20180222 Duurzaamheidsdag

ELBURG - Tijdens de Duurzaamheidsdag op 22 februari presenteerden 250 leerlingen van Lambert Franckens (LF) concrete ideeën over een groener en schoner milieu. Kandidaat-raadsleden van lokale partijen gingen met de leerlingen in gesprek over de plannen. Namens CDA Elburg was lijsttrekker Cees Dijkhuizen aanwezig: ‘We zijn verrast over het enthousiasme van de jeugd. Dakpannen die energie leveren, meer groen in de wijken en fietszones: met deze voorbeelden laten de leerlingen zien een duidelijk beeld te hebben bij een groene toekomst. Aan die groene toekomst willen we als CDA graag mee helpen bouwen’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto lelystad bord

ELBURG  - De lokale VVD-fracties uit Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde, Epe en Voorst keerden zich eind januari tegen de opening van het vakantievliegveld in 2019 en daarmee tegen de landelijke fractie, partijgenoten in Flevoland en de VVD-minister. Geen van de fracties is tegen vliegveld Lelystad, benadrukken ze, want de lokale VVD ziet wel degelijk de voordelen van een regionaal vliegveld. Maar het feit dat acht jaar laksheid van twee staatssecretarissen leidde tot noodgedwongen laagvliegen over de Veluwe was geen optie. Als de overheid betrouwbaar wil zijn naar Schiphol, dan evenzo naar de Veluwe. Dat geluid heeft nu gewonnen. Al blijft het nog onzeker hoe de verbeteringen in het Wezeper luchtruim op korte termijn vorm krijgen. 'We zijn er nog niet', aldus VVD Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 4063

REGIO - ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug is blij dat de minister kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. Tijdens het voortraject zijn fouten gemaakt in berekeningen en in het proces. Uitstel geeft tijd om een aantal zaken goed uit te zoeken en het vertrouwen terug te winnen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid.  Als Statenfractie van de ChristenUnie hebben we eerder laten weten voor uitstel te zijn. Een besluit over opening van 'Lelystad' kan pas worden genomen nadat de overlast voor de inwoners van de Provincie Gelderland van een aanvaardbaar niveau is. De wettelijke normen voor de bescherming van mens en milieu moeten gehaald worden. En meer zekerheid is nodig dat na herindeling van het luchtruim (in 2023 of zoveel eerder als mogelijk is) vliegtuigen ongehinderd kunnen doorstijgen naar kruishoogte, zodat snel een eind komt aan de onnodig hinderlijke "laagvliegroutes". 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bibliotheek Hoge Enk

HOGE ENK - De ChristenUnie vindt het belangrijk om voorzieningen, zoals de basisschool, het buurthuis en de bibliotheek in alle kernen van de gemeente Elburg te behouden. Om te horen wat er leeft bij de vrijwilligers van de bibliotheek op de Hoge Enk ging de ChristenUnie met een aantal vrijwilligers in gesprek. De bibliotheek op de Hoge Enk bestaat al sinds 1953, eerst zelfstandig, later als uitleenpunt van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Deze locatie van de bibliotheek draait volledig op vrijwilligers, die soms al 25 jaar of langer actief zijn. Het ledental van bijna 200 op een inwoneraantal van ongeveer 1000 onderstreept het belang en de onderlinge betrokkenheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvdepe

ELBURG/EPE - Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft als eerste Tweede Kamerlid Epe bezocht om met verschillende vertegenwoordigers van de lokale VVD-fracties op de Veluwe te praten over de voorgenomen en veelbesproken laagvliegroutes van vliegveld Lelystad.

Onlangs hebben deze zes lokale Veluwse fracties laten weten fel tegen de voorgenomen laagvliegroutes te zijn. Zij hebben gepleit voor het eerst herindelen van het luchtruim, waardoor er sneller veel hoger gevlogen kan worden, alvorens vliegveld Lelystad te openen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

foto aftrap

ELBURG  -  Vandaag lanceert SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar eigen jongerencampagne! Met hun eigen speerpunten en kandidaat gaan ze de jongeren in de gemeenten Elburg en Oldebroek opzoeken! SGP-jongeren Elburg/Oldebroek lanceert deze campagne omdat ze zien dat nog veel jongeren thuis blijven bij verkiezingen. Ze nemen meestal niet de tijd om de lange verkiezingsprogramma’s door te nemen. Daarom gaan de lokale jongeren van de SGP zélf de jongeren opzoeken met een speciale flyer, waarin heldere en concrete speerpunten staan. Ook presenteren ze hun eigen jongerenkandidaat, die zich hier hard voor zal maken, voor én na de verkiezingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180215 212148

DOORNSPIJK - Op donderdagavond 15 februari 2018 stond er een werkbezoek gepland van Algemeen Belang met het dagelijks bestuur van Dorpshuis de Deel. Belangrijkste gespreksonderwerp werd het accommodatiebeleid. Hierover is er veel onduidelijk is, zo blijkt in het gesprek. Algemeen Belang heeft hierover inmiddels schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en wil dat het bestuur zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd. In oktober vorig jaar was er een informatiebijeenkomst over het nieuwe accommodatiebeleid. De gemeente is bezig met het opstellen van een visie, die inzicht moet bieden in maatregelen die nodig zijn om maatschappelijke activiteiten te huisvesten en alle gebouwen in de gemeente zo optimaal mogelijk te benutten. “Wij hebben na deze informatiebijeenkomst niets meer van de gemeente vernomen en weten niet waar wij aan toe zijn”, zegt de bestuursvoorzitter Henk Vrijheid.  Verder is er bij het bestuur van De Deel onzekerheid over een ingediend verzoek voor grootschalig investeringen voor De Deel, waaronder ook duurzaamheidsmaatregelen. “Dit verzoek wordt niet beantwoord en daarom kunnen wij niet verder”, licht de penningmeester Klaas van Zalk toe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kringloop Elburg

ELBURG - Op zaterdag 10 februari bracht ChristenUnie Elburg een bezoek aan Kringloop Elburg. Kringloop Elburg werkt met veel betrokken vrijwilligers en levert een belangrijke bijdrage aan verschillende doelen in de gemeente Elburg. Daarnaast heeft de winkel een sterke sociale functie. Veel inwoners brengen regelmatig een bezoek aan de winkel. Ook biedt Kringloopwinkel Elburg mogelijkheden voor inwoners die minder te besteden hebben. Kringloop Elburg is in 1993 opgericht ter ondersteuning van de Hervormde Gemeente Elburg. Sinds 2011 heeft de kringloop een mooi pand op bedrijventerrein Kruismaten. Er wordt al volop gewerkt aan de viering van het 25-jarig bestaan op zaterdag 30 juni 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Elburg 2

ELBURG - CDA Elburg en Harderwijk hebben met Mona Keijzer (CDA) de ontwikkelingen in het MKB besproken. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en zet zich met hart en ziel in voor de toekomst van ondernemend Nederland. De van oorsprong Volendamse staatssecretaris sprak in Harderwijk met de CDA-afdelingen van beide vissersplaatsen over actuele onderwerpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Referendum

Woensdag 21 maart 2018 wordt gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Sleepwet). We gaan dus met twee uitnodigingen naar het stembureau om onze mening te geven over twee verschillende onderwerpen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een puur lokale aangelegenheid. We kiezen voor de komende periode onze eigen Elburgse volksvertegenwoordigers uit deelnemende politieke partijen. Het raadgevend referendum over de “sleepwet” is een landelijke aangelegenheid. Wij, inwoners van Elburg, adviseren de landelijke politiek, de Tweede Kamer, over het al dan niet aannemen van de wet in zijn huidige ontwerp. Dit referendum is er gekomen omdat minimaal ruim 400.000 mensen van mening zijn dat de rechtsbescherming van de burger in de ontwerpwet onvoldoende is gewaarborgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab persbericht mfc

ELBURG - Maandagavond heeft de fractie van Algemeen Belang kritische vragen gesteld over de samenwerkingsproblemen tussen het bestuur van het MFC-Aperloo en de gemeente. Het bestuur heeft geen vertrouwen in een voortvarende aanpak. Er zijn al lang bestaande fysieke problemen in het pand, zoals de klimaatbeheersing en het realiseren van een grotere lift. Er is echter tot op heden nog steeds geen oplossing. En dit is helaas niet het enige. Het bestuur heeft ideeën hoe zij voor de toekomst van het MFC-Aperloo een rendabele accommodatie kunnen maken: een gebouw dat een trefpunt is voor alle inwoners van ’t Harde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

Lelystad en de daarmee gemoeide vertrek- en aanvliegroutes. Deze routes gaan onder andere op geringe hoogte over of vlak langs vele kernen op de Veluwe. Veel van de lokale VVD-fracties in de getroffen gemeentes komen op voor de belangen van inwoners en ondernemers. Belangen die kunnen verschillen van de nationale belangen van hun partijgenoten in Den Haag.

Wij, lokale fracties van de VVD op de Veluwe, dringen aan op uitstel van de opening van Vliegveld Lelystad. Uitstel totdat aan alle randvoorwaarden en informatie vergaring is voldaan om een goed besluit te nemen. Een besluit waarbij ook de belangen van de inwoners van Oost-Nederland maximaal zijn behartigd en beschermd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20180126 105609

ELBURG - CDA Elburg heeft een werkbezoek aan Van Kinsbergen college in Elburg gebracht. Tijdens het bezoek hebben lijsttrekker Cees Dijkhuizen en kandidaat-raadslid Anita Kloosterman-Barneveld met schoolleider Heidy van den Berg gesproken over de groei van de school, de toekomstplannen en de vernieuwing van het onderwijs. CDA Elburg hecht veel belang aan goed onderwijs. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 8630

OLDEBROEK - Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert -Jan Segers bezocht vrijdag 26 januari de gemeente Oldebroek , één van de 'wiegen' van de ChristenUnie.  Hij loste daarmee een belofte in die hij in de zomer van 2017 had gedaan tijdens de vorming van een nieuw kabinet. Er ontstond een spannend moment toen het over medische en ethische vraagstukken ging.  Segers zei aan de onderhandelingstafel dat hij het wel moest kunnen uitleggen aan de mensen in de gemeente Oldebroek.. Aan die belofte hield de ChristenUnie Oldebroek hem . In een ontspannen setting mochten de aanwezigen Segers het hemd van het lijf vragen waarbij onderwerpen als AOW leeftijd, vliegveld Lelystad en de werkdruk in het basisonderwijs de revue passeerden. Daarnaast bezocht Segers die dag  twee bedrijven:  IJslander BV en CelaVita BV.

Foto's Alida Bosma

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

ELBURG - De CDA fractie in de gemeenteraad van Elburg heeft schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gesteld. De fractieleden maken zich zorgen over mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Landelijk is daar veel aandacht voor want uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van de mensen met een arbeidsbeperking geen regulier werk heeft gevonden. Cees Dijkhuizen is lid van de CDA fractie in de gemeenteraad. Hij heeft namens de CDA fractie de vragen ingediend. Hij wil graag van het College in Elburg horen hoe de situatie in Elburg is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1256v

ELBURG - Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Soms lukt het inwoners door omstandigheden niet meer om dingen zelf op te pakken. Deze inwoners kunnen wel wat hulp gebruiken. Om de daad bij het woord te voegen hebben zeven mensen van ChristenUnie Elburg op zaterdag 13 januari bij iemand flink de handen uit de mouwen gestoken. Tijdens de klus zijn de hal en de keuken onder begeleiding van Stichting Present van een frisse laag verf voorzien. Engline Elzerman (coördinator Stichting Present Elburg): “Het resultaat is prachtig. Een mooi begin van 2018 voor de groep vrijwilligers en zeker voor de ontvanger. Samen bouwen we aan een mooie samenleving!”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto winkelcentrum t Harde

't HARDE - Tijdens de commissievergadering van 8 januari stond het ontbinden van de overeenkomst Centrumplan ’t Harde op de agenda. Hierbij wordt de grond terug gekocht van de projectontwikkelaar voor een bedrag van € 925.000,-. VVD Elburg wil voor de sloop van het laatste stukje van het oude winkelcentrum op 't Harde antwoord krijgen van wethouder Polinder (SGP) over wat de verdere plannen en consequenties zijn.

Wethouder Polinder kwam echter naar de commissievergadering met een onvoldoende onderbouwd plan. De VVD gaf aan geen goed overwogen standpunt in te kunnen nemen, als niet alle feiten op tafel worden gelegd. En juist daar wringt de schoen. Terugkoop is één, maar wat voor kosten komen er vervolgens nog om de hoek kijken? Hoe hoog zijn de sloopkosten en de kosten voor het bouwrijp maken van het terrein?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda logo

Het CDA wil meer transparantie in de besluitvorming rond Lelystad Airport. Sinds het besluit net voor de zomer over de aanvliegroutes van en naar het vliegveld, zijn veel mensen telkens weer overvallen door de gevolgen hiervan. Vliegtuigen vliegen veel lager dan van te voren werd verwacht en doen dit ook over zeer lange stukken. Hierdoor wordt een groot deel van de inwoners van Gelderland geconfronteerd met geluidsoverlast en zijn er zorgen op het gebied van de veiligheid. De gebrekkige communicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het niet betrekken van inwoners, ondernemers en overheden bij deze besluiten heeft ervoor gezorgd dat het wantrouwen bij inwoners groot is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Engelina van Steenbrugge Spiering 28 2 15

ARNHEM -  De Europese commissie heeft recent uitspraak gedaan inzake de vergoeding aan getroffen fipronil pluimvee bedrijven in België. De Europese Commissie meldt dat het geen staatssteun betreft aangezien het een uitzonderlijke gebeurtenis is.

In navolging op de vragen van de Tweede Kamer fracties van het CDA en de ChristenUnie heeft Engelina van Steenbrugge-Spiering van CDA Gelderland samen met Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD Elburg naar Tweede Kamer

Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek gingen 19 december jl. naar de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen over Lelystad Airport. Deze petitie gaven zij aan Agnes Mulder (CDA), voorzitter Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. VVD Elburg heeft er hard aan getrokken om andere partijen te overtuigen van het belang om naar Den Haag af te reizen. Al in de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 9 oktober jl. heeft VVD-raadslid Rick van Velthuysen expliciet aangegeven naar Den Haag te willen gaan om zo de bewustwording te vergroten bij de betrokken Kamerleden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)