cda elburg

ELBURG - Cees Dijkuizen van het CDA in Elburg laat weten: 'Het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken daalt nog steeds in Elburg. Dat is goed nieuws en daarom moeten we op de ingeslagen weg doorgaan. De raad heeft daarom het Preventie- en Handhavingsplan in het kader van alcohol vastgesteld'.

'Als CDA hebben we wel aangedrongen op bespreking van dit onderwerp, we willen deze problematiek op de agenda houden. Het belang daarvan bleek ons onder meer na hierover te hebben gesproken met de wijkagent,' vervolgt Dijkhuizen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 30% van de jongeren alcohol drinkt. 20% drinkt zelfs vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid. Meer dan 10% is dronken of aangeschoten geweest. Deze percentages zijn weliswaar lager dan in 2011, maar nog steeds is het zorgelijk. 1 op de 3 jongeren onder de 18 jaar drinkt alcohol en dat moet minder worden.

De campagne NIX18 slaat aan. De tijd van gewenning is voorbij en de politie pakt overtreding hard aan. De CDA-fractie is blij met die handhaving. Verontrustend vindt de fractie het te lezen dat de doelstelling van 2 x per jaar bezoeken van de horeca niet is gehaald in 2016, dit heeft te maken met onderbezetting in het team toezicht en handhaving vanaf juli 2016. 'Als CDA-fractie vinden we dit onacceptabel. De portefeuillehouder heeft aangegeven dit in de toekomst te willen voorkomen.'

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment