CDA

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Lokale schone energie zal zeker een belangrijk thema zijn. Het CDA Gelderland trapte 4 april af in de Radstake door de lokale fracties uit de provincie te informeren over het grote belang van deze zaak. Pieter van der Ploeg van Alliander, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Antoinet van Helvoirt van het Waterschap Rijn en IJssel vertelden de bestuurders over het belang van de energietransitie van fossiele naar duurzame, schone energie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

energieloket grELBURG - De ChristenUnie Elburg heeft een werkbezoek gebracht aan het Energieloket Elburg en Veluwe Duurzaam. Tijdens het bezoek werd gesproken over verschillende thema’s op het gebied van duurzaamheid. Eva Petra Simon, drijvende kracht achter Veluwe Duurzaam, geeft helder aan dat de focus te veel op energie(transitie) ligt, maar dat juist ook andere duurzaamheidsaspecten nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. Tijdens het werkbezoek heeft de fractie van de ChristenUnie Elburg een uitgebreide toelichting gekregen over het ontstaan van Veluwe Duurzaam en het energieloket.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

share imageELBURG - Afgelopen zaterdag kwamen de VVD fractie voorzitters Thom van Campen uit Zwolle, Beent Keulen uit Kampen, Marga Schoots uit Elburg, Gina Guldenaar uit Hattem en Henk Kemp van VVD Oldebroek, bijeen in het Zwolsche stadhuis om te praten over het VVD Hanzenetwerk in oprichting.

Besproken werd wat zij voor elkaar en de gemeenten kunnen betekenen nu de landelijke VVD organisatie een regionetwerk voorstaat in plaats van VVD afdelingsbesturen per gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7934 1ELBURG - De SGP-afdeling Elburg heeft al vroeg een eerste stap gezet naar de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2018. Jan Krooneman is voor de derde keer aangewezen als lijsttrekker van de SGP-kandidatenlijst in de gemeente Elburg.

Het bestuur, dat unaniem achter de keuze staat, heeft Jan Krooneman tijdens de ledenvergadering voorgedragen. Deze is met de voordracht akkoord gegaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo pvda

Beste inwoners van de gemeente Elburg,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de PvdA op 15 maart een enorme nederlaag heeft geleden. Het mag duidelijk zijn dat de teleurstelling ook bij ons als afdeling enorm groot is en dat er veel vragen leven. Is de PvdA onvoldoende in staat geweest om het sociaal democratische gedachtengoed voor het voetlicht te brengen? Heeft de PvdA in de ogen van de kiezer de afgelopen vier jaar te veel een VVD beleid uitgevoerd?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

Het CDA vraagt het nieuwe kabinet om aandacht te besteden aan de problematiek op en rond de A28. Deze snelweg die het westen van Nederland verbindt met het noorden en oosten is een belangrijke verkeersader die de laatste jaren snel volloopt. “Het verkeer dat gebruikt maakt van deze weg neemt snel toe” aldus Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA. “Er zijn tegenwoordig dagelijks op de verschillende plekken files op het traject tussen Amersfoort en Zwolle. Daarnaast neemt ook de druk op het onderliggend wegennet snel toe doordat automobilisten de files proberen te vermijden. De gemeente Ermelo, Putten en Nijkerk ondervinden hier veel hinder van.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd elburgVan fouten moet je leren! Wie is er niet groot geworden met deze opvoedkundige wijsheid. De Gemeente Elburg vertoont wat dat betreft ook menselijke trekjes en ze heeft geprobeerd te leren van haar (al dan niet aan te rekenen) fouten bij de nieuwbouw van het Winkelcentrum op 't Harde.

Enkele gemeenteraadsleden, diverse ambtenaren en het College hebben zich maandenlang gebogen om allereerst te kunnen komen tot een deugdelijk feitenrelaas, vervolgens kwam het College van Burgemeester en Wethouders tot vier prima aanbevelingen, zodat alle (bouw)projecten nu en in de toekomst baat zouden kunnen hebben van het geleerde uit het verleden, de zogeheten Lessons to be learned en daarbij was het College wel op zoek naar borging, zodat alle valkuilen in de toekomst (maar ook het heden) automatisch gemeden zouden worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Elburg

't HARDE - Vrijwilligers van de ChristenUnie in Elburg hebben maandag meegelopen en gefietst in een estafette van Groningen naar Den Haag. Zo brengen ze een boodschap uit Elburg naar de Tweede Kamer. De ChristenUnie vindt het belangrijk stem te geven aan de regio’s van Nederland. Daarom worden vanuit heel Nederland oproepen verzameld aan de nieuwe Tweede Kamer die op 15 maart verkozen wordt. Tijdens de estafette van ruim 250 kilometer geven inwoners van maar liefst 29 gemeenten het stokje aan elkaar over. Vanuit elke gemeente wordt een oproep aan het estafettestokje toegevoegd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boerderij

De fracties van de ChristenUnie en de SGP willen dat gezinsbedrijven niet met extra lasten geconfronteerd worden bij de invoering van het nieuwe plussenbeleid van de Provincie Gelderland. Bedrijven die van oudsher het landschap hebben bepaald als drager van de landschappelijke kwaliteit worden nu geconfronteerd met een stevige kostenpost om mee te kunnen gaan in de noodzakelijk schaalvergroting. Op dit punt zullen beide fracties woensdag met een gezamenlijk amendement komen en we verwachten van die politieke partijen die zich altijd beroepen op het feit dat ze agrarische bedrijvigheid willen ondersteunen ook daadwerkelijk steun geven aan de gezinsbedrijven in Gelderland en dus het amendement zullen steunen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

LOGO CU web GROOT transparantELBURG - Begin 2016 heeft de ChristenUnie Elburg het college attent gemaakt op de onduidelijke verkeerssituatie bij de haven voor voetgangers en fietsers en gevraagd te onderzoeken hoe verbetering plaats kan vinden. Ook levert het gemengd gebruik van hetzelfde pad door fietsers en voetgangers onveiligheid en irritatie op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Lokaal in de kamer Poster

ELBURG - Op 15 maart doet Lokaal in de Kamer (lijst 24) mee aan de landelijke verkiezingen. Deze partij is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen. De doelstelling is om de basis van de partij uit te breiden en uiteindelijk samen te werken met lokale partijen in alle gemeenten in Nederland. Lokaal in de Kamer is van mening, dat besluitvorming in Den Haag zoveel als mogelijk van onderaf dient te komen. Vandaar nu deelname aan de landelijke verkiezingen in maart aanstaande. Via de diverse mediakanalen van de partij (www.lokaalindekamer.nl, www.facebook.com/lokaalindekamer,www.twitter.com/lokaalindekamer), vinden geïnteresseerden alle denkbare en benodigde informatie over de partij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sg

ELBURG - Zowel de provinciale als de gemeentelijke fractie van de SGP in Gelderland en Elburg waren woensdagmiddag te gast bij Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging. “Het gaat goed. We zoeken dringend nieuwe collega’s”, zo vat Willem van Klompenburg de stand van zaken in zijn bedrijf samen. Door samen te werken op provinciaal en lokaal niveau kan er meer bereikt worden voor het bedrijfsleven en bijbehorende werkgelegenheid. In de gesprekken tussen de SGP-leden van de Gelderse Provinciale Staten en de SGP-gemeenteraadsleden werd wel duidelijk dat met name op lange termijn er kansen voor gemeente Elburg liggen. Kansen op het gebied van ondernemen, werkgelegenheid en bijbehorende infrastructurele ontwikkelingen. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zal de Elburger SGP ook dit thema nadrukkelijk in haar verkiezingsprogramma verwerken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA

REGIO - De Provinciale Statenfractie van CDA Gelderland wil dat de provincie Gelderland onderzoekt hoe zij meer kan doen voor en met familiebedrijven. Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart, woordvoerder Regionale economie: “Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie. Ook in het werkdocument “De kracht van Oost-Nederland” wordt aangegeven dat familiebedrijven zorgen voor stabiliteit en dat zij hechte wortels hebben in de lokale gemeenschap. Daarnaast hebben familiebedrijven met specifieke uitdagingen te maken, waar ze soms wat extra steun bij nodig hebben. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging en goed bestuur.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGPDOR

OOSTENDORP - In twee jaar tijd heeft de Dorcas winkel in Oostendorp een eigen plaats in de Elburger maatschappij veroverd. Tijdens het werkbezoek van de Elburger SGP-afdeling blijkt wel dat dit een welverdiende positie is. “Dit werk geeft ons meer voldoening dan euro’s”, zo verklaart voorzitter Jan van den Berg. De SGP-gemeenteraadsleden en het afdelingsbestuur bezoeken graag bedrijven, organisaties en instellingen in de gemeente. Nadat onlangs Viskwekerij Timmerman in Doornspijk is bezocht, werd de Elburger SGP warm onthaald in de grote Dorcas-winkel. Onder het genot van goede koffie en dito appeltaart praatte Jan van den Berg de afdelingsvoorzitter Gerrit Wijnne en raadsleden Jan Beens en Arjan Klein bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Kandidaat Harold Zoet

NOORD-VELUWE - Kandidaat-Kamerlid voor het CDA Harold Zoet uit Wezep heeft tijdens het CDA-congresweekend aandacht gevraagd voor de regio Veluwe. Bereikbaarheid van de regio en werkgelegenheid vindt hij erg belangrijk. Zoet: “Economische groei kan de regio realiseren door de krachtige omgeving. We moeten inspelen op de groei van Zwolle en de ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.”

Hiernaast heeft Zoet zijn regio gepromoot tijdens het weekend. “De Veluwe is het één na mooiste gebied van Nederland en het mooiste gebied van Gelderland. Veluwenaren zijn echte doorzetters en zijn innovatief. Een bezoekje meer dan waard dus! Daarmee zijn recreatie en toerisme ook belangrijke peilers voor groei. We moeten als regio dan ook meegaan in de snelle ontwikkelingen op dit gebied,” aldus Zoet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab

Het samenvoegen van het SW bedrijf en Proson biedt nieuwe kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt! De gemeenten hebben in het kader van de Participatiewet de opdracht om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen op een zo regulier mogelijk arbeidsplek. Algemeen Belang (AB) is blij dat de toekomst van de Inclusiefgroep en Proson een nieuwe impuls krijgt en de positie van de medewerkers is veiliggesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurzaamheidslening

Als we stappen willen maken in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, in 2050 energieneutraal, moeten we zoveel mogelijk mensen en partijen bereiken. Duurzaamheid vraagt om inzet van ons allemaal. ‘’Algemeen Belang (AB) is dan ook blij met het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor woningeigenaren”; aldus Liesbeth ten Have. Woningeigenaren worden gestimuleerd om maatregelen te treffen waarmee zij hun huis kunnen verduurzamen. Door het beschikbaar stellen van deze lening kunnen zij dat ook echt gaan realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3

ELBURG - Vorige week vrijdagavond werd er een uniek Politiek Café georganiseerd in Nederland. Voor het eerst in Nederland hebben de lokale politieke-jongerenorganisaties van de SGP, ChristenUnie en het CDA samen een activiteit georganiseerd. Het Politiek Café had als thema ‘’toegevoegde waarde van christelijke politiek’’ en EO-presentator Tijs van den Brink was te gast om met alle aanwezigen hierover na te denken. De avond begon met een opening, die verzorgd werd door burgemeester Hoogendoorn. Hij las samen met ons uit Jeremia 29. Aansluitend was er een korte overdenking en werd er begonnen met gebed.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - De gemeente Elburg staat in Camperland bekend als ‘campergemeente’ en is voor deze doelgroep een toeristische trekpleister. Door de uitbreiding van de haven komt de gemeentelijke campervoorziening aan de haven te vervallen. Voor Algemeen Belang zou het toestaan van een beperkt aantal camperplaatsen (circa 15) op de nieuwe parkeerplaats “De Oude Vos” aan de Haven een goed alternatief zijn. Wij willen niet de kip met gouden eieren voor onze lokale economie slachten, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK - Op vrijdagavond 16 december zal er een politiek café worden georganiseerd door SGP-jongeren Elburg/Oldebroek, CDJA Noord-West Veluwe en PerspectieF Noord-Veluwe in de Rijsgaardhoeve in Elburg! We zullen bij deze laagdrempelige avond stilstaan bij de vraag: "Wat is de toegevoegde waarde van christelijke politiek?" De spreker is Tijs van den Brink, en de avond zal worden geleid door Sarath Hamstra. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zal de opening bij dit Politiek Café verzorgen. Tijs van den Brink heeft een promotievideo opgenomen, om de vraag van deze avond alvast te introduceren. Hij wil in gesprek gaan over dit onderwerp met jou en nodigt je van harte uit!

 

Schrijf reactie (0 Reacties)