Foto Bezoek Carla Dik Faber

De ChristenUnie fractie is met andere partijen in de raadsvergadering van de gemeente Elburg op 14 oktober opgeroepen bij de landelijke en provinciale politici maatregelen voor stikstofreductie en de gevolgen hiervan voor de boer onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie fractie heeft daar gehoor aan gegeven en op vrijdag 29 november zijn Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en Gedeputeerde Peter van ’t Hoog op bezoek geweest bij het melkveebedrijf van Albert Nagelhoud. Nagelhoud begon meteen duidelijk: “De rek is eruit bij de boeren en de zorgen zijn groot. Door de nieuwe norm en regels rondom de stikstofuitstoot komen er veel boeren in deze omgeving in de problemen. De gemeentes in deze regio hebben een enorme uitdaging omdat we rondom omgeven zijn met Natura 2000 gebieden. Vooral bij deze gebieden zijn de uitdagingen groot. De norm is in ogen van de boeren niet reëel. Wij willen eerlijkheid en duidelijkheid van de landelijke en provinciale politiek!”

Als ChristenUnie Elburg vinden wij het zeer waardevol dat de boeren hun zorgen kunnen uiten richting de provinciale en landelijke politiek en het gesprek aan te kunnen gaan. De boeren in deze omgeving hebben al veel maatregelen genomen om de uitstoot te verminderen en daar ook flink in geïnvesteerd. De boodschap van de lokale boeren aan de politiek is helder. Zij willen dat er eerlijke metingen worden verricht en dat op basis daarvan een plan met een duidelijke visie voor de lange termijn wordt opgesteld. Nagelhoud is duidelijk: “Wij zijn niet boos op de overheid, wij snappen alleen niet dat de overheid op heel korte termijn heel vergaande beslissingen neemt, zonder met betrokkenen fatsoenlijk overleg te voeren. We voelen ons niet serieus genomen.” Hij was dan ook zeer te spreken over het werkbezoek van Dik-Faber en Van ’t Hoog, plus de omliggende CU-fracties, wetende Nunspeet, Oldebroek en Hattem. Diverse agrariërs gaven op het bedrijf van Nagelhoud hun presentatie, waarbij de centrale opmerking was dat Elburgse agrariërs niet begrijpen hoe de landelijke overheid kan zeggen dat 46% van de stikstofuitstoot afkomstig is uit de agrarische sector terwijl de totale stikstofuitstoot niet eens bekend is van met name de industrie, het vliegverkeer en de transportsector.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog stelt dat het belangrijk is dat het provinciale beleid agrarische ondernemers stimuleert om te innoveren en niet afremt. En daar kan woordvoerder namens vele agrariërs Nagelhoud zich in vinden: “Overheid, schiet niet in een kramp, neem even een jaar de tijd, daarmee vallen bomen echt niet ineens om, want die staan hier al 80/90 jaar en zo hebben we met elkaar fatsoenlijk de tijd om tot een breed gedragen beleid te komen.”

Kamerlid Carla Dik-Faber was erg te spreken over de openheid die er was tijdens het werkbezoek. Zij snapt de vele vragen van de boeren en zal a.s. woensdag, wanneer er weer een debat gevoerd zal worden over de problematiek, op de bres gaan staan voor de agrarische sector: “De hele stikstofproblematiek gaat alle sectoren aan, die allen hun bijdrage zullen moeten leveren, niet alleen de agrarische sector, en daar zal ik mij namens de ChristenUnie keihard voor blijven inzetten.” Daarnaast gaf Carla Dik-Faber aan dat zij alleen verantwoording kan afleggen voor haar eigen uitspraken en niet voor Kamerleden van andere partijen, al begreep zij dat de boeren haar zien als afvaardiging van politiek Den Haag.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment