Elburg Beleid logo klein

ELBURG -  Op 25 september 2017 neemt Theo Pouwels tijdens de raadsvergadering afscheid als raadslid namens Elburg Beleid. Dit afscheid is ingegeven door omstandigheden in de familiesfeer.

Sinds de oprichting van Elburg Beleid in 2010 heeft Pouwels, tot 2016 als fractievoorzitter en als raadslid gefunctioneerd. Als ondernemer gaf hij een kenmerkende invulling en frisheid aan zijn raadslidmaatschap. 'Elburg en zeker ook Elburg Beleid zal hem gaan missen, maar is dankbaar voor zijn inbreng en inzet de afgelopen jaren,'aldus een woordvoerder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

MargaELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering van de Elburger VVD op donderdag 24 augustus is Marga Schoots unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.
Marga Schoots heeft de afgelopen jaren haar sporen verdiend in de Gemeenteraad van Elburg, waar ze sinds 2014 fractievoorzitter van de VVD is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ingezonden door Algemeen Belang

ELBURG - Veel ondernemers in Elburg zijn duidelijk; ze voelen zich eerder gedupeerd door de kermis op het Schootsveld dan dat het hen iets oplevert. Tijdens de Vestingdagen is het voor bezoekers vaak zoeken naar een parkeerplekje. Een dergelijke attractie op een zo belangrijke parkeerplaats is zeker in het hoogseizoen niet wenselijk. Voor Algemeen Belang een duidelijk signaal; volgend jaar geen vergunning meer verstrekken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

De ChristenUnie in Gelderland wil dat Gelderse pluimveehouders op korte termijn een financiële tegemoetkoming moeten kunnen ontvangen voor de schade die is geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil. De partij dringt er bij het provinciebestuur op aan om de lobby van de pluimveesector te ondersteunen en waar nodig met overbruggingsmaatregelen te komen om pluimveehouders te helpen het hoofd boven water te houden in deze moeilijke tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP

ELBURG - Onlangs werd, dankzij een bericht van Winkeliersvereniging Elburg, duidelijk dat de laatste geldautomaat uit Vesting Elburg zou verdwijnen. Dat mocht volgens de middenstanders niet gebeuren en de SGP begreep dat terdege. Mede dankzij de online petitie die de SGP organiseerde, en in korte tijd zo’n 250 keer getekend werd, ondernam waarnemend burgemeester Harry Dijksma actie. Op aandringen van Dijksma heeft SNS bank besloten dat in de Elburger Hema een nieuwe geldautomaat gevestigd wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20170718 202054 foto camperplek nabij vesting Elburg

ELBURG - De gemeente Elburg is in toeristisch Nederland een populaire campergemeente. Dit komt door de prima campervoorziening aan de haven. De motorhomes, zoals ze die in België noemen, komen graag naar Elburg. Dichtbij het stadje, de sfeer, lekker eten, pondje paling halen, de gezelligheid tijdens de vestingdagen, senioren onder elkaar en de entourage van dit gebied worden genoemd.

Een rondje langs de camperaars leert al gauw dat Elburg deze doelgroep kwijtraakt als er geen nieuwe plek komt nabij de Vesting, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CU

Onder andere naar aanleiding van publicaties in de landelijke media over de mogelijk versnelde groei van Lelystad Airport heeft de ChristenUnie Elburg vragen gesteld aan het college. De ChristenUnie Elburg wil van het college duidelijkheid hebben over deze en een aantal andere zaken.

Vliegveld Lelystad gaat de komende jaren uitbreiden om Schiphol te ontzien. De afgelopen maanden waren er al berichten over drukte op Schiphol.  De mogelijk versnelde groei is voor sommigen dan ook niet geheel onverwacht. De ChristenUnie Elburg wil van het college weten in hoeverre ze kennis heeft van de mogelijk versnelde groei (bv. via de Alderstafel). Daarbij wil de ChristenUnie o.a. helderheid over tijdlijnen en aantallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VVD

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli is een motie van CU, CDA, SGP en Algemeen Belang aangenomen waarin aangegeven wordt dat tijdens Defqon1  “de grenzen van wat acceptabel is overschreden zijn”.  De VVD neemt nadrukkelijk afstand van deze motie De als gevolg van dit evenement ervaren overlast bestond vooral uit hinder vanwege verkeersdrukte en geluidsoverlast. Kijkend naar de verkeersdrukte, dan was het inderdaad druk. Deze drukte is echter niet uitzonderlijk. Zo veroorzaakte ook het festival Opwekking de afgelopen jaren de nodige overlast op dit gebied. Vreemd genoeg heeft deze drukte niet tot vragen of moties van de indienende partijen geleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

christenunie elburg

Deze maand is ChristenUnie Elburg in gesprek gegaan met inwoners in alle kernen van de gemeente Elburg. De partij deed dit ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Veel inwoners waren positief verrast en waren bereid om tijd te maken en het gesprek aan te gaan. Tijdens de gesprekken zijn allerlei onderwerpen besproken. Het ging over grote landelijke thema's, zoals de bureaucratie in de zorg. Maar ook hele concrete punten over verkeersveiligheid, voorzieningen voor ouderen of speelterreinen voor kinderen kwamen aan bod. De reacties neemt ChristenUnie Elburg mee bij het schrijven van haar verkiezingsprogramma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cees

door Cees Dijkhuizen

CDA Elburg heeft de ambitie met een aansprekend programma de verkiezingen in te gaan volgend jaar. Daarvoor is het nodig aan te sluiten op de ideeën en problemen die er in de gemeente spelen. Als Kernteam GR2018 staan Anita Kloosterman, Ramon Blaauw, Cees Dijkhuizen en Johan Hiddink daarom klaar voor uw input! Het Kernteam heeft gesprekken gevoerd met alle wijk- en dorpscomités in de gemeente, stichting Wiel, de wijkagent en vele anderen tijdens (gemeentelijke en/of regionale) bijeenkomsten over de toekomst van de jeugdhulp, de omgeving en de detailhandel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

debat

door Cees Dijkhuizen

ELBURG - Bij het maken van een Omgevingsvisie over de toekomst van je gemeente, mag een goed gesprek met de komende generatie niet ontbreken. Daarom gingen de leerlingen uit atheneum 5 van het Lambert Franckens op 7 juni in debat met raadsleden uit Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Het debat stond onder leiding van Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling in Delft. Aan de hand van stellingen is met de leerlingen gediscussieerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CHRISTENUNIE

ELBURG - ChristenUnie Elburg roept inwoners op om belangrijke onderwerpen aan te dragen en meningen te delen. De ChristenUnie is gestart met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en wil inwoners daar nadrukkelijk bij betrekken. Op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni hoort de ChristenUnie daarom graag welke onderwerpen u belangrijk vindt. De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie veel geïnvesteerd in onderwerpen als zorg, duurzaamheid en leefbaarheid in de kernen. Heeft u als inwoner van de gemeente Elburg vragen of vindt u dat er meer aandacht moet zijn voor bepaalde onderwerpen?

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

REGIO - De afgelopen weken zijn veel verhalen in de media gekomen over het wildbeheer op de Veluwe. Het CDA Gelderland constateert dat niet alle berichten op feiten berust. Vandaar dat zij schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college van gedeputeerde staten om hen volledig te informeren over het wild en het wildbeheer.

Engelina van Steenbrugge: "Vorig jaar hebben we al vragen gesteld over de wildstand. We weten dat het aantal groot wild op de Veluwe is toegenomen. Dit is aan de ene kant mooi voor de toeristen die grote kansen hebben om wild te treffen als zij op de Veluwe struinen. Maar aan de andere kant levert dit ook overlast en gevaarlijke situaties op. Denk daarbij aan verkeersoverlast en overlast bij agrariërs en tuineigenaren."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda elburg

ELBURG - Cees Dijkuizen van het CDA in Elburg laat weten: 'Het aantal jongeren dat ooit alcohol heeft gedronken daalt nog steeds in Elburg. Dat is goed nieuws en daarom moeten we op de ingeslagen weg doorgaan. De raad heeft daarom het Preventie- en Handhavingsplan in het kader van alcohol vastgesteld'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab

ELBURG - Voor Algemeen Belang is het duidelijk; kinderen moeten gelijke kansen en mogelijkheden hebben. Ongeacht de financiële positie van de ouder(s). “Ze vormen dé toekomst en zijn in een minimasituatie vaak ‘het kind van de rekening’”; aldus Agaath de Weerd van Algemeen Belang. Vijf jaar geleden heeft Algemeen Belang, in de persoon van Freek van der Heide jr., vanuit een aanbeveling van het Verwey Jonker Instituut, een motie ingediend om meer aandacht te schenken aan kinderen en jongeren die leven in een kwetsbare financiële positie. Wat Freek van der Heide betreft moest juist het kind centraal staan in het armoedebeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo CU

REGIO - Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in het MKB – ook in Gelderland. Het Midden- en Kleinbedrijf is dé banenmotor van de Gelderse economie en de Provincie heeft het MKB als doelgroep genoemd in het provinciaal economisch beleid. Toch is er voor familiebedrijven geen specifieke aandacht in het Gelderse beleid. ChristenUnie Statenlid Janneke Slingerland wil van het College horen of en hoe de provincie Gelderland zich meer inzetten wil voor de familiebedrijven in het MKB. Ze heeft vandaag hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - De fracties van ChristenUnie en CDA in Elburg willen dat meer kinderen kunnen meedoen. Beide partijen stellen voor het Kindpakket in het minimabeleid uit te breiden, zodat 500 kinderen in gezinnen met een laag inkomen een beroep zouden kunnen doen op het Kindpakket. Ouders kunnen kosten die ze maken voor hun kinderen terugvragen bij de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om gymkleding, schoolreisjes, een computer of tablet, de kosten van een lidmaatschap bij een sportvereniging, kinderfeestjes, een dagje weg naar een pretpark of de kosten van een nieuwe winterjas.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1160602

ELBURG - Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van Algemeen Belang Henk Wessel gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Na een voordracht door het bestuur herkozen de leden Henk overtuigend. Inmiddels behoort hij bij een van de langstzittende wethouders in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

ELBURG - Donderdagavond 20 april hield CDA afdeling Elburg haar voorjaarsledenvergadering. Hierin werd ook de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met veel enthousiasme is het CDA Elburg aan de voorbereiding hiervoor begonnen. Voor de pauze stond er onder andere een bestuursverkiezing op de agenda. Na zes jaar voorzitterschap trad Peter van der Neut af. In zijn plaats werd Johan Hiddink tot voorzitter van het afdelingsbestuur benoemd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19 04 2017 pic

De lokale commissie van SGP-jongeren in Elburg/Oldebroek maakte gisteren bekend op 23 juni een borrel te gaan houden met Kees van der Staaij over de islam. Dit werd verspreid op social media waarna Tim Hofman twitterde: 'Keesie die komt grienen over Islam om af te sluiten met dat homo's niet mogen trouwen en nee ik zag ook liever geen wijve bij de partij nee.'  Dit was voor Tom de Nooijer (Voorzitter SGP-jongeren Elburg/Oldebroek) aanleiding om namens de commissie een open brief te sturen naar Tim Hofman:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)