img 3024

Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Gelderse economie. De provincie Gelderland moet hier meer aandacht aan besteden. Het is aanleiding voor de Gelderse fracties van CDA, PvdA, SP en ChristenUnie om met een initiatiefvoorstel te komen om deze bedrijven een steuntje in de rug te geven. In Gelderland is 68% van de bedrijven een familiebedrijf. Deze bedrijven zijn relatief goed uit de crisis gekomen. Dit komt vooral omdat familiebedrijven meer gericht zijn op de lange termijn dan niet familiebedrijven. Familiebedrijven doen het ook op maatschappelijk vlak goed: ze doen meer aan innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ybeltje

ELBURG -  De SGP-jongeren Elburg/Oldebroek en CDJA Noord-West Veluwe organiseren op vrijdag 20 oktober een Politiek Café, waar ze in gesprek zullen gaan met Ybeltje Berckmoes-Duindam. Dit naar aanleiding van haar recente optreden bij Pauw en haar boek ‘’Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn’’. Daarin beschrijft ze haar zes jaar als Tweede Kamerlid van de VVD. Ze vindt de Haagse wereld een slangenkuil, waar de fractietop de touwtjes strak in handen heeft en ze als ‘’mislukt Kamerlid’’ nog een baantje krijgt aangeboden als burgemeester. Ze zal haar verhaal houden terwijl er volop de gelegenheid is om vragen te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Samen met collega’s uit andere provincies roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug via een gezamenlijk opgestelde brief de onderhandelaars van een nieuw kabinet op om de openingsdatum van vliegveld Lelystad op te schuiven. Wat ons betreft eerst een herindeling van het luchtruim en dan pas openstellen van het vliegveld, waardoor naar verwachting de overlast voor de inwoners van de Veluwe en Food Valley lager zal zijn, aldus Plug.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3024

REGIO -  Alle Statenleden vonden woensdag op hun tafel een doosje eieren. Op de agenda van de Statenvergadering stond de fipronilcrisis, met het verzoek om de gedupeerde bedrijven steun te bieden. Voor de Gelders ChristenUnie aanleiding voor deze ludieke actie, met de oproep om vooral de Gelderse eieren te blijven eten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3038

De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het kabinet houdt te weinig rekening met de belangen van de inwoners in de regio. Dat vindt het CDA in Elburg. De staatssecretaris wil nieuwe routes niet onderzoeken, als Schiphol daar mogelijk last van heeft. De lokale fractie heeft CDA-kamerlid Van Helvert daarom gevraagd op te komen voor de belangen van mens en dier op de Veluwe. Donderdag vergadert de Tweede Kamer opnieuw over Lelystad Airport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1240184

- Door Tom de Nooijer - 

ELBURG -  Op donderdag 21 september heeft SGP Afdeling Elburg een debatavond georganiseerd over Ondernemen & Werkgelegenheid. Op deze debatavond zijn diverse lokale ondernemers aan het woord gelaten. De heer J. van den Berg (bestuursvoorzitter Dorcaswinkel), de heer M. van Klompenburg (eigenaar van Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging) en de heer H. Hulst (oud-eigenaar Hulstflier Installateurs) spraken over hun ervaring als ondernemer in de gemeente Elburg. Hierbij kwamen verschillende aspecten aan bod.

Foto's Frank van Hattem

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Alle CDA-fracties van de Veluwe zijn actief bezig geweest in de nieuw ontstane discussies over de vliegroutes van Lelystad Airport. Met heel veel inzet is er een gezamenlijke oproep aan de CDA-fractie in de Tweede Kamer tot stand gekomen en aangeboden zodat de CDA-woordvoeder op dit gebied Martijn van Helvert de wensen van de Veluwse CDA -fracties in zijn betoog en debat met de staatssecretaris kan meenemen. Dat debat wordt op 20 september a.s. gehouden in de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GroenLinks PLV Provincie Gelderland definitief e

REGIO - De Gelderse Statenfractie van GroenLinks wil naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak in de luchtverontreinigingszaak extra maatregelen tegen vuile lucht. Dat vraagt de fractie woensdag aan Gedeputeerde Staten. Donderdag 7 september heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat over het niet voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De rechter heeft geoordeeld dat de Staat te weinig doet tegen luchtvervuiling en heeft opgedragen om op korte termijn extra maatregelen te nemen. Zo moet er spoedig overal aan de Europese luchtkwaliteitswet worden voldaan. Ook zijn plannen die kunnen leiden tot nieuwe overschrijdingen vanaf nu taboe. Staatssecretaris Dijksma (milieu) heeft aangegeven de plannen tegen luchtvervuiling te gaan versnellen. De Statenfractie van GroenLinks wil dat er naar aanleiding van de uitspraak nu ook in Gelderland snel werk wordt gemaakt van het terugdringen van de luchtvervuiling. De partij dringt hier woensdag in vragen op aan bij Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP

DOORNSPIJK - Aan de vooravond van haar 100 jarig jubileum presenteert SGP Elburg een lijst met frisse en veel relatief jonge kandidaten voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Vrijdagmiddag 15 september presenteert SGP Elburg in dorpshuis De Deel haar ‘top 7’ van de kandidatenlijst. “De oudste partij staat inmiddels bekend om haar jonge kandidaten”, zo merkt afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne op. “We zijn op gepaste wijze erg trots op de samenstelling van onze kandidatenlijst, onder aanvoering van lijsttrekker Jan Krooneman.” De eerste zeven kandidaten zijn uit zowel ervaren als nieuwe gezichten samengesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm logogroen 3be23a7b8eREGIO - Het CDA Gelderland is trots op de Gelderse familiebedrijven. “Deze bedrijven zijn de ruggengraat van onze economie: ze zorgen voor continuïteit en stabiliteit. Daar mogen we als provincie best wat meer aandacht aan besteden”, aldus Gelders Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart. Hierover wil het CDA Gelderland een initiatiefvoorstel indienen. Op donderdag 21 september en 2 maandag oktober vraagt de partij input van ervaringsdeskundigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg Beleid logo klein

ELBURG -  Op 25 september 2017 neemt Theo Pouwels tijdens de raadsvergadering afscheid als raadslid namens Elburg Beleid. Dit afscheid is ingegeven door omstandigheden in de familiesfeer.

Sinds de oprichting van Elburg Beleid in 2010 heeft Pouwels, tot 2016 als fractievoorzitter en als raadslid gefunctioneerd. Als ondernemer gaf hij een kenmerkende invulling en frisheid aan zijn raadslidmaatschap. 'Elburg en zeker ook Elburg Beleid zal hem gaan missen, maar is dankbaar voor zijn inbreng en inzet de afgelopen jaren,'aldus een woordvoerder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MargaELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Elburger VVD op donderdag 24 augustus is Marga Schoots unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.
Marga Schoots heeft de afgelopen jaren haar sporen verdiend in de Gemeenteraad van Elburg, waar ze sinds 2014 fractievoorzitter van de VVD is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ingezonden door Algemeen Belang

ELBURG - Veel ondernemers in Elburg zijn duidelijk; ze voelen zich eerder gedupeerd door de kermis op het Schootsveld dan dat het hen iets oplevert. Tijdens de Vestingdagen is het voor bezoekers vaak zoeken naar een parkeerplekje. Een dergelijke attractie op een zo belangrijke parkeerplaats is zeker in het hoogseizoen niet wenselijk. Voor Algemeen Belang een duidelijk signaal; volgend jaar geen vergunning meer verstrekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie in Gelderland wil dat Gelderse pluimveehouders op korte termijn een financiële tegemoetkoming moeten kunnen ontvangen voor de schade die is geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil. De partij dringt er bij het provinciebestuur op aan om de lobby van de pluimveesector te ondersteunen en waar nodig met overbruggingsmaatregelen te komen om pluimveehouders te helpen het hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP

ELBURG - Onlangs werd, dankzij een bericht van Winkeliersvereniging Elburg, duidelijk dat de laatste geldautomaat uit Vesting Elburg zou verdwijnen. Dat mocht volgens de middenstanders niet gebeuren en de SGP begreep dat terdege. Mede dankzij de online petitie die de SGP organiseerde, en in korte tijd zo’n 250 keer getekend werd, ondernam waarnemend burgemeester Harry Dijksma actie. Op aandringen van Dijksma heeft SNS bank besloten dat in de Elburger Hema een nieuwe geldautomaat gevestigd wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20170718 202054 foto camperplek nabij vesting Elburg

ELBURG - De gemeente Elburg is in toeristisch Nederland een populaire campergemeente. Dit komt door de prima campervoorziening aan de haven. De motorhomes, zoals ze die in België noemen, komen graag naar Elburg. Dichtbij het stadje, de sfeer, lekker eten, pondje paling halen, de gezelligheid tijdens de vestingdagen, senioren onder elkaar en de entourage van dit gebied worden genoemd.

Een rondje langs de camperaars leert al gauw dat Elburg deze doelgroep kwijtraakt als er geen nieuwe plek komt nabij de Vesting, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Onder andere naar aanleiding van publicaties in de landelijke media over de mogelijk versnelde groei van Lelystad Airport heeft de ChristenUnie Elburg vragen gesteld aan het college. De ChristenUnie Elburg wil van het college duidelijkheid hebben over deze en een aantal andere zaken.

Vliegveld Lelystad gaat de komende jaren uitbreiden om Schiphol te ontzien. De afgelopen maanden waren er al berichten over drukte op Schiphol.  De mogelijk versnelde groei is voor sommigen dan ook niet geheel onverwacht. De ChristenUnie Elburg wil van het college weten in hoeverre ze kennis heeft van de mogelijk versnelde groei (bv. via de Alderstafel). Daarbij wil de ChristenUnie o.a. helderheid over tijdlijnen en aantallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is een motie van CU, CDA, SGP en Algemeen Belang aangenomen waarin aangegeven wordt dat tijdens Defqon1  “de grenzen van wat acceptabel is overschreden zijn”.  De VVD neemt nadrukkelijk afstand van deze motie De als gevolg van dit evenement ervaren overlast bestond vooral uit hinder vanwege verkeersdrukte en geluidsoverlast. Kijkend naar de verkeersdrukte, dan was het inderdaad druk. Deze drukte is echter niet uitzonderlijk. Zo veroorzaakte ook het festival Opwekking de afgelopen jaren de nodige overlast op dit gebied. Vreemd genoeg heeft deze drukte niet tot vragen of moties van de indienende partijen geleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

christenunie elburg

Deze maand is ChristenUnie Elburg in gesprek gegaan met inwoners in alle kernen van de gemeente Elburg. De partij deed dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Veel inwoners waren positief verrast en waren bereid om tijd te maken en het gesprek aan te gaan. Tijdens de gesprekken zijn allerlei onderwerpen besproken. Het ging over grote landelijke thema's, zoals de bureaucratie in de zorg. Maar ook hele concrete punten over verkeersveiligheid, voorzieningen voor ouderen of speelterreinen voor kinderen kwamen aan bod. De reacties neemt ChristenUnie Elburg mee bij het schrijven van haar verkiezingsprogramma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)