VELUWE - Onlangs brachten Provinciale Staten een werkbezoek aan twee ondernemers op de Noord-Veluwe. Deze twee ondernemers hadden gemeen dat zij beide een zeer lange tijd bezig zijn met de procedures en regelgeving rond het ondernemen in Natura 2000 gebied. Naar aanleiding van dit werkbezoek hebben Bert Komdeur en Daisy Vliegenthart vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. De CDA-statenleden willen graag weten waarom deze procedures zo lang duren en wat de provincie kan doen om dit te versnellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

In de 30e begrotingswijziging 2015 werd voorgesteld om een bedrag van 375.000 Euro vrij te maken voor de vervroegde uittreding van drie medewerkers van de gemeente Elburg. Het gaat de VVD te ver om een dergelijke begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen. Daarom is dit onderwerp op verzoek van de VVD opgewaardeerd tot debatonderwerp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

AB

ELBURG - Liesbeth ten Have (47) wordt het nieuwe raadslid voor de lokale partij Algemeen Belang. Liesbeth is als bestuursondersteuner werkzaam bij Tactus Verslavingszorg in Deventer. Daarnaast geeft zij regelmatig les aan de hogeschool Windesheim als docent bij de post HBO-opleidingen. Zij was in de periode 2006-2014 ook al voor Algemeen Belang actief betrokken bij de lokale politiek waarvan 6 jaar als raadslid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ELBURG - Na bijna 14 jaar raadslidmaatschap voor de partij Algemeen Belang heeft Wim Hoeve zijn ontslag ingediend als raadslid. Wim Hoeve: “Sinds kort heb ik een relatie met de raadsgriffier van de gemeente Elburg, Dit is op zich geen probleem, maar in de toekomst zouden zich situaties voor kunnen doen die mogelijk de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. En dat is wel het laatste wat ik wil. Integriteit staat voor mij boven alles. Ik dank bestuur, leden en fractie van Algemeen Belang en natuurlijk alle kiezers.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

haven

ELBURG - Tijdens de commissie vergadering van woensdag 2 december 2015 heeft de gemeenteraad van Elburg de volgende memo ‘Financiering Hotel Flevoweg, de stand van zaken’ namens het college, ontvangen.

Aangezien er tot op heden, vrijdag 4 december 2015, er geen verdere berichtgeving ontvangen is, ziet de VVD zich genoodzaakt de volgende vragen te stellen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Provinciale Staten hebben op 11 november de nieuwe sportplannen vastgesteld met het programma Gelderland Sport! 2016-2019. De provincie zet sport in vanuit drie pijlers: de economische kracht van sport, de maatschappelijke kracht van sport én de sportieve kracht van excellente prestaties. Sport is voor en van iedereen. Vanuit die gedachte zet de provincie extra in op het bereikbaar maken van sport voor mensen met een beperking. Zij moeten op alle niveaus aan sport kunnen deelnemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JAN2

WEZEP - Dinsdag 10 november was D66 erelid Jan Terlouw in Wezep om te spreken over geloof en politiek. Na afloop van de lezing reikte de voormalige Wezeper de Jet de Bussy-penning uit aan Edith Erkelens, voormalig afdelings-voorzitter van D66 Noordoost Veluwe. Terlouw gaf aan niet vaak meer in te gaan op uitnodigen voor lezingen, maar op een uitnodiging van zijn partij om te komen spreken in de plaats waar hij de laatste jaren van de oorlog heeft meegemaakt kon hij geen nee zeggen. Gedurende de lezing kwam deze periode uit zijn leven regelmatig voorbij. De waarde van vrijheid voor ieder individu, wat hij in de politiek vaak verdedigde, heeft hij op waarde leren schatten in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

't HARDE - Afgelopen zaterdag gingen enkele lokale D66’ers in gesprek met de mensen op straat. De winkelcentra van ’t Harde en Wezep werden bezocht om mensen te vragen waarover ze zeer tevreden waren en waar nog mooie kansen lagen voor verbetering.D66 wil graag het contact zelf zoeken met de inwoners van de gemeente om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat de mensen zo waarderen aan het wonen in hun gemeente. Maar D66 hoort ook graag wat mensen zelf willen doen om hun omgeving nog beter te maken. Wij stellen ons tot doel om deze mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om daarin actie te ondernemen. Gelukkig zijn de meeste mensen optimistisch en toekomstgericht. D66-fractievoorzitter Marnix Smulders in ‘t Harde: “Ik vind het geweldig om met inwoners in gesprek te gaan.“

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

"De provincie geeft gemeenten geen financiële compensatie voor (toekomstig) te nemen grondverliezen”, dat is het antwoord dat het College van Gedeputeerde
Staten heeft gegeven op de schriftelijke vragen die VVD Statenlid Frederik Peters heeft gesteld. De provincie houdt financieel toezicht op de gemeenten en wil
daarom een helder beeld van de financiële positie hebben. Frederik Peters: “Voor de VVD is het uitgangspunt dat gemeenten zelf moeten zorgen voor een gezonde financiële basis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voedselbank

ELBURG - Fractievoorzitter Edwin Vonk van de PvdA Elburg wilde het vorig jaar al, toen kreeg hij de raad maar voor een jaar mee, maar nu is het dan toch gelukt. De voedselbank krijgt structureel een bijdrage van de gemeente van € 5000.

Vonk: 'Met een stemverhouding van 18 voor en 1 tegen vond ik dat een mooie steunbetuiging van de raad.' Dit jaar had het college bestempeld als het jaar van de minima in Elburg. Nu is er dan ook werkelijk wat geregeld voor deze groep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - De begroting 2016 van de provincie Gelderland verdeelt het beschikbare geld -€916 miljoen- over de kerntaken. Ook de toekenning van subsidiebedragen voor een bedrag van bijna € 23 miljoen is er in opgenomen. Provinciale Staten (PS) besluiten op woensdag 11 november over de provinciale begroting. De openbare vergadering van PS begint om 10.00 uur in de raadzaal van het stadhuis van Arnhem en is ook te volgen via de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/statenlive of het liveblog (www.gelderland.nl/liveblog)

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Voor Algemeen Belang gaat een wens in vervulling; het kindpakket is realiteit. Jongeren moeten sociaal betrokken blijven, ongeacht de financiële positie van de ouder(s). Ze vormen dé toekomst, zijn vaak in een minimasituatie ‘het kind van de rekening’ en verdienen daarom in het bijzonder onze aandacht; aldus raadslid Agaath de Weerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Er zijn in onze gemeente veel initiatieven die gericht zijn op inwoners die niet veel te besteden hebben. Veel vrijwilligers tonen daarbij een grote inzet. De gemeente heeft echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor de kwetsbare medemens. De gemeenteraad van Elburg heeft tijdens haar vergadering van 2 november het minimabeleid 2016 – 2019 vastgesteld. Daarbij zijn een aantal essentiële verbeteringen doorgevoerd. De ChristenUnie Elburg heeft bij de behandeling van het minimabeleid 2016-2019 o.a. gepleit voor meer aandacht voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ARNHEM - In de vergaderingen van de vier commissies van Provinciale Staten op woensdag 28 oktober buigen de Gelderse volksvertegenwoordigers zich over de Begroting voor 2016. In het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten gaat het over de verdeling van € 916 miljoen over de diverse kerntaken van de provincie en de toekenning van subsidiebedragen voor een bedrag van bijna € 23 miljoen. Het definitieve besluit over de Begroting 2016 wordt genomen in de Statenvergadering van woensdag 11 november.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Molen De Tijd Oostendorp 2015

OOSTENDORP - De karakteristieke korenmolen "De Tijd" in de kern Oostendorp wordt te koop aangeboden, inclusief molenaarswoning, diverse bijgebouwen en een lap grond van 2.952 vierkante meter. Deze achtkantige molen is in 1854 gebouwd.

Algemeen Belang heeft bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg schriftelijke vragen ingediend en ook gevraagd om te onderzoeken of de gemeente deze 'blikvanger van Oostendorp niet kan aankopen of op z'n minst kan garanderen dat dit cultuurhistorisch erfgoed van Oostendorp blijft behouden voor de toekomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1150570

OOSTENDORP - De plaatselijke SGP-kiesvereniging hield donderdagavond 24 september 2015 een bijeenkomst in het Buurtgebouw te Oostendorp met als hoofdthema Economie & Werkgelegenheid. Op uitnodiging van de kiesvereniging spraken Edwin Vonk, raadslid voor de Elburger PvdA en Leo van der Velden, ondernemer en raadslid voor de SGP in Ermelo, over dit actuele thema. Na een korte inleiding door de beide sprekers, gingen beide heren in debat, welke deskundig werd geleid door Arjan Klein, welke zelf ook ondernemer en raadslid is.

Kijk HIER voor enkele fotos van Frank van Hattem

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20150924 WA0000

ELBURG - De VVD Elburg is blij dat met de officiële bekendmaking van de komst van supermarktketen Deen naar ’t Harde een einde is gekomen aan een lange periode van onduidelijkheid, onzekerheid en met name geheimzinnigheid. Hoewel er nu gelukkig meer duidelijkheid is, wil de VVD het college toch oproepen de luiken te openen en eerder en helderder te communiceren over gemaakte afspraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

REGIO - Gelderland heeft minder geld beschikbaar dan vlak voor de zomer werd gedacht. Het begrotingssaldo voor 2015 is weliswaar positief (€ 2,7 miljoen), maar valt € 4,5 miljoen lager uit dan verwacht door de bijstelling van het Provinciefonds door het Rijk. Dat werkt ook door in de jaren tot 2018. Gedeputeerde Staten verwachten dan een negatief saldo. In de Begroting voor 2016 willen GS dit rechttrekken. Dat schrijven zij in de Najaarsnota 2015 die door Provinciale Staten op 7 oktober wordt besproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo SGP

ELBURG - De werkgelegenheid in gemeente Elburg is belangrijk voor de plaatselijke economie, leefbaarheid en maatschappij. De Elburger SGP organiseert op Deo Volente donderdagavond 24 september in het Buurtgebouw een discussiebijeenkomst rondom werkgelegenheid in Elburg. PvdA-gemeenteraadslid Edwin Vonk kruist zijn politieke degens met SGP-ers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20150816 WA0021

ELBURG - Algemeen Belang heeft het college schriftelijk haar zorgen bekendgemaakt over de bereikbaarheid rondom de provinciale weg door 't Harde. De werkzaamheden lopen enorm uit, met alle gevolgen van dien. Ondernemers lopen omzet mis, omdat klanten nauwelijks weten waar ze kunnen parkeren en blijkbaar neemt de aannemer de bereikbaarheid van ouderen niet serieus. Afgelopen weekend waren bij het ouderen appartementencomplex door de aannemer zogenaamde noodmaatregelen aangebracht, zodat de oudere bewoners van en naar hun woning konden lopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)