thumbnail 220518 Foto kazerne t Harde bij Pb CDA Elburg

 't HARDEHet kabinet wil ingrijpende keuzes maken over de Defensie-gebouwen. De gebouwen zijn verouderd, niet efficiënt en staan verspreid over het hele land. Afgelopen vrijdag is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Deze ontwikkeling is belangrijk voor ’t Harde. CDA Elburg heeft dit onderwerp daarom bij het college van burgemeester en wethouders onder de aandacht gebracht.

Lees meer >

ab ener

ELBURG  -  Gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om alle arme huishoudens te voorzien van 800 euro energiecompensatie. Dat bevestigt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) na een bericht van Nieuwsuur. De fractie van Algemeen Belang daarom heeft schriftelijke vragen gesteld over de tegemoetkoming die de gemeente krijgt van de landelijke overheid.

Lees meer >

thumbnail DSC 9588

ELBURG - Onlangs werden enkele schapen aangevallen en gedood door wolven. Volgens de SGP Elburg een zaak die aandacht van gemeente en provinciale vergt.Gemeenteraadslid Jan Willem Valk: “Deze week werden we opgeschrikt door een bloedige aanval van de wolf in onze gemeente. Deze aanval veroorzaakt veel onrust onder schapenhouders en landbouwdieren-houders. We zijn bang dat het geen eenmalig incident is. Naar aanleiding van dit voorval hebben wij schriftelijke vragen bij het college van B&W ingediend”.

Lees meer >

thumbnail 220316 Foto nieuwe CDA fractie uitslagenavond

ELBURG - Bijna 1.300 inwoners hebben deze week hun stem uitgebracht op CDA Elburg. Met deze uitslag blijft het CDA stabiel op twee zetels. De fractie is alle kiezers dankbaar voor het verkregen vertrouwen! Lijsttrekker Cees Dijkhuizen: “We zijn heel tevreden met de uitslag. Natuurlijk feliciteren we ook de winnaars: Algemeen Belang en LEV. Deze uitslag is ook een signaal voor verandering. Daar zou het gesprek over moeten gaan, dat verwachten kiezers ook.”

Lees meer >

raad

REGIO -  De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. Ook deze keer zullen veel nieuw gekozen raadsleden moeten leren en ontdekken wat hun functie inhoudt. Daarom organiseren de Provincie Gelderland en VNG Gelderland via de Gelderland Academie regionale inwerkprogramma’s.

“Ik hoop dat nieuwe gemeenteraden hiermee een goede start kunnen maken, of dat nou met een raadsakkoord of een coalitieakkoord is”, zegt gedeputeerde Jan Markink, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. “Alles ten dienste van onze inwoners en bedrijven.” 

Lees meer >

ekburg

Voorlopige opkomstpercentage: 66.4%. Van de 18.481 kiesgerechtigden zijn er 12.220 stemmen uitgebracht.

De voorlopige verdeling van het aantal stemmen is als volgt:

ChristenUnie - 2240
Algemeen Belang - 2430
Samen Vooruit - 1760
SGP - 1646
VVD - 773
CDA - 1290
LEV - 2081

Vandaag wordt er geteld op kandidaatsniveau. Zodra deze telling is afgerond maakt de Gemeente Elburg de uitslag bekend.

elburgkiest

ELBURG -  Het opkomstpercentage is op dit moment 24%. Dit is inclusief het aantal stemmers van de afgelopen twee  dagen. Heb je nog niet gestemd? Je bent van harte welkom in de stembureaus: Kijk voor een overzicht HIER.

Weet je nog niet op welke partij? Gebruik de stemwijzer: www.mijnstem.nl/elburgkiest

oppo

ELBURG - "Elke stem telt", klinkt het vaak. Maar wie niet in de coalitie terechtkomt, lijkt op veel plekken vier jaar lang buitenspel te staan. Maar liefst 70 procent van de raadsleden die de afgelopen vier jaar in de oppositie zaten, geeft tegenover Omroep Gelderland aan dat het moeilijk is om iets voor elkaar te krijgen, omdat de coalitie hen geen ruimte geeft. "Dat vind ik een erg hoog percentage", zegt bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur Klaartje Peters van Maastricht University. "Ik weet wel dat dit gevoel breed leeft onder oppositiepartijen. Ze hebben vaak het idee dat ze buitengesloten worden."

Rik Kapitein & Huibert Veth

Lees meer >

ALGEMEEN BELANG

ELBURG – De corona-jaren waren voor de ondernemers in onze Vesting op zijn zachts gezegd pittig. Ineens was alles anders, winkels en horeca moesten dicht. Er was veel onduidelijk en de financiële onzekerheid was groot. Menig ondernemer heeft slapeloze nachten gehad en zich afgevraagd hoe zij het hoofd boven water moesten houden. Er kon onder bepaalde voorwaarden financiële compensatie worden aangevraagd maar niet alle ondernemers kwamen daarvoor in aanmerking.

Lees meer >

thumbnail Kaas 3

DOORNSPIJK  - Dinsdag 8 maart bezocht een afvaardiging van ChristenUnie Elburg Kaasboerderij Van Zeeburg aan de Mezenbergerweg in Doornspijk. “De kaas kende ik wel, en die is super, maar wat een mooi bedrijf! Helemaal in eigen beheer wordt hier gewerkt aan een fantastisch product dat in de gemeente, in de regio en ver daarbuiten wordt geconsumeerd. Ik heb heel veel moois gezien”, zegt raadslid Jan Karreman die erg onder de indruk was van wat hen werd voorgeschoteld.

Lees meer >

thumbnail IMG 1863

ELBURG – Lokale partij Algemeen Belang heeft het verkiezingsprogramma herschreven in eenvoudige taal. Raadslid Erik Land heeft dinsdag het eerste exemplaar gegeven aan Taalpunt docent Jan van de Pol en Hetty van de Weg, directeur van de bibliotheek Noord-Veluwe. Erik Land: ‘Op deze manier kunnen mensen met een beperking, mensen met leerproblemen of laaggeletterden beter begrijpen welke standpunten Algemeen Belang heeft’.

Lees meer >

220305 Foto Pb CDA Elburg

't HARDE -  Tijdens het verkiezingsdebat op ’t Harde heeft CDA Elburg zaterdag aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie van inwoners die lesbisch, homoseksueel of transgender zijn (LHBTIQ+). Het is voor deze inwoners moeilijk zich veilig en sociaal geaccepteerd te weten. Dit blijkt uit onderzoek en persoonlijke verhalen.

Naar schatting zijn er meer dan 1.000 LHBTIQ+ inwoners in de gemeente Elburg. Lijsttrekker Cees Dijkhuizen van CDA Elburg: “Ieder mens telt en mag zich thuis voelen in de gemeente Elburg. En toch is dat niet voor iedereen praktijk. Dat geldt zeker voor een deel van de inwoners die lesbisch, homo of transgender zijn. Het is aangrijpend om te horen wat dit met mensen doet.”

Lees meer >

thumbnail 5F619D61 C174 4CBF 91EE 9D2D7D00797B

ELBURG - Een werkbezoek bóven de gewelven van de Grote of St. Nicolaaskerk in Elburg; dat is een unicum. Kerkrentmeesters Jan van de Berg en Edwin Smit brachten lokale en provinciale SGP’ers op deze unieke plek.Het bewaren van een monumentale kerk is een grote opgave, zo bleek uit een terugblik op uitgevoerde restauraties. Om het majestueuze kerkgebouw in stand te houden zal de lokale en provinciale overheid de kerkelijke gemeente moeten blijven ondersteunen. Dat werd SGP-kandidaten Dirk Bok, Arjan Klein en Jan Willem Valk met hun SGP-collega’s Evert Mulder en Klaas Ruitenberg uit de Gelderse Provinciale Staten wel duidelijk.

Lees meer >

thumbnail Bezoek fractie Elburg 5

ELBURG - De Elburgse ChristenUnie fractie organiseerde samen met de Gelderse Statenfractie een middag rond recreatie, erfgoed en vitaliteit: thema’s die in het centrum van Elburg een grote rol spelen. Voor de Elburgse ChristenUnie belangrijke thema’s. “Het is mooi om te zien dat toeristen onze prachtige vestingstad weten te vinden, maar tegelijkertijd willen we dat Elburg ook aantrekkelijk blijft voor onze eigen inwoners.” vertelt Maroeska Veldkamp, “Dit wrikt. De gemeente moet er voor zowel de toerist, de inwoner als de ondernemer zijn. Er moet een balans komen in de verschillende belangen van deze verschillende groepen.”

Lees meer >

3

Woensdag 2 maart bracht ChristenUnie Elburg een bezoek aan natuurgebied De Haere. Gert-Jan Hoeve, Teunis Bultman en Willem Krooneman gingen in gesprek met medewerkers van Geldersch Landschap en Kasteelen, de organisatie die het gebied beschermt en beheert. De Haere ligt sinds enige tijd onder de loep. De provincie Gelderland wil recreatiezonering toepassen. Dat betekent dat een aantal natuurgebieden in Gelderland open blijft. Andere gebieden worden mogelijk (deels) afgesloten. Dit is nodig om de natuur te beschermen en te laten herstellen. Tegelijk is het een belangrijk en veel gebruikt gebied om te wandelen, te fietsen en te recreëren. De Haere is een van de natuurgebieden die in beeld zijn. Dat vraagt wat de ChristenUnie betreft om nauwe betrokkenheid van de gemeente Elburg.

Lees meer >

Foto werkbezoek t harde

't HARDE - Op donderdagavond 3 maart heeft Algemeen Belang een werkbezoek gebracht aan S.V. ’t Harde. De voetbalvereniging heeft, met behulp van de vele vrijwilligers, onlangs de kleedkamers vernieuwd. De kandidaten van Algemeen Belang waren niet alleen onder de indruk van de frisse kleedkamers, maar ook van de aanpak-mentaliteit. Raadslid Liesbeth ten Have: “Vanuit mijn vrijwilligerswerk weet ik hoe lastig het kan zijn om voldoende vrijwilligers te werven. S.V. ’t Harde slaagt erin om met vrijwilligers de eigen kleedkamers compleet te vernieuwen. Veel handen maken licht werk, een prestatie van formaat!”

Lees meer >

thumbnail C84D28E5 B5C9 433E 9719 A138CF7220D1

ELBURG - Tijdens de ledenvergadering van 3 maart werd het SGP-programma “Uit Principe” aangeboden. In de achterliggende maanden is aan de hand van vijf hoofdthema’s en een aantal praktische ideeën een nieuwe kaart voor Elburg opgesteld. De SGP in gemeente Elburg gaat de komende vier jaar aan de slag met de realisatie van deze nieuwe kaart.

Lees meer >

thumbnail Campagnefoto 1

ELBURG - Misschien heb je ze al zien hangen, onze rode potloden met #IkVeranderElburg er op. Dit is een campagne van Jongerenontmoetingsplek @Roberts en de WVE, de ondernemersvereniging in Elburg Vesting om jongeren te motiveren te gaan stemmen.De campagne wil jou als jongere laten zien dat jouw stem telt en dat het kan bijdragen aan een positieve verandering in Elburg. De politiek gaat over jou en over jouw toekomst. Daarom willen ze dat ook jouw stem telt!

Lees meer >

BIKKER

ELBURG  - Op vrijdag 25 februari bracht ChristenUnie Elburg, samen met Tweede Kamerlid Mirjam Bikker, een bezoek aan TechLab Elburg. In het gloednieuwe, volledig klimaatneutrale gebouw, vertelden docent Barney Vrijhof, locatiedirecteur Wilco Leeflang en directeur-bestuurder Harry Noppers enthousiast over de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente.

Lees meer >

thumbnail 220225 Tegel CDA Elburg Zonder Jou

ELBURG - Vanaf vrijdag zijn bijna alle corona-maatregelen afgeschaft. Er is weer alle ruimte om elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. CDA Elburg presenteert daarom een plan voor de jeugd, onder het motto: ‘Zonder jou was dit niet gelukt!’. Het CDA wil dat de gemeente extra aandacht heeft voor de jongeren, bijvoorbeeld door in de meivakantie een tentfeest te organiseren.

Cees Dijkhuizen, lijsttrekker van CDA Elburg: “De coronatijd was voor de hele samenleving zwaar, maar zeker voor de jeugd. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut voelden vooral jongeren zich eenzaam en somber. Het is tijd dat de overheid nu ook iets positiefs doet voor de jeugd.”

Lees meer >