Daisy Vliegenthart Goedhart PS

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.  Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Algemeen Belang is geschrokken van de plannen van het college om arbeidsmigranten tehuisvesten in Doornspijk en ’t Harde. Het college heeft in een persbericht aangegeven 24 bungalows te gaan inzetten als huisvesting voor mensen met een onbegrepen gedrag en arbeidsmigranten. Daarnaast is sprake van een vergelijkebare situatie in het Brigadegebouw aan de Eperweg in ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspad

't HARDE - Fietsende inwoners hebben regelmatig aangegeven dat ze het verkeerspunt Bovenweg/Munnikenweg/Wolkamerweg als onveilig ervaren. De gemeenteraad heeft deze signalen serieus genomen en geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de fietsveiligheid op deze plek. De ChristenUnie heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het verbeteren van de fietsveiligheid in de gemeente Elburg. Verschillende maatregelen zijn genomen om de fietsveiligheid te verbeteren en ook deze stond op de wensenlijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPJ

ELBURG - De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek organiseert vrijdagavond 3 mei een politieke debatavond over “de toekomst van de Europese Unie”. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP in de Tweede Kamer en woordvoerder EU, zal het debat aangaan. Ook zal er een spreker namens Volt deelnemen aan het debat. Volt is een in 2017 opgerichte pro-EU partij die voor het eerst meedoet aan de Europese Verkiezingen op 23 mei a.s. De centrale vraag tijdens het debat zal zijn: “Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit?”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teu

ELBURG -Op donderdag 11 april heeft ChristenUnie Elburg tijdens haar ledenvergadering Teunis Bultman als nieuwe bestuursvoorzitter gekozen. Teunis Bultman volgt voorzitter Bertil van Kolthoorn op, die na 6 jaar afscheid nam als bestuurslid en het afgelopen half jaar het interim voorzitterschap heeft vervuld.

Teunis Bultman is een echte Doornspijker en heeft een bedrijf met geiten en kalveren in Oosterwolde. Met zijn kennis in de agrarische sector is hij onder meer daarom een aanwinst voor ChristenUnie Elburg. Onder het voorzitterschap van Bultman wil de partij zich nog nadrukkelijker richten op betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2131

ELBURG - Op maandag 8 april 2019 was er weer de jaarlijkse ledenvergadering van Algemeen Belang. Erik Land uit Oostendorp is verkozen tot bestuurslid van de partij. Hij neemt het stokje over van Tijmen van de Beek, die werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het algemeen belang. Onder het genot van een hapje en drankje werd er met de wethouder en de raadsleden over belangrijke issues van gedachten gewisseld. Thema van de avond was ‘ondernemen in de gemeente Elburg’ met als gastspreker de lokale zakenman Erwin Vos van het verzekeringskantoor Visscher Assurantiën aan het Klaverblad in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

Gedeputeerde Bea Schouten heeft besloten haar functie als gedeputeerde neer te leggen. Sinds september vorig jaar is haar man ernstig ziek. Gezien de sombere vooruitzichten heeft zij besloten om meer tijd te willen vrij maken om bij haar man en gezin te kunnen zijn. Schouten is sinds 2015 gedeputeerde voor het CDA en heeft in portefeuille gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme. Schouten: “Deze keuze valt mij zeer zwaar. De baan van gedeputeerde is een baan waar je je vol voor in moet kunnen zetten. Ik wil nu meer tijd met mijn man doorbrengen en dat past niet bij deze baan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuvoord

ELBURG - Op donderdag 28 maart bracht de fractie van ChristenUnie Elburg een werkbezoek aan locatie De Voord, onderdeel van Zorgverlening Het Baken. Conclusie van dit bezoek is dat de zorgverlening nog steeds verschuift en tegelijkertijd nog intensiever wordt. Maar ook dat de zorgverlening niet beperkt blijft tot binnen de muren van de zorgcentra. Ilma van Iwaarden is één van de vijf specialisten ouderengeneeskunde van Het Baken; naast het verzorgen van opleiding verricht zij ook thuisconsulten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorgwoningen

ELBURG - In de gemeenteraadsvergadering heeft Algemeen Belang vragen gesteld over de toewijzing van zorgwoningen in Doornspijk en Elburg. De partij heeft signalen dat in verschillende zorgcomplexen (o.a. Hart van Thornspic en mogelijk ook de aanleunwoningen Nieuwe Feitenhof) bewoners worden gehuisvest die niet passen binnen de doelgroep (ouderen en zorgbehoevenden). 

Gertwin Visscher: "Bij de aanleunwoningen Nieuwe Feithenhof speelt er nog wat anders. Hier hebben wij het signaal gekregen dat voor deze woningen geschikte kandidaten worden afgewezen, omdat zij niet aan de inkomenstoets voldoen en daarbij in het geheel niet wordt gekeken naar het vermogen. Daarover is het college gevraagd meer duidelijkheid te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teamcda

ELBURG - Zaterdag 16 maart deed de campagne bus van CDA Gelderland ook Elburg aan. Het bezoek stond in het teken van de provinciale- en waterschap verkiezingen van aanstaande woensdag 20 maart.  Uit Elburg staat voor CDA Gelderland Anita Kloosterman als nummer 42 op de kandidatenlijst. Ramon Blaauw staat op nummer 23 voor het Waterschap Vallei en Veluwe. CDA Elburg roept iedereen op om te stemmen maar u mag ook weten: 'Het CDA is uw stem waard!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

3f9fec5e 2b0b 4cd8 affd bd5f7dd55c80

ELBURG- Tijdens de raadsvergadering van 13 mei a.s. zal Dries Bos uit Elburg beëdigd worden als raadslid namens Elburg Beleid. Hij neemt de zetel over van José Oosthoek.Bos (57) heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij de lokale partij en bekleedde de functie van bestuursvoorzitter. Als geboren en getogen Elburger is hij goed op de hoogte van wat er speelt. Bij de gemeente Oldebroek is hij werkzaam binnen het team Handhaving en Beheer Openbare Ruimte  en is hij project engineer van de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis. Hij is jarenlang ondernemer geweest en is in 2017 afgezwaaid als brandweerchauffeur-instructeur en als lid van diverse ondernemingsraden binnen de brandweer Noord- en Oost Gelderland. Voor zijn verdiensten binnen het brandweerkorps Elburg en in de regio Noord West Veluwe mocht hij een lintje ontvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

dialoog

ERMELO - Burgers zijn winnaar geworden in het Groot Liberaal Café. Zij kregen ruim baan om hun ideeën en argumenten uit te spreken naar elkaar en hun (toekomstige) vertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe én de Tweede Kamer. Geen onderling gehakketak, maar een avond met inhoudelijke dialogen onder leiding van Hans van Zetten. Dat stemde alle deelnemers tot grote tevredenheid, niet in het minst de vijf volksvertegenwoordigers die blij waren met het platform dat het VVD Netwerk Noordwest-Veluwe hen bood.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pro

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. In verband met de komende verkiezingen op 20 maart heeft ProDemos een aantal handige filmpjes op Youtube gezet Waarom zou je stemmen? Hoeveel mensen zitten er in de Provinciale Staten? Dat verschilt per provincie.  Bekijk de handige playlist van Prodemus op Youtube. Dan weet je waarom, waartoe, hoe, waarvoor, en waarmee je kunt stemmen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda2

ELBURG - Woensdag 6 maart brachten de fracties van CDA Gelderland en CDA Elburg een werkbezoek aan een nieuw project in Elburg. Het doel van het werkbezoek was om te worden geïnformeerd over het project “Warmtenet Vesting Elburg”. De deelnemers werden hartelijk ontvangen in de Boonzaal van het Nationaal Orgelmuseum. De leden van de projectgroep, Jan Verbree en Fenneken Anneveld - van Wesel, gaven uitleg over het innovatieve pilotproject, Warmtenet Vesting Elburg. De vier partners die hierin participeren zijn het Orgelmuseum, de Grote of Sint Nicolaaskerk, Museum Sjoel Elburg en De Haas Restaurant & Partycentrum. Zij hebben de handen ineen geslagen om te onderzoeken of het gebruik van warmte- en koude opslag in de oude binnenstad mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

68kBOeC2 400x400

ELBURG - Het bestuur van de PvdA Elburg laat weten dat fractievoorzitter dhr. E.J. (Edwin) Vonk een betrekking heeft aangenomen bij de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), als docent militaire geschiedenis en wetenschappelijk onderzoeker. Dhr. Vonk geeft aan dat dit een unieke kans is, die hij niet kan laten schieten. Deze aanstelling is voor hem echter niet te combineren met zijn functie als gekozen volksvertegenwoordiger, namens de Partij van de Arbeid. Edwin zal daarom per 1 april a.s. zijn raadszetel in de gemeenteraad van Elburg neerleggen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda

ELBURG - Op woensdagmorgen 6 maart organiseert het CDA Elburg in samenwerking met het CDA Gelderland een werkbezoek bij het Orgelmuseum in de binnenstad van Elburg. Het doel van het werkbezoek is om te worden bijgepraat over het initiatief van het Orgelmuseum, de Grote Kerk, museum de Sjoel Elburg en restaurant De Haas om mogelijkheden voor het gebruik van warmtepompen in de oude binnenstad te onderzoeken.  De initiatiefnemers zullen een toelichting geven op de mogelijkheden en misschien ook de belemmeringen van dit initiatief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

ELBURG - Op woensdag 6 maart brengt Eerste Kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie een werkbezoek aan Elburg. Bikker is de lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Eerste Kamerverkiezingen die in mei plaatsvinden. Het thema van het werkbezoek is ‘75 jaar vrijheid’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

CDA Gelderland is zeer verbaasd over de mogelijke verplaatsing van de laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport.  CDA Gelderland wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes van de baan zijn. Vorige week kwam naar buiten dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het kijken is naar het verleggen van de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Dit nieuws veroorzaakte veel ophef en onduidelijkheid over de status hiervan. Lijsttrekker Gerhard Bos: ‘Wij willen geen laagvliegroutes, niet over de Veluwe en ook niet over een ander deel van Gelderland. Ons land is zo dichtbevolkt dat een laagvliegroute altijd voor veel overlast zal zorgen. Niet doen dus.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)