Logo CU

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven (70%) is familiebedrijf. Hieronder vallen de meeste agrarische bedrijven (92% is familiebedrijf) en veel winkelbedrijven. Het MKB is de banenmotor van de Gelderse economie en het MKB is doelgroep van het provinciaal economisch beleid, zo staat geformuleerd in het beleidskader economie dat vorig jaar door Provinciale Staten van Gelderland is vastgesteld. Het beleid richt zich vooral op groei, innovatie, opschalen en internationaliseren.

De provincie Gelderland heeft echter geen specifieke aandacht voor familiebedrijven. Deze bedrijven hebben wel behoefte aan goede ondersteuning bij zaken als bedrijfsopvolging en het nemen van de juiste bestuurlijke beslissingen.

In Overijssel is dat er wel. De provincie Overijssel heeft besloten om in de komende jaren samen met Hogeschool Windesheim en Saxion gericht aandacht en ondersteuning te bieden aan familiebedrijven onder de titel: Samen in beweging voor familiebedrijven. Doel is om bedrijven te ondersteunen in het nemen van goede beslissingen over bestuur, bedrijfsopvolging en onderwijs. Overijssel faciliteert familiebedrijven bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Tevens ontwikkelt de provincie een Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling.

Deze aandacht en inzet in Overijssel is er niet in Gelderland, maar gezien het grote aandeel familiebedrijven binnen het MKB zou dat wel gerechtvaardigd zijn. ‘Juist voor familiebedrijven zijn vragen over bedrijfsopvolging en de toekomst van het bedrijf vaak lastig te beantwoorden. Doelgerichte aandacht en inzet van de provincie bij het nemen van goede beslissingen helpt om dit aanzienlijke deel van onze Gelderse economie een goede toekomst te bieden,’ aldus ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment