ab

ELBURG - Voor Algemeen Belang is het duidelijk; kinderen moeten gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Ongeacht de financiële positie van de ouder(s). “Ze vormen dé toekomst en zijn in een minimasituatie vaak ‘het kind van de rekening’”; aldus Agaath de Weerd van Algemeen Belang. Vijf jaar geleden heeft Algemeen Belang, in de persoon van Freek van der Heide jr., vanuit een aanbeveling van het Verwey Jonker Instituut, een motie ingediend om meer aandacht te schenken aan kinderen en jongeren die leven in een kwetsbare financiële positie. Wat Freek van der Heide betreft moest juist het kind centraal staan in het armoedebeleid.

We hebben in Elburg een Kindpakket waarin kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstand of minima norm een financiële bijdrage kunnen krijgen voor o.a. het lidmaatschap van een vereniging een laptop, een schoolreisje of kleding. Vanaf vanavond is de doelgroep opgerekt tot 130% van deze norm. Agaath de Weerd vervolgt; “Er is best veel aandacht voor de zogenaamde echte minima, maar de groep die daar net buiten valt en toch een laag inkomen heeft verdient meer aandacht. Ook kinderen in deze gezinnen kunnen best een steuntje in de rug gebruiken.

Het Kindpakket biedt kansen voor kinderen om mee te kunnen doen maar is nooit een oplossing voor het probleem. Voor AB blijft voorop staan dat de ouders een eerste verantwoordelijkheid als het gaat om het terugdringen van armoede onder kinderen. Vanuit Schuldhulpmaatje wordt aangegeven dat het zonder deskundige begeleiding veel ouders niet lukt om de problemen op eigen kracht op te lossen. Met name als het gaat om de ingewikkelde procedures en formulieren die moeten worden gevolgd en ingevuld moet een helpende hand worden geboden.

Algemeen Belang wil alle ouders met een laag inkomen oproepen om hun schroom en schaamte los te laten en te kijken of zij voor hun kinderen een aanvraag in kunnen dienen. Denk hierbij aan; de mogelijkheid om te gaan sporten, muzieklessen te volgen, schoolmaterialen aan te schaffen, het behalen van een zwemdiploma, een bijdrage voor het schoolreisje e.d. Hierbij gaat het niet alleen om ouders met een uitkering, maar zeker ook voor werkende ouder(s) die naast een inkomen ook grote uitgaven en/of schulden hebben.

Als samenleving hebben we hierin met elkaar een opdracht. Attendeer mensen op mogelijkheden en geef het duwtje in de rug waar nodig. Samenleving ben je samen!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment