Elbert Dijkgraaf

HOGE ENK - In dorpshuis Ons Huus op de Hoge Enk wordt op 22 september 2016 een debat gehouden met bekende agrariërs uit de buurt. De heren Wim Bonestroo, eigenaar van Melkveebedrijf Lage Bijssel, Nico van de Brake, projectleider van biologisch Melkveeboerderij Ko Kalf en Jasper Timmerman, financieel agrarisch adviseur bij C3A zullen een lezing geven en gaan aansluitend in debat over het onderwerp "Heeft de melkveehouderij toekomst?". Arjan Klein, raadslid voor de SGP in Elburg, zal het debat in goede banen leiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GL 13 Kanis stelt voor

... dat Gelderland cannabisprovincie nummer 1 wordt. De roep om de wietteelt te legaliseren klinkt steeds luider. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent bij Den Haag aangegeven de wietteelt te willen reguleren. 'In onze huidige cultuur is cannabis niet geaccepteerd, terwijl bijvoorbeeld alcohol makkelijk verkrijgbaar en sociaal geaccepteerd is. Alcohol is evengoed schadelijk voor ons. De hypocrisie ten opzichte van cannabis wil ik graag de wereld uit helpen. In onze huidige cultuur is cannabis niet geaccepteerd, terwijl bijvoorbeeld alcohol makkelijk verkrijgbaar en sociaal geaccepteerd is,' zegt Antoon Kanis

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCN2394

Jaarlijks vinden er honderden aanrijdingen plaats op de provinciale wegen in Gelderland. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Met name aanrijdingen met wilde zwijnen is sterk gestegen met bijna 50 procent. Door zachte winters is er meer dan voldoende voedsel en zijn de zwijnen in aantal toegenomen. Dit is voor Engelina van Steenbrugge-Spiering, Statenlid voor het CDA in Gelderland aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. “Het CDA is geschrokken van het grote aantal aanrijdingen, want hierdoor is veiligheid van de weggebruiker in geding. We willen graag van het college van gedeputeerde staten weten hoe het nu echt met de wildstand is. Wij vermoeden dat deze hoger is de afgesproken aantallen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Jacobskruiskruid 20090630 002

De Gelderse fracties van de VVD en het CDA maken zich ernstig zorgen over het zich sterk vermeerderende plantje met de gele bloemen dat Jacobskruiskruid heet. Jacobskruiskruid wordt veel aangetroffen in wegbermen en natuurgebieden en produceert een giftige stof (pyrrolizidine alkaloiden) dat zeer giftig is voor mensen en grote grazers zoals paarden en koeien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeren

ELBURG - Algemeen Belang heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over het Jumbo-besluit om langparkeerders te weren van hun terrein en de parkeersituatie aan deze zijde van de Vesting. Tal van inwoners van de Vesting parkeren hun auto op het parkeerterrein nabij de Jumbo Elburg aan de Zwolscheweg en hebben middels een briefje achter hun ruitenwisser moeten vernemen dat dit per 1 augustus niet meer is toegestaan. Deze inwoners voelen zich door dit briefje overvallen! Algemeen Belang wil weten of het college hierbij is betrokken geweest, of het Wijkcomité voor de Vesting hierin is gekend en welke gevolgen dit heeft voor de parkeersituatie aan de Westzijde van de Vesting, aldus Gertwin Visscher van Algemeen Belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cda2

Maandag (11 juli 2016) verscheen in De Stentor een artikel met de titel ‘Pleidooi voor derde rijbaan op ‘Boerenweggentje’ A28’. Naar aanleiding van dit artikel heeft het CDA Gelderland schriftelijke vragen gesteld. Het CDA Gelderland is zeer verbaasd dat de fileproblematiek op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort lijkt te worden ontkend door het kabinet. “Dagelijks staan er vele duizenden mensen vast op deze weg. Maar het lijkt erop dat men in Den Haag niet verder kijkt dan de randstad” aldus Martin Thus, Statenlid CDA Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0968

Provinciale aandacht voor Sjoel Elburg, dichtslibben A28, knelpunt verkeersknooppunt A1/A30, toekomstvisie op Omroep Gelderland, dat waren de thema’s die de ChristenUnie gisteren toegevoegd heeft aan de Provinciale Voorjaarsnota in opmaat naar de begroting 2017. ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug kijkt met tevredenheid terug. Het is mooi om te zien dat we als ChristenUnie een positieve bijdrage kunnen leveren aan het toekomstige beleid van de Provincie Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - ChristenUnie en SGP in Gelderland zien dat doorstroming op en bij het knooppunt A1/A30 en op de A28 steeds moeilijker verloopt. Reden voor de partijen om dit aanhangig te maken in Provinciale Staten om beide op te nemen als knelpunt in de Voorjaarsnota. Pieter Plug van de ChristenUnie Gelderland: ‘Anders blijven maatregelen uit en dat is funest voor de bereikbaarheid van zowel de Regio FoodValley, Amersfoort als de Noord Veluwe’. ‘Gelderland geeft zo een krachtig signaal aan de minister om op dit op te pakken’ aldus Evert Mulder van de SGP Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1110111

REGIO - Afgelopen woensdag heeft de Gelderse ChristenUnie haar leegstandsregister aan gedeputeerde Josan Meijers aangeboden. Dit register in de vorm van een website is een inventarisatie van de leegstand in Gelderland. Hierop kan elke Gelderlander leegstaande panden aanmelden. Gedeputeerde Meijers omarmt het ChristenUnie initiatief om de leegstand in Gelderland in kaart te brengen: ‘Het sterke aan dit leegstandsregister is dat het van iedereen is. Iedereen kan leegstaande panden in Gelderland aanmelden.‘ ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil is blij met de enthousiaste ontvangst van het register. ‘Zo kunnen we in Gelderland werken aan Ruimtelijk Rentmeesterschap’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

CDA Elburg investeren in energietransitie

ELBURG - De overheid gebruikt in de gemeente Elburg bovengemiddeld veel energie. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. De gemeenteraad bespreekt 13 juni de conclusies van het onderzoek. Het doel is dat de gemeente binnen tien jaar evenveel energie gebruikt als er lokaal wordt opgewekt. CDA Elburg wil dat er ook geld komt om dit doel te bereiken. Cees Dijkhuizen namens het CDA: ‘De raad heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van de Duurzaamheid. Er is veel ambitie bij de raadsfracties om nu door te pakken. Dat moet ook, want de tijd vliegt en we lopen duidelijk niet voorop’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Erik Jansen v2

ELBURG - In de raadsvergadering van 13 juni 2016 zal naar verwachting Erik Jansen namens de ChristenUnie worden beëdigd als nieuw raadslid van de gemeente Elburg. Erik Jansen volgt Cor Wijnolts op, die helaas afscheid moet nemen. Cor Wijnolts heeft aangegeven de werkzaamheden voor de gemeenteraad niet goed meer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden en privéleven. Fractievoorzitter Han Dickhof geeft aan het erg jammer te vinden dat met Cor een rasondernemer uit de fractie gaat: “Zijn inzicht in (de lokale) economie is voor ons erg belangrijk, en we zijn dan ook blij dat Cor, ondanks dat hij stopt, heeft aangegeven nog steeds advies te willen geven als dat nodig is. Met Erik Jansen krijgen we er een kundig persoon bij. Zijn ervaring op gebied van onderwijs, WMO en minima is een welkome aanvulling.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgp elburg oldebroekOLDEBROEK - Vrijdag 26 mei hebben SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek gastlessen gegeven aan groep 7/8 en groep 8 van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. Op 10 mei waren SGP-jongeren en SGP-jongeren Elburg/Oldebroek ook al op de Eben Haëzerschool. Vrijdag 26 mei kwamen ze terug om het nog een keer over te doen en de kinderen van groep 7/8 en groep 8 mee te nemen naar de politiek arena van Oldebroek!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

160520 SGPJ 017

OLDEBROEK/ELBURG - Vrijdagavond 20 mei heeft SGP-jongeren Elburg/Oldebroek haar debuutavond gehouden sinds haar oprichting in september vorig jaar. Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en Eerste Kamerlid Anneke Wezel (SP) waren hierbij aanwezig. Zij hielden beiden een pitch over de vluchtelingencrisis. Er werd deze avond vooral ingezoomd op de vragen: zit Nederland vol? En hoeveel vluchtelingen kunnen we nog opvangen in Nederland? Na de speeches was er een pauze om even bij te komen.

Kijk HIER voor een fotoserie

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Van Kinsbergen

ELBURG  - Het bestuur en de fractie van de Elburgse PvdA heeft op 12 mei een bezoek gebracht aan het Van Kinsbergen college te Elburg. Een openbare school voor voortgezet onderwijs die ondanks de veel besproken kleur, niet echt bekend is vanwege het onderwijs dat daar aangeboden wordt. Door op bezoek te gaan bij het Van Kinsbergen college wil de PvdA Elburg zicht krijgen op het onderwijs dat daar verzorgd wordt en de huidige ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Afbeelding SGP jongeren Elburg Oldebroek

OLDEBROEK/ELBURG - Na de oprichting van SGP-jongeren Elburg/Oldebroek in september vorig jaar zijn er al diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er meegedaan samen met de SGP-fractie in Oldebroek aan NL-Doet, waar we de handen uit de mouwen hebben gestoken in Hattemerbroek. Ook is er deze maand een gastles gegeven aan een combi-groep op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek over lokale politiek. Intern is er ook veel werk verzet om de leden weer actief te krijgen voor SGP-jongeren in deze omgeving. Op vrijdagavond 20 mei wordt de eerste grote avond gehouden waar leden en andere belangstellenden elkaar zullen treffen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het vluchtelingenprobleem houdt de gemoederen in heel Nederland bezig. Het debat hierover dient dan ook met de voltallige gemeenteraad van Elburg gevoerd te worden. Ook in Elburg zullen over dit onderwerp moeilijke vragen beantwoord en lastige keuzes gemaakt moeten worden, zowel financieel als maatschappelijk. Hierbij is het van groot belang dat alle argumenten gehoord en gewogen worden. De VVD vindt het om die reden bijzonder spijtig dat dit debat uitgerekend in de komende meivakantie plaats moet gaan vinden. Dit vooral, omdat de regel bestaat dat er tijdens schoolvakanties geen raadsvergaderingen plaats vinden. Dat er ondanks deze afspraak überhaupt een vergadering gepland is, is al vervelend genoeg, maar dat er tijdens deze raadsvergadering zo’n belangrijk thema op de agenda blijft staan is wat de VVD betreft bijzonder ongelukkig voor het te voeren lokale democratische proces.

Lees meer >

Schrijf reactie (2 Reacties)

Gert Jan Segers

ELBURG - Vrijdag 1 april bracht Gert-Jan Segers (partijleider en fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer) een bezoek aan Elburg. Hij sloot hiermee zijn kennismakingstoer door de provincie Gelderland af. Uit handen van steunfractielid Michiel van Putten van ChristenUnie Elburg ontving Gert-Jan Segers een miniatuur van de Elburger Vischpoort.

Na een rondleiding bij Sjoel Elburg werden de aanwezigen in restaurant De Haas welkom geheten door Pieter Plug (Statenlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gelderland). Na een korte toespraak van Gert-Jan Segers konden de aanwezigen met de partijleider in gesprek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op woensdagavond 30 maart is tijdens een algemene ledenvergadering van het Christen Democratisch Jongeren Appèl een nieuw bestuur aangesteld voor de regio Noord-West Veluwe. In aanwezigheid van leden van zowel het landelijk als provinciaal bestuur van het CDJA, vertegenwoordigers van andere lokale jeugdafdelingen, leden van het CDJA en een statenlid van het CDA werd vergaderd over de toekomst van het christendemocratisch geluid in deze omgeving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Op donderdag 31 maart is CDA Elburg gastheer voor een bijeenkomst over de betekenis van kleinschalige opvang van vluchtelingen in een gemeente als Elburg. Voor deze bijeenkomst heeft het CDA een aantal lokale organisaties uitgenodigd die hun kennis en ervaring rondom kleinschalige opvang met ons en u willen delen.

Tot op heden is er geen sprake van de komst van extra vluchtelingen in Elburg. Het CDA ziet wel dat het onderwerp zowel landelijk als lokaal de gemoederen bezig houdt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Op 6 april mag u weer stemmen. Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: 'Bent u voor of tegen de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?' U stemt voor of tegen de Wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)