volleybal

ELBURG - Op maandag 29 juni stelt de raad het accommodatiebeleid vast. Belangrijk onderdeel daarvan zijn de binnensportaccommodaties. Algemeen Belang en ChristenUnie zeggen daarbij nadrukkelijk dat het college werk moet maken van de wensen van SSS en EVV in verband met een eigen turn- en volleybalhal. Gertwin Visscher: ''Deze twee verenigingen hebben een heldere wens, en dat heeft met veiligheid, sportniveau en algemene mogelijkheden te maken. Wij vinden sport en bewegen belangrijk, het zou mooi zijn als al onze sportverenigingen over mogelijkheden beschikken om hun sport optimaal uit te kunnen oefenen. In de nota accommodatiebeleid wordt gesproken over knelpunten voor SSS en EVV, regelmatig hebben beide verenigingen het college en de gemeenteraad benaderd. Wij begrijpen deze wensen, onze doelstelling is dat nog dit jaar helder wordt wat er mogelijk is''.

Beide partijen zullen maandag samen een wijzigingsvoorstel (amendement) indienen en hopen daarbij op brede steun vanuit de andere fracties. Arie van Dijk: ''Wij vinden dat het college een locatieonderzoek moet uitvoeren, waarbij o.a. gedacht kan worden aan De Wimpel en bij het Nuborgh College LF, maar mogelijk ook andere locaties in beeld komen. En voortvarendheid is ook een punt, verenigingen groeien en zalen zijn nu al bomvol. Streven moet zijn dat voor beide verenigingen zo snel mogelijk een passende voorziening wordt gerealiseerd. Daarbij gaan we ervan uit dat de verenigingen zelf de extra exploitatielasten dragen van hun nieuwe voorzieningen'', aldus Van Dijk.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment