wie meer wil weten over het liberalisme, kan op donderdagavond 14 november in Horst terecht. Het bestuur van het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe biedt belangstellenden kosteloos een workshop aan onder leiding van de Sander Janssen uit Hengelo. De VVD docent politieke oriëntatie leidde eerder dit jaar succesvolle workshops in Harderwijk en Nunspeet. Deze 3e workshop vindt plaats van 19:30-22:00 uur in een professioneel leslokaal van de Business Opportunity School BOS aan de Horsterweg 192 in Horst, gemeente Ermelo. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)