CDA

Het CDA vraagt het nieuwe kabinet om aandacht te besteden aan de problematiek op en rond de A28. Deze snelweg die het westen van Nederland verbindt met het noorden en oosten is een belangrijke verkeersader die de laatste jaren snel volloopt. “Het verkeer dat gebruikt maakt van deze weg neemt snel toe” aldus Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. “Er zijn tegenwoordig dagelijks op de verschillende plekken files op het traject tussen Amersfoort en Zwolle. Daarnaast neemt ook de druk op het onderliggend wegennet snel toe doordat automobilisten de files proberen te vermijden. De gemeente Ermelo, Putten en Nijkerk ondervinden hier veel hinder van.”

Een goede ontsluiting van de regio Noord-Veluwe is van essentieel belang voor de economische ontwikkeling. Je houdt als regio alleen een goed vestigingsklimaat als de bereikbaarheid goed is. Het is dan ook van essentieel belang dat de problematiek van de A28 wordt bezien in een groter geheel. De oproep is dan ook om te kijken naar de hele bereikbaarheid van de Veluwe. En neem dan ook de ontwikkelingen rond Lelystad Airport en intercitystation Harderwijk mee. Alleen met een goede integrale benadering kan de bereikbaarheid in dit gebied echt verbeteren.

Naast de problemen op de weg neemt met de toename van het verkeer ook de overlast voor omwonende toe. “De discussie over de geluidsschermen bij Harderwijk loopt al jaren, maar ook op andere plekken ondervinden mensen hinder van het verkeer. Wij willen dat ook deze aspecten goed worden meegenomen in de afwegingen.”

Geurts: “Het nieuwe kabinet moet zich er van bewust zijn dat Nederland groter is dan de randstad. Provincies hebben de afgelopen jaren al veel bijgedragen aan de bereikbaarheid, nu is het aan het Rijk. De A28 is een essentiële verkeersader voor het midden en noorden van het land. Daar moet aandacht voor komen!”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment