leve

De gemeenteraad van Elburg heeft maandagavond ingestemd met het voorstel van het College om per 1 januari 2021 een zogenaamde ‘tariefprikkel’ (DifTar) op het aanbieden van huishoudelijk restafval in te voeren voor onze inwoners. De fractie van Liberaal Elburgs Verbond vindt dat het College van Elburg eerst maar eens een verdere uitwerking moet geven van het geplande Grondstoffenstation. Deze milieustraat moet het voor de inwoners van Elburg, maar ook voor de
samenwerkende partners Oldebroek en Nunspeet makkelijker maken om hun huishoudelijk afval te kunnen scheiden.

Het Liberaal Elburgs Verbond gaf aan dat er mooie voorbeelden zijn, zoals bijvoorbeeld in Zwolle waar men al twee jaar ervaring heeft met het omgekeerd afval inzamelen (klik op link voor filmpje Omgekeerd Inzamelen Zwolle). Een methode die door steeds meer gemeenten wordt ingevoerd, omdat het daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaam (her)gebruik van ons huishoudelijk afval.

“Verbeter de wereld begin bij jezelf”, is de boodschap van LEV aan het College van Elburg. Eerst een goede campagne en voorzieningen zoals het Grondstoffenstation, daarna een eventuele financiële prikkel of anders gezegd een positieve prikkel meegeven, die zichtbaar wat oplevert en dus motiveert!

Op de vraag waarom LEV zo kritisch is op de keuze om te komen tot een' tarieffprikkel’ en bij de laatste raadsvergadering dan toch vóór DifTar heeft gestemd, antwoordde fractievoorzitter Rick van Velthuysen van LEV: “Door tegen te stemmen, terwijl de rest van Raad slechts volgt, plaats ik mijzelf buiten de orde en verlies ik in Elburg mijn mogelijkheid tot bijsturen. Ik draai al lang genoeg mee om te weten dat er bij een tegenstem van LEV gezegd zal worden dat ik toch degene was die tegen heeft gestemd en dan is mijn rol uitgespeeld. LEV gelooft niet in bestraffende prikkels, maar wel in prikkels die leiden tot bewustwording en enthousiasme en we zullen hierop blijven sturen. Er moest nu toch echt wat gaan gebeuren in Elburg (zie bijgevoegd overzicht). Onze gemeente moet haar verantwoordelijkheid nu toch echt eens gaan nemen. Het is alleen jammer dat het College van Elburg zich weer vast heeft gezet in de samenwerking met Oldebroek en Nunspeet, waardoor de speelruimte voor ons als Elburgers beperkt is.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment