ELBURG - De fracties van ChristenUnie en CDA in Elburg willen dat meer kinderen kunnen meedoen. Beide partijen stellen voor het Kindpakket in het minimabeleid uit te breiden, zodat 500 kinderen in gezinnen met een laag inkomen een beroep zouden kunnen doen op het Kindpakket. Ouders kunnen kosten die ze maken voor hun kinderen terugvragen bij de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om gymkleding, schoolreisjes, een computer of tablet, de kosten van een lidmaatschap bij een sportvereniging, kinderfeestjes, een dagje weg naar een pretpark of de kosten van een nieuwe winterjas.

Erik Jansen, fractielid van de ChristenUnie: ‘In Elburg hebben we al jaren een goed minimabeleid, waardoor we gezinnen kunnen ondersteunen als er armoede is. We kunnen dit beleid nu nog beter maken, met extra geld van de Rijksoverheid. Samen met bijvoorbeeld de Adviesraad Sociaal Domein hebben we nagedacht over de besteding daarvan’. Het voorstel gaat over een verhoging van het Kindpakket naar € 500 per kind per jaar voor gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Voor gezinnen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum komt er een bijdrage van € 250 per kind per jaar. Cees Dijkhuizen, fractielid van het CDA: ‘Die uitbreiding van de doelgroep vinden we heel belangrijk. Daardoor komen 160 kinderen meer dan nu in beeld voor extra ondersteuning. Gelukkig is er brede steun in de gemeenteraad om kansen te geven aan alle kinderen.’ Vijf andere fracties hebben aangegeven het voorstel van ChristenUnie en CDA te steunen. Al in 2013 heeft de gemeenteraad op aangeven van de fractie van Algemeen Belang onderzoek gedaan naar armoede onder kinderen in de gemeente Elburg.

Het college van burgemeester en wethouders gaat de regeling uitvoeren. Wethouder Krooneman (CU) heeft al aangegeven zich ervoor te willen inzetten via extra communicatie alle gezinnen te bereiken die voor het Kindpakket in aanmerking komen. Externe partners zouden daar ook heel goed een rol in kunnen vervullen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment