CDA Kandidaat Harold Zoet

NOORD-VELUWE - Kandidaat-Kamerlid voor het CDA Harold Zoet uit Wezep heeft tijdens het CDA-congresweekend aandacht gevraagd voor de regio Veluwe. Bereikbaarheid van de regio en werkgelegenheid vindt hij erg belangrijk. Zoet: “Economische groei kan de regio realiseren door de krachtige omgeving. We moeten inspelen op de groei van Zwolle en de ontwikkelingen van vliegveld Lelystad.”

Hiernaast heeft Zoet zijn regio gepromoot tijdens het weekend. “De Veluwe is het één na mooiste gebied van Nederland en het mooiste gebied van Gelderland. Veluwenaren zijn echte doorzetters en zijn innovatief. Een bezoekje meer dan waard dus! Daarmee zijn recreatie en toerisme ook belangrijke peilers voor groei. We moeten als regio dan ook meegaan in de snelle ontwikkelingen op dit gebied,” aldus Zoet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ab

Het samenvoegen van het SW bedrijf en Proson biedt nieuwe kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt! De gemeenten hebben in het kader van de Participatiewet de opdracht om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen op een zo regulier mogelijk arbeidsplek. Algemeen Belang (AB) is blij dat de toekomst van de Inclusiefgroep en Proson een nieuwe impuls krijgt en de positie van de medewerkers is veiliggesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duurzaamheidslening

Als we stappen willen maken in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen, in 2050 energieneutraal, moeten we zoveel mogelijk mensen en partijen bereiken. Duurzaamheid vraagt om inzet van ons allemaal. ‘’Algemeen Belang (AB) is dan ook blij met het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor woningeigenaren”; aldus Liesbeth ten Have. Woningeigenaren worden gestimuleerd om maatregelen te treffen waarmee zij hun huis kunnen verduurzamen. Door het beschikbaar stellen van deze lening kunnen zij dat ook echt gaan realiseren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3

ELBURG - Vorige week vrijdagavond werd er een uniek Politiek Café georganiseerd in Nederland. Voor het eerst in Nederland hebben de lokale politieke-jongerenorganisaties van de SGP, ChristenUnie en het CDA samen een activiteit georganiseerd. Het Politiek Café had als thema ‘’toegevoegde waarde van christelijke politiek’’ en EO-presentator Tijs van den Brink was te gast om met alle aanwezigen hierover na te denken. De avond begon met een opening, die verzorgd werd door burgemeester Hoogendoorn. Hij las samen met ons uit Jeremia 29. Aansluitend was er een korte overdenking en werd er begonnen met gebed.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALGEMEEN BELANG

ELBURG - De gemeente Elburg staat in Camperland bekend als ‘campergemeente’ en is voor deze doelgroep een toeristische trekpleister. Door de uitbreiding van de haven komt de gemeentelijke campervoorziening aan de haven te vervallen. Voor Algemeen Belang zou het toestaan van een beperkt aantal camperplaatsen (circa 15) op de nieuwe parkeerplaats “De Oude Vos” aan de Haven een goed alternatief zijn. Wij willen niet de kip met gouden eieren voor onze lokale economie slachten, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG/OLDEBROEK - Op vrijdagavond 16 december zal er een politiek café worden georganiseerd door SGP-jongeren Elburg/Oldebroek, CDJA Noord-West Veluwe en PerspectieF Noord-Veluwe in de Rijsgaardhoeve in Elburg! We zullen bij deze laagdrempelige avond stilstaan bij de vraag: "Wat is de toegevoegde waarde van christelijke politiek?" De spreker is Tijs van den Brink, en de avond zal worden geleid door Sarath Hamstra. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zal de opening bij dit Politiek Café verzorgen. Tijs van den Brink heeft een promotievideo opgenomen, om de vraag van deze avond alvast te introduceren. Hij wil in gesprek gaan over dit onderwerp met jou en nodigt je van harte uit!

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

15338691 1152396098171226 7039978311874647166 n

ELBURG - De drie lokale politieke jongerenorganisaties SGP-jongeren Elburg/Oldebroek, CDJA Noord-West Veluwe en PerspectieF Noord-Veluwe gaan vrijdagavond 16 december samen een Politiek Café organiseren over de toegevoegde waarde van christelijke politiek! De spreker op deze avond zal niemand minder zijn dan EO-presentator Tijs van den Brink!

Het is een unicum dat de jongerenorganisaties van de SGP, CDA en de ChristenUnie gezamenlijk een lokale activiteit organiseren. Tot op heden is dat nooit eerder voorgekomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collage

OOSTERWOLDE - Vandaag heeft SGP-jongeren Elburg/Oldebroek de handen uit de mouwen gestoken op Zorglandgoed Je Maintiendrai. Samen met drie vaste vrijwilligers heeft een enthousiaste groep SGP-jongeren veel werk kunnen doen op deze locatie, die dagbesteding biedt aan mensen met een Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH). Van bladblazen, tot timmeren! SGP-jongeren Elburg/Oldebroek is blij dat ze als lokale politieke jongerenorganisatie ook haar gezicht kan laten zien in de samenleving!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

De VVD in Gelderland pleit voor een Gelderse veiligheidsagenda. Veiligheid is niet meer alleen een thema voor gemeenten en het rijk; in toenemende mate wordt duidelijk dat ook op provinciaal niveau belangrijke initiatieven kunnen worden genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Door op provinciaal niveau een Veiligheidsagenda op te stellen wordt duidelijk waar een integrale aanpak een meerwaarde kan opleveren en waar niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

christenunie elburg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 heeft de ChristenUnie Elburg in het kader van de begroting 2017-2020 onder andere gepleit voor aandacht voor renovatie van onderwijs(huisvesting) en verkeersveiligheid van de Oostelijke Rondweg. Middels een motie heeft de ChristenUnie het college gevraagd te onderzoeken hoe de gevoelens van verkeersonveiligheid kunnen worden weggenomen en wat de opties zijn voor de fietsontsluiting van “De Dijkjes”.

Eveneens werd in de motie gevraagd hoe daarin rekening kan worden gehouden met een veilige fietsroute naar de basisscholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jaco Geurts CDA Tweede KamerlidGELDERLAND - Vandaag is de kandidatenlijst van het CDA vastgesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. Gelderland is met wel 9 kandidaten vertegenwoordigd op deze prachtige lijst. Op nummer 10 staat Jaco Geurts, 46 jaar, uit Voorthuizen. Jaco was de afgelopen 4 jaar Kamerlid en heeft in deze periode veel Gelderse kwesties in Den Haag op de agenda gezet. Hij is al twee jaar uitgeroepen tot de beste landbouwpoliticus van Nederland. Zijn inzet wordt gewaardeerd met deze mooie 10e plaats.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cu

“Als samenleving teruggrijpen op onze christelijke wortels.” Tijdens de algemene beschouwingen van de Provincie Gelderland roept ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug daartoe op. Dat geeft binding en perspectief. Er heerst in onze samenleving veel onzekerheid, verdeeldheid en onvrede. Veel mensen kijken niet hoopvol, maar juist somber naar de toekomst. Velen zijn verontwaardigd en voelen zich verwaarloosd. De christelijke wortels bieden onze samenleving vrede en veiligheid en bevorderen van maatschappelijke meerwaarde. Dat is goed voor iedereen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

't HARDE - De uitbreiding van Lelystad Airport gaat daadwerkelijk een feit te worden. Het op een na grootste vliegveld van Nederland zal zijn beslag gaan krijgen op een luttele 30 kilometer afstand van de Noord Veluwe. Een vliegveld met maar liefst 25.000 vliegbewegingen in 2019 en een verwachte groei naar 45.000 vliegbewegingen. De Gelderse CDA fractie wil graag de mening weten van de inwoners van de Noord Veluwe en zal op maandag 14 november een bijeenkomst houden over dit onderwerp. Wat zijn nu exacte de plannen en welke effecten zal dit vliegveld gaan hebben op de Noord Veluwe? Zijn wij er hier voldoende op in gespeeld?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

De provincie Gelderland kan zelf veel meer profijt hebben van innovatieve startups. Dat vindt de fractie van de VVD in Provinciale Staten. De liberalen pleiten daarom voor een ‘startup-friendly’ inkoopbeleid, waarin de provincie zich nadrukkelijk opstelt als ‘launching customer’. “Door onze inkoopregels aan dit principe aan te passen geven we meer ruimte aan innovatief ondernemerschap. Daar profiteren zowel de provincie, als de startups direct van”, aldus Statenlid Frederik Peters.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vvd

VVD Statenlid Marieke Schriks: “Er ligt nog 14 miljoen vierkante meter asbest-dak in Gelderland waarvan 12 miljoen op bedrijventerreinen en in landbouwgebied. Dat blijkt uit de beantwoording van het College van Gedeputeerde Staten op eerder door de VVD gestelde vragen. Gelderland telt dus nog te veel asbestdaken, waarvan het grootste percentage, zo’n 80%, terug te vinden is op agrarische bedrijven.” Marieke Schriks: “Dat is zorgelijk. De kosten van sanering zijn zo hoog dat dit ten koste kan gaan van de volksgezondheid en de werkgelegenheid. Veel ondernemers kunnen deze kosten namelijk niet opbrengen. De kans dat de doelstelling (asbestvrij in 2024) niet wordt gehaald, is bovendien groot.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

11015085 790511084374245 5604274332362945428 n

't HARDE - De uitbreiding van Lelystad Airport gaat daadwerkelijk een feit te worden. Het op een na grootste vliegveld van Nederland zal zijn beslag gaan krijgen op een luttele 30 kilometer afstand van de Noord Veluwe. Een vliegveld met maar liefst 25.000 vliegbewegingen in 2019 en een verwachte groei naar 45.000 vliegbewegingen. De Gelderse CDA fractie wil graag de mening weten van de inwoners van de Noord Veluwe en zal op maandag 14 november een bijeenkomst houden over dit onderwerp. Wat zijn nu exacte de plannen en welke effecten zal dit vliegveld gaan hebben op de Noord Veluwe? Zijn wij er hier voldoende op in gespeeld?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Minister van der Steur denkt erover om criminelen mee te laten betalen voor het opruimen van drugsafvaldumpingen en xtc-productie. Dat antwoordt hij op vragen, gesteld door de ChristenUnie. Dirk Vreugdenhil, Statenlid voor de ChristenUnie: ‘We zijn wel blij met de steun voor ons voorstel om criminelen op te laten draaien voor de maatschappelijke kosten die gemoeid zijn met het opruimen van drugsafval. De vervuiler betaalt!’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda gelderland

REGIO - Op dit moment ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om drugs te legaliseren. Daarnaast pleit een Gelders D66-Statenlid voor de promotie van Gelderland als dé wietprovincie van Nederland. Een zeer slecht idee, aldus Daisy Vliegenthart-Goedhart en Bert Komdeur, beiden lid van Provinciale Staten in Gelderland voor het CDA.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Perspectief Noord Veluwe

OLDEBROEK - Onlangs was de Kennismakingsavond van PerspectieF Noord-Veluwe. PerspectieF wil in de toekomst haar geluid laten horen op de Noord-Veluwe. De ChristenUnie is een grote (misschien wel de grootste) partij op de Noord-Veluwe en mede daarom kan PerspectieF hier niet achterblijven.

PerspectieF wil zich inzetten voor de jongeren in de regio. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er speelt onder de jongeren op de Noord-Veluwe. Schroom daarom niet om contact op nemen als jij dingen graag anders ziet, zodat  samen gekeken kan worden wat gedaan kan worden. Wil je ook actief worden voor PerspectieF, heb je tips, vragen óf wil je iets aan de orde stellen? Neem dan contact op met Eljakim Doorneweerd, dat kan onder andere door te mailen naar eljakimdoorneweerd@live.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

SGP logo oranje RGB WEB

DOORNSPIJK – De plaatselijke afdeling van de SGP hield donderdagavond 22 september 2016 een bijeenkomst in dorpshuis Ons Huus. Thema was: “Heeft de melkveehouderij toekomst?”. Veel melkveehouders wisten de weg naar Ons Huus te vinden. Op uitnodiging van de afdeling spraken Nico van de Brake, projectleider bij Biologisch melkveebedrijf Ko-Kalf, Wim Bonestroo, eigenaar van melkveebedrijf Lage Bijssel te Doornspijk en Jasper Timmerman, financieel adviseur in de agro-sector, over dit actuele thema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)