IMG 0968

Provinciale aandacht voor Sjoel Elburg, dichtslibben A28, knelpunt verkeersknooppunt A1/A30, toekomstvisie op Omroep Gelderland, dat waren de thema’s die de ChristenUnie gisteren toegevoegd heeft aan de Provinciale Voorjaarsnota in opmaat naar de begroting 2017. ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug kijkt met tevredenheid terug. Het is mooi om te zien dat we als ChristenUnie een positieve bijdrage kunnen leveren aan het toekomstige beleid van de Provincie Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - ChristenUnie en SGP in Gelderland zien dat doorstroming op en bij het knooppunt A1/A30 en op de A28 steeds moeilijker verloopt. Reden voor de partijen om dit aanhangig te maken in Provinciale Staten om beide op te nemen als knelpunt in de Voorjaarsnota. Pieter Plug van de ChristenUnie Gelderland: ‘Anders blijven maatregelen uit en dat is funest voor de bereikbaarheid van zowel de Regio FoodValley, Amersfoort als de Noord Veluwe’. ‘Gelderland geeft zo een krachtig signaal aan de minister om op dit op te pakken’ aldus Evert Mulder van de SGP Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1110111

REGIO - Afgelopen woensdag heeft de Gelderse ChristenUnie haar leegstandsregister aan gedeputeerde Josan Meijers aangeboden. Dit register in de vorm van een website is een inventarisatie van de leegstand in Gelderland. Hierop kan elke Gelderlander leegstaande panden aanmelden. Gedeputeerde Meijers omarmt het ChristenUnie initiatief om de leegstand in Gelderland in kaart te brengen: ‘Het sterke aan dit leegstandsregister is dat het van iedereen is. Iedereen kan leegstaande panden in Gelderland aanmelden.‘ ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil is blij met de enthousiaste ontvangst van het register. ‘Zo kunnen we in Gelderland werken aan Ruimtelijk Rentmeesterschap’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Elburg investeren in energietransitie

ELBURG - De overheid gebruikt in de gemeente Elburg bovengemiddeld veel energie. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. De gemeenteraad bespreekt 13 juni de conclusies van het onderzoek. Het doel is dat de gemeente binnen tien jaar evenveel energie gebruikt als er lokaal wordt opgewekt. CDA Elburg wil dat er ook geld komt om dit doel te bereiken. Cees Dijkhuizen namens het CDA: ‘De raad heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van de Duurzaamheid. Er is veel ambitie bij de raadsfracties om nu door te pakken. Dat moet ook, want de tijd vliegt en we lopen duidelijk niet voorop’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Erik Jansen v2

ELBURG - In de raadsvergadering van 13 juni 2016 zal naar verwachting Erik Jansen namens de ChristenUnie worden beëdigd als nieuw raadslid van de gemeente Elburg. Erik Jansen volgt Cor Wijnolts op, die helaas afscheid moet nemen. Cor Wijnolts heeft aangegeven de werkzaamheden voor de gemeenteraad niet goed meer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden en privéleven. Fractievoorzitter Han Dickhof geeft aan het erg jammer te vinden dat met Cor een rasondernemer uit de fractie gaat: “Zijn inzicht in (de lokale) economie is voor ons erg belangrijk, en we zijn dan ook blij dat Cor, ondanks dat hij stopt, heeft aangegeven nog steeds advies te willen geven als dat nodig is. Met Erik Jansen krijgen we er een kundig persoon bij. Zijn ervaring op gebied van onderwijs, WMO en minima is een welkome aanvulling.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp elburg oldebroekOLDEBROEK - Vrijdag 26 mei hebben SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek gastlessen gegeven aan groep 7/8 en groep 8 van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. Op 10 mei waren SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek ook al op de Eben Haëzerschool. Vrijdag 26 mei kwamen ze terug om het nog een keer over te doen en de kinderen van groep 7/8 en groep 8 mee te nemen naar de politiek arena van Oldebroek!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

160520 SGPJ 017

OLDEBROEK/ELBURG - Vrijdagavond 20 mei heeft SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar debuutavond gehouden sinds haar oprichting in september vorig jaar. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en Eerste Kamerlid Anneke Wezel (SP) waren hierbij aanwezig. Zij hielden beiden een pitch over de vluchtelingencrisis. Er werd deze avond vooral ingezoomd op de vragen: zit Nederland vol? En hoeveel vluchtelingen kunnen we nog opvangen in Nederland? Na de speeches was er een pauze om even bij te komen.

Kijk HIER voor een fotoserie

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Van Kinsbergen

ELBURG  - Het bestuur en de fractie van de Elburgse PvdA heeft op 12 mei een bezoek gebracht aan het Van Kinsbergen college te Elburg. Een openbare school voor voortgezet onderwijs die ondanks de veel besproken kleur, niet echt bekend is vanwege het onderwijs dat daar aangeboden wordt. Door op bezoek te gaan bij het Van Kinsbergen college wil de PvdA Elburg zicht krijgen op het onderwijs dat daar verzorgd wordt en de huidige ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding SGP jongeren Elburg Oldebroek

OLDEBROEK/ELBURG - Na de oprichting van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek in september vorig jaar zijn er al diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er meegedaan samen met de SGP-fractie in Oldebroek aan NL-Doet, waar we de handen uit de mouwen hebben gestoken in Hattemerbroek. Ook is er deze maand een gastles gegeven aan een combi-groep op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek over lokale politiek. Intern is er ook veel werk verzet om de leden weer actief te krijgen voor SGP-jongeren in deze omgeving. Op vrijdagavond 20 mei wordt de eerste grote avond gehouden waar leden en andere belangstellenden elkaar zullen treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het vluchtelingenprobleem houdt de gemoederen in heel Nederland bezig. Het debat hierover dient dan ook met de voltallige gemeenteraad van Elburg gevoerd te worden. Ook in Elburg zullen over dit onderwerp moeilijke vragen beantwoord en lastige keuzes gemaakt moeten worden, zowel financieel als maatschappelijk. Hierbij is het van groot belang dat alle argumenten gehoord en gewogen worden. De VVD vindt het om die reden bijzonder spijtig dat dit debat uitgerekend in de komende meivakantie plaats moet gaan vinden. Dit vooral, omdat de regel bestaat dat er tijdens schoolvakanties geen raadsvergaderingen plaats vinden. Dat er ondanks deze afspraak überhaupt een vergadering gepland is, is al vervelend genoeg, maar dat er tijdens deze raadsvergadering zo’n belangrijk thema op de agenda blijft staan is wat de VVD betreft bijzonder ongelukkig voor het te voeren lokale democratische proces.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Gert Jan Segers

ELBURG - Vrijdag 1 april bracht Gert-Jan Segers (partijleider en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer) een bezoek aan Elburg. Hij sloot hiermee zijn kennismakingstoer door de provincie Gelderland af. Uit handen van steunfractielid Michiel van Putten van ChristenUnie Elburg ontving Gert-Jan Segers een miniatuur van de Elburger Vischpoort.

Na een rondleiding bij Sjoel Elburg werden de aanwezigen in restaurant De Haas welkom geheten door Pieter Plug (Statenlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gelderland). Na een korte toespraak van Gert-Jan Segers konden de aanwezigen met de partijleider in gesprek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op woensdagavond 30 maart is tijdens een algemene ledenvergadering van het Christen Democratisch Jongeren Appèl een nieuw bestuur aangesteld voor de regio Noord-West Veluwe. In aanwezigheid van leden van zowel het landelijk als provinciaal bestuur van het CDJA, vertegenwoordigers van andere lokale jeugdafdelingen, leden van het CDJA en een statenlid van het CDA werd vergaderd over de toekomst van het christendemocratisch geluid in deze omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 31 maart is CDA Elburg gastheer voor een bijeenkomst over de betekenis van kleinschalige opvang van vluchtelingen in een gemeente als Elburg. Voor deze bijeenkomst heeft het CDA een aantal lokale organisaties uitgenodigd die hun kennis en ervaring rondom kleinschalige opvang met ons en u willen delen.

Tot op heden is er geen sprake van de komst van extra vluchtelingen in Elburg. Het CDA ziet wel dat het onderwerp zowel landelijk als lokaal de gemoederen bezig houdt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 6 april mag u weer stemmen. Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: 'Bent u voor of tegen de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?' U stemt voor of tegen de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

Afgelopen vrijdag maakte de Provincie Gelderland bekend dat haar inzet rond breedband verandert. Het CDA Gelderland is blij met dit bericht omdat dit betekent dat de markt nu wel zijn rol pakt, terwijl dit een aantal jaren geleden nog niet het geval was. Daisy Vliegenthart, Statenlid CDA Gelderland reageert: “Wij vinden dat de Provincie Gelderland hier een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld en ontwikkelingen op gang heeft gebracht die anders niet, of in een veel trager tempo, zouden zijn ontstaan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Uitnodiging bijeenkomst

ELBURG - Op donderdag 31 maart is CDA Elburg gastheer voor een bijeenkomst over de betekenis van kleinschalige opvang van vluchtelingen in een gemeente als Elburg. Voor deze bijeenkomst heeft het CDA een aantal lokale organisaties uitgenodigd die hun kennis en ervaring rondom kleinschalige opvang met ons en u willen delen.

Tot op heden is er geen sprake van de komst van extra vluchtelingen in Elburg. Het CDA ziet wel dat het onderwerp zowel landelijk als lokaal de gemoederen bezig houdt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

export Arie van Dijk v1

ELBURG - Vanwege het vertrek van Jenny van de Weg-Kruithof als raadslid namens de ChristenUnie in Elburg ontstaat er een vacature. Arie van Dijk heeft aangegeven zich te willen gaan inzetten voor onze gemeente als gemeenteraadslid namens de ChristenUnie.

In maart 2016 verhuist Jenny van de Weg-Kruithof naar de gemeente Oldebroek. Daarom heeft ze in de gemeenteraadsvergadering van februari afscheid genomen als raadslid namens de ChristenUnie Elburg. Jenny blijft wel actief bij de ChristenUnie betrokken. Vanaf maart 2016 gaat zij aan de slag binnen het bestuur van ChristenUnie Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Autobedrijf Karzijn DoornspijkDOORNSPIJK - Bewoners aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk maken zich ernstige zorgen over hun leefomgeving als gevolg van bedrijfsactiviteiten van Autobedrijf Karzijn in Doornspijk. Algemeen Belang heeft hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Elburg. Omwonenden maken zich ernstige zorgen over hun woon- en leefomgeving als gevolg van bedrijfsactiviteiten van Autobedrijf Karzijn in Doornspijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Het CDA ziet in de uitbreiding Lelystad Airport grote kansen voor de regionale economie van de Provincie Gelderland. Statenleden Daisy Vliegenthart-Goedhart (woordvoerder regionale economie) en Kees van Baak (woordvoerder openbaar vervoer) vragen zich af of de provincie hier wel voldoende op inspeelt en stellen hierover schriftelijke vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)