teu

ELBURG -Op donderdag 11 april heeft ChristenUnie Elburg tijdens haar ledenvergadering Teunis Bultman als nieuwe bestuursvoorzitter gekozen. Teunis Bultman volgt voorzitter Bertil van Kolthoorn op, die na 6 jaar afscheid nam als bestuurslid en het afgelopen half jaar het interim voorzitterschap heeft vervuld.

Teunis Bultman is een echte Doornspijker en heeft een bedrijf met geiten en kalveren in Oosterwolde. Met zijn kennis in de agrarische sector is hij onder meer daarom een aanwinst voor ChristenUnie Elburg. Onder het voorzitterschap van Bultman wil de partij zich nog nadrukkelijker richten op betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek.

Teunis Bultman licht toe: “Juist de lokale politiek leent zich ontzettend goed voor burgerparticipatie, omdat de lijntjes kort zijn en de thema’s in de politiek relevant, dichtbij en zichtbaar. Neem een belangrijk thema als eenzaamheid. Door samen te werken met inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen we hier écht wat aan doen. De politiek moet nooit op zichzelf staan, maar verbindingen zoeken en midden in de samenleving staan. Bij de provinciale verkiezingen stemde 24 procent van de kiezers in de gemeente Elburg op de ChristenUnie. Dat geeft een extra verantwoordelijkheid en daarmee wordt het nog harder werken. Vanuit ons geloof mogen we dat biddend doen. Bid en werk met vallen en opstaan! Wat gaaf om zo een positief verschil te kunnen maken. Ik heb er heel veel zin in!”

Aandachtspunten van ChristenUnie Elburg voor de komende tijd zijn onder meer vliegveld Lelystad, onderwijshuisvesting, de nieuwe jeugdraad en het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. Wilt u over een van deze onderwerpen of iets heel anders met de ChristenUnie van gedachten wisselen? Neem dan contact op via info@elburg.christenunie.nl. Of benader één van de raadsleden. Hun contactgegevens vindt u op de website elburg.christenunie.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment