foto aftrap

ELBURG  -  Vandaag lanceert SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar eigen jongerencampagne! Met hun eigen speerpunten en kandidaat gaan ze de jongeren in de gemeenten Elburg en Oldebroek opzoeken! SGP-jongeren Elburg/Oldebroek lanceert deze campagne omdat ze zien dat nog veel jongeren thuis blijven bij verkiezingen. Ze nemen meestal niet de tijd om de lange verkiezingsprogramma’s door te nemen. Daarom gaan de lokale jongeren van de SGP zélf de jongeren opzoeken met een speciale flyer, waarin heldere en concrete speerpunten staan. Ook presenteren ze hun eigen jongerenkandidaat, die zich hier hard voor zal maken, voor én na de verkiezingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180215 212148

DOORNSPIJK - Op donderdagavond 15 februari 2018 stond er een werkbezoek gepland van Algemeen Belang met het dagelijks bestuur van Dorpshuis de Deel. Belangrijkste gespreksonderwerp werd het accommodatiebeleid. Hierover is er veel onduidelijk is, zo blijkt in het gesprek. Algemeen Belang heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en wil dat het bestuur zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd. In oktober vorig jaar was er een informatiebijeenkomst over het nieuwe accommodatiebeleid. De gemeente is bezig met het opstellen van een visie, die inzicht moet bieden in maatregelen die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten te huisvesten en alle gebouwen in de gemeente zo optimaal mogelijk te benutten. “Wij hebben na deze informatiebijeenkomst niets meer van de gemeente vernomen en weten niet waar wij aan toe zijn”, zegt de bestuursvoorzitter Henk Vrijheid.  Verder is er bij het bestuur van De Deel onzekerheid over een ingediend verzoek voor grootschalig investeringen voor De Deel, waaronder ook duurzaamheidsmaatregelen. “Dit verzoek wordt niet beantwoord en daarom kunnen wij niet verder”, licht de penningmeester Klaas van Zalk toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kringloop Elburg

ELBURG - Op zaterdag 10 februari bracht ChristenUnie Elburg een bezoek aan Kringloop Elburg. Kringloop Elburg werkt met veel betrokken vrijwilligers en levert een belangrijke bijdrage aan verschillende doelen in de gemeente Elburg. Daarnaast heeft de winkel een sterke sociale functie. Veel inwoners brengen regelmatig een bezoek aan de winkel. Ook biedt Kringloopwinkel Elburg mogelijkheden voor inwoners die minder te besteden hebben. Kringloop Elburg is in 1993 opgericht ter ondersteuning van de Hervormde Gemeente Elburg. Sinds 2011 heeft de kringloop een mooi pand op bedrijventerrein Kruismaten. Er wordt al volop gewerkt aan de viering van het 25-jarig bestaan op zaterdag 30 juni 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Elburg 2

ELBURG - CDA Elburg en Harderwijk hebben met Mona Keijzer (CDA) de ontwikkelingen in het MKB besproken. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en zet zich met hart en ziel in voor de toekomst van ondernemend Nederland. De van oorsprong Volendamse staatssecretaris sprak in Harderwijk met de CDA-afdelingen van beide vissersplaatsen over actuele onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Referendum

Woensdag 21 maart 2018 wordt gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Sleepwet). We gaan dus met twee uitnodigingen naar het stembureau om onze mening te geven over twee verschillende onderwerpen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een puur lokale aangelegenheid. We kiezen voor de komende periode onze eigen Elburgse volksvertegenwoordigers uit deelnemende politieke partijen. Het raadgevend referendum over de “sleepwet” is een landelijke aangelegenheid. Wij, inwoners van Elburg, adviseren de landelijke politiek, de Tweede Kamer, over het al dan niet aannemen van de wet in zijn huidige ontwerp. Dit referendum is er gekomen omdat minimaal ruim 400.000 mensen van mening zijn dat de rechtsbescherming van de burger in de ontwerpwet onvoldoende is gewaarborgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab persbericht mfc

ELBURG - Maandagavond heeft de fractie van Algemeen Belang kritische vragen gesteld over de samenwerkingsproblemen tussen het bestuur van het MFC-Aperloo en de gemeente. Het bestuur heeft geen vertrouwen in een voortvarende aanpak. Er zijn al lang bestaande fysieke problemen in het pand, zoals de klimaatbeheersing en het realiseren van een grotere lift. Er is echter tot op heden nog steeds geen oplossing. En dit is helaas niet het enige. Het bestuur heeft ideeën hoe zij voor de toekomst van het MFC-Aperloo een rendabele accommodatie kunnen maken: een gebouw dat een trefpunt is voor alle inwoners van ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag.

Wij, lokale fracties van de VVD op de Veluwe, dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Uitstel totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180126 105609

ELBURG - CDA Elburg heeft een werkbezoek aan Van Kinsbergen college in Elburg gebracht. Tijdens het bezoek hebben lijsttrekker Cees Dijkhuizen en kandidaat-raadslid Anita Kloosterman-Barneveld met schoolleider Heidy van den Berg gesproken over de groei van de school, de toekomstplannen en de vernieuwing van het onderwijs. CDA Elburg hecht veel belang aan goed onderwijs. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8630

OLDEBROEK - Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert -Jan Segers bezocht vrijdag 26 januari de gemeente Oldebroek , één van de 'wiegen' van de ChristenUnie.  Hij loste daarmee een belofte in die hij in de zomer van 2017 had gedaan tijdens de vorming van een nieuw kabinet. Er ontstond een spannend moment toen het over medische en ethische vraagstukken ging.  Segers zei aan de onderhandelingstafel dat hij het wel moest kunnen uitleggen aan de mensen in de gemeente Oldebroek.. Aan die belofte hield de ChristenUnie Oldebroek hem . In een ontspannen setting mochten de aanwezigen Segers het hemd van het lijf vragen waarbij onderwerpen als AOW leeftijd, vliegveld Lelystad en de werkdruk in het basisonderwijs de revue passeerden. Daarnaast bezocht Segers die dag  twee bedrijven:  IJslander BV en CelaVita BV.

Foto's Alida Bosma

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

ELBURG - De CDA fractie in de gemeenteraad van Elburg heeft schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld. De fractieleden maken zich zorgen over mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk is daar veel aandacht voor want uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van de mensen met een arbeidsbeperking geen regulier werk heeft gevonden. Cees Dijkhuizen is lid van de CDA fractie in de gemeenteraad. Hij heeft namens de CDA fractie de vragen ingediend. Hij wil graag van het College in Elburg horen hoe de situatie in Elburg is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1256v

ELBURG - Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Soms lukt het inwoners door omstandigheden niet meer om dingen zelf op te pakken. Deze inwoners kunnen wel wat hulp gebruiken. Om de daad bij het woord te voegen hebben zeven mensen van ChristenUnie Elburg op zaterdag 13 januari bij iemand flink de handen uit de mouwen gestoken. Tijdens de klus zijn de hal en de keuken onder begeleiding van Stichting Present van een frisse laag verf voorzien. Engline Elzerman (coördinator Stichting Present Elburg): “Het resultaat is prachtig. Een mooi begin van 2018 voor de groep vrijwilligers en zeker voor de ontvanger. Samen bouwen we aan een mooie samenleving!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto winkelcentrum t Harde

't HARDE - Tijdens de commissievergadering van 8 januari stond het ontbinden van de overeenkomst Centrumplan ’t Harde op de agenda. Hierbij wordt de grond terug gekocht van de projectontwikkelaar voor een bedrag van € 925.000,-. VVD Elburg wil voor de sloop van het laatste stukje van het oude winkelcentrum op 't Harde antwoord krijgen van wethouder Polinder (SGP) over wat de verdere plannen en consequenties zijn.

Wethouder Polinder kwam echter naar de commissievergadering met een onvoldoende onderbouwd plan. De VVD gaf aan geen goed overwogen standpunt in te kunnen nemen, als niet alle feiten op tafel worden gelegd. En juist daar wringt de schoen. Terugkoop is één, maar wat voor kosten komen er vervolgens nog om de hoek kijken? Hoe hoog zijn de sloopkosten en de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

Het CDA wil meer transparantie in de besluitvorming rond Lelystad Airport. Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan. Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Engelina van Steenbrugge Spiering 28 2 15

ARNHEM -  De Europese commissie heeft recent uitspraak gedaan inzake de vergoeding aan getroffen fipronil pluimvee bedrijven in België. De Europese Commissie meldt dat het geen staatssteun betreft aangezien het een uitzonderlijke gebeurtenis is.

In navolging op de vragen van de Tweede Kamer fracties van het CDA en de ChristenUnie heeft Engelina van Steenbrugge-Spiering van CDA Gelderland samen met Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Elburg naar Tweede Kamer

Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek gingen 19 december jl. naar de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen over Lelystad Airport. Deze petitie gaven zij aan Agnes Mulder (CDA), voorzitter Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. VVD Elburg heeft er hard aan getrokken om andere partijen te overtuigen van het belang om naar Den Haag af te reizen. Al in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 9 oktober jl. heeft VVD-raadslid Rick van Velthuysen expliciet aangegeven naar Den Haag te willen gaan om zo de bewustwording te vergroten bij de betrokken Kamerleden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG - Al enkele maanden is het campagneteam van het CDA in Elburg hard aan het werk om de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de steigers te zetten. Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De partij wil zich goed voorbereiden op de verkiezingen. Het CDA Elburg gaat onder leiding van lijsttrekker Cees Dijkhuizen de verkiezingen in met een aantal speerpunten waarbij ze de belangen van alle inwoners voor ogen heeft. Belangrijke zaken worden in ieder geval blijvende steun voor inwoners die zijn aangewezen op de zorg en inwoners met lage inkomens. Ook vrijwilligersorganisaties op het terrein van bijvoorbeeld muziek, cultuur en sport kunnen rekenen op de steun van het CDA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pvdalijst

ELBURG - Met gepaste trots is de concept kandidatenlijst van de PvdA afdeling Elburg, tijdens de algemene ledenvergadering van 19 december j.l. vastgesteld. Edwin Vonk, een bekende uit de lokale politiek is unaniem gekozen tot lijsttrekker van de lokale afdeling. Op de tweede en derde plaats staan de eveneens vertrouwde namen Wim Bijl en Johan Hut. Gedreven door sociale idealen en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel voeren zij de lijst aan. Tot voor kort leek het erop dat de PvdA in Elburg geen volwaardige lijst zou kunnen presenteren, maar die tijd is voorbij!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

d66

ELBURG - Afgelopen maandag heeft D66 Elburg samen met de VVD en de PvdA een motie van Afkeuring ingediend. Dit betrof een motie rondom de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling. De fracties zijn tot deze maatregel overgegaan omdat er rondom de dossiers Ruimtelijke Ontwikkeling veel onrust is. Zowel inhoudelijk, als procedureel en in de communicatie met de belanghebbenden worden er fouten gemaakt. Deze motie heeft het ondanks de stemmen van het CDA niet gehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto tbv persbericht alv3

ELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 december hebben de leden van de VVD Elburg de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. De lijststrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is Marga Schoots. Zij werd in augustus al unaniem door de leden gekozen. 

Marga Schoots is trots op het werk dat afgelopen maanden is verzet. ‘Het is mooi om te zien hoe wij samen de schouders er onder hebben gezet om tot een sterk verkiezingsprogramma te komen. Dat maakt me als lijsttrekker trots en geeft mij ook vertrouwen voor de toekomst’. Het programma heeft de naam ‘Ruimte voor jou’ gekregen. ‘Een belangrijke boodschap’, licht Schoots toe. ‘VVD Elburg gaat voor een gemeente waar je ruimte krijgt om jezelf te zijn, waar je werk hebt en waar je vrijheid en veiligheid voelt. Iedereen doet bij ons mee!’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Marnix Smulders Fractiefoto D66 7

ELBURG - Marnix Smulders (44) is door de ledenvergadering unaniem gekozen om D66 als lijsttrekker in Elburg te gaan vertegenwoordigen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Tegelijk is ook de volledige kieslijst vastgesteld, naast Smulders zullen Martin Roest (49) en Joost Schipper (36) het liberale gedachtengoed van D66 verder gaan uitdragen met als motto ‘D66 verbindt’.

D66 heeft zich de afgelopen 4 jaar hard gemaakt voor betrouwbaar en transparant bestuur met eenvoudig taalgebruik en zit nu 4 jaar in de gemeenteraad van Elburg. Het heeft deze periode gebruikt om zich de dossiers en de werkwijzen binnen de raad eigen te maken. “Als eenmansfractie betekent dit veel werk, maar ook veel samenwerken,” geeft Smulders aan, “Hierdoor heeft men ons leren kennen als een constructieve partij die verbindt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)