foto logo AB

Algemeen belang heeft in de afgelopen raadsvergadering het college gevraagd naar de lokale gevolgen van de PAS-uitspraak van de Raad van State. In Nederland is er te veel stikstof. Dat zorgt voor problemen in de natuur en tast de gezondheid van mensen aan.  De lokale partij maakt zich grote zorgen hoe het nu verder moet nu het erop lijkt dat veel (bouw)plannen in de gemeente Elburg niet verder kunnen. Als grootste zondebok wordt door enkele Haagse partijen de landbouw genoemd. Beert van Loo: “Nederland heeft zich met strikte stikstofberekeningen klem gezet. Het ontbreekt in Den Haag aan gezond boeren verstand”. Daar wordt ik boos en verdrietig van, gaat hij verder, temeer dat er al zoveel stikstof gereduceerd is de laatste 10 jaar. Het kan niet zo zijn dat een sector die veilig voedsel produceert de nek wordt omgedraaid. De partij heeft het college verzocht ervoor te zorgen dat niet alle (bouw)plannen in Elburg komen stil te liggen en allen die dit raakt tijdig en voldoende te informeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

a28

CDA Elburg wil de groene bermen langs de A28 in stand houden. De Rijksoverheid heeft het plan om de naaldbomen in de bermen te kappen. In de raadsvergadering van 16 september heeft de CDA fractie de burgemeester gevraagd zich maximaal in te zetten het groene karakter van de bermen te behouden. De fracties van het CDA in de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraad in Elburg hebben kritisch gereageerd op het plan van de minister om bomen te kappen langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De Partij voor de Dieren roept de inwoners van Gelderland op om beelden te verzamelen van recent aangeplante, dode bomen langs provinciale of gemeentelijke wegen. Daarvoor is een meldpunt ingesteld: https://gelderland.partijvoordedieren.nl/meldpunt-bomen Met dit meldpunt wil de Partij voor de Dieren de noodzaak onderstrepen om gezonde, volwassen bomen te behouden, die droge en hete zomers beter kunnen weerstaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

47060bfa 4198 486f 8138 4ac084f230bc

ELBURG - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het plan voor het realiseren van 15 camperplaatsen op de Oude Vos nabij Vesting Elburg! Algemeen Belang is blij met dit plan, aldus Gertwin Visscher. Een campergebruiker is altijd met vakantie. Dat vakantiegevoel vertaalt zich ook naar de activiteiten, waaronder bezoek aan winkels, musea, bedrijven, horeca en attracties. Voor de gemeente Elburg betekent dit meer promotie, verlenging van het recreatieseizoen en extra aandacht voor de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden die deze omgeving rijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bo2

CDA afdeling Elburg hield afgelopen week haar ledenvergadering op een bijzondere plek. Omdat de ledenvergadering gecombineerd werd met een werkbezoek werden de leden ontvangen in het boerenbedrijf “Lage Bijssel” van de familie Bonestroo in Doornspijk . Het bestuur van het CDA had de avond als thema ‘duurzaamheid’ meegegeven.Na een inleiding van voorzitter Johan Hiddink behandelde wethouder Lyda Sneevliet het thema vanuit haar portefeuille in het College van B&W. Daarover ontstond al snel een levendige discussie. Het werd duidelijk dat bij de ontwikkeling van een duurzame samenleving ook vooral persoonlijke keuzes een rol spelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1090197pro

De Gelderse fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de oprukkende eikenprocessierups in Gelderland. De brandharen van de rups veroorzaken klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen. De ChristenUnie wil een beter gecoördineerde aanpak van de bestrijding in Gelderland. “Er is genoeg kennis over de processierups en er zijn verschillende methoden voor preventie en bestrijding beschikbaar”, legt ChristenUnie Statenlid Freek Rebel uit. “Het probleem ligt bij de coördinatie van de bestrijding van de rups. Bestrijding gebeurt door bijvoorbeeld de provincie en de gemeente, die vervolgens bedrijven inschakelen. Maar door een gebrek aan afstemming heeft de rups zich razendsnel kunnen verspreiden en nu is er te weinig capaciteit bij bedrijven om de uitbraak tegen te gaan. Dit moeten we in de toekomst zien te voorkomen”, aldus Rebel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

Grote onrust, onduidelijkheid en onveiligheid; zo omschrijven de bewoners van de Graaf Reinoldweg en de Berkenweg op dit moment de ontwikkelingen in hun gebied. Sinds een jaar is duidelijk dat er plannen zijn om een grote groep arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige Brigadegebouw in ’t Harde en woningen op een vakantiepark aan de Berkenweg. In een breed gedragen motie heeft de gemeenteraad van Elburg beslist dat de ontwikkelingen ‘on hold’ moeten worden gezet. Toch komen er steeds nieuw arbeidsmigranten bij en gebeurt er van alles. De buurt vraagt zich af; hoe is dit mogelijk?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Daisy Vliegenthart Goedhart PS

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.  Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - Algemeen Belang is geschrokken van de plannen van het college om arbeidsmigranten tehuisvesten in Doornspijk en ’t Harde. Het college heeft in een persbericht aangegeven 24 bungalows te gaan inzetten als huisvesting voor mensen met een onbegrepen gedrag en arbeidsmigranten. Daarnaast is sprake van een vergelijkebare situatie in het Brigadegebouw aan de Eperweg in ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietspad

't HARDE - Fietsende inwoners hebben regelmatig aangegeven dat ze het verkeerspunt Bovenweg/Munnikenweg/Wolkamerweg als onveilig ervaren. De gemeenteraad heeft deze signalen serieus genomen en geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de fietsveiligheid op deze plek. De ChristenUnie heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het verbeteren van de fietsveiligheid in de gemeente Elburg. Verschillende maatregelen zijn genomen om de fietsveiligheid te verbeteren en ook deze stond op de wensenlijst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPJ

ELBURG - De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek organiseert vrijdagavond 3 mei een politieke debatavond over “de toekomst van de Europese Unie”. Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP in de Tweede Kamer en woordvoerder EU, zal het debat aangaan. Ook zal er een spreker namens Volt deelnemen aan het debat. Volt is een in 2017 opgerichte pro-EU partij die voor het eerst meedoet aan de Europese Verkiezingen op 23 mei a.s. De centrale vraag tijdens het debat zal zijn: “Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit?”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teu

ELBURG -Op donderdag 11 april heeft ChristenUnie Elburg tijdens haar ledenvergadering Teunis Bultman als nieuwe bestuursvoorzitter gekozen. Teunis Bultman volgt voorzitter Bertil van Kolthoorn op, die na 6 jaar afscheid nam als bestuurslid en het afgelopen half jaar het interim voorzitterschap heeft vervuld.

Teunis Bultman is een echte Doornspijker en heeft een bedrijf met geiten en kalveren in Oosterwolde. Met zijn kennis in de agrarische sector is hij onder meer daarom een aanwinst voor ChristenUnie Elburg. Onder het voorzitterschap van Bultman wil de partij zich nog nadrukkelijker richten op betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 2131

ELBURG - Op maandag 8 april 2019 was er weer de jaarlijkse ledenvergadering van Algemeen Belang. Erik Land uit Oostendorp is verkozen tot bestuurslid van de partij. Hij neemt het stokje over van Tijmen van de Beek, die werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het algemeen belang. Onder het genot van een hapje en drankje werd er met de wethouder en de raadsleden over belangrijke issues van gedachten gewisseld. Thema van de avond was ‘ondernemen in de gemeente Elburg’ met als gastspreker de lokale zakenman Erwin Vos van het verzekeringskantoor Visscher Assurantiën aan het Klaverblad in Elburg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

Gedeputeerde Bea Schouten heeft besloten haar functie als gedeputeerde neer te leggen. Sinds september vorig jaar is haar man ernstig ziek. Gezien de sombere vooruitzichten heeft zij besloten om meer tijd te willen vrij maken om bij haar man en gezin te kunnen zijn. Schouten is sinds 2015 gedeputeerde voor het CDA en heeft in portefeuille gebiedsopgaven, milieubeleid en leefbaarheid, recreatie en toerisme. Schouten: “Deze keuze valt mij zeer zwaar. De baan van gedeputeerde is een baan waar je je vol voor in moet kunnen zetten. Ik wil nu meer tijd met mijn man doorbrengen en dat past niet bij deze baan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cuvoord

ELBURG - Op donderdag 28 maart bracht de fractie van ChristenUnie Elburg een werkbezoek aan locatie De Voord, onderdeel van Zorgverlening Het Baken. Conclusie van dit bezoek is dat de zorgverlening nog steeds verschuift en tegelijkertijd nog intensiever wordt. Maar ook dat de zorgverlening niet beperkt blijft tot binnen de muren van de zorgcentra. Ilma van Iwaarden is één van de vijf specialisten ouderengeneeskunde van Het Baken; naast het verzorgen van opleiding verricht zij ook thuisconsulten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zorgwoningen

ELBURG - In de gemeenteraadsvergadering heeft Algemeen Belang vragen gesteld over de toewijzing van zorgwoningen in Doornspijk en Elburg. De partij heeft signalen dat in verschillende zorgcomplexen (o.a. Hart van Thornspic en mogelijk ook de aanleunwoningen Nieuwe Feitenhof) bewoners worden gehuisvest die niet passen binnen de doelgroep (ouderen en zorgbehoevenden). 

Gertwin Visscher: "Bij de aanleunwoningen Nieuwe Feithenhof speelt er nog wat anders. Hier hebben wij het signaal gekregen dat voor deze woningen geschikte kandidaten worden afgewezen, omdat zij niet aan de inkomenstoets voldoen en daarbij in het geheel niet wordt gekeken naar het vermogen. Daarover is het college gevraagd meer duidelijkheid te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

provincie

ARNHEM - In het eerste overleg van de Gelderse lijsttrekkers konden de winnaars, Forum voor Democratie, GroenLinks en 50PLUS, rekenen op veelvuldige felicitaties van de andere partijen. In ditzelfde overleg stelde Jan Markink, (lijsttrekker VVD) voor om Mark Boumans als informateur aan te wijzen. Boumans heeft ervaring als burgemeester, Statenlid, raadslid en gedeputeerde. Ook is hij voorzitter Achterhoek Board en heeft hij ervaring in het voorzitten van een pluriform college. De andere lijstrekkers gingen akkoord met dit voorstel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teamcda

ELBURG - Zaterdag 16 maart deed de campagne bus van CDA Gelderland ook Elburg aan. Het bezoek stond in het teken van de provinciale- en waterschap verkiezingen van aanstaande woensdag 20 maart.  Uit Elburg staat voor CDA Gelderland Anita Kloosterman als nummer 42 op de kandidatenlijst. Ramon Blaauw staat op nummer 23 voor het Waterschap Vallei en Veluwe. CDA Elburg roept iedereen op om te stemmen maar u mag ook weten: 'Het CDA is uw stem waard!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

3f9fec5e 2b0b 4cd8 affd bd5f7dd55c80

ELBURG- Tijdens de raadsvergadering van 13 mei a.s. zal Dries Bos uit Elburg beëdigd worden als raadslid namens Elburg Beleid. Hij neemt de zetel over van José Oosthoek.Bos (57) heeft zich twee jaar geleden aangesloten bij de lokale partij en bekleedde de functie van bestuursvoorzitter. Als geboren en getogen Elburger is hij goed op de hoogte van wat er speelt. Bij de gemeente Oldebroek is hij werkzaam binnen het team Handhaving en Beheer Openbare Ruimte  en is hij project engineer van de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis. Hij is jarenlang ondernemer geweest en is in 2017 afgezwaaid als brandweerchauffeur-instructeur en als lid van diverse ondernemingsraden binnen de brandweer Noord- en Oost Gelderland. Voor zijn verdiensten binnen het brandweerkorps Elburg en in de regio Noord West Veluwe mocht hij een lintje ontvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)