GroenLinks PLV Provincie Gelderland definitief e

REGIO - De Gelderse Statenfractie van GroenLinks wil naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in de luchtverontreinigingszaak extra maatregelen tegen vuile lucht. Dat vraagt de fractie woensdag aan Gedeputeerde Staten. Donderdag 7 september heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat over het niet voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De rechter heeft geoordeeld dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en heeft opgedragen om op korte termijn extra maatregelen te nemen. Zo moet er spoedig overal aan de Europese luchtkwaliteitswet worden voldaan. Ook zijn plannen die kunnen leiden tot nieuwe overschrijdingen vanaf nu taboe. Staatssecretaris Dijksma (milieu) heeft aangegeven de plannen tegen luchtvervuiling te gaan versnellen. De Statenfractie van GroenLinks wil dat er naar aanleiding van de uitspraak nu ook in Gelderland snel werk wordt gemaakt van het terugdringen van de luchtvervuiling. De partij dringt hier woensdag in vragen op aan bij Gedeputeerde Staten.

GroenLinks is erg blij met de uitspraak van de rechter. GroenLinks fractievoorzitter in de Staten Joa Maouche; “De rechter heeft duidelijk aangegeven dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen, voor de volksgezondheid moet opkomen en dus de luchtvervuiling moet aanpakken.”   Uit de monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsprogramma

Luchtkwaliteit (NSL) blijkt dat er nog steeds niet overal aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide wordt voldaan.  “ Met name in de Gelderse Vallei en de regio Arnhem moet de luchtvervuiling nu echt aangepakt worden. We vragen GS dan ook om extra maatregelen te nemen.”, aldus Maouche.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment