ALGEMEEN BELANG

Het is heerlijk wonen aan de rand van de zandverstuiving en de bossen. Toch is er veel onrust bij de bewoners aan de Berkenweg. Ja ze zijn blij dat deze week duidelijk is geworden dat er geen doelgroepen gemengd mogen worden. Geen huisvesting van migranten en ‘mensen met onbegrepen gedrag’ in een relatief klein gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland. In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hans

Het aantal verkeersongevallen is stijgende. Provincie Gelderland moet daarom meer doen om gevaarlijke situaties aan te pakken.Vandaag bespraken Provinciale Staten de bereikbaarheidsvisie. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijk aandachtspunt. Ook voor het CDA is dit een belangrijk punt en daarom diende Statenlid Hans van Ark een motie in: “wij willen graag dat gemeenten aanvullende provinciale financiering kunnen krijgen om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gevaarlijke kruispunten waar provinciale en gemeentelijke wegen samenkomen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0381

ELBURG - De fracties van AB, CU, VVD en PvdA willen dat er een einde komt aan de verpauperde situatie aan de Kamperweg. Zij dienen hiervoor maandag bij de behandeling van de kadernota 2020 een motie in en hopen hiervoor op raadsbrede steun. In deze motie wordt het college opgeroepen om de raad op korte termijn te informeren over alle inspanningen die tot nog toe zijn gepleegd om de overlast hier op te lossen en welke instrumenten daarbij de revue zijn gepasseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

200630 Foto Pb CDA BlackLivesMatter in Elburg

In de raadsvergadering van 29 juni heeft CDA Elburg aandacht gevraagd voor racisme en discriminatie. Wereldwijd is racisme in het nieuws. Ook in Nederland voelen mensen zich gediscrimineerd en achtergesteld.

Fractievoorzitter Cees Dijkhuizen: "Onze samenleving is divers en veelkleurig. Ieder mens is uniek. Volgens onze Grondwet mogen alle inwoners rekenen op gelijke kansen. Maar de praktijk is weerbarstig". Met nog meer regels is discriminatie niet op te lossen, wel door het goede voorbeeld te geven. "CDA Elburg vraagt de gemeente als werkgever een voorbeeldfunctie te vervullen", aldus Dijkhuizen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Liesbeth

’t HARDE - Tijdens de raadsvergadering van 29 juni in MFC Aperloo op ’t Harde is Liesbeth ten Have unaniem benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Elburg. Als plaatsvervangend voorzitter zal zij bij afwezigheid van de voorzitter, burgemeester J.N. Roosendaal, de voorzittershamer hanteren. Daarnaast heeft de burgemeester als collegelid een aantal dossiers in zijn portefeuille. Als er vanuit de gemeenteraad vragen worden gesteld die betrekking hebben op die dossiers, neemt de plaatsvervangend voorzitter de honneurs waar. Mevrouw Ten Have is blij met het in haar gestelde vertrouwen met deze benoeming.

Schrijf reactie (0 Reacties)

volleybal

ELBURG - Op maandag 29 juni stelt de raad het accommodatiebeleid vast. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de binnensportaccommodaties. Algemeen Belang en ChristenUnie zeggen daarbij nadrukkelijk dat het college werk moet maken van de wensen van SSS en EVV in verband met een eigen turn- en volleybalhal. Gertwin Visscher: ''Deze twee verenigingen hebben een heldere wens, en dat heeft met veiligheid, sportniveau en algemene mogelijkheden te maken. Wij vinden sport en bewegen belangrijk, het zou mooi zijn als al onze sportverenigingen over mogelijkheden beschikken om hun sport optimaal uit te kunnen oefenen. In de nota accommodatiebeleid wordt gesproken over knelpunten voor SSS en EVV, regelmatig hebben beide verenigingen het college en de gemeenteraad benaderd. Wij begrijpen deze wensen, onze doelstelling is dat nog dit jaar helder wordt wat er mogelijk is''.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

ELBURG - ChristenUnie en Algemeen Belang zijn blij met het voorgestelde maatregelenpakket waarmee het college van B&W naar de raad komt. ''We zijn niet blij met de voorstellen die het college ons voorlegt om de forse tekorten op de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg terug te dringen, maar weten dat het nodig is. Op een paar onderdelen willen we het toch net iets anders, zeker waar het gaat over kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen die hulp en steun echt nodig hebben'', aldus Arie van Dijk (CU). 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

havengebied

ELBURG - De fractie van Algemeen Belang is blij dat het gewone leven weer een beetje aanvangt en ook horeca sinds 1 juni jl. weer ruimte heeft gekregen om hun zaak te openen. Ook is het fijn dat het college van burgemeester en wethouders bij alle ontwikkelingen hebben gekozen voor een pragmatische insteek, waaronder ook het zoeken naar extra terrasruimte voor de horeca om bij het nieuwe normaal hun bedrijfsvoering exploitabel te kunnen maken. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto vesting bij Pb Samen aan de slag voor een Gastvrij Elburg

ELBURG - Met vereende krachten werken aan een aantrekkelijke Vesting. Dat is de oproep van coalitiepartijen ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA. De plannen voor een beter leefbare Vesting zijn klaar voor de uitvoering. Dit is te danken aan het vele werk dat inwoners, ondernemers, gemeente en andere betrokkenen de afgelopen maanden hebben gedaan. In een extra raadsvergadering a.s. woensdag roepen de coalitiepartijen het college van burgemeester en wethouders op deze winter tot uitvoering over te gaan, mits er draagvlak is in de Vesting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

arjan

REGIO- Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDAGelderland

REGIO - Water vasthouden in droge tijden en water sparen in natte tijden. Dat is volgens het CDA Gelderland nodig om de droogte in Gelderland tegen te gaan. Er moet nu een goed en integraal plan komen die de maatregelen beschrijft om daar nu serieus stappen in te zetten.  Het is droog in Gelderland. Voor het derde jaar op rij. Zowel op natuur als landbouw heeft dit enorme effecten. Voor het CDA hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en het omgaan met periodes van droogte én periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lev

Ingezonden door Liberaal Elburgs Verbond (LEV)

ELBURG - Afgelopen maandag zijn veel kijkers in grote verwondering achtergelaten na de ZOOM-commissievergadering van de gemeenteraad van Elburg. Het debat stelde heel weinig voor. LEV heeft getracht een divers gezelschap uit te nodigen om een beter beeld te krijgen. Hiervoor waren ook Algemeen Belang en ChristenUnie uitgenodigd, dit alles om de kwestie van alle kanten te belichten. Helaas kon de Coalite er niet bij zijn.

Hoe zit het nu? Anne-Marie van Hout, Joop Zwart, Aad Peters en Frans van Ginkel spraken een goed half uur met elkaar.  Wie weet helpt het je om een helder beeld te krijgen.. Helaas waren de bewegenede beelden vastgelopen, maar de boodschap is wel duidelijk te horen. LEV is benieuwd naar uw mening. U kunt die geven op de Facebookpagina van de partij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Minister van Nieuwenhuizen maakte afgelopen dinsdag bekend dat de opening van Lelystad Airport wordt uitgesteld tot ten minste november 2021. Een belangrijke reden hiervoor zijn fouten in de stikstofberekening.Voor zowel het vliegverkeer als het wegverkeer moeten de berekeningen opnieuw worden gedaan. Het ligt in de lijn der verwachting dat hierdoor de stikstofdepositie veel hoger zal zijn. Dit zal met name op de Veluwe problemen opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Agaath de Weerd

ELBURG  - Agaath de Weerd wordt de nieuwe fractievoorzitter van Algemeen Belang in de gemeenteraad van Elburg. Agaath zit sinds 2014 in de gemeenteraad en neemt in april het stokje over van partijgenoot Beert van Loo.
Naast raadslid is De Weerd een actieve vrijwilliger in onze gemeente. ‘Met Agaath heeft Algemeen Belang gekozen voor een ervaren bestuurder die een duidelijke principiële en zakelijk koers voorstaat.’, zegt partijgenoot Beert van Loo: ‘We kennen haar vanuit de commissie openbare ruimte als super gedreven en iemand die dichtbij mensen staat.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de woningnood in Gelderland. Voor starters, gezinnen en ouderen is het zeer lastig om een huis te vinden. Met alle gevolgen van dien.  Deze week lanceerden CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma samen met Rob Jetten een plan voor een grote nieuwe woonwijk in Almere van 25.000 woningen en daarbij een nieuwe metroverbinding met Amsterdam. In de Telegraaf stond op 18 februari een oproep van Onno Hoes, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), om geen dag meer te verliezen en ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars (Neprom) roept op om snel extra weilanden aan te wijzen voor de bouw van nieuwe woningen. Ook hier gaat het om enorme aantallen woningen die de komende jaren gebouwd moeten worden. Tot 2030 zou het om 1 miljoen woningen gaan, waarbij ongeveer de helft via uitbreiding in weilanden. Ook Bouwend Nederland geeft aan dat de woningbouw stagneert en dat er veel behoefte is aan nieuwe woningbouwlocaties, zeker ook in Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Oldebroek

ELBURG/OLDEBROEK - De lokale SGP-jongeren Elburg/Oldebroek zullen vrijdagavond 6 maart 2020  in gesprek gaan met Kees van der Staaij over diverse politieke actuele onderwerpen! Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, zal aanwezig zijn om te spreken over thema’s als ‘voltooid leven’, ‘onrust onder boeren’ en ‘de toekomst van de EU na Brexit”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd elburg

Wat de VVD betreft is het sluiten van campingwinkels op zondag een stap terug in de tijd. Door de nieuwe winkeltijdenverordening dreigt dit echter te gebeuren. De partij komt daarom samen met het CDA en EB met een amendement om in ieder geval de zondagsopening voor museum- en campingwinkels te behouden. De nieuwe winkeltijdenverordening wordt maandag 17 februari in de gemeenteraad besproken. De oude verordening stamt uit 1996 en was wat de VVD betreft dus ook wel aan een update toe. Helaas gaat de nieuwe verordening tegen de landelijke en zelfs regionale trend in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Beert van Loo Foto bij persbericht

ELBURG - Beert van Loo stopt eind mei 2020 als raadslid van de Gemeente Elburg. De fractievoorzitter van Algemeen Belang Elburg maakte dit afgelopen maandagavond bekend tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de partij. Sinds maart 2002 was Beert raadslid voor Algemeen Belang. Beert was naast raadslid ook nestor van de gemeenteraad en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Het bestuur en de fractie van Algemeen Belang dankt Beert voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)