cuvoord

ELBURG - Op donderdag 28 maart bracht de fractie van ChristenUnie Elburg een werkbezoek aan locatie De Voord, onderdeel van Zorgverlening Het Baken. Conclusie van dit bezoek is dat de zorgverlening nog steeds verschuift en tegelijkertijd nog intensiever wordt. Maar ook dat de zorgverlening niet beperkt blijft tot binnen de muren van de zorgcentra. Ilma van Iwaarden is één van de vijf specialisten ouderengeneeskunde van Het Baken; naast het verzorgen van opleiding verricht zij ook thuisconsulten.

Zorgverlening Het Baken is op diverse plaatsen op de Noordwest-Veluwe te vinden en biedt in totaal 270 plaatsen: in Hattem (De Hoenwaard), in Oldebroek (De Hullen), in Nunspeet (Seewende), in Hulshorst (Klein Rhijnvis) en in Elburg (De Voord, hoofdvestiging). Naast 700 medewerkers zijn er ook ongeveer 500 vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor de oudere naaste. Verreweg het belangrijkste deel van de zorg wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar zorg voor ouderen op steeds hogere leeftijd begint, de zorgzwaarte toeneemt en de verblijfsduur korter wordt, vinden we steeds minder verzorgingshuizen en meer verpleeghuizen. Zorg in de thuissituatie neemt steeds meer toe.

Daarnaast is er ook financiering vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier gaat het met name om maatwerk. Vanaf voorjaar 2018 draait er een pilot Wijkontmoetingscentrum Dagbesteding met subsidie van de gemeente Elburg, zowel bij De Voord als bij drie andere wijkontmoetingscentra van Woonzorg Unie Veluwe (WZU). Het voordeel voor inwoners van de gemeente Elburg is dat men op eigen initiatief kan deelnemen aan de voor kwetsbare mensen georganiseerde activiteiten, zonder dat de gemeente en een indicatieorgaan daar nog tussen zitten. Daardoor is er nauwelijks meer sprake van maatwerkindicaties. Deelnemers betalen geen eigen bijdrage aan het CAK. Een eerste contact kan bijvoorbeeld gelegd worden door deelname aan de gezamenlijke maaltijden die tweemaal per maand in wijkontmoetingscentrum De Voord worden georganiseerd.

Steeds vaker is er samenwerking nodig met andere instanties. Zo worden op initiatief van Icare bijeenkomsten gehouden in ’t Huiken, waar beginnend dementerende mensen welkom zijn. De Voord sluit graag aan bij dit soort initiatieven. Arie van Dijk (raadslid ChristenUnie Elburg): “ChristenUnie Elburg is blij met alle stappen die worden gezet om zoveel mogelijk passende zorg te verlenen voor kwetsbare ouderen in onze samenleving. Wij zetten ons ervoor in om dit binnen onze gemeente zo veel en zo goed mogelijk te faciliteren.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment