thumbnail SJS 0242

ELBURG - In de komende gemeenteraadsverkiezingen zal Cees Dijkhuizen (41) de lijst van CDA Elburg aanvoeren. Dijkhuizen is op dit moment fractievoorzitter en was ook bij de verkiezingen in 2018 lijsttrekker. Het op ’t Harde woonachtige raadslid maakt sinds 2013 deel uit van de gemeenteraad.

Johan Hiddink, voorzitter van het afdelingsbestuur van CDA Elburg: ‘We zijn blij dat Cees zich opnieuw kandidaat heeft gesteld. Met zijn ervaring en verbindende politieke stijl past hij bij de waarden van het CDA. Ook in de komende raadsperiode willen we als CDA zij-aan-zij het beste voor Elburg. Wij vertrouwen erop dat Cees daar leiding aan wil geven’. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 258876778 1289645728164373 9199622077916207645 n

ELBURG – Op 22 november is er op parkeerplaats ‘Het Schootsveld’ een bestelauto in brand gestoken. Opnieuw een bericht van overlast, brandstichting of vernieling. In het afgelopen jaar is er al meerdere malen sprake geweest van overlast op het Schootsveld, het ‘Neerlands Bergje’ en langs de havenkade. Ook in de andere kernen is de overlast de laatste maanden toegenomen. Reden voor Algemeen Belang om opnieuw aandacht te vragen voor de problematiek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 211122 Foto persbericht CDA Elburg zuinig op schone lucht

ELBURG -  Tijdens koude dagen geeft het haardvuur niet alleen gezelligheid. Het kan ook leiden tot overlast voor buurtbewoners. Zeker voor mensen met astma zorgt houtrook voor klachten. CDA Elburg vraagt het college van burgemeester en wethouders daarom zuinig te zijn op onze schone lucht. Cees Dijkhuizen, fractievoorzitter van CDA Elburg: ‘De gemeenteraad heeft een brief ontvangen waarin een inwoner zijn zorgen uit over houtstook. Door de hoge gasprijzen gaat bij meer mensen de haard of houtkachel aan. Voor buurtbewoners kan dat overlast geven. We horen die signalen vaker. Voor het CDA reden het college te vragen wat we kunnen doen om hinder en stank te voorkomen.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kand

ELBURG - Op de elfde van de elfde werd de algemene ledenvergadering van VVD Elburg gehouden. Tijdens deze vergadering zijn het verkiezingsprogramma en de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld.

In een eerdere ledenvergadering was Els Baauw al als lijsstrekker benoemd. Nu zijn dus ook de andere kandidaten bekend, waarbij de zogenaamde top 10 er als volgt uit ziet:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Persbericht verkiezingen

ELBURG - In haar jaarlijkse najaarsvergadering hebben de leden van Algemeen Belang de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. In de voorjaarsvergadering van dit jaar kozen de leden Henk Wessel al als lijsttrekker.

Nu zijn ook de nummers 2-10 officieel vastgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto CU

ELBURG - Tijdens de ledenvergadering van donderdag 4 november hebben de leden van ChristenUnie Elburg de kandidatenlijst vastgesteld. Lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is huidig raadslid Maroeska Veldkamp.

Maroeska Veldkamp is de afgelopen vier jaar werkzaam geweest als fractielid binnen de raad van de gemeente Elburg. De top van de lijst bestaat verder uit een mix van nieuwe en bestaande kandidaten, waaronder huidig wethouder Willem Krooneman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 20200417 Doornspijk Hervormde Kerk 9

DOORNSPIJK  – Een goed bezochte avond in Dorpshuis De Deel geeft aan hoe betrokken de inwoners van Doornspijk zijn bij hun omgeving. “We zijn al twee jaar aan het praten, maar we willen nu toe naar de uitvoering van de plannen. We willen een aanspreekpunt waar we met onze vragen en opmerkingen terecht kunnen en die ons echt verder gaat helpen”, aldus een van de aanwezigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG – Tijdens de ledenvergadering van het CDA afdeling Elburg op dinsdag 12 oktober werd het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld . De programmacommissie  bestaande uit Leonard van den Pol, Jacoline van Beek, Ramon Blaauw en Cees Dijkhuizen hebben van juni tot en met september gewerkt aan het CDA-programma. Zij hebben tal van CDA-leden en een aantal instanties en organisaties geraadpleegd zodat zij de leden een evenwichtig verkiezingsprogramma konden aanbieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Eperweg Zebra

´t HARDE  - Ruim een jaar geleden stelde Algemeen Belang raadsvragen over de verkeersveiligheid bij het zebrapad op de Eperweg nabij Elim. Er waren zorgen over de verkeersveiligheid van deze oversteekplaats en Algemeen Belang deelde deze zorgen. Het college zei toe hiermee aan de slag te gaan en de situatie met de provincie te zullen bespreken. Op 12 oktober heeft de provincie als eigenaar van deze weg werkzaamheden aan het zebrapad uitgevoerd. Boven de weg zijn verkeersborden aangebracht zodat automobilisten al vanaf een afstand zien dat hier een oversteekplaats is. Ook is deze bebording voorzien van lichtbakken, zodat het zebrapad beter zichtbaar is voor alle verkeersdeelnemers.  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fractienv

ELBURG  -  Afgelopen maandag was het dan zover dat de vertegenwoordigers van vijf afdelingen van de Partij van de Arbeid de samenwerkingsovereenkomst konden tekenen. In toenemende mate was er de behoefte ontstaan om de plaatselijke afdelingen (Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek) te versterken in een bovenlokaal samenwerkingsverband.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 210914 Berkenweg huisvesting arbeidsmigranten

DOORNSPIJK -  De vraag naar fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten groeit. In veel gemeenten staat dit op de agenda, ook in Elburg. De CDA-fractie heeft daarom een werkbezoek gebracht aan de Berkenweg in Doornspijk, waar al langere tijd arbeidsmigranten worden gehuisvest. De eigenaar van dit gebied wil met 16 (nieuwe) woningen plek bieden aan maximaal 96 arbeidsmigranten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail image 6487327

ELBURG - Tijdens de ledenvergadering is Henk Wessel gekozen als de lijsttrekker van Algemeen Belang. De aanwezige leden kozen unaniem voor de 58-jarige wethouder financiën en economische zaken. Voorzitter Lammert Vinke is tevreden met de keuze voor Wessel: ‘Met deze keuze kiezen de leden van de grootste lokale partij van de gemeente Elburg voor een stabiele, principiële en zakelijke koers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate een roep uit de samenleving om met een aantal partijen een nieuwe positieve politieke beweging te starten. Een positieve beweging die constructieve politiek voert en ruimte biedt aan een ieder in onze mooie gemeente. Bovenal een politieke beweging die kansen ziet en aangrijpt om de gemeente Elburg nog beter op de kaart te zetten. Een nieuwe politieke beweging die het belang van alle inwoners uit alle kernen behartigt en die inziet dat door samen te werken er echte verandering mogelijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoofd

Het kabinet wil extra geld beschikbaar stellen voor de tekorten in de jeugdzorg. In 2022 komt er ook extra geld naar de gemeente Elburg. Het gaat ongeveer om 2 miljoen euro. De fracties van CDA, Algemeen Belang en ChristenUnie willen dat er snel een plan komt over de besteding van deze middelen. Dat hebben de partijen maandag in de raadsvergadering voorgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto IHP voor LF

Op maandag 5 juli stelde de gemeenteraad van Elburg het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor de periode 2021 – 2041 vast. Het is er dan toch van gekomen. De fractie van de ChristenUnie heeft de laatste 5 jaar vele malen aangedrongen op de behandeling van een geactualiseerd plan voor de eerstvolgende jaren. Het heeft lang geduurd. Maar het resultaat mag er zijn. Het IHP zal steeds na 5 jaar worden geactualiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail n309

ELBURG - Opnieuw is er een ernstig ongeval gebeurt bij het kruisingsvlak Molenweg/Provinciale weg N309/Stoopschaarweg. In de afgelopen jaren zijn op deze plaats meerdere ongevallen gebeurt met soms zelfs een dodelijk afloop.

Met name afslaand en overstekend fietsverkeer van het naar de Stoopschaarweg geeft grote zorgen. De goedbedoelde waarschuwingsborden van de provincie hebben blijkbaar onvoldoende effect.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pad

ELBURG - Vorig jaar heeft raadslid Liesbeth ten Have van Algemeen Belang het college gevraagd maatregelen te nemen naar aanleiding van klachten over het fiets/wandelpad tussen het Nieuwe Feithenhof en de gracht. De schelpenverharding onder de bomen was voortdurend modderig en nauwelijks te berijden door fietsers. Ook voor de bewoners van het Nieuwe Feithenhof was het vaak onmogelijk hier een wandelingetje te maken, zeker wanneer je bent aangewezen op een rolstoel of rollator volgens Liesbeth ten Have.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail IMG 4271

ELBURG  – Tijdens de ledenvergadering van het CDA afdeling Elburg werd het startschot gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Zo werd de commissie die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat schrijven geïnstalleerd. Afdelingsvoorzitter Johan Hiddink kon na ruim anderhalf jaar digitaal vergaderen de CDA leden weer fysiek welkom heten. Ook waren er enkele nieuwe leden aanwezig die een speciaal welkom kregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cdag

REGIO  - De druktemonitor zorgde afgelopen jaar voor een goede spreiding van mensen op drukke plaatsen in Gelderland om zo de verspreiding van Covid tegen te gaan. Nu blijkt dat deze zomer ook nog een drukteradar actief wordt. Maar waarom wordt er niet samengewerkt, vragen CDA en PvdA zich af? Vanuit Provinciale Staten is bij de begrotingsbehandeling 2021 op 11 november 2020 door zowel CDA als PvdA aandacht gevraagd voor het continueren van de druktemonitor. Daisy Vliegenthart: “Wij zijn waren erg blij met de druktemonitor vorig jaar. Deze gaf mensen goede informatie over drukke en rustige plekken in de provincie. Zeer waardevol, zeker in Corona-tijd. Daarom hebben we een half jaar geleden gevraagd deze te continueren.” Gedeputeerde Staten heeft toen toegezegd voor 2021 een nieuwe druktemonitor te ontwikkelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto Eelke Kingma en Jannine van Woerden

In juli verhuist huidig raadslid Jannine van Woerden naar de gemeente Nunspeet. Daarom neemt ze op de raadsvergadering van 31 mei afscheid als gemeenteraadslid namens de ChristenUnie Elburg. Jannine kijkt enthousiast terug op haar raadslidmaatschap: “Ik heb mij ingezet voor de komst van een jeugdraad en vanaf de start in 2019 ben ik hier actief bij betrokken. Het gaf mij nieuwe inzichten vanuit het perspectief van jongeren! Het christelijk geloof is mijn inspiratiebron en dat verbinden met de politiek is een uitdagende opdracht. Dat is ook reden dat ik dankbaar terug kijk op het project een kansrijke start. Hierdoor is er nu extra aandacht voor een gezonde start van baby`s in kwetsbare gezinnen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)